Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Rezultatet 1 deri 1 prej 1

Tema: Syri - Ndikimi i tij , sherimi dhe mbrojtja nga ai

 1. #1
  Ushtari i All-llahut nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  07-03-2006
  Lokacioni
  Ulqin
  Postimet
  374
  All-llahu të shpërbleftë
  57
  Falënderuar 819 herë në 249 Postime
  Rep Fuqia
  432

  Syri - Ndikimi i tij , sherimi dhe mbrojtja nga ai

  Argumenta nga kurani I nderuar për ndikimin e syrit

  Ajeti 67-68 sure Jusuf)

  67. Po ai (Jakubi) tha: "O bijt e mi, mos hyni (në Egjipt) për një derë, po hyni nëpër dyer të ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej jush asnjë send nga caktimi i All-llahut, vendimi nuk është i tjetërkujt vetëm i All-llahut, vetëm Atij iu kam mbështetur dhe vetëm Atij le t'i mbështeten ata që besuan.
  68. Dhe ata hynë ashtu si i porositi babai i tyre, po ajo nuk ishte gjë që do t'u ndihmonte asgjë nga caktimi i All-llahut, përveç një dëshire të Jakubit që e kishte në vete dhe e kreu. Po ai (Jakubi) ishte i dijshëm për të, ngase Ne e kemi mësuar për atë, por shumica e njerëzve nuk e dinë.


  Ka then ibn kethiri rahimuallah ne komentin e këtyre ajetetve Allahu na lajmeron neve për jakubin a.s se ai I urdhëroi bijte e tij kur bashke me vellane e tyre benjaminin I pergatiti për te hyrë ne egjypt qe të mos hynin te gjithë nga një dere port e hynin nga dyer të ndryshme.Siç tha Ibn Abasi Muhamed ibn kabb muxhahidi ed-dahak katade dhe suddi.Ai u frikesau se mos ata I godiste syri sepse ata ishin te bukur dhe me emër te mirë.
  Dhe syri është I vërtetë dhe rrezon kaloresin nga kali e thenia "Unë nuk mund të largoj prej jush asnjë send nga caktimi i All-llahut, vendimi nuk është i tjetërkujt vetëm i All-llahut, vetëm Atij iu kam mbështetur dhe vetëm Atij le t'i mbështeten ata që besuan"

  Tregon porosia qe u dha dhe se ruajtja nga këto gjëra nuk e tregojnë percaktimin e Allahut e Allahu nëse do diçka ajo nuk e ndryshohet e nuk ndalohet.

  Ajeti 51 kalem
  51. E ata që nuk besuan gati sa nuk të zhdukin ty me shikimet e tyre, kur e dëgjuan Kur'anin, e (nga inati) thanë: "Ai është i marrë!"

  Tha ibn kethiri se ka then Ibn Abasi dhe Muaxhahidi etj se fjala " Do te zhdukin me shikimet e tyre " d.m.th. do të hanin ne sy se të kishin cmire nga urretja e tyre nëse nuk do ishte mbrotja e Allahut prej tyre.Ky ajet është argument se ndikimi e goditja e syrit është e vërtetë me lejen e Zotit siç është transmetuar ne shumë hadithe te tjera.

  Argumente nga hadithet e profetit Muhamed për ndikimin e syrit.


  Nga Ebu Hurejre r.a trasn se tha I derguari I Allahut .as se "Syri është I vertetete" (Buhariu-Muslimi)

  Nga Aishe r.a trasnmetohet se profeti .as tha "kerkoj mbrotje e Allahut nga syri I keq se syri është I vërtetë"

  Transmeton Ibn maxha
  Nga iBn Abasi r.a trasn se I derguari I Allahut a.s ka thënë :Syri është I vërtetë sikur të kishte diçka qe do shpejtonte kaderin e Allahut do të kishte qenë syri nëse ju kërkojnë qe te laheni atëherë lahuni.(trasnmeton Muslimi).

  Pra ne se ju kërkohet te laheni për ndodnje nga vellezerve tuaj muslimane qe e ka goditur syri plotesojani kerkesen duke u lare.

  Nga Esma bint Emejes r.a tha : O I derguari I Allahut bijte e xhaferrit I godet syri e te kërkon tu lexosh atyre për sherim.tha .Po nëse do të kishte diçka do ta shpejtonte caktimin e allhut do të ishte syri"

  Nga ebu dheri tha I derguari I Allahut paqja qoftë mbi të : "Syri ndikon tek burri me lejen e Allahut derisa ai burri gjendet ne një vend te lartë e p[astaj rrëzohet prej tij"

  Nga ibn Abasi transmeton se ka thënë I derguari I Allahut paqja qoftë mbi të : Syri është I vërtetë e te rrezon nga lartesia".

  Nga xhabiri r.a trasmeton se ka thënë I derguari I Allahut "Syri e fut burrin ne varr dhe devene ne tenxhere"

  D.m.th. e vdes njeriun dhe e semur devene dhe pastaj duhet ta theresh se mos ngordhi e e gatuan ne tenxhere për ta ngrënë.

  Nga xhabiri r a transmetohet se ka thënë I derguari I Allahut paqja qoftë mbi të : Shumica e tyre qe vdesin pas gjykimit te Allahut janë nga përcaktimi I syrit

  Nga Aishe r.a tha se .ishte I derguari I Allahut paqja qoftë mbi të qe urdhëronte për kerkimin e leximit nga syri

  Nga Enes ibn Malik r.a transmeton se "lejoi I derguari I Allahut paqja qoftë mbi të leximin e kuranit për sherim nga syri dhe pickimi qelbi qe del nga te carat e trupit.(pickimi është për çdo pickim gjarpri ose akrepi)

  Nga xhabiri r.a trasmetohet se Lejoi I derguari I Allahut a.s leximin për sherim nga gjarpri) tek familja e hazim dhe I tha Esma bint Umejes.çfarë ndodh qe po shoh trupat e bijve te vellait tim te dobët mos kanë ndonjë gjë?Ajo I tha jo por syri shpejton tek ata.tha lexoji atyre dhe tregoi atij fëmijët e u tha .lexohu atyre (kuran)

  Thëniet e dijetarëve për vertetesine e syrit

  Tha hafidh ibn Kethir Ndikimi nga goditja e syrit është vërtetë me lejen e Allahut
  Tha hafidh Ibn haxheh vërtetësia e syrit është se ai është shikim I përzier me cmiren e njeriu me shpirt te keq dhe demtohet ai qe I bie syri.
  Tha ibn Ethir e godet filanin syri nëse armiku e shikon atë ose e ka cmire ndikon tek ai aid he semuret për shka te tij.
  Tha ibn kajim Permbledhja e fjalës se tij Ai qe mohon syrin është inorant.

  Ndryshimi midis syrit dhe cmires

  Cmira është e përgjithshme nga syri.
  Syri është I veçantë .jo çdo cmire shte sy e çdo sy është cmire.Për këtë erdhi kerkimi I mbrotjes nga cmira ne suren El Felek.nëse muslimani kërkon mbrotja nga e keqa e cmires hyn net e dhe syri.

  Kjo është permbledhja e kuranit për çdo gjë mrekullia e tij dhe forca sheruese e tij dhe ajo letrare.
  2)Cmira vjen nga urretja e madhe e dëshira e shpresa qe ti ike beagtia atij qe e ka ndërsa syri është si shkak I cuditjes e pelqimit te dickaje te mirë.
  3)Cmira dhe syri shoqerojne njëri-tjetrin ne ndikimin keq tek ai qe e kap cmira apo syri e ndryshojnë ne origjinen e tyre.origjina cmires është djegia e zemrës për shtimin ebegatise se vetes tënde dhe dëshira qe atij tjetrit ti largohet begatia.
  Ndërsa nga origjina e syrit është me shumë cuditje dhe ndezja e shikimit te syrit për pasurinë kafshen ose mbjeljen e tjetrit por pa dëshiruar largimin e asaj gjeje nga I zoti I saj dhe përzihet shikimi me nefsin e kështu ndodh ndikimi nga syri I keq.

  4) Cmirezinjte mundet qe te kenë cmire për një çështje para se të ndodhë ajo ndërkohë qe syri nuk godet përveçse kur e shikon objektin.
  5) Njeriu nuk ka cmire pasurinë e tij por veten e tij por I ha ata me sy.
  6) nuk godet cmira përveç nga personat e ndyre ndërsa syri mund te godase dhe nga një person I mirebesimtar si pasoje e cudise se tij për diçka pa dashur ai qe ajo te largohet ose ti prishet te zotit te saj.siç ndodhi Amir ibn rebijes kur e goditi syri I Sehl Ibn Hunejfe edhe pse Amiri ishte nga te paret ne islam dhe pjesetaret e bedrit>prej atyre qe vecuan syrin nga cmira janë ibn Xheuzi,Ibn Haxher,Ibn Kajimi Allahu I mëshiroftë.Është e pëlqyeshme për muslimanin qe nëse shikon dciak qe e çudit te luetet për begati ndaj asaj gjeje qoftë e tij kjo gjë ose e tjerëve sipas thenies se profetit a.s then Sehl Ibn Hunejfe "A nuk u lute për bereqet ndaj tij" sepse kjo dua e ndalon ndikimin e syrit .(te thoshte Mashallah la kuete ila bilah ose Mashallah tebarekallah.

  Xhindi ha ne sy njeriun
  ]Nga ebi Seid el hudrij rat ha se Ishte I derguari I Allahut a.s qe kërkonte mbrotje nga syri I xhindeve pastaj nga syri I njerzve.Kur zbriti surja Felek dhe EN_Nas lexonte ato dhe I la lutjet e tjera

  Nga nëna jonë um-mu Seleme r.a trasm se Pejgamberi .a.s pa ne shtepine e saj ne fqinje qe ne fytyren kishte njolle te zeze e tha "kerkoni ti lexohet asaj se atë e ka goditur syri""
  Nga këto dy hadithe na qartesohet se syri godet nga xhindi ashtu siç godet syri I njeriut prandaj është detyrë për muslimanin qe te kujtoje Allahun kur heq rroben e tij ose kur shikon veten e tij ne pasqyrë ose ne çdo pune tjetër qe kështu ta largoje veten e tij nga demtimi I syrit te xhindeve.

  Mjekimi I syrit
  Ka disa rrugë për mjekimin e syrit e po përmend prej tyre

  Rruga e pare
  Larja e atij qe te ha ne sy nëse njihet se kush e e ka ngrënë ne sy e urdheron atë te lahet e paswtaj e merr ujin qe ai u la dhe hidhet mbrap atij qe e ka goditur syri I keq e sherohet me lejen e Zotit

  Nga Ebi Sehli ibn Hunejf ne herrar (Elherar është lugine nga luginat e medines) dhe hoqi xhuben Sehli.Amiri ibn Rebija pa tek ai se e skihte lekuren shumë te bardhe e te bukur e tha Amiri si një vajzë qe nuk e ka rrahur dielli filloi te kollitet Sehli dhe iu forcua kola dhe lajmeruan profetin a.s për kollen dhe jut ha atij se Sehli nuk ngrihej atëherë I derguari I Allahut tha-A dyshon tek ndonjë?I then Amer ibn rebija.Dhe e thirri atë profeti a.s e mërzit me te e I tha-Pse te vrase ndonjëri prej jush vellane e vet dhe nuk lutet për bereqet për te dhe I that e lahej.U la Amiri fytyren duart breyllat gjunjet kembet pastaj ia hodhi ujin nga pas dhe u sherua Sehli aty në vend.

  CILESITE E LARJES
  Tha ibn Shibab ez Zuhri .Larja qe na cilesuan dijetaret tanë është .I jepet atij qe e ka marrë ne sy një edhe me ujë e fut doren e aty dhe merr abdes dhe pastaj me këtë ujë hidhet ne koken e atij qe e ka marrë mesysh

  Ligjerimi I larjes se atij qe ha ne sy.
  Tha profeti a.s "Syri është I vërtetë dhe nëse do kishte gjë qe do shpejtonte caktimin e Zotit do ta shpejtonte syri. Nëse dikujt prej jush I kërkohet te lahet le të lahet(muslimi)
  Nga Aishe a.s transmeton se urdherohej e merrte abdes ai qe hante ne sy dhe pastaj lahej me te I godituri nga syri.

  Rruga e dytë
  Vendos doren ne koken e atij qe e goditi syri e lexon Duan:
  Bismilahi erkike Allahu jeshfike min kul-li dain ju dhike ue min kul-li nefsin ue ajnin hasidin Allahu jeshfike bismilahi urkike.
  Me emrin e Allahut lexoj I cili te sheron nga çdo semundje qe te sjell dem dhe prej çdo shpirti dhe syri cmirekeq Allahu sheron me emrin e tij lexoj.

  Rruga e tretë
  Vendos doren ne koken e te semurit e thua
  Bismilahi jubrike min kul-li dain jeshfike ue min sherri hasidin iadha hasede ue min kul-li dhi ajnin.
  Me emrin e Allahut ruhem prej çdo të keqe qe te sjell dem dhe prej çdo cmirekeqi qe ka cmire dhe prej çdo msyri te keq.

  Rruga e katert

  Vendos doren tek koka e te semurit dhe thua
  Allahume rab-be nasi edhhebil bas shfij enete shafij la shafea ila shifauke shifaean la jugadiru sekamen.

  Rruga peste
  Vendos doren ne vendin qe dhemb dhe lexon suret
  Ihlas
  Felel
  En-Nas

  Rruga gjashtë
  Merr një edhe me ujë dhe lexon tre suret e fundit te kuranit qe I pemrnedem me lart pastaj thua duanë e nr 4 (tre herë)
  Bismilahi erkike Allahu jeshfike min kul-li dain ju dhike ue min kul-li nefsin ue ajnin hasidin Allahu jeshfike bismilahi urkike.
  (Me emrin e Allahut lexoj I cili te sheron nga çdo semundje qe te sjell dem dhe prej çdo shpirti dhe syri cmirekeq Allahu sheron me emrin e tij lexoj.
  pAstaj derdh edhe me ujë ne koken e te semurit qe e ka godit syri njeheresh pastaj qe uji ti lage te gjithë trupin dhe sherohet me lejen e Zotit.

  Shembulli I mejkimit te syrit


  Foshnja qe refuzonte gjirin e nenes ose qan naten

  Isha duke vizituar disa te aferm e me thanë se tek ta një fëmijë refuzonte gjirin e nenes qe prej disa diteshe me pare pinte normalisht.U thashë me sillini femijen ma sollen dhe I lexova suret e fundit te kuranit dhe duate qe I pemendem.Pastaj ju thashë cojeni tek nëna e me pas me thanë se filloi te pinte gji si me pare me miresine e Zotit fuqiplote.Po të njeten gjë mund te bëjmë me fëmijët qe qajne naten shumë.

  Femija qe nuk fliste

  Sihte një fëmijë qe fliste bukur mes shokeve e kolegeve të tyre ne shkollën 8 vjeçare.Fliste ne emër të tyre nëpër mbrëmje e festa e mbante ligjerime para njerzve.Por një ditë prej ditesh u ngrys memec.nuk duroi I jati e shkoi në spital dhe doktoret filluan te bënin analizat e radiskopi por pa sukses dhe ma sollen mua atë e pashë .Për pak me lotuan gjak sytë sikur mos e permblidhja veten sepse e njihja atë nga aktiviteti I tij dhe shakthtesia e tij,E peyta babin e tij dhe me tregoi historin e djalit se sa kishte qe ishte sëmurë.mesova se djalin e ksihte goditur syri dhe I lexova tre suret e fundit te kuranit pastaj I lexova ne ujë leximin e syrit dhe I thashë babit te tij lahej djali nga ky ujë e te pinte prej tij për shtatë ditë e pastaj të vinte prapë tek unë.Pastaj mbas 7 ditë djali erdhi I sheruar dhe I mesova atij disa metoda parandalimi mbrojtese qe te thoshtre mengje se mbrëmje lutjet qe te mbrohej nga syri I keq.(shikoni tek mburoja e muslimanit)

 2. Për këtë postim, ju falënderohet përdoruesi:


Tema të Ngjashme

 1. A ka sherim nga syri i keq ?
  By tereza in forum Pyetje-Përgjigje
  Përgjigjet: 1
  Postimi i Fundit: 10-06-2009, 08:27
 2. “Syri” i Xhides
  By Muhlis in forum Lajme nga Bota Islame
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 07-11-2008, 14:23
 3. Syri i Nënës
  By Fidan in forum Feja dhe Shoqëria
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 29-01-2008, 09:52
 4. Magjia, syri i keq dhe shërimi i tyre!
  By Muhammed in forum Literaturë Islame
  Përgjigjet: 24
  Postimi i Fundit: 29-06-2006, 00:31

Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •