Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Rezultatet 1 deri 10 prej 10

Tema: Pyetje dhe pergjigjje

 1. #1
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Pyetje dhe pergjigjje

  Kapitulli i fikhut

  Kapitulli i pastërtisë

  20-Pyetje: Vëllezër e kam një pytje lidhur me abdesin te grat të cilat kan femi të vegjël, nëse ke abdes dhe duhet fëmijen ta pastrosh nga jashtqitja e tij ...A e prish abdesin?
  Përgjigje: Vëlla i dashur, pastrimi i fëmiut nuk është prej gjërave të cilat e prishin abdesin. Andaj, mjafton për nënën, apo për atë të cilën e pastron fëmiun, t'i pastron duart, apo vendet në të cilat është pikur nga nevoja e fëmiut, ndërsa abdesi nuk ka nevojë të përsëritet. Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  21-Pyetje: Pyetja është se tash edhe disa ditë nisem për në vendlindje..desha ta di se nëse skam uj me qka e krye Abdesin a bënë me një guri ???
  Përgjigje: Tejemumi me gurë është i lejuar sipas mendimit të imam Malikut dhe imam Ebu Hanifes si dhe shumë dijetarëve te tjerë duke u argumentuar me ajetin:”fetejememu saiden tajiben”, duke e komentuar fjalën “said”- siperfaqja e tokës, qoftë pluhur, gurë apo ndonjë element tjetër.
  -Gjithashtu janë argumentuar me hadithin “Më është bërë mua toka xhami(për tu falur kudo) dhe e pastër”.
  Nga kjo kuptojmë se e lejuar është të mirret tejemum me të gjitha gjërat apo elementet që i përmban toka dhe poashtu guri është pjesë e tokës.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Muhamed Albanij


  22-Pyetje: A bon qe femra gjat kohes se mujoreve (menstrancioneve) te lutet me 99 emrat e Allahut ,edhe kam degju qe bon me than edhe salavatet dhe rabbena dhe dhiker ,sepse nje femer e cila fal 5 kohet namaz ne ket periudhe e ndien veten shum larg adhurimit te Allahut ne krahasim me ditet e tjera ku falet.
  Allahu ju sheprbleft
  Përgjigje: I lejohet gruas të bën dua me emrat e Allahut nuk ka ndonjë ndales shjeh Ibn Xhibrin (Allahu e mëshiroft) thot është e palqyshme sa më shum të bën dua,jo veq kaq thotë shejj Ibn Xhibrini (Allahu e mëshiroft) i lejohet femrës në mujoret e saj:
  1- Leximi i librave në të cilët ka ajete kur’anore apo ajete të komentuara.
  2- Shkruarja e ajeteve kur’anore brenda një teksti të caktuar.
  3- Argumentimi me ajetet e Kur’anit për një çështje të caktuar.
  4- Leximi i ajeteve kur’anore në formë lutjeje apo përmendjeje të All-llahut [subhanehu ve teala].
  5- Mbajtja e librave të tefsirit apo e diçkaje tjetër të ngjashme me të, nëse është e nevojshme.
  Gjithashtu e kanë lejuar disa prej dijetarëve edhe leximin e Kur'anit por me kusht mos të prekët me dor p,sh me dorza apo dicka tjetër.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  23-Pyetje: Me falni nese pytja ime mund te tingelloje pa sens por desha te di nese lejohet qe mashkulli te heqe qimet ne vendet e turpit,ne sqetulla nese eshte e nevojshme per higjenen e tij?Dhe ne lidhje me femrat,a u lejohet atyre te heqin qimet e kembeve dhe vetullat???Faleminderit
  Përgjigje: Allahu i lartësuar thotë: Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme.” (Nur,31)

  Largimi i qimeve të sqetullave dhe vendeve të turpshme është (sunet). Përsa i përket qimeve të sqetullave, gjëja më e mirë është shkulja e tyre, ndërsa për qimet e vendeve të turpshme, më mirë është që të rruhen. Sidoqoftë, gjëja kryesore është largimi i tyre, pa marrë parasysh se në ç’mënyrë mund të bëhet kjo gjë.
  Kur është pyetur Shejh Uthejmini Allahu e mëshiroftë për pastrimin e tyre me çdo lloj forme, është përgjegjur: “Lejohet, por rruajtja e qimeve në vendet e turpshme dhe shkulja e tyre në sqetulla është më e mirë.”

  Thot shejh Ibn Bazi Allahu e mëshiroft largimi i qimeve të këmbëve dhe krahëve për gratë është e lejuar, sepse nuk ka ndonjë argument që ta ndalojën.
  Largimi apo rrallimi i vetullave nuk është i lejueshëm, sepse Pejgamberi alejhi selam i ka mallkuar ato gra që heqin vetullat e veta apo të të tjerave.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  24-Pyetje: Vllezer kur te marrim abdest a duhet qe edhe qafen ta lagim sepse do me thojn se edhe qafen duhet me lag e dua te dij mendimin e juaj vllezer ma boni hallall.
  Përgjigje: Medh'hebi Hanefi janë të cilët kanë thënë se me marr "mes'h" edhe mbi qafë gjatë abdestit, duke u mbeshtetur në disa hadithe (të dobëta).

  Kurse Medh'hebi Shafi, Maliki dhe disa nga Hanbelit kanë thënë se kjo vepër nuk është e vertetuar dhe nuk është sunnet. Pasi që Allahu teala i ka caktuar në ajetin kuranorë se cilat janë pjesët ku duhën të pastrohen gjatë abdestit, nuk e kemi të drejtën me shtu diç që nuk është e vertetuar me Hadithe apo transmetime të verteta, sidomos athërherë kur nuk ka argument në Kuranin famëlartë. Ka thënë Allahu teala: " O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla; fërkoni kokat tuaja, e këmbët lani deri në dy zogjtë." (El-Ma'ide:6)

  Gjithashtu Komisioni i përhershëm për fetva ka ardhur në pajtim,se pastrimi i qafës gjatë abdestit nuk është gjë e vertetuar, kështuqë nuk mjaftonë argumentet për ta praktikuar këtë vepër. (Fetava El-Lexhnetu Ed-Da'ime 5/235)
  Allahu e di më së miri
  Ebu Mejsera

  25-Pyetje: Un jam në pun, punoj ndërtimtari dhe d.m.th rrobat i kam të pa pastërta, a bën të falet ashtu me ato rroba, se mua për ç'do dit namazi i drekës dhe i ikindis më zë në pun,,,a bën të falet me ato rroba apo jo, un kam ndëgjuar prej njerëzve se bën të falet, por kam ndëgjuar vetëm fjalën "BËN" , kurse un tani kërkoj argument...
  Përgjigje: Së pari për ta kuptuar këtë çështje, duhet ditur se çka konsiderohet në fenë islame e pa pastërt. Esenca në sendet e përgjithshme është e pastërt dhe lejimi (kurse tek adhurimet është e kunderta). Nëse ndonjë person pretendon që një gjë është e papastërt, atëherë duhet me pasur argument për të. Nëse nuk ka argument atëherë duhemi të ndalemi duke mbeshtetur në esencën dhe ajo është lejimi. (Es-Sejlul Xherar (1/31)
  Për arsye se gjykimi i një sendit se është e papastërt është gjykim që i obligohet pastaj njeriut kështu që sjellë vështirësi, andaj nuk lejohet vetëm nëse njeriu ka argument për atë. (Er-Raudatu En-Nedije 1/15)

  Për mos me zjgatë do ti ceki atë sendet që konsiderohen në islam të papastërt:
  1. dhe 2. Urina e njeriut dhe jashtëqitja (nevoja e madhe):
  Pejgamberi alejhi selam i ka thënë Sahabëve: "Nëse dikush ka shkelur me nallët e tij me një pengesë (papasterti), atëherë dheu (ku shkelë njeriu) është për të pastrim." (Ebu Davud 381/47/2)
  Hadithi ku një fshatarë kishte urinuar në xhaminë e pejgamberit alejhi selam, kështu që Pejgamberi alejhi selam i urdhërojë me hedhur një kofë ujë mbi vendin ku ka urniuar e cila aludon për papastertinë e saj. (Buhariu 6025/449/10, Muslimi 284/236/1)
  3 dhe 4. El-Medhij edhe El-Vedij:
  El-Medhij: Është ujë (i bardhë) që del nga organi për shkak të epshit, apo lodhjës apo diç të tillë.

  Argument për pastertinë e tij është urdhërimi i Pejgamberit alejhi selam që e ka urdhëruar Mikdad ibn El-Esved me pastruar organin prej tij dhe me marr abdes. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  El-Vedij: Është ujë (i bardhë dhe më i trashë se medhiju) që del zakonisht pas urinës.
  Argument për papastertinë e tij është fjala e Ibn Abbasit radiallahu anhu që na ka treguar se Pejgamberi alejhi selam e ka urdhëruar nëse del sperma me bërë guslin dhe nëse del El-Medhiju dhe El-Vedije me pastru organin dhe me marr abdes për namaz. (Bejhakiu 115/15)
  5. Plehër, Baltë nga kafshëve që nuk hahet mishi:
  Pejgamberi alejhi selam i ka treguar Abdullahit radiallahu anhu që balta (në këtë rast ka qenë balta e gomarit) është e papastërt. (Nesaiu 39/1)
  6. Menstruacionet:
  Transmetohet nga Esma bintu Ebi Bekr që një grua ka ardhur tek Pejgamberi alejhi selam dhe ai e kishte urdhëruar pastrimin e rrobave që janë bërë të papasterta nga menstruacionet (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
  7. Jargët e qenit:
  Transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi alejhi selam kishte urdhëruar që nëse një qen e prej ndonjë enë me jargën e tij të pastrohet shtatë herë një me dheun (bën në kohën e sodit edhe me sapun për enë).
  8. Coftina:
  Transmetimi që ka ardhur në Muslim 366/277/1 për papastërtinë e saj, përveq:
  - Coftinë e peshkut dhe karkalecut
  - Coftinë që nuk ka gjakë (insektat etj.)
  -kockët e e coftinës, thonjtë dhe leshi i saj.
  Pra nëse nuk ke një nga këto pika që i kemi përmendur në rrobat e tua, atëherë janë të pastërta apo konsiderohen të pastërta edhe pse në syrin e njerzëve ndoshta duket e papastërt sidomos rrobat e punës ku zhytët me bojë, gips apo tjera sende.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  26-Pyetje: cka osht puna e masturbationit? A osht prej mekateve te medha apo tvogla?
  Cfar osht alternativa nese nuk ka mundsi me u martu momentalisht? Nese ka mundsi me argumente! Allahu ju shperbleft!
  Përgjigje: Rreth kësaj pyetje kemi ajet dhe hadith ku argumentojnë për ndalesën e këtij vesi të keq. Allahu xh.sh. thotë: "Dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet me përjashtim ndaj bashkëshorteve të veta dhe ndaj robëreshave që kujdesen, për të cilat nuk kanë gjynahe, e kush kërkon prej tyre dëfrim përmes harameve, mu ata janë që kan shkelur normat e caktuara." (El-Mu'minun, 5-7)
  I Dërguari i Allahut Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë:"O ju të rinjë kush mundet nga ju që të martohet le të martohet, se ajo është më ruajtse për syrin dhe më mbrojtse për epshin, e kush nuk mundet le të agjerojwse ajo është mbrojtse " (Transmeton: Buhariu dhe Muslimi)
  Ndërsa nga shkenca kanë rënë në pajtim të gjithë mjekët se masturbimi të le dëme në trup, psiqikë dhe dëme fizike, dhe se ajo e lodhë njeriun dhe e fut në mendime dhe e shqetëson, shumë prej meshkujve kanë dobsi seksuale shkaku i kësaj tradite, vërehet kjo kur të martohet ai. etj dhe plot prej tyre nuk gjejnë kënaqësi pas martesës dhe vjen deri tek shkurorzimi.

  Ka thënë Muftiu i mëparshëm i Egjiptit: "Nga këtu shifet se shumica e Ulemave e shofin si të ndaluar masturbimin, i përmban ajo që gjindën dëmet e shumëta në te, si psh në muskuj në forcë dhe mendje, dhe kjo e bjen ndalesen (haramin)".

  Kështuqë pasi e kuptuam që është e ndaluar dhe se zavendësimi bëhet ashtu siç ka ardhur në hadithin e lartpërmendur.

  Ndërsa për sa i përket klasifikimit se a është prej gjunaheve të mëdhaja apo të vogla, unë kisha me thënë përderisa është haram është gjunah që duhet larguar!. p.sh. (Edhe pse ka dallim mes atij personi që bën zina me një grua të huaj dhe mes atij që ka masturbuar, sepse denimi dhe gjunahu i atij që ka bë zina është më i madh se ai që ka masturbu). Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  27-Pyetja: A prishet abdesti nese hyjm ne vende te ndryshme?
  Selam Alejkum vllezer dashta me dit se nese jemi me abdest dhe hyjm ne vende te ndryshme p.sh nese hy ne aher a prishet ishalla spo gaboj ne pytje
  e dashta me dit per ket sepse spo jam i sigurt me hy kur jam me abdest
  ishalla me keni kuptu
  Përgjigje:. Abdesti prishet nga:
  1. Nevoja e madhe dhe çka të dalin nga organi pa marrur parasysh a duhet pastaj të marrin gusl nës është spermë apo vetëm abdest, pika kryesorë është se abdesti prishet.
  2. Gjumi i thellë
  3. Humbja e vetëdijës qoftë nga sëmundëja apo ndonjë shkak tjetër
  4. Prekja e organit me epshë

  Ndersa hyrja i një vendit nuk është nga shkakët që prishet abdesi apo nuk ndikon në këtë çështje. Kush don më shumë me dit rreth kësaj teme le ti kthehet librave te fikhut islam në kapitullin e abdestit. Allahu e di më së miri
  Ebu Mejsera

  28-Pyetje: A lehojet uji i nxet per abdest?
  Vllezer te ndeershem a mundem te dij se a ka gajle qe te marresh abdest me uje te nxeht a po ma mir te themi te vokt se une nganjher me uje te nxeht
  marr abdest ishalla se kam tepreuar me pyetje
  " Alejkum Selam Ue Rahmetullah " .
  Përgjigje: Abdesi me ujë të ftohtë:
  Transmetohet nga Imam Muslimi se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: "A të ju tregoj për diçka, më të cilën ua shlynë Allahun gjynahet dhe ju ngrit me të në derexhe (të shpërblimit): Të marrësh abdes në mënyrën më të mirë duke mos e pëlqy atë (epshi apo vetëvetiu i njeriut), të bësh hapa të shumta duke ecur për në xhami dhe duke e pritur namazin pasi që e ke falur namazin e mëparë."
  Kurse Imam Neveviu ka thënë për fjalën "duke mos e pelqy": Bëhet atëherë kur merr abdes me ujë të ftohtë dhe duke hjekur prej kësaj veprës (abdesi me ujë të ftohtë në kohën e ftohtë)
  Abdesi me ujë të ngrohtë:
  E kanë pyetur Shej Bin Bazin për këtë çështje, Allahu e mëshiroftë, dhe ai është përgjigjur duke thënë: Abdesi me ujë të ngrohtë është më mirë, sepse të mundëson që të marrësh abdes mirë pa vështirësi, mirëpo kur ai don që të marrin me ujë të ftohtë (sidomos në kohën e ftohtë) dhe ban sabër, atëherë ky padyshim me këtë nijet ka vlerë të madhe duke u argumentuar me hadithin e pejgamberit alejhi selam që e transmeton Muslimi (hadithi i sipërshenuar). Dhe ai njeri i cili e vepron që në kohën e ftohtë të marrin abdes me ujë të ftohtë kjo tregon për imanin (besimin) e tij të fortë dhe do të ketë për të shpërblim më shumë. Kurse nëse ju lehtësohet që të marrin me ujë të ngrohtë, kjo do të jetë më mirë. Sepse kjo të ndihmonë ty që të marrësh abdes sa më mirë (pjes për pjes, sunnet pas sunneti) ashtu siç e ka bërë Allahu teala abdesin në formën e saj më të mirë. Gjithashtu edhe me ujë të ngrohtë pastrohën ndytësirat më mirë në aspektin e pastrimit.

  Përfundimisht:
  Lejohet që te marrësh abdes si me ujë të ngrohtë ashtu edhe me ujë të ftohtë, varet sipas qëllimit dhe nijetit ashtu siç e kanë shpjeguar dijetarët më lartë. Duke pasur parasysh se kemi shembull nga sahabet që transmetohet se në kohën e Pejgamberit alejhi selam Abdullah Ibn Mesudi ka marrur ujë dhe e ka nxeh para diellit dhe Pejgamberi alejhi selam nuk e ka urrejtur. Kështu që te dy mënyrat e kanë atë efektin dhe dobinë e saj. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  29-Pyetje: Un fali 5 koht po kom nje problem me cikel menstrual me lajmerohen qdo 2jav d.m.th veq 10 dit jom e paster dhe me vin prap e mua disa motra nislam mkan than veq nese tu lajmerohen pas 21 diteve i ki menstracion e nese t vin me shpesh falu se nuk i ki prej menstacioneve,perderisa disa motra me thojn mos u fal se i ki prej menstracioneve tash un jom ra n dilem edhe pse kam qen te mjeku edhe mka thon se menstracione jon edhe tu rregullohen vet,,,tash jom ra ne dilem a mu fal gjat kesaj kohe a jo…ma boni hallall e bera kete pytje duke u bazuar ne ate qe kam degjuar se ne kohen e Pejgamberit a.s grate e Sahabeve per diqka te pa qart e kan pytur Pejgamberin a,s ne sy.
  Përgjigje: Fillimisht e lus Allahun xh.sh. që të shpërblen ty për interesimin tëndë rreth fesë islame duke e ditur dhe kuptuar se në fe nuk ka marre, nëse është për ta mësuar fenë. Kjo përputhet me fjalën e Pejgamberit tonë a.s. ku ka thënë: "Me të vërtetë Allahu nuk turpërohet nga Haku (e vërteta)".
  Falënderimi i takon Allahut xh.sh., paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedit a.s.

  Padyshim se problemi yt vetëm se ka ndodhur në kohën e Pejgamberit a.s. kur disa prej grave në atë kohë kishin problem apo kompleks në çështjen e Hajdit (menstruacioneve), ku disa prej tyre nuk e dinin sa gjatë e kanë Hajdin dhe si mundet të dihet koha e saj.
  Përpos Hajdit dhe Nifasit (lehonisë) ekziston edhe një tjetër lloj gjaku i cili e bien që të dyshohet se a është Hajdi apo jo. Këtij lloj gjakut i thonë Istihade në gjuhën arabe e cila mundet me u shpjeguar që është si një lloj i veçantë i gjakut dhe është i ngjashëm me Hajdin, mirëpo nuk përputhet me veprimet e Hajdit, që duhet me i bërë gruaja gjatë saj.

  Istihada: Ai është një lloj gjaku i cili del në kohën jashtë kohës së Hajdit dhe Nifasit ose është i ngjitur (me kohë) ata. Nëse është pyetja për të parën (jashtë kohës së Hajdit dhe Nifasit), atëherë dihet dhe nuk ka nevojë për sqarim. Kurse nëse është e dyta (i ngjitur me Hajdin dhe Nifasin), atëherë:
  Nëse është gruaja e mësuar me zakonin e saj të veçantë (adetin e zgjatjes së kohës), atëherë ç’ka të teprojnë më shumë se zakoni i saj është Istihada. Argument për këtë është fjala e pejgamberit a.s. që i ka thënë Ummu Habibe: “Qëndro aq sa të ka penguar Hajdi i yt pastaj pastrohu (tërë trupin) dhe falu” (Transmeton Muslimi, Voll. 1/264)

  Nëse dallon gjaku i Hajdit dhe atij i Istihades, atëherë dije se gjaku i Hajdit është i zi (ngjyrë e mbylltë të njohur) dhe tjetri është Istihadi. Argument për këtë është fjala e Pejgamberit a.s. që i ka thënë Fatimes Bintu Ebi Hubejsh: “Kur të jenë gjaku i Hajdit, ai është i zi (ngjyrë të mbylltë të njohur), pra ndërpreje Namazin. Në qoftë se është tjetër lloj, atëherë merr abdes, sepse ai është vetëm Irk (gjak që del nga damari)." (Transmeton Ebu Davudi, Voll. 470)

  Mirëpo nëse i ndodhë një gruas që ta ketë Istihadin dhe nuk mundët ta dallojnë atë, atëherë i kthehet adetit (kohës së zakonshme) të grave. Argument për këtë është fjala e Pejgamberit a.s. që i ka thënë Hamnetës Bintu Xhahsh: “ Kjo nuk është vetëm se një prej gjërave, që shejtani mundohet me të angazhuar me të. Qëndro në kohën e menstruacioneve gjashtë ditë ose shtatë në diturin e Allahut (d.m.th. duke pasur parasysh se Allahun i din gjithçka në imtësinë dhe saktësinë e saj, kurse krijesat kanë mangësi ndonjëherë që Allahu nuk i llogarit për atë) deri sa ta shohësh që ti vetëm se je pastruar, atëherë falu 24 net ose 23 dhe ditët e saj, sepse kjo vetëm se të vlen. Kështu pra vepro në ç’do muaj, aq sa i kanë gratë menstruacionet e tyre dhe ashtu siç dalin (nga Hajdi) dhe pastrohen prej saj.”
  (Transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe me kuptimin e tij të ngjashëm).

  Dispozitat e Istihadit:
  Nuk e ka të ndaluar ajo gruaja që e ka Istihadin atë, që e ka të ndaluar kur ti ketë menstracionet, vetëm se ajo duhet të marrin abdes për ç’do namaz. Argument për këtë është fjala e Pejgamberit a.s. që i ka thënë Fatimes Bintu Ebi Hubejsh: “Pastaj merr abdes për ç’do namaz” (Transmeton Ebu Davudi dhe Ibni Maxhe).
  Marrur nga Libri: El-Vexhiz fi fikh’hi Es-Sunnet ve El-Kitabi El-Aziz nga Abdul Adhim Ibn Bedevij El-Khalefi
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Mejsera

  30-Pyetje: Nqs nje femer ka me teper se shtat dit menstruacionet a mundet me ba Namaz...?

  Përgjigje: Nëse gjaku është i zakonshëm 7 apo 8 ditë, mirëpo më pas vazhdon gjaku më shumë se kaq ditë atëherë, në raste të tilla gruaja nuk duhet të falet apo të agjërojë, sepse i dërguari i Allahut Muhammedi alejhi selam, nuk e ka kufizuar kohën e zgjatjes së menstruacioneve.
  Ndërsa Allahu i Lartësuar thotë: "Të pyesin për menstruacionet. Thuaj, ato janë diçka e dëmshme (papastërti)..." (El-Bekare: 222)
  Ndaj, nëse gjaku vazhdon të rrjedhë, ajo duhet të presë derisa të ndërpritet rrjedhja e tij plotësisht e, pas kësaj, ajo duhet të lahet, të falet e të agjërojë.

  Në të njëjtën mënyrë, nëse në muajin e ardhshëm, menstruacionet zgjasin më pak se koha e zakonshme, ajo duhet të lahet dhe të falet menjëherë sapo të shohë që dalja e gjakut është ndërprerë, pa i dhënë rëndësi faktit që menstruacionet e saj kanë vazhduar më pak se herët e tjera.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij


  31-Pyetje: vellezer kisha dashur ta di se nese gjat urinimit (nevojes se vogel) p.sh tu eshte pikur manga me urin a mundemi qe vetem ta fusim ne uj dhe ta shtrydhim.

  Përgjigje: Për tu pastruar një rrobë nga urina është ujëti pastrimi i saj. Argument për këtë është Hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Enes ibn Maliku radiAllahu anhu ku një fshatarë kishte urinuar në xhamin e Pejgamberit alejhi selam, ku i urdherojë Pejgamberi alejhi selam me hedhë një enë me ujë mbi atij vendi që kishte urinuar. Thotë Allahu teala në Kuranin Famëlartë: "...dhe Ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër." (El-Furkan:48)
  Allahu e din më së miri

  Ebu Mejsera

 2. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 3. #2
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  Kapitulli i namazit

  32-Pyetje: A ben te behet nijeti shqip?
  Desha tju pyes se a ben te behet nijeti ne gjuhen shpipe ?
  Përgjigje: Bërja e nijetit me gojë është risi, sepse nuk është transmetuar ndonjë argument i saktë që tregon së Pejgamberi alejhi selam apo shokët e tij e kanë bërë këtë gjë. Nga ana tjetër, vendi i bërjes së nijetit është zemra, andaj nuk është e nevojshme bërja e tij me gojë,nuk ka nijet të caktuar që duhet shqiptuar me goje me rastin e kryerjes së ndonjë ibadeti në përgjithësi, nijeti është vet vendosja me zemer për ta bere veprën që ke për qëllim. Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  33-Pyetje: Më ka ndodhur disa herë duke u falur dhe kur jam ulur në sexhde për shkak se më ka ikur vëmendja dikund tjetër, në vend se të them tri herë "Subhanna Rabijel a'ala" kam thënë "Subhanna Rabbiel Adhim". Çka duhet të bëj në këto raste? A mund ta vazhdoj Namazin apo duhet ta përseris?
  Përgjigje: Vëlla i dashur, sa i përket thënies Subhane Rabijel adhim në ruku, dhe Subhane Rabijel a'la në sexhdeh, dijetarët janë ndarë në dy mendime:

  1-Sipas Imam Ahmedit, Is'hakut, Davudit dhe Ibn Hazmit, këto thënie janë vaxhib - obligim.
  2-Sipas xhumhurit - shumicës së dijetarëve, këto thënie janë sunet dhe nuk janë vaxhib.
  Nëse në namaz gabon, dhe ua ndërron vendet njërës prej këtyre dyjave, dhe anon në mendimin se këto thënie janë vaxhib, atëherë dijetarët janë ndarë në dy mendime, në lidhje me sehvi sexhden:

  1-Sipas medhhebit hanefij, hanbelij, dhahirij, një mendim nga medhhebi malikij, dhe mendimi i Shejhul-Islam Ibn Tejmijes, sehvi sexhdeja është vaxhib - obligim.
  2-Sipas medhhebit shafiij, dhe një transmetim nga medhhebi hanbelij, sehvi sexhdeja është mustehab - e pëlqyer.

  Mendimi më i saktë është se sehvi sexhdeja është vaxhib - obligim, ngase Pejgamberi s.a.v.s. ka urdhëruar për të, e nga urdhëri përfitohet obligimi. Dhe se Pejgamberi s.a.v.s. nuk e ka lënë atë asnjëherë, kur ka pasur shkak që të veprohet ajo.

  Pas gjithë kësaj themi, se mendimi më i saktë është se thënia Subhane Rabijel adhim, dhe Subhane Rabijel a'la janë vaxhib në ruku dhe sexhdeh, dhe sehvi sexhdeja për to është vaxhib.

  Sehvi sexhdeja bëhet pasi t'i përfundosh lutjet në teshehudin e fundit, para selamit nëse keni lënë gjë mangu në namaz, ndërsa nëse keni shtuar gjë në namaz, atëherë sehvi sexhdeja bëhet pas selamit, duke mjaftuar me dy sexhdeh, pa e përsëritur teshehudin edhe njëherë. Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  34-Pyetje: E di që në disa raste kur je në namaz dhe e prish namazin p.sh. me të qeshur me zë (jo me prishje te abdestit) duhet që edhe abdesti të riperterihet mire. Dua të dij se në cilat raste riperterihet dhe në cilat jo?
  Përgjigje: Vëlla pyetja nuk është e definuar qartë po ajo që kuptoj, të qeshurit me zë e prish namazin, ndërsa abdesin nuk e prish edhe ska nevoj të përseritet abdesi ndërsa namazi përsëritet.Abdesi është sunnet të ripërtrihet për çdo namaz por dhe nëse nuk e ripërtrihet nuk prish pun,e rasta te caktuar tjera për ripërtrije e abdesit nuk ka dicka.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  35-Pyetje: Gjyshja ime nuk din shkrim e lexim dhe ka deshir me u fal...kisha nje pyetje rreth gjyshes e cila eshte 70 vit dhe ajo nuk din shkrim e lexim dhe ka deshir me u fal por problemi eshte se nuk i din suret (dovat) veq nje e din suren ilahs (kul huvallain) a mundet veq me kete sure me u fal.
  Përgjigje: Gjyshja e cila është nuk është falur deri në moshën shtatëdhjetë vjeçare, së pari duhet të pendohet tek Allahu sinqerisht, dhe të fillon të falë namazin rregullisht.

  Ndërsa sa i përket leximit të sures El-Fatiha në namaz, duhet ta dijë se leximi i kësaj sure është shtyllë prej shtyllave të namazit, dhe namazi nuk pranohet pa të, nëse ka mundësi ta mësojë atë. E nëse assesi nuk ka mundësi në mësimin e saj përmendësh, atëherë duhet të lexojë aq sa di nga Kur'ani përmendësh.

  E nëse nuk di asgjë nga Kur'ani, atëherë mund të thotë në çdo rekatë: "Subhanallah, vel hamdu lilah, ve la ilahe il-la Allah, ve Allahu ekber, ve la haule ve la kuvete il-la bil-lah". Ashtu siç ka ardhur në hadithin e Ibn Ebi Eufasë: "Një njeri tha: O i Dërguar i Allahut, unë nuk kam mundësi të mësoj asgjë nga Kur'ani. Më mëso ndonjë gjë që më mjafton për namazin tim. Tha s.a.v.s.: "Thuaj: Subhanallah, vel hamdu lilah, ve la ilahe il-la Allah, ve Allahu ekber, ve la haule ve la kuvete il-la bil-lah". (Transmeton Ebu Davudi - 832, dhe Shejh Albani këtë hadith e ka bërë hasen - (të mirë) - 303).
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  36-Pyetje: Qfar duhet bere ne kete rast kur isha tu e fal farzin e drekes(vet pa hoxh) mas dy rekateve ne etehijat dhash selam u habita nese me ndodh perseria qfar duhet bere ,a duhet te bej sevi sexhde apo me perserit perseri farzin ?? kete pytje ma ka ba nje i afermi i imi pergjigjje si dhash thash veti pastaj te tregoj ?
  Allahu ju shperbleft
  Përgjigje: Nëse një person në namazin e tij harron dhe jep selam në rekatin e dytë, duke mos e plotësuar namazin në katër rekate, duhet që të ngritet dhe të vazhdon namazin, dhe të plotëson edhe dy rekatë tjerë, dhe pastaj pas selamit te bëjë sehvi sexhdeh.

  Thotë Ebu Hurejra r.a.:"E fali i Dërguari i Allahut një prej namazeve - drekën ose ikindinë - dhe dha selam në rekatin e dytë. Pastaj u kthye, dhe me të shpejt u largua nga njerëzit. Atëherë u ngrit Dhul-Jedejni dhe tha: O i Dërguar i Allahut, a është shkurtuar namazi, apo ke harruar? Pejgamberi s.a.v.s. shikoi në të djathtë dhe në të majtë, dhe pyeti: Ç'është duke thënë Dhul-Jedejni? Thanë: Të vërtetën o i Dërguar i Allahut, nuk ke falur përveçse dy rekatë. Atëherë Pejgamberi s.a.v.s. i fali edhe dy rekatë, dha selam, pastaj ra në sexhdeh dhe u ngrit prej saj. (Dmth bëri sehvi sexhedeh)."
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  37-Pyetje: Si falet namazi kaza?
  Es-selam alejkum te nderuar anetar, dua te di se si falen namazet kaza ne pergjithesi dhe a eshte e mundur te fale njeriu namazet e viteve kaluara, dmth namazet qe si ka falur fare ti fale tash kaza?! Kam pyetur persona te ndryshme rreth kesaj ceshtje dhe gjithe me kan dhene pergjigje tjeter! Ju lutem per ndihme! Ju falemnderit!

  Përgjigje: Alejkumselam ve rahmetullah
  Për atë person që e ka lënë namazin vite me radhë, dhe dëshiron të pendohet, dijetarët janë ndarë në tri mendime:

  1- Mjafton të pendohet dhe t'i kthehet Allahut me një pendim te sinqertë, dhe të fillon faljen e namazit, ndërsa mëkati për lënien e namazeve të kaluara, i fshihet me pendim. Thotë Allahu s.v.t.: "Edhe ata që pos All-llahut, nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që ka ndaluar All-llahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto, ai gjen ndëshkimin. Atij i dyfishohet dënimi ditën e kijametit dhe aty mbetet i përbuzur përgjithmonë.Përveç atij që është penduar dhe ka bërë vepër të mirë, të tillëve All-llahu të këqiat ua shëndrron në të mira. All-llahu është mëshirues, ndaj Ai falë shumë." (El-Furkan 68-70).

  Kështuqë dijetarët e këtij mendimi, janë argumentuar me këtë ajet, se me pendimin e tij, Allahu ia shëndërron të këqiat e tij në të mira, dhe nuk ka nevojë që të bën kaza, namazet të cilat i ka lënë më herët.

  2- Personi i cili e ka lënë namazin disa vite, duhet që ta kompezon atë, duke falur pas çdo namazi farz, edhe një farz tjetër. D.m.th. pas çdo farzi të drekës, të falë edhe një drekë tjetër, dhe pas çdo ikindie, të falë edhe një ikindi tjetër, dhe kështu me radhë. Por ky mendim është mendim i dobët, pasi për këtë nuk ka argument.

  3- Mendimi i tretë dhe më i saktë është se ky person duhet të pendohet te Allahu sinqerisht, të fillon ta falë namazin rregullisht, dhe t'i shton namazet vullnetare (nafilet). Duke u bazuar në hadithin në të cilin thotë Muhamedi s.a.v.s.: "Gjëja e parë për të cilën do të merren në llogari njerëzit në Ditën e Gjykimit është namazi. U thotë Allahu s.v.t. melaikeve edhepse Ai më mirë e di: Shikoni në namazin e robit tim, e ka të plotë apo të mangët? Nëse është namazi i tij i plotë, i shkruhet i tillë. E nëse është i mangët, atëherë thotë: Shikoni nëse ka robi im namaze vullnetare. Nëse ka vullnetare, atëherë thotë: Shtonia robit tim namazet nafile, në ato farze, dhe plotësonia ato." (Transmeton Ebu Davudi-864, dhe Shejh Albani ka thënë që ky hadith është i vërtetë në Sahih Ebu Davud-770).
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Hamza El-Albanij

  38-Pyetje: Qfar thojn Dijetaret (A ka naj hadith qe tregon se pas faljes s'namazit te sabahut mos me ra menjehr me flejt) por me prit deri sa te lind djelli.
  Përgjigje: Nuk ka argument që e ndalon fjetjen (gjumin) pas namazit të sabahut.
  -Por nga tradita e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem dhe sahabëve mësojmë se ata pasi e falnin namazin e sabahut qëndronin në Xhami deri pas lindjes së diellit, ku transmetohet nga Semak bin Harb të cilit i kishte treguar Xhabir bin Semre se i Derguari salallahu alejhi ue selem nuk ishte ngritur pas namazit të sabahut, derisa kishte lindur dielli dhe gjithashtu pas lindjes së diellit qëndronte me sahabët në xhami dhe bisedonin për kohën e injorances dhe qeshnin e buzëqeshnin. - Sahihul Muslim.
  -Gjithashtu transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e bënte këtë lutje”O Zot begatoi të hershmit (ata që zgjohen herët) nga ummeti im”.

  Si përfundim të këshilloj të mundohesh të mos flesh pas sabahut, nëse don të përfitosh në këtë botë dhe në ahiret.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Muhamed Albanij

  39-Pyetje: Si binte ne sexhde Muhamedi a.s?
  Vellezer nese ka mundesi disa transmetime per ramjen e Muhamedit a.s ne
  sexhde dhe ngritja nga sexhdja. si i bente keto.
  Përgjigje: Sipas hadithit“Ai vendoste duart e tij në tokë para gjunjëve.”
  (Ibn Huzejme (1/76/1), Darekutniu dhe Hakimi, të cilët e kanë shpallur sahih, ndërsa Dhehebiu është pajtuar. Të gjitha hadithet që kundërshtojnë këtë janë joautentike. Kështu thotë shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ne librin e tij "Sifetu salati Nebij ".

  -Ndërsa në ketë çështje ka edhe dijetarë të cilët e kanë lejuar edhe ramjen me gjunjë edhe ngritjen pa duar, pra nëse dikush e vepron këtë nuk duhet që të kundërshtohet totalish ,por më e verteta është se duhet me dorë me bë ramjen gjithashtu edhe ngritja eshtë nga sunneti të behet me duar.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  40-Pyetje: Me duhet hadithi ai qe pin alkool nuk i pranohet namazi 40 dit..
  A mos ka naj hadith qe tregon qe ai qe pin alkool nuk i pranohet namazi 40 dit qe une e kam ndegju mu duket ... Inshallah kush din me tregon dhe ku gjindet
  Përgjigje: Po vëlla i dashur, është e vërtetë që ai i cili pi alkool, nuk i pranohet namazi katërdhjetë ditë. Ka thënë Pejgamberi s.a.v.s.: "Ai i cili pi alkool nga ummeti im, nuk i pranohet namazi katërdhjetë ditë." (Transmeton Nesaiu 5570. Dhe Shejh Albani ka thënë se ky hadith është i vërtetë, Silsileh Sahihah 709).
  Ndërsa kuptimi i këtij hadithi nuk është se ai person i cili pi alkool, duhet ta lë namazin, pasiqë ai nuk i pranohet atij, por ky hadith nënkupton se ai duhet ta falë namazin patjetër, po për këtë nuk ka shpërblim.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  41-Pyetje: Me ndihmoni, si falet namazi i xhumase?
  Ju kisha lute te me tregoni ndokush se si falet namazi i xhumase, sa me shume ne detaje. Jo sa rekate i ka, mirepo si te falen, cilat dua dhe lutje duhet te thuhen? Nese ka ndonje video ose ndonje teme ketu ne forum apo diku tjeter per kete ju lutem me tregoni.
  Allahu ju ndihmofte dhe ju ruajte!
  Përgjigje: Namazi i xhumasë është farz – obligim për burrat e jo për gratë, për udhëtarin, të sëmurin dhe për fëmiun. Falet në xhami në ditën e xhuma në kohën e namazit të drekës edhe e zëvendëson drekën (nuk e falë drekën ai që e fal xhumanë).
  Namazi i xhumasë përbëhet prej dy rekateve që falen pas hutbes, e pason imamim deri në fund të atyre dy rekateve,disa kan berë kushtë të ket xhemat më shum se dz ajo që është me e vërtet bën vetëm edhe dy ,llogaritet aritja e xhumas edhe nëse e arit rekatin e fundit.

  Dita e xhuma i ka disa veqori prej veqorive eshte atë dite pastrimi me gusul para se te shkohet ne xhuma,leximi i sures Kef ,shkuarje sa me heret në xhami etj.
  Si zakonisht te na falin 4 sunnet para hutbes, nuk ka argumnet për ket qështje ajo që mund të falish para xhumas eshtë nafile ,ndërsa pas siç dihet falin drek ,xhumja pas i ka 4 sunet dy nga dy. Transmetohet nga Ebu Hurejre r,a se Pejgamberi aljehi selam ka thënë:”Kur dikush prej jush e falë namazin e xhumasë,pas kësaj le ti falë katër rekate.” (Muslimi). Abdullah ibn Omeri r,a ,pas kryerjes së namazit të xhumasë,shkonte në shtëpi dhe atje i falte dz rekat dhe deklaronte: Kështu ka vepruar Pejgamberi alejhi selam.” (Muslimi).
  Ibën Tejmije Allahu e mëshiroft thotë :”se kush i fal sunnet ne xhami le ti falë katër dy nga dy e kush i falë në shtëpi vetëm dy “.
  Xhumaja ka dy farz dhe hutben para farzit.

  Hutbeja
  Hutbeja eshtë obligim të degjohet dhe nuk lejohet te filetet në te as nuk ljohet ti tërhiqet vertja dikujt ,për këtë qështje i kemi hdithet,transmeton Ebu Derda r,a , në të cilin thuhet : Ditën e xhuma kam hyrë ne xhami të Pejgamberi Aljehi Selam dhe ai në hutbe filloj kaptinën Et-tawbe,dhe un e pyeta Ebej bin Ka’bin:Kur ështe shpallur kjo sure? Ubej nuk mu pëergjigj,kur përfundoj namzin e pyeta përse nuk mu përgjigje.ai më tha”ti sot ke humbur sevapet e namazit tënde”Un në lidhje me kët e pyta Pejgamberin alejhi selam i cili më tha:Ubej ta ka thënë të vertetën. (Bejhekiu)
  Hadithi i Pejgaberit Alejhi selam në të cilin thuhet:”Nëse njeriu shkout të vet skaj tij i thot:”Heshr”,do të gabonte(dhe do ta humbte vleren e xhumas).”(Buhari dhe Muslim)
  Mir po dijetarër Ibn Hazmi Allahu e mëshiroft , kan lejuar që nese imami i drejtohet dikujt nga xhemati ljohet të ja kthen, ndërsa ndërmjet veti nuk lejohet as nje bised.
  Nëse dikush jep selam kur vjen ne prezentimn e hutbes, është thën nga dijetartë se është më mir ti kthehet me isharet.
  Hutbeja mbahet dy pjes,nuk lejohet ngirtja e duarve ne hutbe nga Imami as nga xhemati ajo që lejohet nga xhemati eshte që vetem te thuhet amin kur ai ben dua.
  Husejni r,a, transmeton se si Umare bin Ruejbe r,a i ngriti duarë.Ky veprimin e tij e ka akuzuar rept me fjalet:”Allahu i zhduktë këto dy duar:me të vërtet e kam parë Pejgamberin alejhi selam se si (në miber) me dorë të djathtë kishte bërë kështu..... Atëherë Ruejbe filloi ta lëvis gishtin tregues të dorës se tij të djathtë. (Muslimi)

  Dy farz
  Falja e namazit bëhet në keta dy rekate sikur në çdo namze tjera.
  E bën nijetin me zemër(për xhuman) i ngrit duart duke mar tekbir e këdnon subhanen, Elhamin dhe një sure pas, tani mer tekbir duke i ngritur durët dhe shkon ne ruku thua Subhane Rabilel’Adhim tri her,ngritesh duke thën SemiAllahu limen Hamide (këtu ka dua shtes si dhe ne ruku dhe sexhde i ke te mburoja e muslimanit) pastaj të thua SemiAllahu limen Hamide dhe shkon ne sexhde thua Subhan Rabiel’Ala tri herë kthehesh ne ulje shkon prap ne sexhde d.m.th dy her e bën sexhden ,tani kthesh prej sexhdës ulesh ne teshehud dhe kendon ethejatin Allamesaili’ala,Allahumebarik’ala dhe dua tjera ke shtes tek Mburoja e Muslimanit,kjo është sa i perket dy rekateve.
  Mendoj se inshalah ju kemi dhën përgjigjen e duhur.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  42-Pyetje: A bën me fal namazin e sabahut pasi të lind dielli, edhe nëse bën , a bën të falet krejt 2 sunet dhe 2 farz apo vetëm farz me i fal...?
  Përgjigje: Më e mira në këtë rast është që ta falësh sunnetin e sabahut fillimisht dhe pastaj farzin, si në rastin kur ta falësh në kohën e saj. Këtë duke e pasuar Pejgamberin tonë alejhi selam ashtu siç i ka ndodhur atij dhe shokëve të tij (Sahabet) që është transmetuar se njëherë iu kishte kaluar vakti i sabahut duke qenë në udhëtim. Kështu që e falun pas lindjës së diellit, e falun sunnetin e sabahut dhe pastaj farzin. Këtë e ka transmetuar Buhariu, Muslimi dhe Ebu Davudi.

  Përfundimisht ju kshillojmë juve dhe të gjithë muslimanët që të kujdesën për vaktet e namazit dhe mos ta marrin këtë përjigje si lehtësim për ta falur namazin pas lindjës së diellit. Ngase parashtrohet pyetja se Pejgamberi alejhi selam në këtë rast që i ka ndodhur ka pasur arsye, kurse qëndron rreziku se ndoshta ti nuk ke arsye që të ka kaluar vakti i namazit, sidomos në kohën tonë ku kemi sahata dhe tjera mjete?!
  Allahu e din më së miri

  Ebu Mejsera

  43-Pyetje: Kisha nje pytje rreth Namazit a lejohet qe te falet Namazi ne forma te ndryshme P:SH. gjat shkuarjes ne Ruku mi ngrit duart ashtu edhe gjat shkuarjes ne Sexhde ne ulje ngritje e gishtit,dhe tjetra form pa i ngrit duart gjat shkuarjes ne Ruku dhe ne Sexhde dhe ne ulje pa e ngrit gishtin,a lejohet te falet ndojne her ashtu njonje her keshtu, ndoshta jam i kjart nese kam gabu ma bani hallall Allahu ju shperbleft te gjithve.
  Përgjigje: Fillimisht namazi është i pranuar në dy mënyrat, ,por më e mirë eshtë që të ngriten duarët në namaz gjithashtu edhe gishti pasi që për këto ka hadithe të vërteta,për ata që thojnë nuk duhet me i ngritë i kan argumentët e dobëta.

  Ngritja e duarve:
  1.Transmetohet nga Abdullah b. Omeri se ai ka thënë: "E kam parë Resulullahun, salallahu alejhi ue selem, kur falte namazin i ngrinte duart deri te supet, e bënte këtë kur bënte tekbirin për të shkuar në ruku, kur ngrihej nga rukuja dhe thoshte: 'Semiallahu limen hamideh', kurse kur shkonte në sexhde nuk i ngrinte (duart)". Buhariu thotë, pas citimit të hadithit, se ka thënë Ali Medini, i cili ka qenë më i dituri i kohës së tij: "Është e nevojshme për muslimanët t`i ngrenë duart e tyre, për shkak të këtij hadithi."
  2.Transmeton Halidi nga Ebu Kilabe se e ka parë Malik b. Huejrithin (sahab i njohur) kur falej, në tekbirin fillestar ngrinte duart, kur shkonte në ruku i ngrinte duart, kur ngrihej nga rukuja i ngrinte duart. Ai tregoi se i Dërguari, bekimi dhe paqja qofshin mbi të, vepronte ashtu.
  "hadithe jan të vërteta"
  Ngritja e gishtit: “Pejgamberi alejhi selam e zgjeronte shuplakën e tij të majtë në gjurin e majtë, i mblidhte gishtat e dorës së djathtë, e drejtonte gishtin tregues kah Kibla dhe fiksonte shikimin në të (d.m.th. në gisht). (Transmeton Muslimi, Ebu Avane dhe Huzejme. Humejiu ,13/, dhe Ebu Ja’la ,275/2)
  Aallahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  44-Pyetje: Deshta te bej nje pyetje te bej me nedimen e All-llahut xh.sh e kom ba si shprehi namazin e jacis pe lo deri mas 12-tve me nje fjal me koh nuk pe fali me koh All-llahu ju shperbleft me Xhennet inshaAll-llah
  Përgjigje: Padyshim se kan ardhur transmetime që Pejgamberi alejhi selam e ka vonuar namazin e jacisë dhe se sikur mos të ishte e vështirë për ummetin do te kishte pasur qef të falët në atë kohë siç është transmetuar p.sh. nga Nesaiu që e ka konsideruar Shejh Albani (Hadith autentik.)
  Mirëpo problemi qëndron tek vonesa e tepërt siç ka ardhur me një transmetim "Namazi i jacisë është deri te gjysma e natës" Edhe pse dijetarët kanë ra në dilemë se a vlenë namazi pas gjysmës së natës a jo. Mirëpo nëse njeriu shpesh e falë tepër me vonesë, atëherë të kshillojmë juve dhe gjithë të tjerët të cilët kanë marrur një zakon të ngjashëm që ta falin namazin menjëherë kur të hyn koha e jacisë. Ngase qëllimi i vonesës është nëse nuk falët ne xhami të veprohet një sunnet që ka shpërblim në të, andaj nëse bëhet shkak që të mashtrohet njeriu nga Shejtani mallkuar që të vonohet tepër, atëherë është kjo vepër largë qëllimit që e cekum.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  45-Pyetje: Psh nese gjat namazit gabon diqka dhe ben sehvi sexhde ne fund ,mirepo pasi ta mbarojsh sehvi sexhden ne etehijat nis te thua diqka tjeter ,pra gabon ,dhe qfar duhet te behet ne ate rast a duhet te behet prap sehvi sexhde apo qfare?

  Përgjigje: Sehvi sexhdeja i ka dy sexhde në fund të namazit, andaj nuk është transmetuar nga Pejgamberi jonë alejhi selam që ka bërë më shumë se dy sexhde për ndonjë gabim që e ka bërë. Vetë fjala e Pejgamberit alejhi selam siç është transmetuar: "Le t’i bën dy sexhde" aludon që nuk ka më shumë. Gjithashtu sehvi sexhdja bëhet kur harrohet ndonjë vepër që është shtyllë (nëse ajo gjatë namazit perëseritet apo përmisohet) ose nëse harrohet ndonjë vepër që është vaxhib. Nëse ende nuk e ki marr përgjigjën tënde atëherë ju lutëm ta sqaroni edhe pak se ç'keni për qëllim për etehijatin, ngasu sehvi sexhdëja bëhet në atë kur njeriu në fund të namazit ose para ose pas selamit i bën dy sexhde edhe jep selam edhe njëherë nës bëhet pas namazit edhe perfundohet me këtë dhe nuk ka më shumë. Vetëm nëse e merr mendimin e medh'hebit Hanefi atëherë ata pasi që ta bëjnë sehvi sexhdën e këndonë edhe njëherë etehijatun, mirëpo shumica e dijetarëve e kanë kundërshtuar në këtë çështje.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Mejsera

  46-Pyetje: Në disa ligjërata nga hoxhallarë të ndryshëm flitet për një namaz por emri arabisht nuk më kujtohet. Pra si quhet Namazi arabisht
  Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ai që e fal namazin e sabahut me xhemat, pastaj ulet dhe e përkujton All-llahun derisa të lindë dielli, pastaj i fal dy rekate, do ta ketë shpërblimin e një haxhi dhe umreje të plotë, të plotë, të plotë.” (Tirmidhiu 586 dhe shejh Albani ka thënë se hadithi është hasen, shih, Sahih sunen etermidhi 480.)

  -Këtu është edhe pyetja tjetër: disa thonë 20 minuta pas lindjes së diellit, disa 30 minuta, disa 40 minuta e disa 45 minuta; a ka mundësi dikush të tregon ndonjë trnasmetim të saktë se sa është koha pas lindjes së diellit që dueht të kemi parasysh.
  Ose edhe nëse keni edhe dicka më tepër për këtë Namaz; All-llahu azze ve xhel ju shpërbleftë me të mirat e Tij në cdo aspekt të jetës. Kurse neve të gjithve na bëftë prej atyre që falin të gjitha namazet e edhe këtë namaz.
  Përgjigje: Namazi qe falet në atë kohë quhet "Duha"
  Sa i përket hadithit që ke cekë dikush nga dijetaret e ka ba të dobet e disa prej tyre thojnë që është i vërtet si do që te jet për ketë namaz kemi edhe hadithe të tjera.

  Koha e faljes të namazit të Duhas ma e vërtetë është për afërsisht diku 35 min. pasi që të lind dielli (d.m.th. 35 min. pasi që të lind dielli mundesh me i fal dy rekate namaz Duha) ne qoftëse nuk e fale në ate kohe, atëher mundesh me i fal deri para kohes te drekes.

  Pejgamberi alejhi selam ka thene:"Njeriu per cdo nyje te trupit duhet te jep sadak, kurse me dy reqate namaz Duha njeriu e kryn sadaken e gjithe trupit" Transmeton Ebu Dheri, (Muslimi [Muhtesar] nr,374)

  Transemton Ebu Hurejre Ka than Pejgamberi aljehi selam:Në Tre:Agjerim tri ditë në cdo muaj(ditë e dryçuara),dy rekat Duha,dhe me fal vitrin para se me flejtur. (Muslimi [Muhtesar] nr,367)
  Më së paku është dy rekat më së shumti tetë siq ka ardhur në hadith.
  Nga Umu Hani thotë :Pejgamberi aljehi selam Në ditën e çlirmit të Mekës u pastrua në shtepin e tij dhe fali tetë rekat. (Mutefukun alejhi)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  47-Pyetje: A i zvogelohet vlera namazit ne momentin kur bejm sehvi sexhden?
  Përgjigje: Padyshim se namazi e ka vleren e vetë, kështu që si është transmetuar nga Pejgamberi alejhi selam se namazi i një personit varet sipas koncentrimit të tij gjatë kohës kur qëndron në namaz. Kështu që ka mundësi që njeriu gjysmen e shpërblimit me zënë apo një të katërtën e kështu me radhë.
  Nderse sehvi sexhdëja jo që i zvoglohet vlera e namazit, por më shumë dijetarët e kanë cekur (si p.sh. Dijetar Ibn Abedini në medh'hebin hanefi) se një nga urtësive të sehvi sexhdës është që ajo vjen si plotësim i asaj që ka mbetur e mangët në namaz. Dhe Pejgamberi jonë alejhi selam nuk e ka vepruar një vepër në islam vetëm se ka sjellë hajr (mirësi).
  Megjithatë muslimani duhet pasur kujdesë që të koncentrohet maksimalisht në namaz, kështu që mos të ndodhin ndonjë gabim. Ka thënë Allahu teala në kuranin famëlartë: "Eshtë e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët: ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit" (El-Mu'minun:1,2)
  Ndersa nëse njeriu harron një nga veprat gjatë namazit ku plotësimi i saj vlenë me sehvi sexhdën apo me të dhe diç tjetër, duhet ditur se edhe Pejgamberi jonë alejhi selam ka pasur raste ku ka harruar se sa rekate i ka falur apo është habitur siç transmetohet në Buhariu, Muslimin dhe gjith librat e Hadithit autentike në kapitullin e sehvi sexhdës apo namazit. Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Allahu subhanehu ue teala ua ka hjek ummetit tim përgjegjësinë e gabimit, harresës dhe çka e kan bërë nga dhuna" (Sahih Shejh Albani Sahih Ibn Maxhe 1664)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  48-Pyetje: un qe 2vjet e gjysme e fali namazin 5 kohet e gradualisht jam mesuar qysh duhet mi knu duan (dovte ) me rregull n namaz po qe 2 vjet jam mesuar keshtu sh ne rekatin e pare te secilit namaz ,
  rekatin e pare : subhaneken ,eudhubi lahi mine shejtani rraxhim bismilahi rrahmeni rrahim me Ftihen edhe nje sure mirpo para sures kurr nuk kam thene Bismilahe rrahmeni rrahim a duhet me than para sures Bismilahe rrahmeni rrahim?
  e nese nuk kam then a eshte xhyna.?

  Përgjigje:.Sa i përket asaj që ka kaluar nuk ke gjynah, sepse nuk e ke ditur. Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Allahu subhanehu ue teala ua ka hjek përgjegjësinë ummetit tim gabimin, harresën dhe çka e kan bërë nga dhuna" (Sahih Shejh Albani Sahih Ibn Maxhe 1664)

  Ndersa për tani, duhesh ta lexosh Bismilahir-Rrahmanir-Rrahim, është më e rrugës dhe më afër sunnetit të Pejgamberit alejhi selam.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  49-Pyetje: Në rastëse një person flet kur imami bën hutben në mimber,ky person e fal namazin e xhumasë me xhemat,pyetja është:
  "A i pranohet namazi i xhumasë,apo duhet ta zëvendësojë me namazin e drekës(farzin)"?
  Përgjigje: Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu ka thënë Pejgabmeri jonë alejhi selam: "Nëse i thu shokut tënd ditën e xhumasë degjo dhe imami është duke e mbajtur hutbën, vetëm se ke folur (pa dobi apo jo në vendin e duhur)" (Transmeton Nesaiu 112/3)
  Është pyetur Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, për këtë çështë se a prishet tërë vepra e xhumasë (me hutbe e namaz etj.) kështu që të falet dreka në vend të saj, është përgjigjur dhe ka thënë:

  Kuptimi i Hadithit është se njeriu me këtë i humbë sevapet e hutbës nëse njeriu gjatë hutbes flet. Pastaj sa më i koncentruar të jetë njeriu gjatë hutbës, aq më shumë sevape dhe shpërblime i ka. Kurse vetë obligimi i xhumasë nuk rrënohet dhe as që ka nevoj të falët dreka në vend të xhumasë por namazi është ajo që kërkohet nga muslimani për me plocuar obligimin. Pastaj kanë bërë polemik dijetarët se a lejohet me i folë vetëm për dore pa folur apo tjera vepra, mirëpo më e mira dhe e rrugës është që mos të angazhot me gjëra jo të rëndësishme kështu që të jetë i koncentruar se çka flet Hatibi.

  Thotë Pejgamberi alejhi selam nga Ebu Hurejra radiallahu anhu: "Kush e zë një rekat nga namazi i xhumasë vetëm se e ka zënë tërë namazin" (Nesaiu 112/3)

  Sikur të ishte edhe hutëbja farz nuk do të kishte konsideruar Pejgamberi alejhi selam vetëm namazin për ta zënë obligimin e xhumasë. Mirëpo megjithatë nuk duhet të bëhet kjo shkak që ne muslimanët mos të prezentojmë në hutbën e xhumasë, ngase në të ka dobi të madhe dhe shpërblime të panumërta. Thotë Pejgamberi alejhi selam: "Kush pastrohet, pastaj vjen në xhuma dhe falë nafile sa ai donë ti falin, pastaj e ndegjonë me vëmendja hutben deri sa të përfundonë (Hatibi) me hutbën dhe pastaj falet me të, iu falën atij prej xhumasë deri në xhumanë tjetër dhe tre ditë të mira" (Transmeton Muslimi 857/587/2)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  50-Pyetje: Kam nje pytje dhe dua te marr nje pergjigjje te kjart... sepse para disa kohe e kam bere te njejten pytje por pergjegjje ka qenur duke u dalluar ne dy kahje...
  pytja ime eshte.. lidhur me namazin e drekes dhe te ikindijes...fjala eshte per farzet... qe falet me imam ne namazin e sabahut, Akshamit , dhe te jacijes.... imami e thot me ze..Fatiha ... e ne namazin e drekes dhe te ikindijes ne gjemati a jemi te obliguar te themi fatiha me gjithe sure......besoj se jam i kjart..... Allahu ju shpoerbleft....

  Përgjigje: Leximi i Sures El Fatiha është një prej shtyllave kryesore të Namazit, dhe duhet të lexohet në çdo rekat, si nga Imami ashtu edhe nga ata që falen mbas tij, sepse Pejgamberi (SalAllahu Alejhi ve Selem) ka thënë: " Nuk ka Namaz për atë që nuk e lexon Hapjen e Librit (El Fatihan)." (Buhari, 714)
  Gjithashtu edhe hadithi i cili transmetuar nga Buhariu në "Xhuz´ el-Kiraa´ah", dhe nga Tirmidhiu, Ibn Hibbani dhe të tjerë, nga Makhuli nga Mahmud ibn el-Rabi´ nga ´Ubadeh, se Pejgamberi (salAllahu alejhi ve selem) u pengua gjatë leximit në namazin e Fexhrit dhe kur përfundoi namazin, ai tha: " A mos jeni duke lexuar pas Imamit tuaj?" Ata thanë, " Po," Ai tha, " Mos veproni ashtu, përveçse në Hapjen e Librit (El Fatihan), sepse nuk ka namaz për atë që nuk e lexon atë."
  Domethën duhtet patjetër të lexohet fatiha në namaze që janë pa zë,sikur dreka ikindija normal se në këto namaze lexohet edhe suret pas.

  Pra për te namazet pa zë nuk ka polimik.Por qështja është se kur është namazi me zë nga Imami ,ktu ka polemik se a duhet të lexohet fatiha nga xhemmati ne veti a jo.

  Ka dy mendime :
  Mendimi i parë: Thonë se duhet të kendohet dhe i sjellin kta argumente që i cekëm me lartë.
  Mendimi i dytë: Thonë se kur Imami lexon me zë nuk duhet të kendohet nga xhemati disa prej argumente që i sjellin janë këta.
  " Kur lexohet Kur'ani, ju dëgjoni atë (me vëmendje) dhe heshtni, në mënyrë që të fitoni mëshirë. " (El A´raf, 204)
  " Kur ai lexon, dëgjone me vëmendje".´ Ky hadith është sahih, i cili është transmetuar nga Muslimi, prej Ebu Musa el- Eshariu.
  Ndërsa Ibn Haxher ka thënë: " Ai duhet të dëgjojë kur Imami lexon, dhe të lexojë kur ai heshtë."
  Sipas Ibn Haxherit nëse Imami pushon pas Fatihas duhet të lexohet e nëse nuk poshon vazhdon me lexim, duhet te degjohet Imami.
  Kjo ndoshta në vendet tona ska mundësi pasi që nuk praktikohet që pas fatihas të kete nje pushim të shkurt ndërsa në vendet arabe kjo prakikohet.
  Sido që të jetë nëse me një xhammat jan dy mendime të kunderta nuk duhet që të jet shkak për ndonje përqarje.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  51-Pyetje: Vllezer te dashur kom nje pyetje nje vlla muslimon me ka thon se suneti i ikindis dhe i jacis nuk ka vler aspak dhe ma mir osht me fal nafile se qat sunet sa osht e vertet kjo All-llahu ju ruajt.
  Përgjigje: Nga Ibn Omeri radillahu anhuma thotë: " I kam mësuar nga Pejgamberi alejhi selam dhjetë rekate gjatë ditës dhe natës: dy para drekës dhe dy pas drekës, dy pas akshamit dhe dy pas jacisë, dhe dy para sabahut..."
  Nga Aisha radilahhu anha: "Katër rekate para drekës dhe dy pas drekës, dy pas akshamit dhe dy pas jacisë, dhe dy para sabahut."
  Këto janë dy transmetimet më të sakta të cilët janë të transmetuara nga Imam Buhariu dhe Muslimi.
  Këto janë sunnetet e forta që falën, ngase katër rekate para ikindisë dhe jacisë ka mospajtime mes dijetarëve, sidomos në lëminë e hadithit, ku disa i kanë bërë argumentet për këto rekate të dobëta apo janë diskutabile. Disa nuk i konsiderojnë sunnete dhe disa si p.sh. Hanefit janë të cilët i konsoderojnë rekate që janë të pëlqyeshme të falën.
  Mirëpo më e rrugës është që njeriu ti falin sunnetet e forta (qoftë 10 rekate apo 12 rekate në ditë sipas dy hadithëve të sipërshënuara), mirëpo edhe nëse falën atëherë nuk janë prej sunnetëve të forta.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  52-Pyetje: Një pyetje për çështjen e sutrës! Një person falet mbas një personi tjetër,duke e bërë sutre atë përpara tij.Ai që është përpara e mbaron namazin dhe ik prej vendit të faljes duke e lanë atë pas tij ende duke u falur.Pyetja është:"A është e drejtë që ky person të ik,kuptohet mbasi e ka mbaruar namazin,apo duhet me prit edhe atë(mbas tij)që të përfundon edhe ai namazin?Dhe,a ka ma sutre ai që është mbas ose nuk ka?A i quhet namazi i vlevshëm,apo jo?Ju lutem kush ka ndonjë argument le ta parashtrojë,sepse jemi nevojtarë me e ditë.All-llahu va shpërbleftë.

  Përgjigje: "Sutre", “perde, mbulesë”; në kontekstin e namazit, i referohet objektit menjëherë pas vendit të sexhdes, brenda të cilit asgjë nuk duhet të kalojë, siç është përimtuar në këtë pjesë.
  Është obligim që të falesh para Sutras, pa pasur dallim nëse falesh në xhami apo jashtë saj, qoftë për të madhin apo për të voglin, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thotë: “Mos u falni ndryshe pos drejt sutres dhe mos lini askë të kalojë para jush, por nëse ndokush vazhdon (të provojë për të kaluar), atëherë luftojeni atë, sepse ai e ka një shok (d.m.th. shejtanin) me vet.”
  Namazi është i pranuar e ajo që ka ardhur në hadith që nga kush i prishet namazin janë këto:
  “Namazi i njeriut ndërpritet, nga:gruaja, gomari ose qeni i zi”. Ebu Dherri tha: “Unë i thashë: “O i Dërguar I All-llahut, pse qeni i zi e jo ai i kuq?” Ai tha: “Qeni i zi është shejtan”.(Transmeton Muslimi, Ebu Davudi dhe Ibn Huzejme)

  Sa i përket a e ka obligim për me pritë ai çka falet, nëse personi që është ne vend të sutrës e ka mendimin se është vaxhib duhet ta pritë ose të ia afron ndonjë send e cila i bëhet sutre ,por nëse e ka mendimin se është sunnet nuk e ka obligim te rin.
  Ai i cili është në namaz duhet të merë sutre por nëse ndodhë sikur rastin që ke cekur nëse ka mundësi te ec ecë disa hapa dhe e merë sutren(ecja mos të jetë e tepërt qe të ja tërhjekë vëmendjen prej namazit)apo nese dikush tenton te kalon në sutren e tij ta ndalon me dorë. Pejgamberi alejhi selam thoshte “Kur të falet ndonjëri nga ju drejt sutres, le t’i afrohet asaj, që të mos e prish shejtani namazin e tij.”(Ebu Davudi, Bezzari (f.54-Zevaid) dhe Hakimi, të cilët e kanë shpallur sahih).
  Allahu e di më së miri
  Ebu Kudameh

  53-Pyetje: A ben me e fshi fytyren per duar ne fund te namazit masi te japet selami? Deshta me dit se a ben apo nuk ben me e fshi fytyren per duar ne fund te namazit masi te japet selami. Selam
  Përgjigje: Vëlla fillimisht do të ndalem të ceki se kur është në pyetje për ibadetet, nuk lejohet të merren për argument hadithet e shpikura apo të dobëta , këtë po e ceki fillimisht për shkak se kur është në pyetje për nxitje apo frigë disa dijetar kanë lejuar përdorimin e haditheve të dobta,
  Ndrsa sa i përket duasë ështe ibadet edhe ajo nuk lejhot të veprohet ndryshe vetëm se si ka ardhur ne hadithe të vërteta.
  Sa i përket disa thenjeve që kan ardhur për me i ra fytyrës me duar jan të shpikura apo dobet.
  Ebu Davudi(1492)nga Ibn Lehi'ah,ky nga Hafs ibn Hisham ibn Utbe ibn Ebi Vekkasi,ky nga Saib ibn Jezidi,e ky nga i ati i vet.''Kur i Derguari salAllahu alejhi ve slem bente dua dhe ngrinte duart,ai e ferkonte fytyren me duart e tij''.eshte transmetim i dobet,per shkak se Hafs ibn Hishami eshte i panjohur dhe Ibn Lehi'ah eshte i dobet(Takrib Et-Tahdhib)
  Trnsmeton ebu Davudi(1485)dhe prej tij Bejhekiu(2/212),permes:Abdul-melik ibn Muhammed ibn Ejmenit nga Abdull-llah ibn Jakub ibn Is'hak,i cili e trasmeton nga ai qe e trasmeton nga Muhammed ibn Kabi,tekstin i cili thot:''Mos i mbuloni muret.Ai i cili shikon ne shenimet e velllait vet,pa lejen e tij,shikon ne zjarr,Luteni All-llahun me shuplakat e duarve tuaja,dhe mos e luteni me shpinen e tyre,dhe kur te perfundoni,ferkoni fytyren tuaj me to''
  I dobet:Abdul-Meliku eshte shpallurr i dobet nga Ebu Davudi;permban poashtu Shejhun(hoxhen)e Abdull-llah ibn Jakupin,i cili eshte i panjohur.Eshte e mundur qe ky te jete Ibn Hasani ose Ibn Mejmuni te cilet u permenden me lart.
  Hadithi njashtu trasmetohet nga Hakimi(4/270)permes:Muhammed ibn Muavijes,per te cilin Dhehebiu ka thene se sihte shpallur genjeshtar nga Darekutniu,andaj hadithi eshte i falsifikuar.
  Ebu Davudi ka thene per kete hadith:''Ky hadith eshte trasmetuar nepermjet me shume se nje rruge nen autoritetin e Muhammed ibn Kabit;te gjitha ato jane te dobeta.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  54-Pyetje: Lidhur me namazet -sunet para farzit te drekes?
  Nese dikush mund te me tregoje lidhur me namazin sunet para farzit te drekes,a ka baze ne sunnetin e Resulilahit falja e ketyre rekateve me nje teshehud(d.m.th.kater rekate -sunet me nje teshehud te vetem).Mundesisht me hadithe,Allahu ju shperblefte.
  Përgjigje: Hadithi që është kërkuar:
  Nga Ali ibn Ebi Talib transmetohet se Pejgamberi alejhi selam i ka falur dy rekate kur është lakuar dielli (apo pasi që ka lindur) dhe katër rekate para gjysmës së ditës, kurse selamin e bënte në fund. (Transmeton Nesaiu)

  Shejh Albani, Allahi e mëshiroftë, e ka konsideruar Hadith të mirë. (Sahih En-Nesai:874)

  Shpjegimi i Hadithit:
  Nuk ka dyshim se në këtë Hadith apo në përgjithësi në këtë çështje kanë ra në dilem dijetarët të Hadithit si dhe ata të Fikhut.
  Ka thënë Shejh Albani, Allahi e mëshirfotë, në libirn e tij "Silsiletu Es-Sahiha" 1/421: Fjala e tij (Aliut) "kurse selamin e bënte në fund" aludon që sunnetet e ditës të falën me një selam dhe nuk ipet selam mes dy rekatëve."

  Mirëpo qëndron problemi se me një tjetër Hadith të Pejgamberit alejhi selam që e transmeton Ibn Omeri radiallahu anhu ku ka thënë: "Namazi i natës dhe i ditës është ka dy rekate" (Normal se përjashtohet namazi i farzit)

  Thotë Shejh Albani, Allahi e mëshiroftë: Dhe ky është Hadith autentik që është përmendur në librin "El-Haud El-Meurud" të Ibn El-Xharudit Nr. 123. Por më e mira është që të interpretohen këto dy Hadithe ashtu, që lejohet edhe me i falë katër me një selam, qoftë ditën apo natën. Allahu e di më së miri.

  Pastaj kanë mospajtime dijetarët se si kuptohet me një selam a duhet ulur dhe me bërë Teshehudin edhe në rekatin e dytë apo vetem me një Teshehud në fund, këtu janë tre llojë grupesh të dijetarëve:

  Grupi i parë: Janë prej dijetarëve të Hadithit të cilët kanë thënë se transmetimi për fjalën e Hadithit apo shtesës së Hadithit të Ibn Omerit për namazin jashta farzit "gjatë ditës dhe natës", pjesa për ditën nuk vlen. Kështu që thojnë nafilet ditën falën ka katër rekate (Hadithi i Aliut) dhe natën ka dy rekate (Hadithi i Ibn Omerit).

  Grupi i dytë: Nuk e pranojnë Hadithin e Aliut apo shtesën që është bërë "e bënte Selamin në fund", kështu që thojnë se namazet jashta farzëve falën ka dy dhe argumentohen gjthashtu me Hadithin ku ka ndaluar Pejgamberi alejhi selam faljën e vitrit duke e përngjasuar farzin e Akshamit (Tre rekate me dy teshehuda e kështu me radhë), kështu që thojnë atëherë edhe sunnetet e drekës nuk bën të përngjasohen me Farzin e drekës.

  Grupi i tretë: Është grupi që i pranonë te dy Hadithët si Shejh Albani dhe e lejon edhe të falën katër si edhe ka dy. Kurse çështja a duhet ndalur me bërë Teshehudin edhe në rekatin e dytë apo vetëm në rekatin e fundit nuk ka sqarim apo argument të qjartë.

  Përfundimisht mundemi me thënë:
  Pasi që e pamë se qëndrojnë shumë mospajtime mes dijetarëve në përgjithësi, themi se lejohet me i falë sunnetet e drekës katër rekate kurse më e mira është me u larguar çështjëve jo të sigurta dhe themi se mënyra më e sigurtë është:

  -Edhe nëse falën ka katër rekate me bërë vetëm Teshehudin në rekatin e fundit, pasi që nuk kemi sqarim të saktë a duhet edhe në të dytin me bërë.
  -Të falën ka dy rekate, pasi që kjo është ardhur nga Transmetime tepër të sakta.

  Mirëpo me ndaluar faljën e sunneteve katër rekate, sidomos me bërë Teshehudin vetëm në fund, nuk kemi të drejtën, pasi që i pamë argumentet të ndryshme.
  Allahu e din mas miri.

 4. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 5. #3
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  55-Pyetje: A bë të falet...?Vëllezër dhe motra të ndershëm a bën të falet nafile namaz, 4 rekate para namazit të drekës dhe 4 rekate pas namazit të drekës, pasi që e kam ndëgjuar Sadulla Bajramin duke thën se: kush i fal këto rekate All-llahu do ti a ndërtoj përçdo dit nga një shtëpi në xhennet...
  A ka ndokush ndonjë argument për kët, ndonjë hadtih të pejgamberit alejhi selam...?
  Përgjigje: Hadithi që është kërkuar:
  Transmetohet nga Ummu Habibe radillahu anha, që Pejgamberi alejhi selam ka thënë: "Kush i falë katër rekate para drekës dhe katër pas drekës, nuk ka për ta prekur zjarri" (Transmeton Nesaiu 1817 dhe Tirmidhiu 428) Dhe pjesa e hadithit: "Kush kujdeset për karët rekate para drekës dhe katër rekate pas drekës, Allahu ia ndalonë xhehennemin" (Këtë Hadith e ka konsideruar Shejh Albani Hadith të saktë në Sahihin e Nesaiut)

  Hadithet për sunnetet e forta (Ravatib):
  Kur të flasemi për sunnetet e forta të cilet i ka falur Pejgamberi alejhi selam dhe në të cilët nuk ka kundërshtim në transmetimin e tyre, atëherë bëhet fjalë për dy transmetime që i kemi:

  1. Nga Ibn Omeri radillahu anhuma thotë: " I kam mësuar nga Pejgamberi alejhi selam dhjetë rekate gjatë ditës dhe natës: dy para drekës dhe dy pas drekës, dy pas akshamit dhe dy pas jacisë, dhe dy para sabahut..."
  2. Nga Aisha radilahhu anha: "Katër rekate para drekës dhe dy pas drekës, dy pas akshamit dhe dy pas jacisë, dhe dy para sabahut."

  Këto janë dy transmetimet më të sakta të cilët janë të transmetuara nga Imam Buhariu dhe Muslimi.

  Perfundimisht mundemi me thënë:
  Pasi që e kanë kundershtuar disa nga dijetarëve hadithin e Ummu Habibes si p.sh.:
  -Ebu Abdurr-Rrahman Mek'hul (Në Librin Sunen Trimidhi, Kaputillu Kijamul-lejl ue Tetavu En-Nehar)
  -Imam Ahmedi; Nuk e ka preferuar të konsiderohet si hadtih autentik
  -Shejh El-Axheli; Ka thënë për hadithin se nuk është i fortë
  Mundemi me thënë se katër rekate apo dy rekate para drekës dhe dy pas drekës janë sunnete të forta dhe duhet njeriu të mundohet me i kushtuar rëndësi, ndersa me i falë njeriu edhe dy më shumë (krejt katër rekate) pas drekës duhet pasur parasysh se vetëm nëse njeriu e vepron këtë me nijetin që ta prakikonë Hadihtin e Ummu Habibes dhe se këto dy rekate shtesë janë prej nafilëve dhe nuk konsiderohen prej sunetëve të forta (Revatib). Kurse për shpërblimin që iu ndertohet një shtëpi në xhennet ka ardhur në sunnetet e forta dhe nuk kam gjetur këtë shpërblim për atë i cili i falë katër para dhe pas drekës vetëm shpëtimin nga zjarri.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  56-Pyetje: Namazi i Akshamit a lejohet te falet me von psh perafersisht gjysem ore apo me afer kohes se jacis kur hin ajo dhe nese jo ateher si falet kur dikush udhton per vizit diku dhe aty nuk deshiron ta fal ne ate shtepi nese e fal nshpi dhe pastaj shkon bohet voen cila osht zgjidhja nket rast a ben te lihet me von pra siq thash pak para kohes se jacis ose ...zgjidhjja tjeter si eshte?
  Përgjigje: Namazi i akshamit ka kohë prej kohës që hyn deri të thërrasin apo të hyn koha e jacisë. Nëse falet pak para se me hy jacia, konsiderohet gjithashtu që është falur me kohë, kurse koha më e mirë është që të mos vanohet e të falet kur të hyn koha. Mirëpo nëse të ndodhë njëherë, atëherë e ke të lejueshme me e falë akshamin me jacinë bashkë, pasi që kanë ardhur transmetime të vërteta nga ana e Pejgamberit alejhi selam i cili e bashkonte namazin e akshamit me të jacisë pa qenë i sëmurë dhe pa ra shi apo pa pasur ndonjë arsye të veçant dhe pengesë të caktuar.
  Ka thënë Allahu në kuranin famëlartë: " Namazi është obligim (për kohë) i caktuar për besimtarët." (En-Nisaa:103)
  Tansmetohet nga Ibën Abasi se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka bashkuar namazin e drekës me ikindinë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë pa ndonjë shkak të caktuar, d.m.th. nuk e ka bërë këtë gjë për shkak të frikës apo shiut. Kur u pyet se përse e bëri Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] këtë, Ibën Abasi tha: “E bëri për të mos vënë në pozitë të vështirë popullin e tij”. (Buhariu)
  Allahu e din më së miri.

  Ebu Mejsera

  57-Pyetje: Nese gjendemi me nje vend te pa njohur p,sh ne bjeshk(ne pyll) se me ka ra rasti e nuk dishum se ka eshte drejtimi i kibles(qabes) per me u fal,
  ku duhet me u orientu per namaz qoft naten apo diten, ndoshta jam i kjart ne pyetje?
  Përgjigje: Ka thënë Allahu në kuranin famëlartë: "Dhe kahdo që të dalësh, ktheje fytyrën tënde kah ana e xhamisë së shenjtë (Qabja) dhe kudo që të gjendeni ktheni fytyrat tuaja kah ana e saj" (El-Bekare:150)

  Gjithashtu ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Kur të ngritësh ta falësh namazin, merr abdes (në mënyrën më të mirë) pastaj drejtohu kah kibla" (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  Mirëpo nëse njeriu është me një vend dhe nuk e din drejtimin e kibles, atëherë e bën ixhtihadin (përpjekjën e vet) dhe e merr atë drejtim që i doket më i saktë për ta falur namazin. Derisa nëse ai një kohë apo një namaz e ka falur ashtu qysh e ka pa më të saktë dhe pastaj ka marrur vesh se ku asht drejtimi i qabës te ai vendi, nuk duhet ta përserisin namazin që e ka falur më herët.
  Tregon A'mir ibn Rabia që kanë qenë me Pejgamberin alejhi selam me një udhëtim me një natë të errët, kështu që nuk e kemi ditur se ku është kibla. U falë secili në atë natë nö drejtimin që e konsiderojshin më të saktë. Kur në agim pasi që u zgjuam prej gjumit i tregum Pejgamberit alejhi selam se ç'kishe ndodhur me ne natën e kaluar, atëherë zbriti Ajeti nga ana Allahut: "Dhe kahdo që të ktheheni, aty është fytyra e All-llahut." (El-Bekare:115)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  58-Pyetje: Namazi pas kohes..?
  Vllezer musliman Nese ka mundsi nje pergjigjie per Namazin pas kohes se vet inshalla allai e shperblen.Nese te ik Namazi i Sabahit i Drekes i Ikindis dhe i Akshamit a mundesh me i Fal para Namazit te Jacis te gjitha dhe nese munesh a duhet me i fal edhe Sunetet a vetem Farzet Inshalla me keni kuptu vllezer
  Allai ju forcoft allai ju ndimoft dhe inshalla ju shperblen edhe ne kete bot dhe ne Ahiret.
  Përgjigje: Së pari herë të kemi të ditur se lënia e namazit nuk lejohet ne asnjë mënyrë përveç që ka ardhur në hadith se "Ngritet lapsi për në dy raste që lejohet zëvendsimi
  1.Në rast harrese.
  2.Në rast gjumi"
  (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  Ashtu mundesh me i falur nëse ndodhë ndonjë prej ktyre rastëve që erdhën në hadith, edhe atë bëhën në ketë mënyr:
  P.sh. të ka mbetur dreka,ikindija,akshami, kur ti falësh këto fillon sëpari me ikamet tani falë drekën tani bën përseri Ikamet falë ikindin ,tani përseri ikamet fal akshamin gjithashtu vazhdon edhe me jacin me ikamet.(por kjo në rast harese apo gjumi siq ka ardhur ne hadith)
  Ndërsa në raste tjera namazi duhet të falet, pa mar parasysh se në çfar gjendje dhe vendi është presoni.por siç kan ardhur në transmetime që lejohet bashkmimi i namazeve ne dy raste,bashkimi i drekes me ikindin ne kohen e drekës dhe anasjelltas dhe kohen e akshamit me jacin në kohën e akshamit dhe anasjelltas,por duhet te ketë parasysh që mos ta bënë tradit përshkak se Pejgamberi Alejhi Selam e ka vepruar ket pa ndonjë arsye por jo shpesh.

  Tansmetohet nga Ibën Abasi se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka bashkuar namazin e drekës me ikindinë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë pa ndonjë shkak të caktuar, d.m.th. nuk e ka bërë këtë gjë për shkak të frikës apo shiut. Kur u pyet se përse e bëri Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] këtë, Ibën Abasi tha: “E bëri për të mos vënë në pozitë të vështirë popullin e tij”. (Buhariu)
  Domethën qe nëse të vjenë ndonjë vështërsi mundë te veprosh në ketë mënyr siç e cekem , por të lesh që namazet ti falësh bashkarisht ashtu nuk është e lejuar nuk ka ndonjë transmetim te till (nuk është e lejuar bashkimi i namazeve me shum se dy namaze). Ndrsa sa i perket sunneteve sunnetet nese falen në kohen e tyre mirë nëse jo,sunnetet nuk zavendësohen nuk ka dicka trasmetim qe Pejgamberi alejhi selam ka zavendesu sunnet te ndonje namazi as nga sahabet r.a.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh
  59-Pyetje: Sa persona duhet me qen qe mu fal namazi me xhemat...?
  Selamu Alejkum vllezer te nderuar Allahu ju shperbleft te gjithve me te mira ne ket Dynja dhe ne Ahiret. Amin
  Kisha nje pytje rreth namazit me xhemat sa persona duhet me qen qe mu fal namazi me xhemat si dhe a lejohet qe burr e gru vetem keta te dy me fal namazin,ne ket rast burri imam,ju kisha lut vllezer se kush ka noj argumet se a lejohet ajo dhe si nese lejohet? Allahu ju shperbleft te gjithve

  Përgjigje: Sa persona duhet me qen qe mu fal namazi me xhemat?
  Nëse bëhen dy persona, atëherë vetëm se konsiderohet namazi me xhemat. Argument për këtë është vetë fjala e Pejgamberit tonë alejhi selam i cili na ka treguar duke thënë: “Namazi me xhemat është 27 shkallë më i vlerëshem se namazi i njëjësit“ (Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Omeri) Ky Hadith na jep për të kuptuar se xhemati prej dy persona e më shumë konsiderohet si xhemat pasi që e ka dalluar Pejgamberi alejhi selam njëjësin me të tjerët.

  Si dhe a lejohet qe burr e gru vetem keta te dy me fal namazin,ne ket rast burri imam?
  Nga Enes Ibn Maliku radiallahu anhu transmetohet se Pejgamberi është falur me të dhe me nënën e tij (të Enesit). Thotë Enesi: Atëherë Pejgamberi alejhi selam mua më drejtoj në anën e djathët prej tij dhe nënën time mbas neve. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  Safët e burrave dhe të grave (nëse falën së bashku):
  Nga Ebu Hurejra transmetohet se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: „Safët më të mirë të burrave janë Safët e parë (përpara), dhe safët më të këqinjë janë kur safët e burrave janë mbas (në fund). Dhe safët më të mirë të grave janë ata mbas (në fund), kurse safët më të këqinjë të grave janë ata në fillim (përpara).“ (Transmeton Muslimi Voll.1/326/440)

  Sa për dobi: Duhet pasur parasysh, se këtu vjen në perjashtim rasti nëse dy persona të huaj (një burrë dhe një grua të cilët e kanë të lejueshme me u martu) janë të vetëm që dojnë ta falin namazin, atëherë është më e mirë dhe e rrugës që ta falin namazin në vetmi e jo së bashku. Argument për këtë është Hadithi i Pejgamberit alejhi selam ku na ka treguar se nëse vetëmohen një djalë dhe një vajzë (që e kanë te lejuar me u martu), atëherë i treti është shejtani. Kështu që më e mira është të ruhet njeriu, që duke e pasur qëllimin e mirë mos të bëhet gjynah pastaj.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  60-Pyetje: Pse luhet gishti në uljen e teshehudit?
  Es-Selamu Alejkum vëllezerë, a ka mundesi mem tregu dikush se ne uljen e teshehudit pse luhet gishti tregus e behet rreth? Es-Selamu Alejkum
  Përgjigje: Alejkum Selam
  Vëlla fillimisht dihet se çdo vepër që bëhet në Islam, veq se ajo vepër është vepruar nga Pejgamberi (aljehi selam),qoftë nga thënja e Tij veprimi i Tij apo pëlqimi i Tij. ja në vazhdmi do të sjellim hadithin se kjo vepër është veprua nga Pjegamberi (alejhi selam).(domethën vprohet pse është sunnet dhe ka shpërblim te Allahu)

  Tani në se thuhet se te na nuk është e njohur ki sunnet bëhet perqaje, ne ju drejtohemi atyre , nëse nuk i ngjallim ne kto sunnetet e Pejgamberi (aljhi selam) kush tjeter,Pra çdo ngjellje e snnet eshtë shperblim i madh prej Allahu deri diten e kjametit kushdo që dota vepron pas at sunnet.
  “Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] e zgjeronte shuplakën e tij të majtë në gjurin e majtë, i mblidhte gishtat e dorës së djathtë, e drejtonte gishtin tregues kah Kibla dhe fiksonte shikimin në të (d.m.th. në gisht).”Po ashtu, “kur e drejtonte gishtin, e vendoste gishtin e madh mbi gishtin e mesëm” dhe nganjëherë“ai formontë një rreth me këta dy gishta”.“Kur e ngrinte gishtin, e lëvizte atë, duke u lutur me të, dhe thoshte: “Ky është pa dyshim për djallin më i fuqishëm se hekuri, duke menduar në gishtin trgues.”(Hadithi eshte në librin” Sifetu salati Nebij” nga Shejh Albani Allahu e mëshiroftë)
  Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh

  61-Pyetje: A ceken 5 vaktet namaz ne kuran?
  Kisha dasht te me pergjigjet dikuash se a permenden 5 vaktet namaz ne kuran....
  Ju faliminderit perpara.
  Përgjigje: Pesë kohë namaz nuk janë në Kur’an të cekur, vetëm në mënyrë të përgjithshme si p.sh. në suren Bekare Ajeti 238: "Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze)." Kurse për namazin e mesëm transmetohet nga Muslimi se Pejgamberi a.s. ka treguar se namazi i mesëm është namazi i ikindisë, ku mundëmi me thënë se namazi i ikindisë është në mënyrë indirekte në kuran e cekur. Gjithashtu është edhe Ajeti i cili gjindet në Suren El-Merjem Ajeti 59: "E pas tyre (të mirëve) erdhën pasardhës të këqij, që e lanë namazin e u dhanë pas kënaqësive (trupore)"
  Pesë kohë të namazëve janë cekur në hadithe të shumta të Pejgamberit tonë alejhi selam, një nga tyre: Nga Talha Ibn Ubejdullah transmetohet se një njeri prej fështatit e kishte pyetur Pejgamberin alejhi selam: O i derguari i Allahut, tregom çka më ka obliguar Allahu mua prej namazëve? Pejgamberi alejhi selam ju përgjigj dhe tha: "Pesë namazet (në ditë), vetëm nëse donë me shtuar diçka vullnetarisht (pos kësaj)." (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  Mirëpo kjo e ka urtësinë e vet, kur mundëmi me deshmu më këtë se me të vërtetë Kurani dhe Tradita, Rruga apo Fjalët dhe Hadithet e Pejgamberit alejhi selam janë një. Me fjalë të shkurta: Hadithi është komentimi i Kuranit famëlartë, kurse e dim se shumë sende janë cekur në Kuran në mënyrë të përgjithshme dhe pastaj ka treguar Hadithi i Pejgamberit alejhi selam sqarimin në mënyrë detale.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Mejsera
  62-Pyetje: A lejohe me bo lutje ne ruku?
  Es selamu alejkum ue rahmetullah. A lejohet me u lute ne ruku, Pejgamberi s.a.v.s i ka zgjate rukut, deshiroj te di se qfare ka thene ne to ?
  Ue selamu alejkum ue rahmetullah
  Përgjigje: Selamu Alejkum vëlla.
  Normal se lejohen lutjet në ruku por këto janë që kanë ardhur në hadithe të vërteta, normal se lejohet përsëritja e këtyrëve duave me shumë se një herë.

  Subháne Rabbijel-’adhím (3 herë).
  (I Lartëuar qoftë Zoti im i Madhërishëm)

  Subhaneke Allahumme Rabbena ve biham¬dike, Allahumme-gfirli.
  (I Lartësuar qofsh o All-llah, Zoti ynë, Ty të takon falënderimi; O All-llah, më fal mua)

  All-llahumme leke reka’tu, ve bike ámentu, ve leke eslemtu, hashe’a leke sem’í ve besarí, ve muhhí, ve a‘dhmí, ve ‘asabí ve mes-tekal-le bihí kademí.
  (O Zot, Ty të jam përulur dhe Ty të besova. Ty të jam nënshtruar; Ty me frikë të është përulur dëgjimi im, shiqimi im, truri im, ashti im, nervi im dhe tërë ato që mbajnë këmbët e mia)

  Subbúhun, Kudúsun Rabbul Meláiketi ver-Rúh.
  (I Madhëruar dhe i Pastër prej të gjitha të metave është Zoti i melaikeve dhe i Xhibrilit).

  Subháne dhil-xheberúti vel-melekúti vel-kibrijái vel-adhameti.
  (I Madhëruar qoftë i Gjithfuqishmi, Poseduesi i çdo sendi, Atij i takon Madhëria)
  Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh

 6. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 7. #4
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  63-Pyetje: Selamu Alejkum vllezer deshta me ju vet diqka ndoshta ju doket pak ineresonte kjo pyetje ama mu pom nevoitet me dit, deri tash jom fal pa tekbire tash po kom deshir t'falem me tekbire a dot thot kjo naj sen All-llahu ju shperbleft Amin
  Përgjigje: Alejkum Selam vëlla i dashur, normal se për çdo sunnet i cili veprohet ka shperblim te Allahu, dhe nuk ka dyshyrm se je duke vepruar ata qe ka vepruar Pejgamberi (aljehi selam), çdo sunnet i cili shtohet në namaz veq se e zbukuron namazin,ndrsa plus asaj që në vetvetiun e veprës ki shperblim inshallah bëhesh shkaktar që ai sunnet të perhapet e kështu që cdo kush qe e vepron pas teje at sunet shperblimin i ke pa u pakësuar deri në ditën e gjykimit.
  Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh

  64-Pyetje: deshta me dit rreth 40 ditve qe duhet 5 vakte namaz mi fal ne xhami me imam mirpo nje person na tha se ai kishte lexu se duhet 40 namaze All-llahu Alem
  mirpo nese din dikush te me tregoj All-llahu e shperbleft
  Përgjigje: Transmetimet të cilat kanë ardhur për faljen e namazit në xhami, kanë ardhur për 40 dit. Argument për këtë është fjala e Pejgamberit alejhi selam, që e transmeton Enes Ibn Maliku r.a. se Pejgamberi alejhi selam ka thënë:''Kush falet 40 ditë në xhemat për hir të Allahut duke e arritur tekbirin fillestar, i shkruhen atij dy pastrime: pastrim [shpëtim] nga zjarri dhe pastrim nga nifaku." [Transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu, e saktësoi Albani]
  Kurse fjala me xhemat, e kanë komentuar dijetarët se e ka për qëllim për faljen e namazit në xhami. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  65-Pyetje: a mund te me tregoni gjithe hadithin qe flet per te bere sa me shume sexhden,ku ai djali rebie ne kohen e Pejgamberit a.s i ka kerku Muhammedit s.a.v.s te jete afer tij ne Xhennet.
  Përgjigje: Transmetohet nga Rabiah Ibn Ka'b Ibn Malik El-Eslemij se ka thënë: Kam bujtur (kam fjet natën) me Pejgamberin, kur un ua afrova ujëtin për të kryrë nevojën dhe për të marrur abdes, atëherë më tha mua: Pyet! Me këtë donte Pejgamberi a.s. me e shpërbly për shërbimin që ja bënte. Atëherë Rabiah i tha: E lus Shoqërimin tënd në Xhennet. Ai tha: Apo tjetërçka? Rabiah tha: Jo, këtë. Kurse Pejgamberi a.s. i tha: Atëherë kushtoju rëndësi vetëvetës që të besh sexhde shumë. (Transmeton Muslimi)

  Komenti: "E lus shoqërimin tënd në Xhennet": E marri guximin ky sahabi që të kërkojnë shoqërimin e Pejgamberit a.s. në xhennet e cila është një kërkesë e madhe. "Apo tjetërçka": Pasi që e ndëgjoi Pejgamberi a.s. këtë kërkesë, e pyeti mos donte diç më të lehtë se këtë. Kurse me ju pas mundësuar ndoshta një personit tjetër kjo shancë që me pyet çka të deshirojnë, kishte kërkuar ndoshta diç prej dunjasë ose vetëm shpëtimin prej zjarrit. "Jo, këtë": Na jep të kuptojmë se ky Sahabi ka dashur ta shfrytëzojnë shancën që u kishte ardhur dhe nuk donte diç tjetër. "Atëherë kushoju rëndësi vetëvetës që të besh sexhde shumë": Kjo aludon se për ta arritur këtë gradë të lartë, duhesh të besh sexhde shumë. Kjo vlenë për sexhden në namaz, posaçërisht në namazet vullnetare, kurse për namazet obligatore (farzet) nuk vlenë apo nuk e ka efektin e saj, sepse çdo njeri i ka këto namazet për obligim dhe nuk është një gjë e veçantë. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  66-Pyetje: vllau im punon nen vezhgim te kamerave dhe nuk mund te falet ne fend te punes pasi qe nuk ka as nje kohe te lire dhe pasi i fal 5 kohet nuk po din qfar zgj. me bo per namaz pas qe i ik dreka e iqindija, e me lon ket ven t punes smun, qka me bo lidhje me namazin
  Përgjigje: Së pari herë të kemi të ditur se lënja e namazit nuk lejohet ne asnjë mënyrë përveç qe ka ardhur në hadith se ngritet laspi për në dy raste që lejohet zavendsimi
  1.Në rast harrese.
  2.Në rast gjumi
  (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  Ndërsa në raste tjera namazi duhet të falet, pa mar parasysh se në çfar gjendje është presoni.por siç kan ardhur në transmetime që lejohet bashkmimi i namazeve ne dy raste,bashkimi i drekes me ikindin ne kohen e drekës dhe anasjelltas dhe kohen e akshamit me jacin në kohën e akshamit dhe anasjelltas,por duhet te ketë parasysh që mos ta bënë tradit dhe nese i jepet mudsi gje gjat asaj kohe te punes te fal namazin veqmas eshtë më mirë.

  Tansmetohet nga Ibën Abasi se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka bashkuar namazin e drekës me ikindinë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë pa ndonjë shkak të caktuar, d.m.th. nuk e ka bërë këtë gjë për shkak të frikës apo shiut. Kur u pyet se përse e bëri Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] këtë, Ibën Abasi tha: “E bëri për të mos vënë në pozitë të vështirë popullin e tij”. (Buhariu)

  Allauhu e di më mirë

  Ebu Kudameh

  67-Pyetje: Vellezer dhe motra te nderuara a mund te me mesoni perse ne syren es-sexhde duhet me bere sexhde, kur te bej sexhde .....?
  ALLAHU jua shperbleft me xhennet inshallah-..

  Përgjigje: Sexhdja ështe sunnet në Kur’an kemi 14 sexhde në suren: A'raf, R'ad, Nahl, Merjem, Isra, Haxh, Furkan, Namel, Sexhdeh, Sad, Fusilet, Nexhm, Inshikak, Alak.
  Ka thën Ibn Hazmi Nuk është sexhdaj farz por ka shum vlerë,Ajo bëhet në namaze farze dhe vullnetare dhe gjithashtu edhe jasht namazit në çdo koh,bëhet edhe jasht drejtimi të kibles,bëhet edhe pa abdes.
  Pejgamberi Alejhi Selam lexoj suren En-Nexhem dhe bëni sexhde në të,dhe pastaj lexoj atë Zejd ibn Thabit dhe nuk bëni sexhde.(Mutefekun alejhi)
  E ka përmend Hafidh ne Fet'h (2/555). Ndërsa pa abdes dhe jashta kibles nuk ka dicka ndales përshkak se nuk është namaz,ka than Pejgamberi Alejhi Selam: “Namazi natës dhe ditës është dy nga dy” (Ebu Davudi,Termidhiu)
  Nëse eshtë më pak se dy rekatë nuk ështe namaz,dhe përderi sa nuk ka ardhur ndnjë tekst si namzi i vitrit i xhenazëz, nuk ka tekstë kështu për sexhdën,dhe mundë të behet edhe pa abdes.
  Vlera e sexhdes
  Transmetohet nga Ebu Hurejre se ka thënë Pjegamberi alejhi selam: “Kur lexon biri ademit sexhden dhe bën sexhde shejtani qanë dhe thotë:mjerë për mua, u urdhërua per sexhde dhe bëni sexhde dhe per at xhenneti,u urdhërova un për sexhde dhe refuzova dhe për mua zjari.” (Muslimi)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  68-Pyetje: Selamu alejkum motra dhe vellezer desha nga ju qe te me ndihmoni sa me qart dhe mir ne disa pytje qe si kam te qarta
  1.Kam ndegjuar qe diten e xhuma, gruja ne shtepi ,pa ardhur burri prej xhumas nuk duhet ta fal dreken.a eshte keshtu apo jo dhe pse dua nga ju sqarime?

  Përgjigje: Nuk ka diçka të thënur nga Pejgamberi alejhi selam as nga ndonje prej dijetarëve,nëse hyn koha e namzit nuk dicka ndales që mund ta ndalon faljen e namazit,mundë te falet pa kurfar pengese , ajo mund të jet vetë nje thënje nga traditat e vendit dhe normal qe nuk meret refuzohet.
  Nuk na lejohet të veprojm në fe dicka që nuk e ka bazë në Kuran dhe Sunnet.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  69-Pyetje: Kisha dy pyetje sa i perkete istihare namazit:
  A lejohet qe lutjen e istihare namazit ta bejme per zgjidhje te nje problemi te nje njeriu tjeter,pra te lutemi jo per problemin tone drejtperdrejt?
  A lejohet qe ne lutjen e istihare namazit te bejme disa lutje pernjeher, pra ne te njejten lutje? Allahu ju shperbleft...

  Përgjigje: Vëlla nuk bën të falet namazi istihare për dikë tjetër ajo që mundë të bësh për tjetër kend ështe duaja, ndërsa namzi istihare siq ka ardhur në hadith edhe ajo qe kanë thanë dijetarët veprohet kështu.

  Transmetohet nga Xhabir ibën Abdullah (radiAllahanhu) se Pejgamberi (alejhi selam)ua mësonte duanë e istihares për çdo çështje, sikurse ua mësonte suret e Kuranit dhe thoshte: “Kur dikush prej jush dëshiron të vendosë për një punë me rëndësi, le t`i falë dy rekate (nafile) namaz dhe pastaj le të thotë(duan e istihaeres)

  Si falet namazi i istihares
  Namazi i istihares falet dy rekate, sikurse çdo namaz tjetër nafile në çfarëdo kohe, gjatë ditës apo natës. Nuk ka të caktuar se çfarë të këndohet, kështu që mund të këndojmë pas sures Fatiha çdo sure apo pjesë nga Kurani. Pas namazit bën dhikër Allahun, dërgon salavate mbi Pejgamberin (alejhi selam) pastaj thua duanë e istihares, të cilën e kemi përmendur më lartë kjo si pas hadithit edhe që eshtë cekur në Fikuh Sunneh

  Ndërsa në lidhje me atë se kur duhet thënë duaja e istihares ka mendime ne namas dhe jashte namzit, hanefitë, malikitë, shafitë dhe hanbelitë kanë thënë se duaja duhet të thuhet menjëherë pas namazit. Kjo është në pajtim me atë që është thënë në hadithin e treguar nga Pejgamberi alejhi selam. Kurse shejhul Islam Ibn Tejmija ka thënë në lidhje me duanë e istihares se kjo dua është e lejuar të recitohet përpara ose pas selamit. Ai ka thënë se është e preferuar ta thuash këtë dua para selamit, sepse Profeti alejhi selam ka bërë shumë dua para selamit dhe besimtari përpara se të japë selamin është në gjendjen e namazit, prandaj është më mirë të thuhet duaja atëherë.

  Nuk ka dicka nga sunneti se dueht të përsëritet istihare namazi por nese e fal per së dyt për të njejtëm qështje nuk prish pun por mos te bahet shprehij të veprohet kjo shpesh. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  70-Pyetje: Kam nje pytje ne lidhje me namazine istihares per lutjen. Lutja a duhet te behet gjat namazit ne segjde.. apo mbasi ta kryme namazin dhe me pas te bejm lutje ....besoj se jam i kjart... Allahu ju shperbleft per mundin dhe kontributine juaj ne rrugene Allahut...amin


  Përgjigje: Sa i përket lutjes në namazin e istihares,ajo mund të behet në fund të namazit, dmth kur i bën lutjet tjera, para selamit, dhe mund të bëhet pas namazit, dmth pas selamit. Këtë lutje e gjeni në broshurën e vogël,e cila quhet: Mburoja e muslimanit.

  Para se të falni namazin e istihares, duhet të keni parasyshë disa gjëra:
  1- Namazi istihares falet për çështje që janë të lejuara, e jo për ato që janë të obliguara apo të ndaluara.
  2- Duhet që pas namazit të istihares, te veprohet me atë që Allahu ua ka hapur gjoksin, e jo të pasohet epshi dhe ëndja e cila ka qenë shpresë e juaja para istihares.
  3- Njeriu i cili e falë këtë namaz, nuk duhet të pret që ta shohë në ëndërr se çka duhet të veprojë, por vepron në atë që i qetësohet zemra, e kjo do të jetë zgjedhja më e mirë që i ka ofruar Allahu.
  4- Hadithi në të cilin përmendet se namazi istihares duhet të falet shtatë herë, është hadith i pabazë, kështuqë nuk merret parasyshë.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  71-Pyetje: Një person qe ka fillu me fal 5 vakt namazin edhe mas 3 apo 4 dite ka pas pun diqka dhe e ka fal veq sabahin dhe akshomin,dhe pas ksaj dite ka fillu perseri me 5 vakt namaz,a ka bo kufer ky person,diten kur i ka lën namaazet tjera perveq akshomit dhe sabahit ?

  Përgjigje: Fillimisht duhet këshilluar vëllau dhe mos të vepron duke i lënë anash disa namaze (pa arsye), gjithashtu ai ato namaze te mbetura që i ka nuk duhet ti len anash po duhet t’i falë, sepse ai vetem tri kohë të namazit i ka lënë atë ditë dhe kështu që duhet t’i fal, dhe mos t’i le.

  Edhe pse pyetja jo shumë e qartë sepse ai ka pas mundësi të ketë arsye, ndoshta edhe jo kjo gjë nuk është bërë e qartë në pyejte, po sidoqoft me shumicën e mendimit të dijetarëve nuk bën kufër nëse ika lënë disa namaze, dhe prap fillon përderisa i thuhet atij personi namazli dhe përderisa ai i fal shumicën e vakteve.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  72-Pyetja:vellezer te ndershme kam nje problem ne namaz.Po ndodh qe po dekoncentrohem dmth po me humb mendja nga namazi. nonjeher po i ngaterroj sa i fla 3 a 4 reqt. po nervozohem pse po me ndodh dhe si ta largoj kete problem ne namaz po mundohem shumm. me ka ndihmuar shum kjo.
  Namazi eshte miraxh i vogel per njerezit se eshte takim me Të(All-llahun). kur me kujtohet kjo mendja me rrin tek All-llahu. ndihme vellezer me fjale tjera qe te me rrisin imanin tim. All-llahu ju shperblefte me Xhennet inShalla

  Përgjigje: Vëlla i dashur Allahu t'i largofte ato strese, depresione apo vesvese, edhe pse nuk besoj që janë këto probleme!
  Cështja tjetër është se nëse e keni për qëllim se po dekocentrohem në namaz, atëherë në këtë kemi problem të gjithe vëlla i dashur se secilit shejtani me atë që mirret më shumë do e ngacmon në namaz duke ia rikujtuar gjërat që i vepron brenda dites.

  Në namaz që nuk i ka shku mendja askund ka qenë vetëm Pejgamberi alejhi selam, sa për ilustrim se mendja ju ka shkuar edhe njerëzve më të mirë dhe më të dashur te Allahu e kemi rastin e Omerit (radijallahu anhu), kur Pejgamberi alejhi selam i tha: O Omer nëse i fal dy rekate pa të shkuar mendja askund do ta jap xhibën time hedije, Omeri r.a u përgadit duke filluar të marr abdesin sa më mirë, dhe filloj namazin, e në rekatin e dyte shejtani vjen dhe i thote, a thua cilën xhybe do t'ma jape i dërguari i Allahut, të rene apo të vjetrën, kështu edhe Omeri r.a d.m.th. nuk mundi që deri në fund të jete i koncentruar 100% në namaz, për atë edhe Shejhul islam Ibn Kajimi rahimehullah ka cekur se njerëzit ne lidhje me koncentrimin në namaz ndahen në 5 lloje:

  1-Ka prej tyre që nuk e merr abdesin mirë, pastaj as namazin nuk e ka mirë, ky lloj grupi do dënohet për këtë dhe nuk ka asnjë shpërblim.
  2-Ka prej tyre që e merr abdesin mirë, mirëpo gjatë namazit nuk është i koncentruar, ky lloj grupi do dënohet për moskujdesin gjatë namazit.
  3-Ka prej tyre që e merr abdesin mirë, mirëpo gjatë namazit mundohet të koncetrohet sa të ketë mundësi e ky lloj grupi do të merr shpërblimin sa ka pas koncentrim në namaz.
  4-Ka prej tyre që e merr abdesin mirë, mirëpo gjatë namazit e ngacmon shejtani e ky kërkon mbrojtje prej Allahut që ta mbron nga dekoncetrimet e shejtanit, ky inshallah do ketë shpërblim.
  5-Lloji i fundit dhe i pazavedësuar është një person e ai ka qenë Muhammedi alejhi selam që ka marr abdesin si duhet dhe namazin e ka bërë si duhet. (Në këtë grup vetëm pejgamberët hyjne).
  E tash shpresojme që të jemi prej grupit apo llojit të katërt, edhe nëse na rikujton gjatë namazit shejtani ndonjë gjë, prej sunnetit është që të pështyjme në të majte tri herë dhe të themi: Eudhu bilahi mine shejtani raxhim.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  73-Pyetje: A bon mem kallxu dikush se nsa ora falet namazi i nates dhe sa rekate falen???
  Përgjigje: Koha e namazit te vitrit eshte prej pas kohes jacisë deri para kohes se sabahut: Transmeton Xhabiri r,a se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Kush ka frikë se nuk do të zgjohet në fund të natës, le ta falë atë në fillimin e saj, e kush shpreson të zgjohet, le ta falë në fund të saj’. (Muslimi),

  Ndersa ajo e cila eshte me preferume eshte qe te falet ne pjesen e tret te nates, apo gjys ore para kohes se sabahut:Transmetohet nga Ebu Busrete r,a se Pejgamberi aljehi selam ka thënë: “Vërtet, Allahu ju ka shtuar edhe një namaz, faleni atë në mes të jacisë dhe mëngjesit”. ( Ahmedi)
  Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh


  74-Pyetje: kisha 3 pytje rreth namazit per tu vertetuar qe te kshillohem te mos marr/marrim hapa te pa baz ...
  Pra pytjet :
  1) a i lejohet nje motre muslimane qe gjat namazti ta ngris pak zerin qe ta degjojn motrat afer qe falen me te ngase nuk i din Suret e Kur'anit per tu falur... ?

  2) a lejohet ndarja e fjalive (fjalve) te Sureve gjat leximit te Kur'anit ne namaz qe personet/at qe perserisin ti ken fjalt ma te shkurta per ti perseritur dhe te mos bejn gabime ne theksim ?

  3) nese kem len nje koh te namazit (paqellim qe te shkoj) dhe pas asaj kemi harruar komplet qe nuk e kemi fal at namaz ... dhe e falim namazin qe vjen (qe esht ne koh) duke e len mbas dore at qe ka qen (pa qellim) ...dhe mbasi qe kemi fal at namaz dhe te tjera na kujtohet qe nuk e kemi fal nje koh te namazit dhe se e kemi kalu me te tjera (nga harresa) ... pytja : si te veprohet ne keto raste?

  Allahu ju shperbleft per mirkuptim, dhe ma boni hallall nese ka gabime shtypi apo qe nuk kuptoni diqka ... (vetem pysni se qka nuk kuptoni dhe inshaAllah do t'ju spjegoi)

  Përgjigje: Pergjigjet ndaj pyetjeve te parashtruara:
  1) I lejohet inshaAllah ngritja e zerit te asaj motre deri sa ta ndegjon motra tjeter qe eshte afer saj apo mbrapa saj, mirepo me kusht qe mos te ndegjohet zeri nga burrat.
  2) Nese ato fjal te asaj sure qe e kendon nuk e ndrron kuptimin e asaj sure apo nuk del jashte rregullave te texhvidit athere lejohet dhe nuk ka gje inshaAllah.
  3) Pejgamberi alejhi selam ka thene: "Allahu e arsyeton ate person qe e ka zere gjumi dhe ate qe ka harru" (Transmeton: Buhari dhe Muslim)

  E tash nese ai leshim i atij namazi ka qen me harres athere ke arsye para Allahut, mirepo tash ne kete rastin e juaj eshte qe kur te kujtohet duhet te falet ai namaz qe keni lënë. P.sh namazin e drekes e keni harruar dhe tash ka ardh koha e ikindis mirepo ju e keni fal ikindin dhe pastaj ju ka ra ndermend qe keni met pa fal dreken e mu ne ate koh kur te kujtohet se keni harru ndonje koh e falni ate namaz.

  Kujdes: Ndodh qe ndokujt i kalojn disa namaze mirepo i le deri pas jacie, ky besim keshtu qe te lihen namazet deri pas jacie eshte gabim fatal, sepse ika ndodh Pejgamberit alejhi selam nje her ne jet vetem me nje betej, mirepo ai ika thene Bilalit r.a thire ezanin dhe ka bere ikamet per cdo namaz ndersa namazet i ka fal prej asaj qe ika mbet me heret sic ka qene prej drekes, ikindis, akshamit, pastaj jacin.
  Allahu e di me se miri

  Ebu Shehid El-Albanij

  75-Pyetje: A eshte haram bo menzin ne xhami d.m.th komplet tesbih deri ne AMIN.
  Përgjigje: Veprat qe hynë ne adhurimet e Allahut nuk bëhen ndryshe vetem se si na ka treguar pejgamberi aljehi selam, ndërsa muezin nuk eshtë nga suneti i pejgamberit alejhi selam ne ket mnyr qe e ke cekur, por ështe e shpikur risi(bidat)pasi qe nuk ka ardhur në transmetimi që ka vepruar pejgamberi apo sahabet ,thotë Pejgamberi alejhi selam : “Nëse dikush trillon në fenë tonë diçka që s’i përket asaj, atëherë ajo vepër nuk është e pranuar”. (Muslimi).
  Ajo që duhet të veproj muezini eshte Ezani i kohës së namazi edhe para fillimit të namazirt Ikameti, me kaq përfundon puna e muezinit.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  76-Pyetje: Ne qoft se gjat namazit gabon edhe duhet me ban sevdi sexhde po ne qoft se harrojm me ban sevdi sexhde a duhet me perserit namzin apo është i vleshum namazi . Allahi i shperbleft me xhenet te gjithe ata qe me ndihmojn.

  Përgjigje: Nëse ai që falet jep selam para se të kompletohet namazi dhe këtë e bën me qëllim dhe vetëdije, namazi i tij është i pavlefshëm.
  Nëse këtë e bën me harrese (pa qëllim) dhe i kujtohet pas një kohë të gjatë, duhet ta përsërisë namazin.
  Nëse këtë e bën me harrese (pa qëllim) dhe i kujtohet pas një kohë të shkurtër (dy ose tre minuta), e plotëson namazin (gjërat që i ka harruar) e pastaj duhet të japë selam, të bëj dy sehvi sexhde dhe përsëri të japë selam.

  Pra rasti që ke cekur ti nëse ke haruar sehvi sexhën d.m.th hinë në rastin qe duhet ta plotësosh, nëse është koha e shkurt nëse nuk ke diçka tjetë për të plotësu e plotëson vetëm sehvi sexhen dhe jep selam,nëse ka kalu kohe e gjatë e përsërit namazin.

  Ebu Hurejre [radijall-llahu anhu] rrëfen se i Dërguari i All-llahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] në një rast, në namaz të drekës ose ikindisë kishte dhënë selam pas dy rekateve. Njerëzit me shpejtësi dolën nga dyert e xhamisë duke thënë: Është shkurtuar namazi. I Dërguari i All-llahut u ngrit dhe shkoi te një dru brenda xhamisë dhe u mbështet. Dukej sikur ishte i hidhëruar. Një njeri u ngrit dhe i tha: “O i Dërguari i All-llahut a harrove apo është shkurtuar namazi?” I Dërguari i All-llahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] u përgjigj: “As që kam harruar e as që është shkurtuar namazi.” Njeriu përsëri i tha: “Gjithsesi ti ke harruar”. Atëhërë i Dërguari i All-llahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i pyeti shokët: “A është e vërtetë kjo që ky e thotë?” Ata thanë: “Po”. Atëhërë i Dërguari i All-llahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] shkoi përpara i plotësoi dy rekate që nuk i kishte falë e pastaj dha selam, bëri dy sexhde dhe përsëri dha selam. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi) .
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  77-Pyetje: A esht prej sunna qe te falemi pa qerapa..?

  Përgjigje: Vëlla nuk kam hasur nga kaptinat e fikhut që eshtë cekur se falja e namazit pa qorapa është sunnet, por nëse behet pytja a bën te falemi pa qarapa, bën te falemi pa qerapa, por nuk kam hasur se dijetaret e kanë theksuar si sunneh.
  Allahu din më së miri.

  Ebu Kudameh

  78-Pyetje: Vllezer me kan then do se edhe mbi qorapa qe i kemi mbath mundemi ti lagim kembet gjat abdestit qe jemi duke e ber a lejohet kjo te behet
  Ishalla kam qen i kjart gjat pyetjes.

  Përgjigje: Alejkum Selam - Kepuca apo çorapja te ciles i jepet mes'h ne abdes, duhet te mbuloje zogun e kembes, sepse ato zevendesojne larjen e kembeve qe eshte deri ne zog. Kushtet jane te njejta si per çorapet apo per kepucet qe u jepet mes'h.

  Transmetohet nga Mugire Ibn Shube se Pejgamberi alejhi selam ka marur mes'h mbi qorapa dhe këpucë. (Ebu Davudi,1/269/109,Termithiu,1/67/99.)

  Disa prej dijetarëve kanë theksuar se qorapi duhet të jetë i trash por gjithash ka nga dijetaret qe nuk e kan theksuar por vetëm të jet që mos te jetë i tejdukshëm që te duket këmba. Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  79-Pyetje: Kam nje pyetje rreth ketyre lloje te namazeve.
  Disa nafile namaz.
  Namazi i nevojes (hallit). hadith per kete namaz. "Kush merr abdes sic duhet qofte edhe ne kushte te veshtira dhe fal dy rekate dukeiu lutur Zotit per dicka qe deshiron, do ti pergjigjet Zoti ne ate cast ose me vone"

  Namazi i istihares. "Namazi i istihares nuk sjell veçse te mira"
  Pejgameberi a.s ka urdheruar qe kete lloj nazmai ta flim qofte edhe ne sende te vogla.

  Nazmazi i duhase. "Ne trupin e njeriu ndoshen 360 yje dhe per cdo yje duhet te jepen sadaka" po si edhe e mundur qe njeriu te bej kete o i Derguar i All-llahut - e pyeten shoket. Pejgamberi a.s tha: "Namazi i duhase i shlyen keto"
  Pyetja: Kur te falim ndonjerin prej ketyre namazeve a duhet te bere nijet qe po e fal namazin psh: istiharen ....apo nijetin duhet bere se po i fal dy reqat nafile namaz pastaj lutesh me lutjen e namazit te hallit, te istihares ose te duhas pra per ate qe ke nevoj.
  Pra me konkretisht si beht nijeti nese e falim ndonjerin prej ketyre namazeve.

  Përgjigje: Nijeti bëhet për çdo vëpër në veti , nëse e falë Namazin e Istihares e bën nijet për namaz isitihare,nese fal namaz duha, e bën për namaz Duha e kështu me radhë. Por nijeti bëhet me zemër, p.sh mjafotn me vetvetën të kesh nijetin në zemër se je duke e falur p,sh namazin e istihares e kështu me rradhë për cdo vepër qoftë nga namazet apo nga veprat tjera nijeti duhet të jetë veqmas.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  80-Pyetje: Vëllezer të nderuar e kam një pyetje për ju

  Kam ndëgjuar se argumentimi i të lidhurit e duarve në Namaz sipas Ebu Hanifes (Medh'hebit Hanefi) ështq argumentim i dobët dhe nuk e di se sa është e vertetë kjo, ju lutem ma sqaroni. Cili është argumentimi më i fortë për lidhjen e duarve në Namaz (sipas cilit Imam)? All-llahu ju shpërbleft për pergjigjet e juaja

  Përgjigje: Lidhja e duarve në namaz ndër kërthizë është transmetuar në një Hadith të dobët, që e ka transmetuar Ebu Dawudi dhe Imam Ahmedi dhe tjerët: Nga Aliu radiAllahu anhu ka thënë: Prej sunnetit të Pejgamberit alejhi selam është me i vë duart nër kërthizë gjatë namazit. Këtë Hadith e kanë marrur si Argument Imam Ebu Hanifja dhe Imam Ahmedi (një nga Transmetimet që kanë ardhë). Kurse Medh'hebi i Imam Shafisë dhe kush është pajtuar me të në këtë çështje kanë thënë se duhet me i vë duartë në gjoks apo mbi kërthizën gjatë namazit.
  Më e sakta është mbi kërthizë apo në gjoks, argument për këtë është Hadithi që transmetohet nga Va'il ibn Haxhër radiAllahu anhu ka thënë: Jam falur me Pejgamberin alejhi selam, e vuri dorën e tij të djathtë mbi të majtën në gjoksin e tij." E ka nxjerr këtë Hadith Ibn Khuzuejme në Sahihin e tij.
  Ndersa Hadithi i Aliut radiAllahu anhu i lartëpërmendur është i dobët me pajtimin e gjithë dijetarëve që jan marrur me lëminë e Hadithi e cila quhet "El-Xherh we Et-Ta'adil" (shqip: Vlerësimi i një Transmetuesit a është i pranueshëm apo jo). Ashtu siç e ka përmendur Imam Neveviu në komentimin e tij të Sahih Muslimit: E ka konsideruar vurjën e duarëve gjatë namazit në gjoks prej veprave të pëlqyeshme, kështu ka thënë edhe Said ibn xhubejri dhe Dawudi. Gjithashtu Ibn Mundhiri ka thënë se nuk ka transmetim të vërtetë për vurjën e duarve ndër kërthizë.
  Edhe pse ka mendime të shumta dhe transmetime të ndryshme, në transmetimet ku është përmendur mbi kërthizë apo në gjoks nuk ka pasur kundërshtime, ndersa në ato për ndër kërthizë ka shumë mospajtime. Kështu që më e mira është që spaku me i vë duart mbi kërthizë dhe më e mira dhe më e sakta është në gjoks.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera  81-Pyetje: Desha t'ju pyes a ben me bo nijet kur falena apo kur marim abdes me ze? dhe a ben me e prek ftyren pasi japin selam.

  Përgjigje: Bërja e nijetit me gojë është bidat (risi), sepse nuk është transmetuar ndonjë argument i saktë që të tregojë së Pejgamberi Alejhi Selam apo shokët e tij e kanë bërë këtë gjë. Nga ana tjetër, vendi i bërjes së nijetit është zemra, andaj nuk është e nevojshme bërja e tij me gojë.
  Pejgamberi Alejhi Selam thotë: “Nëse dikush trillon në fenë tonë diçka që s’i përket asaj, atëherë ajo vepër nuk është e pranuar”. (Muslimi).
  Shumë njerëz mendojnë se bërja e nijetit me gojë është mendimi i medhhebit hanefi, gjë që nuk është e vërtetë, pasi mendimi më i saktë i medhhebit hanefi lidhur me këtë çështje është se vendi i nijetit është zemra. Për më tepër, shih librin “El-ihtijar” (kapitulli i suneteve të abdestit), i cili studiohet në shkollat e mesme të universitetit të Ez’herit në medhhebin hanefi.

  Sa i përket me i ra fytyrës me duar pas namazit gjithashtu edhe kjo vepër është bidat (risi) pasi që nuk ka argumente të verteta,disa thenjë që kanë ardhur jan të shpikura të dobta,për me shum kemi fol me heret tek pyetjet dhe përgjigjet për ket qështje.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  82-Pyetje: Vëllezer te dashtun deshta te ju pyes se a mundem me fal namaz per motren time deri sa te mesoj me u fal pershkak se ajo eshte e martume edhe kshtu qe sa here po vjen ajo ne te pame po e msoj ama deri sa te msohet me u fal per to?Nese po si me bo njet edhe a me fal tani 2here namazin edhe per veti edhe per ate apo si?
  Allahu ju shperbleft per ndihmen.


  Përgjigje: Namazi është obligim për çdo individë, kështu që nuk falët namazi për një person tjetër përveq për vetëvetën. Nuk është transmetuar as nga Pejbamberi alejhi selam dhe as nga Sahabet që është falur dikush për dikënd tjetër. Esenca në adhurime është ndalesa vetëm çka ka ardhur argument nga Kurani dhe Sunneti. Sikur të kishte qenë e lejueshme me u falë për tjetërkënd na kishte treguar Allahu teala siç na ka treguar Pejgamberi alejhi selam se lejohet për tjetërkënd me kry haxhin, nëse i plotëson kushtet e pamundësisë si p.sh. vdekja para se me kry haxhin apo sëmundja e rëndë e kështu me radhë.

  Mësoje motrën tënde fillimisht si falën rekatet e farzit, pastaj elhamin pasi që është e domosdoshme për në namaz, pastaj tjera dovet, aq sa te ken mundësi le të falët me atë çka e din edhe nëse nuk i din të gjitha, Allahu ka thënë në suren Bekare: "Allahu nuk e ngarkon dikënd vetëm aq sa mundë të bartë ai".
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  83-Pyetje: vllazeni desha ta di se si bashkohen namazet une vetem e di se namazi i drekes dhe i ikindis mund te falet ose ne drek ose ne ikundi dhe gjithashtu namazi i akshamit me at te jacis si ne rastin e par ose ne aksham apo edhe ne jaci
  por problemi qendron se si bashkohen keto namaze :si behet njeti, sa reqate falen, a duhet jepur selam psh ne drek ne reqatin e 4 apo jo
  pra desha nje sqarim rreth kesaj.

  Përgjigje: Siç kan ardhur në transmetime që lejohet bashkmimi i namazeve ne dy raste,bashkimi i drekes me ikindin ne kohen e drekës dhe anasjelltas dhe ne kohen e akshamit me jacin në kohën e akshamit dhe anasjelltas,por duhet te ketë parasysh që mos ta bënë tradit përshkak se Pejgamberi Alejhi Selam e ka vepruar ket pa ndonjë arsye por jo shpesh. Ndërsa duhet pasur parasish se dallon nlëse është namazi i uthtarit dhe namazi i vendasit.
  Namazi i Regullt bashkohet pa u shkurtuar, falet nga katër rekat jepet selam gjejt sikurse e ke falur me heret vetem se bashkohen me një koh ,secili namaz ikametin ne veti.
  Namazi i Uthtarit shkurtohet nga dy rekat, i akshami falet 3 rekat.

  Tansmetohet nga Ibën Abasi se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka bashkuar namazin e drekës me ikindinë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë pa ndonjë shkak të caktuar, d.m.th. nuk e ka bërë këtë gjë për shkak të frikës apo shiut. Kur u pyet se përse e bëri Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] këtë, Ibën Abasi tha: “E bëri për të mos vënë në pozitë të vështirë popullin e tij”. (Buhariu)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  84-Pyetje: Selamu alejkum kisha dasht me dit:, tehspit ne namaz a bohen mas farzeve a masi ti krysh edhe sunet?
  Përgjigje: Sipas sunetit të pejgamberin aljehi selam tehspit (dhikri) behet pas farzit dhe sunneti falet pas dhikirt, ndersa ajo që veprohet tek ne është si pas adetit që ka mbet dhe është në kundërshtim me sunnetin e pejgamberit alejhi selam.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

 8. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 9. #5
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  Kapitulli i agjërimit

  85-Pyetje: vllezer te nderuar... kam nje pytje lidhur me agjermini... para disa kohe kam kerkuar nga Allahu.xh.sh qe te ma plocoj ate kerkes qe kam pasen... por edhe kam premtuar Allahun qe do te agjeroj nje dite...
  Elhamdulilah Allahu ma ka plocuar edhe ate kerkes.... elhamdulilah tash jam borgj qe ate dite ta agjeroj ...inshalla Allahu ma mundeson qe edhe une ta plocoj premtimin tim
  pytja ime eshte...aa mundem qe kur te bije me fleten te bej nijetin .....
  Allahu ju shperbleft te gjithve per gjithqka per gjdo gje kthejuni Allahut se do ta gjeni... ate qe kerkoni...!
  Përgjigje: Padyshim se agjërimi yt hyn në kategorinë e nedhrit (premtimit), është një vepër për tu afruar Allahut teala ku njeriu p.sh. donë të dalin i suksesëshëm me një provim të shkollës, andaj i premton Allahut teala që nëse ia mundëson me kalu provimin ai do të agjërojë tre dit për të dhe është obligim mos të thehet premtimi në këtë rast ngase Allahu teala na tregon në kuranin famëlartë ku flet për besimtarët e mirë: "Ata janë që i zbatojnë premtimet e tyre dhe i frikësohen një dite dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha." (El-Insan:7)

  Gjithashtu Agjërimi ka kushte dhe një ndër tyre është edhe nijeti, ka thënë Pejgamberi alejhi selam nga Hafsa radiallahu anha: "Kush nuk e bashkon agjërimin (me nijetin e tij) para agimit nuk ka agjërim (nuk pranohet agjërimi)." (Transmeton Ebu Davudi 2437/122/7)

  Mirëpo ky hadith vlenë për agjërimin i cili është obligim dhe ai është agjërimi i muajit ramazan. Kurse për agjërimin vullnetarisht lejohet të bëhet nijeti deri para kohës së drekës, duke argumentuar me transmetimet e verteta të cilët kanë ardhur që Pejgamberi alejhi selam kur nuk kishte në shtëpinë e tij ushqim për të ngrënë thoshte: "Unë jam agjërues" këtë deri kohës para drekës nëse nuk ka e ka prish me ushqim, pije apo mardhënje e gjithë ato sendet të cilët e prishin agjërimin edhe nëse në atë kohë nuk e ka bërë nijet mirëpo për me qenë i vlefëshëm agjërimi edhe nëse bëhet para drekës duhet ruajtur nga sendet që e prishin.
  Caktoje ditën kur e bën agjërimin, para sifyrit pasi që edhe agjërimi i nedhrit është një llojë agjërimi cili duhet (është obligim) të zbatohet dhe hyn në kategorinë e agjërimit të ramazanit dhe ajo që agjërohet kaza (nga muaji ramazan)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  86-Pyetje: Un kur kam qen femi kam agjeruar 3 dit

  Përgjigje: Fëmiu nuk është i obliguar të agjërojë, deri të hyjë në moshën madhore. Ka thënë Pejgamberi s.a.v.s: "Është gnritur lapsi për tre persona: Për fëmiun deri të rritet (të hyjë në moshën madhore), për atë që është në gjum deri të zgjohet, dhe për të çmendurin deri t'i vjen vetëdija". (Transmeton Ahmedi - Ahmed Shakir dhe Albani,e kanë vlerësuar si hadith të vërtetë).

  Kështuqë nënkuptojmë, se fëmiu nuk e ka obligim të agjerojë muajin e Ramazanit, por megjithatë është mirë të fillojë të adaptohet në agjërim, qoftë tri herë brenda muajit, qoftë më shumë, qoftë prej syfyrit deri në drekë apo ikindi, varësisht sa të ketë mundësi, me qëllim që t'i dashurohet fëmiut ky obligim, dhe ta ketë më të lehtë kur të arrije moshën e pjekurisë.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

 10. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 11. #6
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  Kapitulli i ushqimit, veshjes dhe zbukurimit

  87-Pyetje: A eshte haram me vizatu syrin ne fletore apo diku tjeter?
  selam alejkum te gjithve deshta me ju ba nje pyetje . me ka then nje shoqe e imja se eshte haram me vizatu syrin ne fletore apo diku tjeter.
  a eshte e vertet kjo.?
  Përgjigje: Vizatimi apo pikturimi i gjallesave padyshim është i ndaluar me argumente. Mirëpo nëse vizatojmë gjallesën pjesërisht, për shembull trupin e njeriut pa kokë ose vetëm kokën pa trup, atëherë dallon çështja dhe është e lejuar sepse ajo është krijes e manget dhe e pashpirtë apo j(o e gjallë).
  Argument kemi hadithin ku i dërguari salallahu alejhi ue selem e urdheroi Aishen që ta shqyej (ndajë) petkun i cili përmbante fotografi të gjallesës. Aisheja e ndau atë në dy pjesë dhe i bëri mbules jastëkut dhe aty u ulte i dërguari salallahu alejhi ue selem.

  -Nga kjo kuptuam se nëse vizatohet syri nuk ka ndonjë ndales nëse ajo nuk ka ndonjë prapavij apo ndonjë kuptim të fitnes apo provokimit.
  Allahu e din më së miri.

  Ebu Muhamed Albanij

  88-Pyetje: A ban me punu me naj resteurant ku perdoren mishi i derrin?
  Selam AlejkumVllazni a ban me punu me naj resteurant ku perdoren mishi i derrin se per kete nuk kam lexu , e sa i perket alkoolit e di qew 10 grupe o e pin o se pin jan gjynahqar, kurse per mish derrit se di
  Allahu ju shperbleft
  Përgjigje: Allahu xh.sh që ti bëjë njerëzit të përshtatshëm për të hyrë në Xhennet i kalon ne provim.
  Gjëja themelore është bindja ndaj këtyre urdhërave dhe ruajtja nga gjërat e ndaluara. Principet e vendosura nga Allahu xh.sh kanë shumë dobi si për njeriun në planin personal, ashtu edhe për njerëzit në planin e përbashkët (të shoqërisë).
  Ndalimi i përdorimit të mishit të derrit është njëri prej atyre gjërave haram.
  Allahu i lartësuar thotë:" (All-llahu) Ua ndaloi juve vetëm të ngordhtën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që therret (ngrihet zëri me të) jo në emër të All-llahut. E kush shtrëngohet (të hajë nga këto) duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, për të nuk është mëkat. Vërtet All-llahu falë, është mëshirues." [El-Bekare: 173]

  Nëse ndalemi të shikojmë dobit se përse është e ndaluar mishi i derrit, atëherë kemi shumë e disa prej tyre (dobive) janë.
  1- Lëndët helmuese (që përmban mishi i derrit).
  2- Sasia e tepërt e squfurit.
  3- Rritja e tepërt.
  4- Sëmundjet e lëkurës (dermatologjike).
  5- Mishi i derrit dhe Trishina (shiriti). Etj...

  Në fund, vijmë në përfundim se është e ndaluar që të servohet apo punohet në ato vende ku është prezent mishi i derrit, apo alkoholi.
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Shehid El-Albanij

  89-Pyetje: A është haram me i hanger gje sendet që kanë përbërje të Gelatiness pasi qe dihet ajo është e përpunume p.sh bonbona të ndryshem (haribo) sekezza etj....
  Përgjigje: -Kjo pyetje bëhet shpesh tek hoxhallarët.
  -Para disa viteve më ka ra në dorë një shkrim nga një gazet turke ku ishin të shënuara artikujt me përmbajtje të yndyrës së derrit ku shumë prej artikujve që ne i përdorim përmbanin këtë numër, për shembull E-141.
  Dhe ne nuk mund të bejmë haram diqka pa argument vetëm pse shkruan një gazetë turke, pa e vërtetu nga ndonjë ekspert musliman i cili e njeh këtë lëmi.
  -Unë kam biseduar me disa persona që i njohin këto qështje, mirëpo as ata nuk më kanë dhënë përgjigje të prerë, pasiqë edhe ata duhet të vërtetohen ne fabrikën ku artikujt e tillë prodhohen sepse E – Emulgatori sikurse edhe Gelatina nuk është vetëm një lloj.
  -Galetina mund të jetë edhe nga derri e edhe nga shtazët tjera dhe mund të jetë ose hallall ose haram.Nëse është nga derri është haram, e nëse është nga lopa është hallall.

  -Për këtë unë të këshilloj që të konsulltohesh me ndonjë kimist apo person i cili i njeh këto gjëra sepse në fe është një rregull:
  “Në ibadet(adhurim) gjithqka është e ndaluar, përveq nëse ka ardhë argumenti për të, kurse në muamelat(në marrëdhënie shoqërore apo te gjitha qështjet e dynjas dhe në këtë rast e kemi fjalën për ushqime), gjithqka është e lejuar, përveq nëse ka ardhë ndalesa për të.

  -Si pëfundim përgjigjja ime është se, nëse ka argument se ajo gelatinë është nga thiu atëherë është haram ai artikull, e nëse nuk ka argument atëherë është hallall.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Muhamed Albanij

  90-Pyetje: Përdorimi i parfumit dhe kremit me alkool
  Selamu alejkum: vllazen pata ni pytje shpresoj se keni me u pergjigj..!
  A bon ose a osht gjuna ose a pengon me perdor parfema ose crema per lekur psh nivea etj ejt... por ato jon me alcohol... koplet kejt parfumat kejt ato kremat e kan permbajtnen edhe me alcohol e a bon me i perdor parfumat edhe ato cremat per lekur... alejkum selam...!
  Përgjigje: Sa i përket parfemi me alkohol, kanë ra në dilem dijetarët në këtë çështje nëse është sasia e alkoholit dehse. Duke u mos pajtuar dijetarët se a është papastertia e saj moralisht (abstrakte) apo ndijore. Kështu që disa kanë thënë se është i papastert si p.sh. Shejh Er-Raxhi'hi dhe disa se është e pastert si Sheijh Al-Bielji dhe Shejh Abdul Adhim ibn Bedevi. Mirëpo më e sakta është se është e pastert dhe papastertia e saj është vetëm moralisht e jo ndijore.
  Kurse ka njeriu shpërblim nëse largohet nga këto parfemave pasi që ka mospajtime tek dijetarët, mirëpo nuk e ka haram me i përdor.
  Kurse Krema vet si p.sh. nivea janë të lejuara. Mirëpo ndalohen ato të cilët e ndryshojn pamjen e njeriut sidomos te burri që në kohën e sodit përdorin krema të llojëllojshme derisa i përgjajnë femrave: Shejtani i mallkuar i ka thënë Allahut teala: " Do t’i shmangë (nga e vërteta), do t’i bëjë të shpresojnë në gjëra të kota; do t’i urdhëroj dhe ata do të shqyejnë veshët e bagëtive; do ti urdhëroj dhe ata do të shëmtojnë krijesat e All-llahut." Kësthu që Allahu ka thënë:" E kush e bën mik djallin, e jo All-llahun, ai ka dështuar sheshazi." (En-Nisa:119)
  Gjithashtu duhet pasur kujdes që të jet që depërton ujëti në të, që namazi të jet i vlefëshem, pasi që Pejgamberi alejhi selam ka ndaluar që grat të përdorin zbukurimin e grave që nuk deperton ujëti si p.sh. llaku në thonjtë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  91-Pyetje: Kam ndegjuar dhe kam lexuar se eshte gjynah me mbath take sepse taket terhekin vemendjene meshkujve thujse eshte nje provokim a mund te me pergjigjeni ne kete pyetje ju lutem .faleminderit per mirkuptim.

  Përgjigje: Mbathja e takëve është një vepër që shkakton fitne (sprovë për burrat, çrregullim dhe nxitje për keq) si p.sh. nga zhurma që ia tërheq syrin të tjerëve ose ndryshimi i mënyrës së ecjës shkaku i kundrave.

  Thotë Allahu teala në Kuranin famëlartë: "Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të venë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babave të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë për femrat ose fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë te All-llahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim." (En-Nur) Pra nga ajeti kuptohet që kjo vepër është haram.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera


  92-Pyetje: Mund te me pergjigjeni ne kete pyetje rreth femrave dhe dekorimeve te tyre te tepruara a eshte gjynah a po jo?

  Përgjigje: Dallon zbukurimi për burrin ose bashkëshortin dhe zbukurimi jashta kësaj.
  Sa i përketë zbukurimi i një femrës për bashkëshortin e saj, kjo gjë lejohet apo preferohet nëse i përmban kushtet apo ndalesat nëse janë që kanë ardhur në Kuranin dhe Sunnetin. Thotë Allahu teala në Kuranin Famëlartë: " Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të venë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babave të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë për femrat ose fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë te All-llahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim." (En-Nur:31) Kurse zbukurimi i tepërt është që femra të ndryshon natyrën e saj si me operacione të ndryshme duke e ndryshuar trupin apo duke i hjek vetullat e gjith këto veprat ku kanë ardhur argumentet për ndalesën e saj. E lejushme është që p.sh. ti ngjyrosin flokët, apo ta ngjyrosin fytyrën e saj apo të veshet me rroba të mira etj.
  Zbukurimi jashtë shtëpisë: Nuk e ka të lejuar femra të zbukurohet kur dalin prej shtëpisë së saj, ngase kjo shkakton dëm në atë aspektin që bëhet fitne (sprovë, çrregullim dhe nxitje për në të keqe). Mirëpo kjo nuk nënkupton që femra mos ta ruajnë vetëvetën dhe të mos jetë e pastërt dhe me rroba të pastërta dhe të mira, mirëpo duhet te dalin prej shtëpisë pa një zbukurim të tepërt dhe që është zbukurim me plotëkuptimin e fjalës një ndër tyre p.sh. parfymi apo zbukurimi i fytyrës dhe mosveshja e shamisë etj. Thotë Allahu teala: "E mos shfaqni bukurinë tuaj si shfaqej në injorancën e hershme, faleni namazin, jepeni zeqatin dhe respektojeni All-llahun dhe të dërguarin e Tij." (El-Ahzab:33)
  Pra për ta kuptuar këtë temë më mirë dhe më gjërësisht, ka nevojë që muslimani dhe muslimanja te lexojë apo të ndegjojë më shumë dhe me detalisht për mos me ra me ndonjë haram. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

 12. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 13. #7
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  Të ndryshme

  93-Pyetje: Me duhet duaja per mbajtjen mend?
  selam alejkum vellazer mundesisht nese ka mundesi me ma gjet duan per me mbajt ment mundesisht Arabisht edhe shqip se shum po me duhet edhe nese keni mundesi me tregu klu gjendet ne se ne mburoj e kam lyp nuk kam mujt me gjet Allahu ju shperbleft
  Përgjigje: Vëlla i dashur, sa i përket lutjes të cilën e keni kërkuar, ajo gjendet në hadithin e Ibn Abasit r.a. i cili tregon se: Erdhi Aliu r.a. te Pejgamberi s.a.v.s. dhe iu ankua se nuk kishte mundësi të mbajë në mend Kur'anin që e lexonte. Atëherë Pejgamberi s.a.v.s. e mësoi të falë një namaz, në të cilin duhet të lexon:

  Në rekatin e parë - Fatihan dhe suren Jasin;
  Në rekatin e dytë - Fatihan dhe suren Ed-Duhan;
  Në rekatin e tretë - Fatihan dhe suren Es-Sexhdeh;
  Në rekatin e katërt - Fatihan dhe suren Tebarek.

  Pas këtij namazi, e bën lutjen e cila fillon: "Allahumerhamni bi terkil measi...". (Deri në fund të hadithit).
  Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe Hakimi. Por disa nga dijetarët këtë hadith e kanë llogaritur të dobët, e disa të shpifur. Kështuqë nuk lejohet të veprohet me këtë hadith.

  Es-silsileh Ed-da'ifeh 3374 - ky hadith është munker,(nga shkallët e hadithit të dobët).
  Da'if Et-tergib 874 - ky hadith është i shpifur,(në emër të Pejgamberit s.a.v.s. pa e thënë atë fare).

  Andaj për mbajtjen në mend, bën dua te Allahu sinqerisht, pasiqë të mësosh dhe t'i marrësh sebepet, e inshAllah Allahu ua pranon lutjen tuaj. Amin
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  94-Pyetje: Pyetja është se a është haram a jo ?
  Unë kur kam qen më i vogel, e kom qae buzen , dhe e kam qep, dhe prej atëher e kam shej si vij pak.E ç'doher vezvese e kam pas.
  E pyetja është se me shkue te mjeku, edhe me ma heq shenjen me lajser a nuk di qka, a është haram? Se kam pa raste qishtu si une për qarje buze, e te mjeku e kan hek, edhe une me gjith qef qit vezvese të vogel e kisha hek, po me dit që nuk është haram.
  Përgjigje: -Vëlla i dashur: Nëse dikush don të ndryshojë diqka në fytyrën e tij me qëllim të zbukurimit dhe nuk është i kënaqur ashtu siq e ka krijuar Allahu, kjo është e ndaluar(haram) sepse don ta ndryshojë natyrshmerinë që Allahu ia ka dhënë.

  -Mirëpo nëse gjindet ndonjë mangësi ose mund të quhet “e metë” në fytyrë, atëherë është e lejuar menjanimi i sajë sepse nuk është nga natyra e njeriut që ta ketë atë mangësi dhe ajo është diqka e pazakonshme tek njerëzit tjerë dhe lejohet ta menjanosh atë mangësi nëse ke mundësi.
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Muhamed Albanij

  95-Pyetje: A munet dikush me më ndimu qysh mu lut për disa gjëra kur p.sh. për mu pranu në test. Ju lus që të ma ktheni ketë porosi Allahu ju ndimoft.
  Përgjigje: Vëlla i dashur për kët qështje dua të vëqant nuk kemi, por duan mund të bësh thjesht me fjalët e tua në kohet e caktara që Allahu i pranon duat më leht p,sh ne mes natë,e bën duan duke i i përmendur emrat e Allahut të bukur.
  O Allah tije i dituri i çdo gjëje me mundso të dij edhe mua, Ti je që ndimon me ndihmo në ket provim, Ti je që gjërat i lehtëson lehtësoma ket veshtërsi e kështu me rradh. Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  96-Pyetje: A lejohet të mirret pjes edhe në forumet tjera që nuk janë islame por shqiptare?
  Përgjigje: Këshilla ime është kjo: Unë e llogaris së paku humbje kohe, ose mund të jetë edhe haram nëse një musliman hyn në forum joislam, sepse aty dëgjon fjalë të pahijshme,dëgjon muzik, bëhet bisedë mes dy gjinive mashkull-femer si dhe shum harame të tjera.
  Nëse një musliman dëshiron të hyjë në forume të tilla, ka disa kushte:
  1. Ta ketë për qëllim davetin(thirrjen) në islam, e jo vetëm humbjen e kohës.
  2. Nëse ka muzik t'ia mbyll zërin muzikës.
  3. Të mos komunikojë me gjini të kundërt sepse i treti është shejtani(sepse shejtani ndërhyn edhe nëse personat janë ne largësi dhe mundohet ti afrojë ata).
  4. Të mos lexojë tekste me përmbajtje të ndaluar si për shembull tekste të dashurisë, ose tekste të ndyta moralisht, apo tekste të kufrit ku tallet me fenë apo diqka të ngjashme.
  Sigursht ka edhe shumë pika për ti cekur, por për momentin nuk më kujtohen, derisa ta vërtetoj se qfarë bëhet në të vërtetë në ato forume.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Muhamed Albanij

  97-Pyetje: Kur frikesohesh qka duhet thene?
  Es-Selamu Alejkum
  Une ndonjeher ri von ne kete forum duke lexuar,
  Dhe kur bie me fjet me rinqethet trupi nga barku, si siklet, qishtu disi
  Dhe e la televizorin ndezur, se nuk me mer gjumi, prej vezveses
  Dhe tham eudhu bilahi mine shejtani ragjim
  E pyetja eshte se qka duhet me than, per mu tu largue ky siklet
  Përgjigje: Vëlla i dashur para se të fleshë merr abdes dhe fal dy rekatë dhe bën dua ne fund që Allahu me ta largua ket vesvese dhe tani kur të biesh me flet i kendon duat e gjumit ja keto ja disa prej tyre:
  Dhikri i para fjetjes
  I bashkon shuplakat e dorës (sikurse kur bëhet dua), fryhen në to dhe lexon:
  suret : Kul huvAll-llahu ehad - Kul huvAll-llahu ehad, All-llahullahus-samed, lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad.
  Kul eudhu bi Rabbil felek - Kul e’udhu bi Rabbil felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nef-fathati fil ukad, ve min sherr-rri hasidin idha hased.
  Kul eudhu bi Rabbin-nas - Kul e’udhu bi Rabbin-nas, melikin-nas, ilahin-nas, minsherr-rril vesvasil-han-nas, eledhi juvesvisu fi sudurin-nas, minel xhin-neti ven-nas . (Transmeton Buhari (Fet-hul-Bari 9/62) dhe Muslimi 4/1723).
  Keshtu vepron tri herë.
  -"Kush e lexon këtë kur të bie në shtrat, ai është i mbrojtur prej All-llahut dhe nuk i afrohet atij shejtani deri sa të agoj mëngjesi"
  -All-llahu la Ilahe il-la huve, El-Hajjul-Kajjumu la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi jalemu ma bejne ejdihim ve ma hal¬fehum, ve la juhitune bi shej`in min ilmihi il-la bi ma shae vesi`a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhu¬huma ve huvel-`alijjul-`adhim. (Transmeton Buhariu 4/487)
  -"Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë."
  Amener-resulu bima unzile ilejhi min Rab¬bihi vel-mu`minun, kul-lun amene bil-lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusu-lihi, la nuferriku bejne ehadin min rusulihi ve kalu semi`na ve eta`na gufra¬neke Rabbena ve ilejkel mesiir. La jukel-lifull-llahu nef¬sen il-la vus`aha leha ma kese¬bet ve alejha mektesebet. Rabbena la tuahidhna in nesina ev ahta`na, Rabbena ve la tahmil alejna isren kema hameltehu alel-ledhine min kablina, Rabbena ve la tu¬hammilna ma la takate lena bihi, va fu anna vagfirlena verham¬na ente mevlana fen¬surna alel-kavmil-kafi¬rin.
  (Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 9/94) Muslimi 1/554. Ajete nga sure El-Bekare 285-286)
  Pejgamberi alejhis-selam kur dëshironte të flejë e vente dorën e tij të djathtë nën faqe dhe thoshte: -All-llahumme kini adhabeke jevme teb`athu ibadeke. (tri herë)
  (Transmetojnë: Ebu Davudi 4/311 [Sahih Et-Tirmidhi 3/143])
  -Bismike All-llahumme emutu ve ahja.( Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 11/113), Muslimi 4/2083)
  -“Kush e thotë këte kur t’i afrohet shtratit është më e mirë për të se sa të ketë shërbëtor”.
  SubhanAll-llah (33 herë), Elhamdulil-lah (33 herë), All-llahu Ekber (34 herë)
  (Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 7/71), Muslimi 4/2091)
  Allahu e di më së miri

  Ebu kudameh

  98-Pyetje: A lejohet mbajtja e kafsheve shtepiake?
  Më falni per temen e hapur nese kjo teme ekziton . desha te dije a lejohet te mbash kafshe shtepiake , mace qen peshqe ne akuarium ose kanerina ? mirepres pergjigjet tuaja
  Përgjigje: Lejohet t’i mbash kafshet në shtepi siq jan maca,peshqit kanarina e pellumbat po duke pasur parasyshë qe mos te jan shakak që të tperohet me të dhe te bahan shkak per lenjen e ndonje urdhese te Allahut,ndrsa qent nuk lejoht te ruen per qef se Pejgamberi alejhi selam e ka ndalur per veq në disa raste nevoje ,ka thanë:kush mban qen pakson cdo dit nga veprat e tij,per veq qenit për ruajtjen tokes për gjuetij.Në dis transemtime tjera ka ardhur për ruajtjen bagëtieve.Ndërsa shejh Uthejmin thot:Nuk lejohet me ruajt qenin në shtepi nëse shtepia eshte ne mes te banimit e nëse shtepia eshte jashtë diku veqmas apo diku në skaj te banimit atëher lejohet. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  99-Pyetje: A eshte e domosdoshme rritja e mjekrres?Selam alejkum a eshte e domosdoshme rritja e mjekrres
  Përgjigje: Fillimisht desha të tregoj që lëshuarja e mjekrrës është e natyrshme, pastaj edhe obligative nga ana e të Dërguarit tonë Muhamedin alejhi selam ndërsa argumentet janë siç vijojnë:

  Lëshuarja e mjekrës dhe shkurtimi i mustaqeve është e natyrshme!
  1- Transmetohet nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me atë) thotë: Ka thënë i dërguari alejhi selam : " Dhjetë gjëra janë prej natyrës: shkurtimi i mustaqeve, lëshuarja e mjekrës, përdorimi i miskuakut, shpëlarja e hundës, prerja e thonjve, pastrimi i vendeve ku dalin qimet në gishta, heqja e qimeve nën sqetulla, heqja e qimeve në vendet e turpshme, pastrimi pas nevojës".

  Urdhërimi për lëshimin e mjekrës dhe shkurtimin e mustaqeve.
  2- Transmeton Buhariu në Sahihun e tij (7.206) Nga ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me ata) Ka thënë: Ka thënë i dërguari Alejhi selam : "Hiqni mustaqet dhe lëshoni mjekrat".

  3- Transmeton Ebu Hurejreja (Allahu qoftë i kënaqure me të) nga i dërguari alejhi selam: Ka thënë i derguari alejhi selam: (zvogëloni mustaqet, dhe rritni mjekrat, kundërshtoni (dallohuni) mexhusët (adhuruesit e zjarrit). (Transmeton Muslimi /1.222-223).

  4- Nga Enesi ( Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë: Ka thënë i dërguari alejhi selam: "Shkurtoni mustaqet, dhe lëshoni mjekrat, mos u përngjani jehudëve ".
  (Transmeton et-Tahavij në ‘Sherh meani el-Athar’ (Ahmed iben Muhamed iben selameh el-Eszfij el-Misrse ij et-Tahavij el-Hanefij)

  5- Transmerton ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me ata ) nga Pejgamberi salallahu alejhi ue selem: "Se ai e ka urdhëruar që ti shkurtoj mustaqet dhe ta lëshoj mjekrën". (Transmeton Muslimi /1,226)
  Këto transmetime të tregojnë se lëshimi i mjekrës është i urdhëruar (obligative) në fenë islame. Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  100-Pyetje: Çka ka thënë Muhammedi a.s ?
  Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu
  Desha tua bej ket pytje ?
  Cka ka thene Muhammedi a.s kur ka rene per te fjetur ? Dhe nese ka then ndonje dua apo sure te Kuranit ta postoni ketu
  All-Llahu ju shperbleft
  Përgjigje: Vëlla i dashur dua pera fjetjes ka shum unë inshaAllah do t’i sjelli do prejt tyre për më shum mundesh te kthehesh te Mburoja e Muslimanit në faqen 114.
  Dhikri i para fjetjes
  I bashkon shuplakat e dorës (sikurse kur bëhet du.), fryhen në to dhe lexon:
  suret : Kul huvAll-llahu ehad -Kul huvAll-llahu ehad, All-llahullahus-samed, lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad.

  Kul eudhu bi Rabbil felek -Kul e’udhu bi Rabbil felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nef-fathati fil ukad, ve min sherr-rri hasidin idha hased.

  Kul eudhu bi Rabbin-nas -Kul e’udhu bi Rabbin-nas, melikin-nas, ilahin-nas, min sherr-rril vesvasil-han-nas, eledhi juvesvisu fi sudurin-nas, minel xhin-neti ven-nas . (Transmeton Buhari (Fet-hul-Bari 9/62) dhe Muslimi 4/1723).

  -"Kush e lexon këtë kur të bie në shtrat, ai është i mbrojtur prej All-llahut dhe nuk i afrohet atij shejtani deri sa të agoj mëngjesi"
  -All-llahu la Ilahe il-la huve, El-Hajjul-Kajjumu la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, Lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi jalemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi shej`in min ilmihi il-la bi ma shae vesi`a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhu¬huma ve huvel-`alijjul-`adhim. (Transmeton Buhariu 4/487)

  -"Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë."
  Amener-resulu bima unzile ilejhi min Rabbihi vel-mu`minun, kul-lun amene bil-lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusu-lihi, la nuferriku bejne ehadin min rusulihi ve kalu semi`na ve eta`na gufraneke Rabbena ve ilejkel mesiir. La jukel-lifull-llahu nefsen il-la vus`aha leha ma kesebet ve alejha mektesebet. Rabbena la tuahidhna in nesina ev ahta`na, Rabbena ve la tahmil alejna isren kema hameltehu alel-ledhine min kablina, Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bihi, va fu anna vagfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel-kavmil-kafirin.(Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 9/94) Muslimi 1/554. Ajete nga sure El-Bekare 285-286)

  Pejgamberi alejhis-selam kur dëshironte të flejë e vente dorën e tij të djathtë nën faqe dhe thoshte: -All-llahumme kini adhabeke jevme teb`athu ibadeke. (tri herë)
  (hadithin) (Transmetojnë: Ebu Davudi 4/311 [Sahih Et-Tirmidhi 3/143])

  -Bismike All-llahumme emutu ve ahja.( Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 11/113), Muslimi 4/2083)
  -“Kush e thotë këte kur t’i afrohet shtratit është më e mirë për të se sa të ketë shërbëtor”.
  SubhanAll-llah (33 herë), Elhamdulil-lah (33 herë), All-llahu Ekber (34 herë)
  (Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 7/71), Muslimi 4/2091)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  101-Pyetje: A lejohet fotografin me vendos ne mur?
  Përgjigje: Nuk lejohet vendosja e fotografive në murë as në ndonjë vend tjetër ku i jepet pozitë, këtë naj bën të ditur hadithi i Pejgamberin alejhi sleam.
  - Pjegamberi alejhi selam ka thënë: "Melaiket nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka vizatime". (Buhariu dhe Muslimi).
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Kudameh

  102-Pyetje: A mund te lexohet kur'ani nese je ne kohe te permuajshmeve nese deshiron qe ta mesosh sa ma shpejt leximin e kur'anit ne menyr qe te dish ta lexosh ate gjat muajit te ramazanit?
  Une qdo kund kam lexuar se nuk ben te lexohet, mirepo ne kete rast a mundet ,sepse duke marr parasysh edhe medresantet kur jan ne kohen e te permnuajshmeve nuk munden ti thone profesor/it/eshes qe smundem te lexoj..!?
  Përgjigje: Sipas mendimit më të saktë në ciklin mujor gruas i lejohet të lexon librat me komentim të Kura-nit,por edhe vet Kur-anin por me kushtë qo mos ta prek atë me duar,Pasi që në argumentet që kan ardhur Pejgamberi aljehi selam nuk e ka ndalur askend për leximin e Kura-nit për veq se xhunubit deri sa të pastrohet.

  Keshtu është pergjigjur shejh Ibën Bazi (Allahu e mshiroft)
  Ndërsa gjithashtu shejh Ibën Xhibrini (Allahu e mëshiroft)
  Thotë se gruas me menstruacione i lejohet:
  1- Leximi i librave në të cilët ka ajete kur’anore apo ajete të komentuara.
  2- Shkruarja e ajeteve kur’anore brenda një teksti të caktuar.
  3- Argumentimi me ajetet e Kur’anit për një çështje të caktuar.
  4- Leximi i ajeteve kur’anore në formë lutjeje apo përmendjeje të All-llahut [subhanehu ve teala].
  5- Mbajtja e librave të tefsirit apo e diçkaje tjetër të ngjashme me të, nëse është e nevojshme. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  103-Pyetje: Pyetja ime eshte: Une nuk di te lexoj Kuranin Famelarte arabisht por e lexoj shqip me perkthim nga Sherif Ahmeti, por lexova ne nje web faqe se perkthimi dhe komentimi i Sherif Ahmetit ka shume gabime? Cili perkthim e komentim esht me i sakte i Kuranit?...
  Përgjigje: Fillimisht Kur'ani me përkthim nga Sherif Ahmedit është në përkthim gjuhësor më mirë i përkthyer,ndërsa ka disa gabime në qështje të akides.
  Kur'an tjetër i cili ështi i përkthyr ështe ky posth qe do ta cekim por ki verzion ka vetëm gabime gjuhësore
  Shpjegimi i kuptimeve të Kur’anit të Lartë në gjuhën shqipe
  Ngar:Muhamed Taki-ud-Din El-Halil, Dr:Muhamed Muhisn Khan.
  Përkthyer në gjuhen shqipe mga një Grup përkthyesish pranë Darussalam
  Shtepia Botuese dhe Shpërndase.

  Cili do prej ketyre verzioneve bën të të lexohet gabime ka në dy verzionet,por siq e cekem edhe më lart njeri ka gabime gjuhësor ndersa tjeri në akide,nuk ka njeri pa të meta ,normal se nëse te vejn mudësa te dish se ku jan gabim në ato vende nuk e mer.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  104-Pyetje: vellezer musliman jam nje antar i ri ne fen islame dhe kerkoj ndihme per dicka qe me mundon sa here qe mendoj per te terhiqem nga namazi ju lutem me gjeni nje shpjegim konkret pse duhet te perdorim gjuhen arabe ne namaze dhe ne permendjen e ALLAHUT duke pasur gjuhen ton ALLAHU i ka krijuar te gjitha gjuhet e botes
  Përgjigje: Vëlla Allahu të fërcoftë dhe të bëft të qëndrushëm në ket fe deri në fund të jetës. Sa i përket Namazit është adhurim i Allahut bëhet ashtu si ka kerkuar Allahu,për këte Allahu ka kerkuar të adhurojm në gjuhën arabe.
  Thotë Allahu: Ne dimë shumë mirë se ata thonë: “Atë (Muhammedin) është kah e mëson një njeri!” Mirëpo, gjuha e atij nga i cili anojnë (supozojnë) ata është joarabe (e paqartë), e kjo (e Kur’anit) është gjuhë arabe e stilit të lartë e të qartë.(En-Nahl 103). Thotë AllahuTë shpallëm) Me gjuhë të kulluar arabe.(Esh-Shuara’/195)

  Ndërsa nuk mund te bëhen adhurimet në gjuhet tjera për shkak se siq ka deshtur Allahu që të ketë gjuhë tjera ashtu edhe ka deshur që ne ketë gjuh të jet adhurimi,tani gjuha arabe është gjuh më e vjetër i cila ështr ruajtur nga ndryshimi dhe gjuhë më e pasur në fjalor e cila mund ti mban termet islame.kjo nuk duhet të na mundon as ty as dikë tjetë kjo është dëshira e Allahut edhe duhet të pajtohesh me ketë,ndërsa ti mundohu të mësosh gjerat parimore edhe kjo është një ndër adhurimet ,ka ibadete plot të cilat i bëhen ne gjuhen shqipe pasi qe jeta e muslimanit është e gjitha ibadet (adhurim). Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  105-Pyetje: Pasi qe e kane hetuar qe eshte gabim na kane derguar qe ato fjal qe thot dergonja 35 here....E na a mej dergu keto letra kur po na vin ne imbox qe po thojn dergoja Zoti ta plotson deshiren e tulifar shpifje .....e mua me erdhi ne imell qe paska gabu autori qe e ka shenu keshtu a eshte e vertet?
  Koka habitë autori e i paska përzi do sene! Do fjalë per Islam (të vërteta) do fjalë kundër (shpifje) e do t'pshtjellta). Pjesa me ngjyrë të kuqe osht shpifje katastrofale (bestytni) dhe nuk ka të bëjë asgjë me Islam (Krejt ata qe i kopjojn kete mesazh 35 herë e shperndan tek te tjeret, do të shperblehen pas tri diteve. Një person ka besuar kete lajm dhe u shperblye shumë. Një person qe nuk ka besuar këtë lajm djali i tij ka vdekur. Një person tjetër thotë: që sot ose nesër ta shpërndaj këtë lajm tek te tjerët ai ka vdekur dhe ai ka mbetur pa e derguar. Ju lutemi besoni se ky lajm është i vërtet. Mos e lini këtë lajm mbas dore kopjoni dhe dergoni tek vëllezerit dhe motrat)

  SHejh Ahmeti ishte duke lexuar nje te premte Kur’anin – dhe ëndërronte , që Profeti Muhamed i doli përpara dhe i tha: në një javë do të vdesin 7ooo njerëz dhe asnjeri prej tyre nuk ka qenë mysliman i vërtetë, askush nuk e ndegjoi Allahun çka thoshte ai tha do të vijnë vetëm koherat e këqija. p.sh. Gratë të kësaj kohe nuk kujdesen për burrat e tyre. Femrat shkojnë çdokund dhe nuk mbulohen. Ato nuk i respektojnë prindërit dhe të tjeret. Të pasurit nuk kujdesen per te varferit, nuk japin para ose zakat. Nuk falen as nuk agjërojnë. Dita e Gjykimit po afrohet. Kur vetem një yll të jete ne qiell,mbyllet dera e së kaluares. Shkrimi ne Kuran do të zhduket, dielli do të zbret në tokë. Profeti tha: ai person qe e lexon kete mesazh duhet tia lexoj te tjereve, ai duhet per ata ose per ato ta pregadis, per diten e vendimit tia leshoj vendin ne parajs. Dhe ata qe nuk e besojne kete lajm kan me u debu nga parasja. Një i varfer e mori këtë mesazh e kopjoj dhe tha dergoj njerezve te tjere dhe deshira e tij u plotesuan. Shejh Ahmedi tha: mos me qen kjo e vërtetë nuk do të vdes si mysliman. Profeti thotë: agjëroni, faluni pesë here në ditë, jepni para ose sadak, keni respekt ndaj te tjereve, mos gënjeni mos vjedhni dhe ndihmoni të varferit. Krejt ata qe i kopjojn kete mesazh 35 herë e shperndan tek te tjeret, do të shperblehen pas tri diteve. Një person ka besuar kete lajm dhe u shperblye shumë. Një person qe nuk ka besuar këtë lajm djali i tij ka vdekur. Një person tjetër thotë: që sot ose nesër ta shpërndaj këtë lajm tek te tjerët ai ka vdekur dhe ai ka mbetur pa e derguar. Ju lutemi besoni se ky lajm është i vërtet. Mos e lini këtë lajm mbas dore kopjoni dhe dergoni tek vëllezerit dhe motrat
  Përgjigje: Këto mesazhe nuk kanë bazë në fenë tonë. Thotë Allahu teala në kuranin famëlartë: "O ju që besuat, bindjuni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë te All-llahu (te libri i Tij) dhe te i dërguari, po qe se i besoni All-llahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë." (En-Nisa:59)

  Gjitashtu transmetohet nga Aisha radiallahu anha se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: "Kush bën risi në çështjën tonë (në fenë tonë) që nuk është prej saj, është e refuzuar" (40 Hadithe të Imam Neveviut)
  Andaj parashtrohet pyetja pasi që i cekum këto argumente: Kush e paska të drejtën të thonë për një çështje që ka me u shpërblyrë apo me i ndodhë ndonjë fatëkeqësi?
  Padyshim se këto mesazhe janë largë rrugës së Kuranit dhe Sunnetit dhe se nuk kanë bazë në fe ose janë shtuar shumë sende jo të sakta.
  Sa i përket nese shpërndahet ndonjë tem e mirë që përputhet me argumente të sakta, atëherë njeriu ka shpërblim tek Allahu, mirëpo shpërblim të përgjithshëm e jo të caktuar. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  106-Pyetje: Zbardhja e flokëve...?
  Jam 18 vjeq dhe kan filluar te me thinjen(zbardhen) floket dhe a ka ndonje dua ose diqka te nga Mjeksia e PEJGAMBERIT a.s kunder zbardhjes se parakoshme
  Ma boni hallall...
  All-llahu ju shperbleft
  Përgjigje: Zbardhja e flokëve është dy lloje:

  1. Zbardhja nga mosha (dalja nga kohës së rinisë deri tek pleqëria)
  2. Zbardhja nga sëmundja

  Zbardhja nga mosha:
  Janë pajtuar të gjithë dijetarët, që lejohet si për burrat edhe për gratë ngjyrosen flokët me Hanna, Konë e tjera përveq të ngjyrës së zezë.

  Gjithashtu janë pajtuar, që është e papelqyeshme të nuken (largohen apo zhduken) flokët e bardha nga atij vendi që janë rritur, ku bëhet fjalë për flokët e kokës dhe ato të mjekrrës. (En-Nevevi: El-Minhaxh Mea nihajetil-Muhtaxh 2/25)

  Janë argumentuar për këtë:
  Nga Amr ibn Shuajb nga babai i tij nga gjyshi i tij ka thënë: Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Mos i hjekni qimet e bardha, nuk ka musliman që iu zbardhën qimet duke qenë në fenë islame, vetëm se ka me pas për të ndriçim në ditën e gjykimit" (Transmeton Ebu Davudi 4/85)

  Dhe nga Transmetimi i Imam Ahmedit: "...vetëm se Allahu e ngritë me të një gradë më lartë, ia falë një vepër të keqe (që e ka vepruar) dhe ia shënon për shkak të saj një të mirë" (Musned Imam Ahmed 2/207)

  Nga Amr ibn Shuajb nga babai i tij nga gjyshi i tij ka thënë: "Ka ndaluar Pejgamberi alejhi selam që ti hjekëmi qimet e bardha dhe ka thënë: Ajo (zbardhja e flokëve) është drita e muslimanit" (Sunen Et-Tirmidhi 5/125 Ka thënë se është Hadith i mirë) Kurse ndalesa këtu ka ardhur por mospëlqimin (Mekruh) ngase është ndryshim i krijesës.
  Zbardhja nga sëmundja:
  Pasi që e kuptuam që zbardhja e flokëve vjen nga natyra e njeriut nga mosha, është edhe shkaku i tjetër dhe ajo mundet të quhet shkaku shëndetësorë. Kështu që hasesh tek disa të rinjë të cilët as që janë moshuar as që kanë ndonjë problem të veçant, kurse ka një pjesë të flokëve të tij që jan zbardhur dhe atë në moshen si femijë apo i rinjë (p.sh. 18 vj.) Andaj lejohet të mjekohet ky problem, pasi që nuk ka ndodhur nga natyrshmëria apo zakoni i njeriut fizikisht. (Ibnul Kajjim: Et-Tibjan fi eksamil-kuran f. 321, Dr. Sabri El-Kubanij: Xhemaluki Sejideti f. 87)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  107-Pyetje: Lumenjë në Xhenet...?
  Kam degjuar se ne Xhenet gjendet nje lum me 4 dege,ku secila nga ato dege buron leng me shije te ndryshme e kam degjaur me ket shembull Sikurse nga syri qe buron tjeter lend nga pshtyma sikurse buron tjeter lend nga veshi poashtu sikurse buron tjeter lend nga hunda" keshtu e kam degju ket krahasim e si quhen ata emra te ketyre degeve dhe a lejohet te emerohen femijet me keta emra... Allahu ju shperbleft
  Selam Alejkum
  Përgjigje: Allahu s.v.t në Kur-an na përshkruan për katër lloje të xhennetit
  Thotë Allahu s.v :Shembulli i xhennetit, i cili u është premtuar atyre që janë ruajtur (të devotshëm), në të cilin ka lumenj me ujë të mirë për pije, lumenj nga qumështi me shije të paprishur, lumenj nga vera e shijshme për njerëz, lumenj nga mjalti i kulluar, ata kanë aty edhe gjithfarë lloj pemësh, kanë edhe falje nga Zoti i tyre (a është i njëjtë) a si ai që është përgjithmonë në zjarr dhe u shuhet etja me ujë të valë që ua copëton zorrët e tyre? (Muhamed: 15)

  Pra në ketë ajet Allahu s.v na ka cekën katër lloje të xhennetit dhe gjithashtu cilsohen me disa emra por nuka janë emra të cilët mundë të emrton njeriu fëmijën.p,sh siç kanë ardhur:
  -Llumenj me ujë të mirë për pije
  -Lumenj nga qumështi me shije të paprishur
  -Lumenj nga vera e shijshme për njerëz
  -Lumenj nga mjalti i kulluar.

  Kështu që nuk mundemi të nxjerim vetëm një emër dhe të thomi se mundesh të përdorësh si emër i lumejve të xhennetit,për veç se mundemi ti shkëputemi disa fjalë p,sh Asel(Mjalt),Ledhidh(E Lezetshme),Hamër(verë),Main(Ujin)por këto sjanë prej emrave. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  108-Pyetje: A eshte haram komentimi i endrrave?
  es selam eljkum we rahmetullah we berektu.A osht haram tregimi i endrrave edhe komentimi i tyre. Allahu s.v.t ju shperbleft
  Përgjigje: Ëndërrat:
  Ëndërrat janë tre llojësh:
  Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Ëndërrat janë tre: Ëndërr nga Allahu, ëndërr nga Shejtani për pikëllim (apo si ngacmim) dhe ëndërr që i ndodhë njeriut gjatë kohës kur është i zgjuar kështu që e sheh pastaj në gjumin e tij" (Transmeton Buhariu 6499 dhe Muslimi 4200)

  Komentimi i ëndërrave:
  Komentimi ëndërrave është një shkencë e njohur siç e ka konsideruar edhe Allahu teala si shkencë apo dituri e veçant ku ia mësoi Pejgamberit Jusufit alejhi selam komentimin e ëndërrave duke thënë: "Ja, kështu Zoti yt të zgjedh ty, ta mëson interpretimin e ëndrrave)" (Jusuf:6) Gjithasthu ka thënë: "Ne i bëmë vend Jusufit në tokë (në Egjipt), e që t’ia mësojmë atij shpjegimin për disa ëndrra." (Jusuf:21) Kështu që edhe dijetarët e kanë marrur këtë dituri, ndersa shkenca e komentimit të ëndërrave bazohet në Kuranin famëlartë dhe Sunnetin e pastërt dhe duhet që njeriu të ketë dituri të shendoshë rreth Sheriatit, Zakonet e njerzëve dhe gjendjën e tyre dhe me qenë Komentuesi i dalluar me aftësinë e tij me diturin që e ka.

  Libra që janë shkruajtur në këtë drejtim:
  Libra më e njohur që është shkruajtur gjatë kohës së dijetarëve është libri Tefsir El-Ahlam i Shejh Ibn Siriinit. Ndersa tjera librat që janë shkruajtur në këtë drejtm duhet pasur parasysh që të jetë bazuar në Kuran dhe Sunnet një ndër është edhe libra aktuale e Shejh Husejn Seraxhit dhe është përkthyme në gjuhën shqipe.

  Komentimi ëndërrave - dituria mbi fshetësinë?:
  Ka thënë Allahu teala në kuranin famëlartë: "Ai është All-llahu që nuk ka zot tjetër; vetëm Ai, që e di të fshehtën dhe të dukshmen, Ai është Mëshiruesi, Mëshirëbërësi!"

  Komentimi i ëndërrave nuk është dituri apo që njeriu të pretendonë se e din fshehtësinë, por ëshët një shkencë që edhe Allahu ia ka mësuar Jusufit alejhi selam dhe e mëson këtë kush të ketë dëshirë dhe e ka mësuar gjithashtu edhe Pejgamberi jonë alejhi selam dhe njerzët e mirë të këtij ummetit i komentojnë ëndërrat. (Fetava marrur nga Shejh Sefer Havali)
  Duhemi ta kemi parasysh se ëndërrat përmbahet nga disa shenjëve dhe çdo shenjë aludon për një çështje e cila pritet të ndodhë me dëshirën e Allahut teala dhe kjo nuk konsideroht prej fshehtësisë së Allahut teala.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  109-Pyetje: Cili eshte kuptimi i emrit "Elif" mundsisht ndihm nga ato qe e din ket kuptim te keti emri
  Përgjigje: Emri Elif i ka dy kuptime apo dy llojë kuptimesh:
  1. Elif: Është shkronja e parë i alfabetit gjuhës arabe.
  2. Elif: Vjen nga fjala Elife ألف dhe Eliifun أليف dhe e ka kuptimin me qenë i zbutur, i besueshëm dhe i njohur.
  Ndersa emri vetë si emër është nga gjuha arabe, mirëpo është përhapur tek Turqelit pastaj edhe tek trojet shqiptare. Kurse tek arabët nuk është ky emër i përhapët.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  110-Pyetje: Qka do te thot emri Fehmi Muharrem Mergim vllezer a mundeni te me tregoni se si i bjen te perkthehen keta emra ne gjuhen Arabe?
  Përgjigje: Fehmi: Që kupton,i zgjuar,që ka intelekt të gjërë,kuptimtar.
  Muharem: I ndaluar, gjithashtu është edhe emër i mujve të hixhrit
  Mergim:Është emër shqip, kuptimi i tij është,Vend i huaj jasht atëdheut ku është mërguar(ka shkuar në mërgim),vend i huaj.
  Allahu e di më së miri
  Ebu Kudameh

  111-Pyetje: Kam nje pyetje, emri Mentor eshte emer musliman mund te me tregoj ndonjeri.
  Përgjigje: Emri Mentor nuk është emër musliman apo nuk e ka prejardhjën nga feja islame ose nuk njihet si emër musliman. Sidoqoftë kam hulumutar pakë rreth emrit Mentor dhe kam ra në perfundim se nuk është haram të emërtohet njeriu me këtë emër, mirëpo ka emra më të mirë apo më të çmueshme tek Allahu teala siç kan ardhur në hadithe se emrat Abullah dhe Abdurrahman janë emrat më të dashur tek Allahu, gjithashtu edhe emrat e pejgamberëve si Muhamed, Ibrahim dhe Isa e kështu me radhë.
  Emri Mentor: Konsiderohet emër shqiptarë dhe është i përhapur në trojët shqiptare.

  Ndërsa e ka prejardhjën nga Greqia që e ka kuptimin:
  Fjala Menja (në gjuhën shqipe Mendja) është përdorur prej Grekëve të vjetër apo të lashtë, për ti emërtuar fëmijët e tyre: Mentor (Μέντωρ / Méntōr) e ka kuptimin në gjuhën shqipe i mençur, inteligjent dhe me qenë i aftë për tu bërë mësues ose këshilltar.
  Gjithashtu ka pasur persona të famshëm tek grekët si luftëtarë apo artist që e kanë pasur këtë emër.Andaj siç e shohim shqiptarët kanë marrur dhe janë ndikuar shumë nga Grekët qoftë në aspektet gjuhësore apo tradicionale.
  Kush don më shumë për këtë tem (ndikimi i grekëve në traditën dhe gjuhën shqiptare) mundet te lexojë në këtë webfaqe: zeus10.com
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  112-Pyetje: Vëllezër a kisha mujt mi than do dua dhe mi knu do uje a spo di si te them ishalla spo gaboj por per nenen sepse e kam te semur e po kam qef shum me ja mo do dua e mi pi ujt Nena qe i boj lutje a po nese doni tregoni si te ja bej se po me dhimbet shum, kur e fali namazin lutna per te dhe ishalla mi pranon Lutjet All-llahu, me te vertet kam shpresa vetem te ai ishalla se kam zgjat
  Përgjigje: Vëlla i dashur sëpari herë Bëjm dua që Allahu Nenës tënde t'ia lehtëson çdo vështërsi dhe ta shëron sa më shpejt, gjithashtu vëlla i dashur Nënës tende i ndihmon duaja e jote që të zgjohesh në mes natë dhe te bësh dua per ta dhe nese ke mudesi te japësh sadaka për ta eshtë mir.sa i perket se qysh duhet të fysh ujin vepron keshtu:
  E mer nje shishe me ujë, duke e afruar ngat vetes i lexon Kur-an El-hamin, Ihlas, El Felek, En-Nas, Ajetul Kursij, ne fund edhe ezanin e kendon,dhe mjafton inshallah.

  Nëse don qe mos te peseritesh mundesh para se me u kry uji e mbush e plotson edhe ska nevoj qe të frysh cdo her ujë te rij.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  113-Pyetje: domethene emrin Diar bene me jav len femijeve pasiqe un dje e lexova ne forum qe Diar kishte nje perkthim shum te keq po sot e lexova po sishte më si dje e thash paska pas gabime se qdo bir e bije e Ademit gabon ,vetem thash te sigurona a eshte prej emrav islam edhe a bon me jav lene femijeve?
  Allahu ju shperbleft...
  Përgjigje: Pasi që kam hulumtuar pak, më ka mundësuar Allahu që të jam i suksesëshëm në hulumtimin tim, Elhamdulilah.

  Normal se ky emër fillimisht, pa kurrfar ofendimi apo nënçmimi dhe me gjithë respektin, nuk është prej emrave më të njohur dhe të preferuar në fenë tonë islame. Ndersa kanë ardhur në hadithe që p.sh. emri Abullah apo Abdurrahman janë emëra më të dashur tek Allahu ose ato të pejgamberëve si p.sh. Muhammed, Ibrahim, Isa e kështu me radhë. Megjithatë unë kam ra në përfundim se emri nuk ka gjë të keqe dhe mundet të emërtohet personi me të.

  Emri Diar (ose Diyar):
  Në gjuhën kurde: i dukëshëm
  Në gjuhën arabe: atdhe
  Në gjuhën shqipe: dije e artë

  Besoj se këto sqarime janë të mjaftueshme, Allahu na mundësoftë që t’i emërtojmë fëmijët e tonë me emëra sa më të bukura dhe të dashura tek Allahu teala.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  114-Pyetje: Cili eshte Humori dhe mnyrat e humorit te lejuar ne Islam per largimin e monotonis
  Përgjigje: Transmetohët nga Enesi r.a. i cili ka thënë: E mbajti pejgamberi a.s. një fjalim, që nuk e kam ndëgjuar asnjëherë një fjalim të tillë (me kuptim të madhë), ku tha:"Po ta kishit ditur ju atë që e di unë shumë do të kishit qajtur e pak do të kishit qeshur."

  Pasi që Allahu ua ka mësuar njeriut se si me kalu jetën e tij, ua ka dhënë rrugën mesatare si rrugë të drejtë dhe të saktë, kështu që mundët që të jet një gjë e lejueshme mirëpo duhet pasur parasysh se gjdo gjë ka kufijë dhe rregulla që na ka sqaruar Allahu teala dhe i dërguari i tij alejhi selam.
  Megjithatë islami e ka lejuar humorin nëse i përmban disa kushte:

  Humori i Pejgamberit alejhi selam:
  Pasi që është prej natyrës së njeriut që me ndonjë moment të bën shaka dhe të dëfrohet pakë, ashtu edhe krijesa më e mirë që e ka krijuar Allahu teala ka pas momente ku ka bërë shaka me shokët dhe familjën e tij derisa ua ka ndarë një kohë të fëmijëve për të luajtur me ta.

  Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu se Pejgamberi alejhi selam e ka quajtur o njeriu me dy veshë. (Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe Shejh Albani e ka konsideruar hadith të saktë)

  Ka ardhur një njeri tek Pejgamberi alejhi selam dhe i ka thënë: O i dërguari Allahut, me bartëni (për të kaluar gjatë rrugës me një mjet). Pejgamberi alejhi selam u tha: "Ne kemi me të bartë me Veledun-naka (me pjellën e devës)." Pastaj ai njeriu u çudit se pjella e deves duhet me qenë me siguri e vogël shumë dhe e pyeti: Dhe ç'veproj me voglushen e devës? Kurse Pejgamberi alejhi selam ju përgjigjë dhe tha: "Po a nuk pjellë Devja vetëm deve (nuk thash që është e vogël)!" (Imam Ahmedi, Ebu Dawud dhe Shejh Albani e ka konsideruar hadith të saktë)

  Nga Enesi radiallahu anhu thotë se Pejgamberi alejhi selam e ka pas moralin më të mirë dhe tregon se e ka pasur një vëlla i cili e kishte emërin Ebu Umejr. Kur vinte vëllau im Ebu Umejri i thoshte Pejgamberi alejhi selam Ebu Umejrit: "O Ebu Umejr, çka bën En-Nugejr (një zog i vogël që e kishte Ebu Umejri)?" (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

  Gjithashtu i ka ngacmuar Pejgamberi alejhi selam shokët e vet me shkopin e tij. Transmetohet nga Usejd ibn Hudejri duke thënë se deria ishte (Usejdi) duke i bërë muhabet të tjerëve, duke bërë shaka, e ngacmoi Pejgamberi alejhi selam me shkopin e tij në anënn e ti afër brinjat e tij. Kështu që tha: Me lejo të hakmirrem. Ai tha: Duro! Kurse ai ia kthej duke thënë: Ti ke këmishë e unë nuk kam (kur e ngacmoi Pejgamberi alejhi selam ky ishte pa këmishë kurse për me qenë të barabartë duhet edhe Pejgamberi alejhi selam ta hjekin këmishën e tij). Atëherë Pejgamberi alejhi selam e hjeki këmishën e tij , e përqafoj dhe e puthi aty ku e kishte ngacmuar me shkopin e tij. Atëherë i tha Usejdi: Po unë vetëm këtë e kam dashur prej teje o i derguari Allahut. (Transmeton Ebu Davudi, Shejh Albani e ka konsideruar Hadith të saktë)

  Erdh një plakë tek Pejgamberi alejhi selam dhe e pyeti:O i derguari Allahut, lute Allahun që të me shtyn në xhennet. Atëherë Pejgamberi alejhi selam i tha: "O nëna e filanit, në xhennet nuk hynë plakat." Kështu që ajo plaka u kthy duke qajtur. Pejgamberi alejhi selam tha: "Tregoni asaj plakës se ajo nuk ka me hy në xhennet e moshuar (si plakë e vjetër). Allahu ka thënë në kuran: "Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri (formë të re). Dhe ato i kemi bërë virgjëresha.Të dashuruara (për burrat e vet), të një moshe." (El-Uakia:35-37)

  Mirëpo duhet pasur kujdes dhe me iu përmbajt kushtëve:
  - Mos të jet humori tallje me ndonjë send që ka të bërë me fenë tonë, sepse kjo është një prej gjërave që ia rrënon muslimanit besimin e tij (Kufr)! Siç na ka treguar Allahu në kuran për ata të cilët në kohën e Pejgamberit alejhi selam janë tallur pastaj zbriti Allahu ajete për ta duke thënë: "E nëse i pyet ti ata (përse tallen), do të thonë: “Ne vetëm jemi mahnitur e dëfruar (tallur)”. Thuaj: “A me All-llahun, librin dhe të dërguarin e Tij talleni?” Mos kërkoni fare ndjesë, ju pasi që (shpallët se) besuat, keni mohuar (bërë kufër)." (Et-Teube:65,66)

  -Mos të jet humori i rrejshëm pasi që ka hadithe ku pejgamberi alejhi selam e ka urrejtur këtë dhe e pamë nga hadithet e sipërshenuara që edhe kur ka bërë pejgamberi alejhi selam Shaka nuk ka rrejtur në të. Dhe gjynahin e asaj talljes te rrejshme e ka njeriu sipas dëmit të saj, sa më shumë të jet dëmi sa më i madhë.

  -Mos të nënçmohet ndonjë person i pafajshëm me humorin që e bën
  -Mos të teprohet në të kurse Allahu ka thënë në kuran: "Dhe mos e teproni, me të vërtetë Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë!"

  Gjithashtu i këshillojë të gjithë Muslimanët që të largohen nga videot dhe humorëve të ndryshme që bëhet tallje me fenë e Allahut (si stupcat,cima, etj...) sidomos aty ku ka tallje të qjartë me fenë tonë, ngase ndoshta të bën për të qeshur në atë moment, kurse me vonë do të paguajsh shumë shtrejntë për të dhe do të pyetësh për të.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  115-Pyerje: A jane emra islam kete dy Diar, Rumejsa? A jane emra islam kete dy Diar, Rumejsa edhe nese jan qfar domethenje kan edhe a lejohet tju lihen femijeve ?
  Përgjigje: Emri Rumejsa:
  Rumejsa rrjedh nga fjala arabe رميصاء e cila është një yllë në gjuhën arabe, është quajtur është përshkak të madhësisë së vogël që e ka si yllë - kështu që i bjen ylli i vogël rumejsa. Gjithashtu ka qenë një prej Sahabijave (gratë në muslimane në kohën e Pejgamberit alejhi selam) e cila e ka pasur emrin rumejsa: Ajo ishte Rumejsa Ummu Sulejm Bintu Melhan.

  Përfundimisht Rumejsa është një emër i mirë, që tingëllon mirë dhe e ka prejardhën e mirë pasi që edhe ka pasur prej grave të muslimanëve në kohën e Pejgamberit alejhi selam me këtë emër.

  Emri Diar: Emri Diar apo Dijar është nga fjala arabe Dar që dmth Shtëpi, ndërsa shumësi është Dijar dhe dmth shum shtëpi.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  116-Pyetje: A lejohet me thirr vjehrren nanë dhe vjehrrin babë?
  selam alejkum i ni qe reja e thir vjehrren nan dhe vjehrrin bab a lejohet kjo dhe nese jo ateher si duhet thiren sipas tradites islame?
  Përgjigje: Sa i përket kësaj çështje nuk kemi ndonjë argument të veçant nga ana e Kuranit dhe Hadithit të Pejgamberit alejhi selam, që na tregon se si me i thirrë prindërit e burrit apo ata rejën e kështu me radhë. Mirëpo padyshim se njeriu duhet ti thirrin ata me një mënyrë apo me emra të mirë, që shfaqin respekt dhe nderë.

  Kurse Allahu teala në Kuran na ka treguar për Pejgamberin alejhi selam ku ka thënë: "Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit!" (El-Kalem:4)

  Gjithashtu ka thënë Pejgamberi jonë alejhi selam: "Dhe sjellu me njerzët me një moral të mirë" (Transmeton Tirmidhiu 1987)

  Pastaj qëndron tek dijetarët një rregull e cila quhet "El-Urf" çka don të thotë në gjuhën shqipe "Tradita". Ky rregull përdoret tek dijetarët nëse nuk kanë për një çështje argument në mënyrë direkte ku kthehen përshkak të kësaj tek tradita e njerzëve të atij vendit. Andaj kjo na jep për të kuptuar, që ti thërrasmi prindërit e burrit apo rejën me ato emra, që janë në mesin tonë të mirë dhe kan dukuri positive duke i emertuar ashtu.
  Kështu që nëse tek familja e tyre nuk bëhet shkak për përçarje apo për tu fjalosur dhe mospajtim, nuk ka gjë të keqe që nje grua ti thërrasin prinderit e bashkëshortës së saj babë apo nanë apo ata ta thërrasin me emër si reja e kështu me radhë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  117-Pyetje: Kur te mesoj doven a duhet mi msu edhe ata perkthimin e saj?
  Vllezer kur te mesoj doven a duhet mi msu edhe ata perkthimin e saj e mi than a po vetem ata qe eshte arabisht, ishalla me keni kuptu
  "Alejkum Selam Ue Rahmetullah Ue berekatehu "
  Përgjigje: Fillimisht duhemi me dit se ka dova që nuk pranohen apo janë kusht që të lexohen në atë gjuh që është zbritur kurani (në gjuhën arabe) dhe ka dova që është më mirë dhe më e saktë të thuhet ne gjuhën arabe.

  Kurse dovat që janë të namazit (ato më kryesore) duhen me i thënë në gjuhën arabe për tu pranuar namazi. Kurse a duhet të mësohet edhe perkthimi i saj, atëherë themi se nuk është për obligim. Mirëpo nëse ka njeriu mundësi ta mësojnë kuptimin dhe përkthimin e saj, ajo është më e pelqyeshme dhe më e mirë. Përshkak se të mundëson që të jesh më i koncentruar.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  118-Pyetje: Selam Alejkum Deshta te jua bej disa pyegtje reth kesaj fjales
  " we rahmetullah We bareketuhu " a thuhet kesht a po
  " Ue rahetullah Ue BAreketuhu " Ishalla me kenji kuptu Alejkum Selam
  Përgjigje: Sa i përket shqiptimit apo thjeksimit të ksaj fjale, padyshim se duhet njeriu me u mundu sa më mirë me e thënë. Mirëpo sipas gjuhes arabe shkronja:
  (و) thjeksohet Ve. Mirëpo Këshillë për sëcilin do të jet, që ta mësojnë këtë para një personit i cili e din gjuhën arabe apo së paku leximin e Kurani Kerimit, gjithashtu është mirë që sëcili prej nesh ta mësojmë Leximin e Kuranit, atëherë shkronjën ue ti vet shumë më mirë e kishe thjeksuar. Transmetohet nga Omeri radiallahu anu se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: "Më i miri prej juve është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve" (Buhariu)
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Mejsera

  119-Pyetje: Kur'an ne gjuher italiane..
  Es Selam Alejkum ve rametullahi ve berekatuhu.
  Vllezer muslimin e motra muslimat, un lexoj Kur'an ne gjuhen italiane se pse jam rritur ne Svicerr ku flitet italisht, kam provu me lexu shqip por se kuptojsha mir e per kto ja kam nis me lexu italisht edhe e kam lexu Kur'anin 3 her ne gjuhen italiane. Deshta me dit sa ka vler me lexu ne gjuhen italiane?
  Ju falenderoj per mirkuptim, e shpresoj se ma sqaroni!
  All-llahu ju shperbleft me xhennet!!!! Amin.
  Përgjigje: Sa i përket se a ka vler me lexu në gjuhën italiane, padyshim që ka vlerë, dhe shpërblim inshallah, mirëpo ajo që kërkohet është që ju duhet të mundoheni që ta mësoni leximin e Kur'anit dhe ta lexoni në atë gjuhë që është zbrit.

  Këshillë: Përpiquni që ta mësoni leximin e Kur'anit edhe nëse keni vështirësi në fillim sepse nëpërmes kësaj përpjekje do keni shpërblim të madh tek Allahu i lartësuar.
  Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik thotë:" E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi." [El-Inshirah, 5]
  Dhe do e arrini këtë me lejen e Allahut, nëse mundoheni!
  Allahu e di me se miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  120-Pyetje: vllezer a lejohet fjala Haver mi perdor, une mendoj qe jo por kam deshir qe
  edhe ju te me thoni se pse nuk lejohet, ju pershedes me pershendetjen islame
  Përgjigje: Allahu ju shpërbleftë për interesin që keni ndaj fesë, edhe në qoftëse është ajo në çështje sekondare! Është e vërtet se është paraqitur kjo dukuri negative në shoqërin tonë për fat të keq, qoftë ajo me fjalën "haver" apo me ndonjë fjalë tjetër, e që këto fjalë vijnë nga njerëzit më të prapambetur dhe injoranta.

  Për mos me u zgjeruar më shumë, une do të ceki vetëm se kjo fjalë nuk është fjalë as shqipe e as që përputhet me ndonjë gjë të fes e që këtë e refuzon edhe feja po edhe kombi.
  Mirëpo çfarë na lejohet nga feja mundem me thënë vetëm atë gjë edhe atë nga ana e etiketimeve me nofka apo llagape sikur e ka thirrur Pejgmaberi aljehi selam p.sh. Aiun (radijallahu anhu), me nofkën Ebu Turab (Baba i Dheut), apo Omerin (radijallahu anhu) me Faruk (Dallues mes të vërtetës dhe të kotës), etj...

  Me kësi ngallape apo nofka lejohet të emërohet nëse ai person është i kënaqut me të, përndryshe edhe kjo gjë është e ndaluar.

  Të kthehemi tek tema, fjala "Haver" përdoret me sa kamë ndëgjuar dhe parë tek disa njerëz, kjo fjalë përdoret për ndonjë person kur ta thërrasësh p.sh, në vend të emrit të tij, e thirr haver etj...
  Kjo dukuri e re në shoqërin tonë dhe shumë fjalë të tjera e të ngjashme me të, janë të urryera dhe të papëlqyera në fen islame.
  Dhe kjo njëherit tregon edhe kulturën e të tjerëve dhe jo atë kultur tënde që e ke të pastër. Për këtë arsye ju kisha këshilluar, që sa më shumë t'i largoni këtyre veseve të këqija dhe ti mësoni edhe të tjerët që të largohen nga këto fjalë të papëlqyera.
  Besoj që mjafton kjo, mbi këtë pyetje që është parashtruar!
  Allahu e di me se miri
  Ebu Shehid El-Albanij

  121-Pyetje: Desha ta bëj një pyetje rreth trekënshit të bermudës që gjendet në oqeanin atlantik, a është e vërtet se në këtë vend gjendet dexhalli.
  ku sipas disa konsultimeve me disa shokë thonë që qdo dit dexhallit ju lirohet nga një vegë e zingjirit, dhe se të gjith shejtanët janë në shërbim të tij, dhe pë këtë arsye thojnë që shum anije dhe aviona jan zhdukur, allahu na mbrojt nga të gjitha gjërat të këqinja që na u kanosen.
  Përgjigje: Fillimisht Allahu të shpërbleft për pyetjen, që e ke bërë dhe besoi se e ke bërë këtë pyetje për të pasur dobi dhe interesimin e qendrimit të islamit rreth ksaj teme. Padyshim se Trekënshi i Bermudës është një tem, që qysh një kohë të gjatë prej që është zbuluar më shumë rreth tij (prej shekullit 18), është diskutuar shumë rreth ksaj çështjes dhe atë jo vetëm në lëminë e fesë. Sa i përket Trekënshit të Bermudës, ne e dim se në të ka shumë çudira të mëdhaja dhe pyetje të shumta, kurse e dim se në të janë fundosur anija të shumta dhe janë zbuluar zbulime që janë diskutabile. Kurse ne do të përqendrohemi rreth temës tonë apo rreth asaj që është bërë pyetja dhe ajo është qendrimi i islamit ndaj prëtendimit, që Trekënshi i Bermudës është vendi i Dexhallit apo i Shejtanëve.

  Trekënshi i Bermudës – Vendi i Dexhallit?:
  Si ka mundësi që të themi për Dexhallin që e ka vendin në Trekënshin e Bermudës (dhe kjo është një prej çështjeve të islamit), kurse Pejgamberi i jonë a.s. cili u është shpallur Kur’ani nuk ka vërtetuar asgjë rreth ksaj. Rreth temës së Dexhallit ka thënë Pejgamberi a.s.: “ A nuk është ashtu se ai (Dexhalli) është në detin e Shamit (më herët një vend i madhë i bashkuar me shtete si Siria ose Libani etj.), ose në detin e Jemenit,...(vazhdon hadithi).”(Transmeton Muslimi)

  Kurse Dexhalli kur të dalin do të jet dalja e tij prej anës lindore, pastaj e pasojnë apo e njdekin 70 000 prej jehudëve të Asfahanit (Iranit) dhe pastaj do të rritet numëri i pasuesëve të tij për shkak të veprave jashtëzakonshme apo mbinatyrale, që ja mundëson Allahu me i bërë - si sprovë. Ka thënë Pejgamberi a.s.: “ E pasojnë (e ndjekin) Dexhallin shtatëdhjet mijë prej jehudëve të Asfahanit, kurse ata janë të veshur me Tajalise (Rrobë e vjetër nga jehudët).“ (Transmeton Muslimi)

  Gjithashtu transmetohet nga Muslimi nga Fatimëja Bintu Kajs r.a. që Et-Temim Ed-Darijë ka treguar se e ka parë Dexhallin. Ka thënë Et-Temim Ed-Darijë r.a.: Kemi kaluar deri sa kemi hyrë në Ed-Dejr (një vend afër lumit Furat), kur e pamë njeriun më të madhë që e kemi parë në jetën tonë dhe më së shumti i lidhur në pranga, të bashkuar duart e tij tek qafa e tij, ishte prej gjujve të tij deri tek zogëve të këmbëve te tij me hekur.

  Pejgamberi a.s. e vërtetoj lajmin e Sahabiut Et-Temimi se përputhet më atë çka i ka treguar Pejgamberi a.s. shokëve të tij më herët.
  Andaj Dexhalli është i lidhur në pranga me një ishull, nuk ka mundësi me lëviz.

  Gjithashtu Dijetari Ismail Mukaddem në librin e tij “Al-Mahdi” në faqen 611 ka treguar për demantimin e kesaj informatës se nuk kemi bazë apo argument që Dexhalli e ka vendin në Trekënshin e Bermudës.

  Trekënshi i Bermudës – Vendi i Shejtanëve?:
  Fjala që Trekënshi i Bermudës është vendi i Shejtanëve (dhe këtu bëhet fjalë për exhinët), është një fjalë që nuk është vërtetuar dhe vetëm e paramenduar me dyshime. Allahu ka thënë: “Ata nuk ndjekin tjetër vetëm paragjykime, e paragjykimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës.“ (En-Nexhm:28)

  Përfundimisht:
  Nuk e kemi të lejuar të flasëmi për çështjet e mëdhaja për dikënd vetëm nga ajo që na ka treguar Allahu xh.sh. dhe Pejgamberi i tij a.s., ndersa për atë që nuk kemi dituri apo është e pavërtetuar dhe nuk ka treguar Islami, aty ne duhet të heshtmi edhe ne.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Mejsera

  122-Pyetje: Allahu ju bekoft krejtve amo e kom 1 pyjte un jom tip qe luj shum lojna edhe e kaloj tond diten aty kshtuqe e kerkok pergjigjjen?

  Përgjigje: Vëlla i nderuar! Fillimisht nuk je i qartë se në çfar loja por nëse ke qëllimin ne vidoloja apo loje të pc-s

  Lejohet videolojra, me kusht që mos të harxhohet e tërë koha në këto lojra sepse besimtari ka vepra më të rëndësihsme se sa loja,gjith ashtu loja e cila luhet mos të ket dicka që vjen në kundërshtim me fenë.
  Shejkh Albani rahimullah e ka lejuar të luhet me lojra qe nuk vin në kundershtm me fenë, por thekson se loja e cila luhet duhet të jet qe përfitohet nga ajo dhe mos të jet shkak për lënjen ndonjë urdhëri te Allahut.

  Ndërsa gjith lojat të cila jan në dobi të shendetit, dhe nuk vin në kundershtim me fenë, jan të lejuara dhe bën te luhen.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  123-Pyetje: A ka mundësi dikush të jep përkthimin e përafërt të kësaj duaje në shqip:
  Inna fetahna leke fet-han , ve futihatis semau fe kanet ebvaba, fe kabe kulu firkin ke taudil adhim. All-llahu ju shpërbleftë me cdo të mirë; e kam lexuar se është dua shumë e mirë por pasi se nuk ishte cekur përkthimi desha ta di se cka dmth.

  Përgjigje: Vëlla i dashur, nëse e ke lexuar se kjo që keni përmendur është dua, mundohuni të vërtetoni këtë, nëse ka transmetim të saktë nga Pejgamberi s.a.v.s. apo jo. Ngase këto janë tri ajete nga sure të ndryshme, kështuqë nuk dij që bashkimi i këtyre tri ajeteve, formon ndonjë nga lutjet e transmetuara të Pejgamberit s.a.v.s.

  Ndërsa perkthimi i tyre është si vijon:
  1-"Ne ty të dhamë një fitore të sigurtë" - (El-Fet'h - 1)
  2-"Dhe dielli hapet,e bëhet dyer-dyer" - (En-Nebe' - 19)
  3-"...Dhe çdo pjesë u bë,si kodër e madhe" - (Esh-Shuara' 63).
  Kështuqë në bashkimin e këtyre,nuk formulohet ndonjë lutje me të cilën lutet Allahu subhanehu ve te’ala.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  124-Pyetje: Sot me nje vlla musliman e kena mbyt nje gjarper.A osht e lejushme me fe me mbyt gjarper dhe cilat krijesa ALLAHU na ka leju mi mbyt.Ju lutem muindesisht me u pergjigj sa ma mir.

  Përgjigje: Po vëlla, është e lejuar të mbytet gjarpëri, bile dijetarët kanë thënë që nuk bën të lihet pa u mbytur gjarpëri dhe akrepi, për shkak të dëmeve që mund t'ua bëjnë njerëzve. Kështuqë mbytja e tyre është e lejuar, vetëmse para se ta mbysësh atë, duhet thënë: Eudhu bilahi mine shejtani raxhim, ose: Eudhu bi kelimatilahi taammat min sherri ma halek.

  Ndërsa nëse gjarpëri gjendet në shtëpi, atëherë i thuhet që të largohet tri herë, ngase ka mundësi të jetë xhin, e nëse nuk largohet, atëherë bën të mbytet.

  Ndërsa sa u përket kafshëve tjera, nëse nuk ka dëm prej tyre, por nuk ka as dobi, atëherë është mekruh - e urrejtur që të mbyten ato. E nëse ka dëm prej tyre, e nuk ka dobi, atëherë është mendub - e pëlqyer mbytja e tyre.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  125-Pyetje: A ka dikush njohuri se si jetojn egjinet se si veprojn ata se ku jetojn etj....

  Përgjigje: Exhinet janë krijesa që i ka krijuar Allahu si që i ka krijuar njerzët dhe melekët. Njeriu nuk mundet me i pa ata ne esencë. Thotë Allahu teala në kuranin famëlartë: "Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym) e zjarrit." (Er-Rahman:15) Dhe thotë Allahu: "Vërtet ai dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk i shihni." (El-A'raf:27)

  Prej tyre ka që janë musliman që besojnë Allahun dhe e respektojnë. Thotë Allahu: "Thuaj: “Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur’anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: “Ne kemi dëgjuar një Kur’an që mahnit,që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrsesi nuk do t’ia shoqërojmë më askë”." (El-Xhinn:1,2)

  Dhe prej tyre ka që nuk besojnë siç ka ndodhur me iblisin Allahi e mallkoftë i cili ishte në fillim besimtar derisa Allahu e ngriti ne gradën e melekëve dhe ia lejojë të rrin me melekët deri sa u bë kryelartë, tregon Allahu rreth kësaj ngjarje: "(Përkujto) Kur u thamë engjëjve: “Përuluni Ademit, e ata iu përulën përpos Iblisit. Ai ishte nga xhinët, prandaj nuk respektoi urdhrin e Zotit të vet”. Vallë, a në vend Timin do ta merrni për mik atë dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiq tuaj?” Sa këmbim i shëmtuar është ai i jobesimtarëve!"

  Kurse ka prej shejtanëve që janë prej njerzëve dhe prej exhinëve, mirëpo prej exhinëve ka më së shumti shejtana siç është koka e shejtanëve iblisi. Shejtan është secili që është bërë kundershtarë i Allahut teala dhe e ka tejkaluar kufirin dhe e pason dhe është puntor i iblisit, Allahi e mallkoftë. Thotë Allahu duke sqaruar këtë që e shpejguam: "Dhe kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe nga xhinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri-tjetrin në mashtrime. E sikur të donte Zoti yt, ata nuk do bënin atë (armiqësi), po ti lëri ata me ato trillime." (El-En'am:112)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  126-Pyetje: A lejohet te merrim pjes ne vorrim te ndonje personi i cili nuk ka qen musliman?

  Përgjigje: Prezentimi në ndonjë varrim të jo muslimanit nuk lejohet në asnjë mënyrë.
  Argument për këtë kemi ajetin ku Allahu i lartësuar ka thënë:"Dhe asnjërit prej tyre kur të vdesin, mos ia fal namazin (e xhenazes) kurrë, e as mos qëndro pranë varrit të tij (për lutje e vizitë), pse ata mohuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij dhe vdiqën kryeneçë". (Suretu Teube, 84)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Shehid El-Albanij

  127-Pyetje: Vellezer e motra kam nje pyetje nese ka mundesi me ma sqaru këtë veprim.Ne nje video ne internet e kam pare nje palestinez ne qastet e vdekjes (Allahu s.v.t e meshiroft) duke thene shehadetin dhe kishte ngritur gishtin tregues..? A mund te ma shpjegoni pse e ka bere ket veprim..? Allahu subhaneu ëe te ala ju shperbleft.

  Përgjigje: Shqiptimi i shehadetit në qastin e vdekjes eshtë prej shenjave që inshallah është prej banorve të xhennetit e nëse është gjendja në luftë si në ketë rast, shpresojmë se inshallah të jetë prej shehidave,ndërsa ngritja e gishtit gjithashtu dëshmon shehadetin edhe asgjë me tepër,pse e ka bëre këtë ,e ka bëre se ka pas iman në zëmer dhe Allahu i forcon ata të cilet kan pas iman të fortë në kesi raste me shqiptimin e shahadetit apo ngritjen e gishtit.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  128-Pyetje: Pyetja ime eshte kjo: Ne katunin ton nuk ka imam a lejohet qe me e qit nifar info dmth permes xhematit qe me tubu pare mem ndihmu qe me shku me studiu dhe pytja tjeter a eshte vesvese kjo qe me thot shejtani jo se ti kur ke qen ma i ri je kan i halitshem e tani ste ndegjojn pastaj gjemati pas kthimit sdojn derset e tua se edin si je kan etj etj..

  Përgjigje: Vëlla i dashur, sa i përket pyetjes tënde dhe rastin tënd që keni paraqitur do mundohem me disa fjal të shkurta të ju këshilloj.
  Fillimisht kur me një fshat apo qytet nuk ka thirrës të fes së Allahut sipas sheriatit i Obligohet atij populli qoftë në fshat apo qytet që ta dërgon spaku një nxënës dije në tokat arabe për të studjuar.
  Mirëpo duhet ditur që edhe populli i atij fshati apo qyteti duhet shikuar disa gjëra tek personi që dojnë ta dërgojnë për me studiuar për fe.

  Do i ceki disa pika që këto pika janë nga unë si këshill për të gjithë që dojnë këshilla.
  1- Duhet që personi të ketë zgjuarsi.
  2- Mirë është të ketë prejardhje të mirë (Familjen ta ketë të ndershme dhe të njohur për të mirë tek ai vend).
  3- Duhet që vet personi të jetë në mesin e njerëzve i pranuar dhe i mirëpritur.
  4- Është shumë mirë dhe e udhës të ketë Medrese të kryme (Të mesmën ta ketë të kryme në mederse, sepse me këtë e arrit simpatin tek njerëzit dhe njihet qysh prej shkollës së mesme si hoxhë).
  5- Të konsulltohet me hoxhallar të Ehli-Sunnetit që ku është më mirë të studjohet.

  Pas gjith këto pika, atëherë edhe pse nuk është tek ne (Shqiptarët) e njohur kjo siç e keni cekur se të bëj apel që të kërkoj para prej popullit që të shkoj me studju për fe, unë në këtë pik kisha me thënë që, më mirë është të diskutohet me hoxhallar të Ehli-sunnetit dhe shpresoj që nëse jeni që i plotësoni këto pika, atëherë shpresoj që do ketë zgjidhje biidhnilah. Besoj që mjafton me kaq!

  Ebu Shehid El-Albanij

  129-Pyetje: A jon te ndalume Tesbiht ne Islam?

  Përgjigje: Kanë ra në mospajtime dijetarët se a janë Tesbiht bidat a jo. Kurse të gjithë janë në pajtim se lënja e saj është më e mirë, sepse Dhikri me gjishta është më afër sunnetit Pejgamberit tonë alejhi selam.

  -Dhikri me gjishta është një vepër ku edhe gjishtat do të deshmonë ditën e gjykmit për atë personin që ka bërë dhikr në këtë dunja.
  -Tesbiht kanë mundësi me qenë shkak për moskoncentrimin e përmendjës së Allahut teala, ku shohim shum njerzë të cilët flasin me të tjerët të njejntin moment edhe i "ngreh" Tesbiht.
  -Tesbiht kanë mundësi më qenë shkak për mospërmendjën e Allahut teala me sinqeritet e cila shëndrohet në syefaqësi që është vepër e urrejtur, duke pasu parasysh se përmendja e Allahut teala me Tesbih është shumë më e dukëshëm se sa me gjishta.
  Shejhul Islam ibn Tejmija ka shkruajtur për këtë çështje në Fetavën e tij ku ka thënë se nuk kanë qenë Tesbiht në kohën e Pejgamberit alejhi selam dhe se konsiderimi i Tesbihve si symbol i fesë tonë është një gjë e gabueshme. Gjithashtu ka treguar se disa prej dijetarëve e kanë bërë lehtësime më shumë në perdorimin e Tesbihve dhe disa nuk e kanë pelqy. (22/187)
  Shejh Muhamed Salih ibn El-Uthejmin thotë se Tesbiht nuk janë Bidat apo Haram, mirëpo Lënja e saj është më e mirë dhe më afër sunnetit.(El-Leka' El-Meftuh 3/30) Dhe i ka përmendur pikat negative të Tesbihve që i përmendum më lartë.
  Shejh Muhamed Nasrudin El-Albanij e ka konsideruar përdorimin e Tesbihve Bidat. Duke argumentuar me atë ç'kishte ndodhur ku Abdullah Ibn Mesudi i kishte parë një Musliman duke bërë Dhikr me gurë dhe i kishte qortuar për këtë. (Silsiletu Ed-Daife 1/110)
  Edhe pse është vështirë të gjykojmë se a janë Tesbiht Bidat, Haram apo diç të tillë, pasi që edhe dijetarët kanë ra në dilem për klasifikimin e veprës, mirëpo më e sakta është duke i bashkuar mendimet e të gjithë dijetarëve se Tesbiht nuk janë bidat apo haram nëse përdorën vetëm si mjet për të bërë dhikr e jo si adhurim apo me qëllim se ka sevap nëse i përdorë Tesbiht. Kjo vlenë sidomos për disa Muslimanë të moshuar të cilët kanë vështirësi ta bëjnë dhikrin me gjishta. Kurse është bidat nëse konsiderohet si symbol i islamit apo e merr si pjesë e namazit apo dhikrit e nuk e merr si mjet për ta përmend Allahun teala. Pra më e mira dhe me e afërma sunnetit të Pejgamberit tonë alejhi selam është dhikri me gjishta dhe largimi i Tesbihve.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera
  130-Pyetje: A ka mundesi dikush mem tregu se cka duhet me bo nese nje femer e semure prej sihrit te marteses( i kan ba siher qe mos me u martu) edhe e sheh vetin ne ender duke pas mardhenie dhe a duhet me mar gusl sa here qe e sheh kete ender apo cka? inshallah nqofse ka mundesi dikush mem tregu me argumente.

  Përgjigje: Fllimisht ajo motër duhet të shton lexmin e Kura-nit , dhikrin e mëngjesit dhe mbramjes,dhe duhet ti mer hapat per nje rukje te ndonjëri prej rukjexhive që ban rukje sipas Kura-nit dhe Sunnetit
  Sa i përket qështje për mardhënje në gjum,është mir të vepron në ket mënyr deri të arin te shërim i sihrit.p.sh merë nje misk dhe i lyn nijet e duarve të kembëve(te zogu) dhe qafen para se me flejt dhe normal i ban duat e gjumit dhe kërkon ndihm nga Allahu me dua.
  -Pastrimi është i nvojshem atëher kur pas zgjimit nga gjumi i shef shenja ta xhunbullektu dhe në ketë rastë është pastrimi vaxhib,e nëse nuk ka shenja të xhunubllekut nuk është obligimi pastrimi .
  Keshtu thot Shejkh Salih Feuzani (Muhktesaf Fikhij,babul gusul/50)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

 14. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 15. #8
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  Kapitulli i shoqërisë islame

  131-Pyetje: Ne rast se një musliman martohet me një femer e cila i thotë vetit muslimane por nuk e fal namazin dhe gjdo vepër që e vepron pothujse është në kundershtim me islamin apo ma shkurt osht kafire, ky musliman që është i martum me të dhe e qon jeten me të. A ka mundësi me plotesu me ndonjë tjeter sen apo ibadet gjysmen e imanit të cilen e ka humbur për shkak se është martu me një femre jomuslimane, kurese ne jemi të vetdishum që Pejgamberi a.s ka thënë se gruja është gjysma e imanit(gruja muslimane) dhe a ka hallall mardhënjet me ate gru, ky musliman (i cili e fal namazin)?
  Përgjigje: Vëlla i dashur, nuk i takon një muslimanit të martohet me një jomuslimane, e cila nuk falë namazin, vepron gjëra që janë në kundërshtim me Islamin, dhe thënë shkurt është kafire, ashtu siç jeni shprehur. Dhe kjo martesë me të është jolegjitime. Thotë Allahu s.v.t.: "Mos u martoni me idhujtare deri që ato të besojnë (Zotin). Një robëreshë besimtare është më e vlefshme se një idhujtare, edhe nëse ajo (idhujtarja) ju mahnitë. Mos u martoni as me idhujtarë deri që ata të besojnë (Zotin). Një rob besimtar është më i vlefshëm se idhujtari edhe nëse ai ju mahnit. Ata ju ftojnë për në zjarr, e All-llahu me mëshirën e vet ju fton për në Xhennet, për në shpëtim dhe u sqaron njerëzve argumentet e veta, ashtu që ata të përkujtojnë." (El-Belareh 221).

  Ndërsa plotësimi i imanit për muslimanin, është ngase ai me martesën e tij, e ruan veten nga shume gjëra të ndaluara. Dhe ky person i martuar me një jomuslimane, ka mundësi ta ruaj veten gjithashtu nga shume harame, por martesa e tij në esencë është e ndaluar dhe jolegjitime.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Hamza El-Albanij

  132-Pyetje: Deshta të më ndihmoni si ta këshilloj e kam një vëlla musliman, edhe është njeri i sinqert. Atij ka fillu me ju shfaq ni sëmundje në trup edhe pse s'ështe diçka shume serioze po vrehet te ai që nuk po mundet mu koncentru as në namaz as në derse qysh ka qenë ma heret, po iëtregoj se kto jane sprova nga Allahu s.v.t. edhe ai po e din këtë po shejtani i bënë vesvese shumë, po kam frik mos po hin në depresion edhe mos po len krejt namazin shkurt mos po devijohet.
  Përgjigje: Fillimisht lusim Allahun e lartësuar që atij vëllaut ti'a largon vesveset dhe shqetsimet që ka, dhe Allahu të shpërbleft ty që interesohesh për vëllanë musliman.
  Duhet këshilluar vëllaun që të vizitoj njëher mjekun (nëse ka mundësi ndonjë mjek musliman), të këshillohet me të mos ka ndonjë sëmundje fizike që e mundon atë, e pastaj nëse vërtetohet nga ai që nuk ka sëmundje fizike, atëherë duhet vizituar ndonjë hoxhë, që di të bëj rukje sipas Kur'anit dhe Sunnetit, sepse ne duhet marrur sebepet e Allahu jep shërimin.

  Duke mos e mënjanuar edhe angazhimin duke falur namazin në kohën e vet, duke bërë edhkarët (lutjet) e mëngjesit dhe të mbrëmjes, duke mos mënjanuar edhe duat e sinqerta (preferohet në namazet nafile në kohën e tret të natës), sepse e dim që duaja është arma më e fortë e besimtarit, gjithashtu duke larguar njëherë e përgjithmon vesveset që vijn nga ana e shejtanit dhe me marrjen e këtyre sebepeve dhe normal që me mbështjetje të plot në Allahun biidhnilan (me lejën e Allahut) vëllau do të jetë në gjendje shumë më të mirë dhe pa vesvese. Ne bëjmë edhe njëherë dua që Allahu ta shëron vëllaun nga çdo shqetësim dhe vesvese.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij


  133-Pyetje: Më parë jam mare me muzik e i kam në dhome mbi 400 cd tani nuk ndëgjoj më muzik, a duhet qe ti zhduk cd apo ti largoj nga dhoma për instrumentet muzikore e di se nuk jane te lejuara me i mbajt në shtëpi e inshaAllah me forcohet imani që një ditë edhe kto ti largoj.
  Pyetja ime ishte a mund ti mbaj cd në dhomë edhe pse nuk i ndegjoj që një kohë të gjatë dhe as që meë shkon mendja ndonjëher me i ndëgju.
  Përgjigje: Vëlla i dashur, falenderoje Allahun që të ka udhëzuar dhe je larguar nga vesi më i keq muzika duke shpresuar që jeni edhe prej atyre që bëni namaz të rregullt. (Elhamdulilah)
  Përgjigja në këtë pyetje është: Duhen ato Cd të djegën ose të thyhen dhe kjo është më mirë për ty dhe për familjen tënde, përarsye se ka mundësi ndokush prej antarëve të familjes që ta merr ndonjë Cd dhe ta ndëgjon, e pastaj do të jesh ti shkak që ai ka hy në haram, dhe për këtë çështje më e mira është djegja apo thyerja e atyre cd edhe pse ty p.sh nuk të shkon mendja.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  134-Pyetje: A lejohet ne semi matur te kesh një partner?
  Përgjigje: Nuk lejohet të kesh partner në matur, po as që të prezentojsh në matur, sepse aty bëhen harame që Allahu xh.sh nuk është i kënaqut me ato, gjithashtu jo që nuk është tradit islame po as tradit shqiptare.

  Për këtë shkak, duhet të largohemi nga këto gjëra të ndaluara gjithashtu edhe të thërrasim në bojkotimin e tyre, sepse këto gjëra të ndaluara e kan sjell rinin tonë në këtë gjendje. (Ku rinia në përgjithsi po janë të zhytur në harame të ndryshme si në alkohol, zina, drog, bixhoz etj...).
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  135-Pyetje: Unë jam një djalosh i cili nuk mbaj mjekerr por i fali 5 vakt namaz ,kur e kam pa ëndrren nuk i kom fal 5 vaktet, pas ëndrres ja kam nis mej fal 5 vakt namaz.Unë i kam nipat e mi të cilet mbjan mjeker edhe falin 5 vakt namaz dhe folin për mjeker. Endrra është kjo :
  Isha me një vend për para meje kisha nje pasqyre dhe kur pash veten time kisha mjeker por jo të gjatë por të zezë dhe mustaqe të shkurta edhe i shkurtova edhe pak mustaqet, dhe duke shikuar veten në pasqyre i'a bëjsha nipit tim kshtu duhet me qen mjekra e jo si e juaja këtë ja thojsha sikur për shaka, dhe duke shikuar në pasqyre qesha dhe më shëndriti fytyra. Por në mjeker time kisha një pjes të vogel ngjyr të bardh dhe u mundoisha që ta rregulloja atë pjes dhe buzqeshja ?
  Përgjigje: Vëlla i dashur, së pari duhet të keshë parasyshë se rruajtja e mjekrrës është e ndaluar, andaj duhet lëshuar atë.
  Ndërsa sa i përket komentimit të ëndërrave, ne nuk mund të komentojmë ëndërrat e askujt, përveç nëse kemi argmument për atë që e themi.

  Për më shumë, mund t'i ktheheni librit: Fjalor i komentimit të ëndërrave, ndoshta do të ju ndihmon në komentimin e ëndrrës suaj.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  136-Pyetje: A eshte nate e madhe sonte?
  Përgjigje: Vëlla i dashur netët nuk janë te dallaura me ndonjë argument nga pjegamberi alejhi selam per veq natës kadrit edhe disa nga ditët qe i ka vaquar pejgaberi alejhi selam për me ba dua në të si nata e kadrit dita e arafatit e keshtu me radhë.çdo nat që eshte e njohur që fesotohet te na apo veqohet me dicka si embëlsira apo daraka te veqanta ketja jan risi nuk jan nga islami ska argument.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  137-Pyetje: Nëse një femer dëshiron të martohet me një musliman por prinderit e saj nuk e lejojn mu martu hiq ajo a bon qe ai i gjinis mashkullore të martohet me të?
  Përgjigje: Vëlla i dashur, nuk i takon një motrës muslimane të martohet me një musliman, pa lejen e përgjegjësit të saj. Muhamedi s.a.v.s. ka thënë: "Nuk ka martesë, përveçse me përgjegjës (me lejen e tij)".
  (Transmeton Tirmidhiu, Ibn Maxheh, Ebu Davudi, dhe Shejh Albani ka thënë se ky hadith është i vërtetë në Sahihu-Tirmidhij 1-318).
  Dhe në hadithin tjetër ka thënë: "Cilado femër që e marton veten e sajë, pa lejen e përgjegjesit të sajë, martesa e sajë është e pavlerë, e pavlerë, e pavlerë". (Transmeton Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe Ibn Maxheh, dhe Shejh Albani ka thënë se ky hadith është i vërtetë në Irvaul-Galil 1840).

  Ndërsa nëse prindi kategorisht ndalon vajzën muslimane, të mos martohet me asnjë prej muslimanëve, e jo vetëm nga ndonjë musliman i caktuar, atëherë përgjegjësia e tij, kalon në gjyshin e saj, pastaj në vëllezërit e saj, pastaj në djemtë e vëllezërve të saj, pastaj në xhaxhallarët e saj, pastaj në djemtë e xhaxhallarëve të saj. E nëse asnjëri prej përgjegjësve të saj nuk bën ndryshim në këtë aspekt, atëherë përgjegjësia kalon në prijësin e atij vendi, apo në myftiun, apo në ndonjërin prej hoxhallarëve të zgjedhur të atij vendi. Thotë Muhamedi s.a.v.s. në vazhdim të hadithit të sipërpërmendur: "Dhe sulltani, udhëheqësi i atij vendi, është përgjegjës për atë që nuk ka përgjegjës".
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  138-Pyetje: Kam njet per mu feju- a e kam te lejuar me bisedu me djalin apo e kam te ndaluar? une jam nje moter muslimane, dhe e kam nji pytje reth rastit tim personal. ma bani hallall por sdi ken me e pyet.
  se pari eshte mir me e tregu rastin tim.
  para 2 muaj jam njoftu me nje djal ne msn, e di qe interneti se ka emrin te mire dhe se duhet me pas shum kujdes, por mendoj se rasti im ishte i vecant.. ai djali duke mos e dit se jam femer e kisht regjistru emaillin tim. dhe shpejt e pa se jam muslimane, dhe filloj te mendoj per lidhje serioze fejes/martes, ai gjithashtu esht praktikues i islamit, i vetmi qellim perse kemi filluar me bisedu esht islami, ki din i paster dhe i vertet esht arsyeja perse i kam lejuar vetes me fiillu bised me ket njeri.
  une kam shum besim ne ket djalin, kimi bere disa biseda dhe jam e sigurt inshallah se esht musliman i devotshem.
  pas 2 jave vendosem qe tu tregojm prind e mi per ket rast, pasiqe u tregova prindve per ket djalin jam deshperu, se babi im nuk ka aspak besim, mendon se po me mashtron djali etj.. por un jam shum e vendosur ne ket djal poashtu kam fal shum namaz sidomos namazi istihare..
  esht mir me tregu se un jetoj ne evrop dhe djali ne kosov, e tash kemi vendosur qe kur te shkojm ne pushim edhe nji muaj, ai djali te takohet me babin tim, ashtuqe babi im ta shef djalin personalisht dhe te bisedon me te.ne inshallah nese na jep jet Allahu edhe nji muaj do shkojm ne vendlindje, dhe dua ta dij a e kam te ndaluar te bisedoj me djalin (me shkrim), se ai ka frik qe te mua te lindin dyshime, pra deshiron te bisedojm...ma bani hallall ju lutem me jepni nji keshill..
  Allahu ju shperbleft me t´mira ne dynja dhe me xhennetin ne ahiret. Allahume aminn

  Përgjigje: Nuk lejoht bisedime të tilla në asnjë aspket përshkak se biseda ka dal jasht normava ka tjekualuar në dashuri , ajo qe lejohet të bisedosh ti vetëm me prezenten e priderve apo vellaut e keshtu me radhë, ndersa ti edhe ai ne vetmi e keni te daluar haram,pasi qeshtje eshte ne procedur per zgjithje dhe ata e zgjith prindi dhe kjo eshte me e mira , ti duhet te largohesh nga cdo lidhje deri te vjen perfundim i fjales nga prinderit.dhe duhet të pajtohesh me at se çka vendos prindi ,nese prindi eshte qe nuk pengon ne çeshtje fetare.
  Dhe normal se prindi ka të drejt të mos ket besim se nuk e njef personin as faktet e tua sjan te mjaftushme per te vertetuar se djali i mir për të dhën pridni një perfundimtare,se qeshtje e internetit nuk mjafton deshmi ,por ti duhet te presesh deri babi yt te kshyr punen me gjersisht dhe normal se dote ben ata cka ështe me hajr per ty. E ajo që ti mund të besh ti është të bësh dua ta lusësh Allahun që nese eshte hajr me ta bashku nëese eshte sherr me te largua.
  Allahu e din më së miri.

  Ebu Kudameh

  139-Pyetje: A eshte kjo mekat?
  Selamu Alejkum une jom me mbules qysh e lyp feja Elhambulila ama a eshte mekat kjo se une jom shuum krenare me mbulesen,ama nuk e kom per mendjemadhesi por veq jom krenare qe e kom mbulesen se e ndjej veten shum te pastert. Ama a eshte mekat pse jam krenare me mbulesen tem. Se ma heret jom kon me mbules ama jo edhe qysh e lyp feja.Ama tash ndina ma krenare
  Përgjigje: Muslimanit i takon të jeti lumtur dhe krenar kur ai i zbaton urdhërat e Allahu, por duhet me pas kujdes qe krenaria e tij mos te tej kalon në menjemdhësi p,sh duke qen krenar ti të duket vetja se ke bëre një punë të madhe dhe ta ngirtish vetën duke i nënçmu,apo i mposhtur të tjerët,ose të tejkalon në pëlqimi i vetës ndja të tjerve. Allahu i lartësuar thotë: Ata thonë: “Ndërsa e tërë krenaria i takon All-llahut, të dërguarit të Tij dhe besimtarëve, por hipokritët këtë nuk e dinë.” (El-Munafikun-8) “A nuk e kuptoni se Ne ua shpallëm librin në të cilin gjendet krenaria juaj?” (En-Enbija-10)
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh


  140-Pyetje: Nese rrin me nje njeri qe ben zina edhe vazhdon prap me ba zina a esht haram me nejt me to ?
  Përgjigje: Fillimisht nuk lejohet të rrihet me njerëz të till, e aq më pak kur ai prap e përsërit të njejtën gjë (të njëjtin haram), e sidomos nëse kjo shoqërohet nga ndonjë vajzë. Që d.m.th. u ndalohet rreptësisht shoqërimi me ndonjë mashkull, e aq më shumë ndalohet shoqërimi me person që është i njohur për zina, për këtë çështje edhe meshkujt e kanë të ndaluar të rrin me asi njerëz të pamoralshëm, përveq nëse i bën davet. Për këtë çështje Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem na ka mësuar, që të kërkojmë shoqëri të mirë dhe të shëndosh.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  141-Pyetje: A lejohet qe nje moter muslimane qe fal 5 kohet namaz dhe veshen e ka me te gjata e gjana te fejohet me nje musliman jo praktikant i fese por i moralshem i sinqert?
  Përgjigje:.Fillimisht me fjalën jo praktikant i fesë nuk është e kjart se sa ai nuk eshte i praktikat,por me gjithata një person i cili nuk fal namaz apo nuk vepron vepra qe e plotson imanin, nuk i ljohet një moter muslimane praktikante te martohet me të, se nëse ai nuk është praktikus i urdhave të Allahu atëher e kundërta eshte athurues i epshte të veta apo të shejtanit.
  Allahu i lartësuar thotë: O ju që besuat, mos u ofroni miqësi (dashuri) prindërve tuaj, as vëllezërve tuaj, nëse ata vlerësojnë mosbesimin kundër besimit. E kush prej jush miqësohet me ta, ata janë mizorë. (Et-Tube-23)

  Allahu na ka bërë të qart se nuk jan të njetë vepruesit edhe jo vepruesit e fesë, e ma e keqe se mos veprimi i urdhave te Allahut nuk ka ,Allahu i lartësuar thotë:A menduan ata, të cilët vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t’i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bënë vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi i tyre? (El-Xhathije-21)
  Pra përfundimisht nuk i lejohet mjë motre muslimane me u martua me një musliman jo praktikant i fesë. Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  142-Pyetje: A lejohet per te shkuar ne deti?
  Përgjigje: Shkuarja në deti, në esencë është e lejuar, përderisa në të nuk ka ndonjë prej gjërave të ndaluara. Ndërsa nëse në të ka përzierje të meshkujve dhe femrave, ose vetëm meshkuj të cilët i kanë të zbuluara pjesët e turpshme, atëherë kjo shëndërrohet në haram - e ndaluar.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  143-Pyetje: Qdoher kur sho endera te frikshme, them eudhubilahin dhe bismilahin ne gjum. Nuk eshte puna se shof endera shpesh, shum rall shof.
  Po kur shof endera te frikshme, mundem te bej qdo send, si me qen realitet, mundem te ndeshem me ta, mundem te fluturoj, dhe sigurisht them edhe dova kur kam ender shum te frikshme.
  Eudhubilahin e tham edhe bismilahin, arsyeja qe i tham keta dy dova ne gjum, ka munci qe i tham me shpesh keta dy dova kur jam zgjuar.
  besoj se kesh i kjart.
  Përgjigje: Vella i dashur Allahu të ruajt dhe të largoft nga ngacmimet e shejtanit ajo qe duhet të bësh sikur edhe e ke cekur vet që të këndosh duatë.
  I bashkon shuplakat e dorës (sikurse kur bëhet dua), fryen në to dhe lexon: suret
  -Kul huvAll-llahu ehad
  -Kul eudhu bi Rabbil felek
  -Kul eudhu bi Rabbin-nas, e pastaj e fërkon me to sa të ketë mundësi trupin e tij duke filluar nga koka, fytyra dhe pjesa e përparme e trupit, (kështu vepron tri herë).
  -Ajetul kursi
  Tani vijnë me radhë edhe duat tjera si , i ke tek "Mburoja e Muslianit"

  Ndërsa nëse shef ënder të keqe dhe të del gjumi prej sunnetit është të pështysh tri herë ne anaë e majtë të thuash" Eudhubilahi mine shejtani raxhhim",të mos ja tregosh askujt,dhe nëse dëshiron është mir të zgjohesh të falesh.
  Ajo çka kemi degjura nga hoxhallerët që bëjn rukje që nëse shef endra të keqija shpesh është mir para se të flejsh ta lysh me misk(parfem) qafen,nyjet këmbeve dhe nyjet e doreve ,inshallah don Allahu ti largon këto ngacmime.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  144-Pyetje: si behet rukja per semundje fizike, po mendoj jo per me sheru prej xhineve apo magjive po kur ka naj problem fizikisht ne trup jo shpirterisht???
  Përgjigje: Vëlla i dashur nëse personi ështe i prekur apo i sulmuar nga xhinnët edhe ka lëndime fizike nuk ka ndonje dallim nga shërimi si shpirtërisht edhe ajo fizikisht jan të njëjta, d.m.th bëhet rukje e njetë.
  Allahu e di më së miri
  Ebu Kudameh


  145-Pytje: Dua nje shpjegim me te gjer ne lidhje me kibrin (Mendjemadhesin)?
  Allahu ju ndihmoft vellezer per punen e juaj qe beni ne forum dhe jasht forumit vetem per hire te Allahut.xh.sh
  Vellezer du nje shpjegim me te gjer ne lidhje me kibri qka don te thot... si shpjegohet
  inshalla jam i qart... ue selamu alejkum
  Përgjigje: Mendjemadhësia (kibri) nuk mundem ta përfshij me fjalë shkurt por do të mundohem ë cilësoj me disa fjalë: të pëlqyerit vetës ,ngritjen e vetës para të tjerëve ,të nënçmuar e njerëzve ,duke e i ç’vlerësuar dhe mposhtur njerëzit, ,te madhëruarit e vetës, etj.
  -Allahu i lartësuar najë sqaron ketë çështje ku thotë:” Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se All-llahu nuk e do asnjë mendjemadh e që shumë lavdërohet”. (Lukman,18)
  -Allahu i lartësuar thotë: “Po kështu Allahu vulos çdo zemër të mendjemadhit, të arrogantit.” (Gafir – 35)
  -Pejgamberi alejhi selam thotë: “a doni t’ju tregoj se kush janë banorët e xhehenemit? çdonjëri që është arrogant, i ashpër dhe mendjemadh.” (Buhariu)

  -Pejgamberi alejhi selam thotë”Allahu I madhëruar thotë” Krenaria dhe madhështia janë dy mbulesat e mia, andaj kush I dëshiron këto dhe këtë më mohon mua, do ta hedhë ne zjarr. (Muslimi)
  Hadithi na trgon se madhështia apo lartëesi I takon vetëm Allahut dhe nuk I
  takon robit
  Pejgamberi Alejhi Selam ka thënë”Nuk do të hije në Xhenet ai në zemrën e të cilit do të ketë mandej edhe një grimë të mendjemadhësisë. Pastaj një njeri e pyeti :”Po nëse njeriu dëshiron të posedojë rroba dhe këpucë të bukura?Pejgamberi alejhi selam u përgjigj:”Me të vërtet Allahu është I bukur dhe e donë bukurin, ndërsa mendjemadhësia është të refuzuarit e bukurisë vërtetësisë dhe nënçmimit I njerëzve”. (Muslimi 1,449)

  -Gjithashtu është vepra e parë që ju bë Allahut në tokë, kur Allahu i urdhëroj meleket që ti bëjnë sexhde Ademit alejhi selam shejtani nga mendje madhësia refuzoj përkuljen edhe u bë pa besimtar, nga mendjemadhësia.
  -Allahu i lartësuar thotë: E kur u thamë engjëjve: përuluni (bini në sexhde) Ademit, ata menjëherë iu përulën, me përjashtim të iblisit (djallit). Ai refuzoi dhe u mbajt në të madh dhe u bë pabesimtar. (El-Bekre, 34).
  Allahu i lartësuar thotë: Përveç Iblisit që ishte kryelartë dhe që u bë prej jobesimtarëve. (Sad,74)
  Pra zanafilla e këtij mëkati është drejtpërdrejt nga shejtani, I pari mëkat që ju bë Allahut nga mendjemadhësia(kibri)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  146-Pyejet: Selamu alejkum un deshta te me ndihmoj ndokush nga ju se a eshte e lejuar te mbaj ne celular sure dhe ilahi.
  p.s.un ne celular kam pothuajse shum ilahi dhe sure te shkurtera por nje dit nje person ma terhoqi verjetjen me tha se nuk eshte e lejuar te mbahen ne celular dua ta di nga ju shkakun se pse?
  Përgjigje: Alejkum Selam. Nuk ka ndonje të keqe per mbajtjen e Kuran dhe ilahive në culelar as është ne kundrështim me dicka në fe,por ajo që është me rëndësi te kemi kujdes kur të hijmë në ëc apo në banjo,pasi qe mos të ndodh qe te thirrë dikush e te kesh kuran apo fjalë të Allahut se eshte e ndaluar në këta vende të permendet emri Allahut,d.m.th që kur te hihet në keta vende duhet të ia ndalim zerrin apo te lehet telefoni jasht.
  Pra hyrja në wc dhe në banjo nuk eshtë shkak që mos te mbajmë kuran dhe ilahi në telefon, ato janë kohë te shkurtëra qe njeriu mundet të kujdes dhe të ruhet,tani mos bartje e kuranit apo ilahi ne telefon do të jet ndonje tingull i që doti pergjnan muzikës apo muzikë e plot,kështu që më mirë eshte të mbajm kuran dhe ilahi dht të kujdesemi.
  Allahu e di së miri.

  Ebu Kudameh

  147-Pyetje: A lejohet te percillen serialet?

  Përgjigje: Serialet nuk janë gjë tjetër përveçse shkak për degjenerimin e rinisë, dhe për shkatërrimin e moralit të saj. Asnjë dobi nuk mund të gjeshë prej serialeve, ndërsa dëmet dhe të këqiat e tyre, janë të shumta.

  Në përcjelljen e tyre, do të dëgjosh muzikë, ndërsa Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Do të vijnë popuj që do ta lejojnë amoralitetin, mëndafshin, verën dhe veglat muzikore - muzikën". (Buhariu, Taberaniu, Bejhekiu, dhe Shejh Albani thotë që hadithi është i saktë). Kështuqë nënkutpohet se këto gjëra janë të ndaluara, e do të vijnë popuj që do t'i lejojnë ato, sikur që jemi dëshmitarë për këtë në jetën tonë të përditshme.

  Pastaj gjatë serialeve, do të shikosh fytyra të artistëve dhe artisteve të fëlliqura, të cilat prishin sytë dhe zemrën, dhe dobësojnë imanin, ndërsa Allahu s.v.t. duke ua tërhequr vërejtjen besimtarëve thotë: "Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit), të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre se kjo është më e pastër për ta. All-llahu është i njohur hollësisht për atë që bëjnë ata". Dhe duke ua tërhequr vërejtjen besimtareve thotë: "Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre..". (En-Nur 30-31).

  Pastaj në seriale mësohen gjëra të fëlliqura dashurie, saqë edhe fëmijtë që nuk kanë hyrë në moshën madhore, i kanë mësuar të gjitha haramet, duke përcjellur seriale, të përgatitura nga armiqtë e Allahut, dhe kjo nuk është gjë tjetër, përveçse një helm që i është dhënë rinisë islame, për ta prishur moralin e saj, ndërsa një poet thotë: "Vërtetë populli është morali i tij, nëse morali i tij humbet, ka humbur i gjithë populli".

  Përveç gjithë këtyre harameve, muslimanit nuk i takon të humbë kohën në gjëra të pavlera, dhe në vend të ibadeteve, dhikrit, leximit të Kur'anit, mësimit të gjërave prej të cilave ka dobi, shfrytëzimit të kohës në atë që është Allahu i kënaqur, të merret me gjëra që fiton hidhërimin e Allahut, dhe që mund të jetë shkak për dënimin e tij në varr dhe në botën tjetër. Allahu na ruajt dhe na largoftë prej këtyre harameve. Amin
  Allahu e di më si miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  148-Pyetje: Ç'fare vepre duhet te bej njeriu pasi qe ti vdes nje i aferm , cilen veper ta bej qe ti shkon te vdekurit shperblimi i asaj vepre : mevludi siq behet ne popull,sadak apo qka..? All-llahu ju shperbleft.
  Përgjigje: Gjërat të cilat i shkojnë personit që ka ndërruar jetë janë tri gjëra edhe atë siç ka ardhur në hadithin, të cilin e transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Ebu Hurejrah: "Kur të vdes i vdekuri i ndërpritet puna e tij përveç se tri gjërave: lëmoshë e pandërprerë, dituria që ka dobi për të tjerët dhe pasardhësit e mirë të cilët luten për të." (Transmeton: Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu dhe Nesaiu)

  Gjithashtu Transmetohet nga Enesi r.a., se i Dërguari i All-llahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Të vdekurin e përcjellin tri gjëra: Familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. Dy kthehen kurse një mbetet me të. Kthehet familja dhe pasuria e tij,kurse me të mbesin veprat e tij”. (Muttefekun-alejhi)
  Ndërsa sa i përket atyre mevludave apo lexim i Kur'anit për të vdekur etj... të gjitha këto janë bidate (risi) në fe dhe refuzohen dhe nuk lejohen të bëhen gjëra të tilla, por të veprojmë ashtu siç na ka porositur i Dërguari i Allahut Muhammedi alejhi selam.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  149-Pyetje: A eshte e ndaluar te dilet neper lokale nate..?
  Përgjigje: Është e ndaluar motër e nderuar, dalja natën apo ditën qoftë nëse del me njerëz që e ke haram të dalësh, sepse e dim që tek ne, shumica e lokalëve po kanë pije alkoholike, muzik dhe përzierje mes burrëve dhe grave, kështuqë vetëm nëse hyn në kësi lloj lokale menjëher të shkruhen tri harame,për këtë arsye duhet shikuar mexhliset dhe vendet e hajrit duhet shikuar dhe ndjekur ligjeratat dhe kështu e kënaq Allahun të lartësuar dhe njëkohsisht e ruan nderin dhe do jesh me faqe të bardh në dy dunjat.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij


  150-Pyetje: A lejohet nje vajz e mbuluar me mbules ne dasmen e vet te mos del nuse me mbules..?
  Përgjigje: Allahu s.v.t. thotë: "O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le të vëjnë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, sepse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues".

  Nga ky ajet nënkuptojmë se femra e cila është në moshën madhore, e ka obligim mbulimin e trupit të saj, qoftë para martese, gjatë dasmës, apo pas martese. Ndërsa të hjeket mbulesa, vetëmpse femra do të del nuse, nuk lejohet assesi, dhe obligimi i saj për mbulesë, nuk bjen për shkak të nusërisë.

  Ndërsa nëse gjatë ceremonisë së dasmës, nusen nuk e sheh askush pos grave, dhe atyre që u lejohet ta shohin nga burrat (si burri apo vjehrri i saj), atëherë është e lejuar të del pa mbulesë, ngase mbulesa është obligim para burrave të huaj.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  151-Pyetje: Cfar domethenje ka emri Erduan?
  Es-selamu alejkum. Kisha pas deshir me dit cfar domethenje ka emri Erduan?
  Allahu ju shperbleft. Es-selamu alejkum
  Përgjigja: Alejkumselam ve rahmetullah
  Sa i përket emrit Erduan, dhe shumë emrave të tjerë që jemi pyetur për ta, janë emra që ndoshta nuk ka nevojë të pyeten hoxhallarët, ngase që nga fillimi, këta emra u vëndohen fëmijëve vetëmpse ndoshta në veshin e njerëzve tingëllojnë bukur, duke mos shikuar kuptimin dhe përmbajtjen e atij emri. Erduan nuk e dij ç'do të thotë, pasiqë nuk është emër i gjuhës arabe, e as i gjuhës shqipe, ndërsa vetëm pjesa e parë e këtij emri Erd - don të thotë - Tokë.

  Dijetarët kur kanë folur në lidhje emrat, kanë cekur se ka emra:

  Mustehab - Të pëlqyer : E që prej tyre janë emrat e pejgamberëve, sahabëve, emrat që fillojnë me Abdu, dhe pas abdu vjen një prej emrave të vërtetë të Allahut. E emrat me të dashur te Allahu, janë emri Abdullah dhe Abdurrahman, ashtu siç e ka përmendur Pejgamberi s.a.v.s. në hadith.

  Mubah - Të lejuar : E prej tyre janë të gjithë ata emra që nuk përmbajnë kuptim që e kundërshton sheriatin, qofshin ata në gjuhën arabe, apo në gjuhën shqipe.

  Mekruh - Të urrejtur : E prej tyre janë emrat e melaikeve, si: Xhibril, Mikail, Israfil dhe të tjerë. Dhe emrat që përfundojnë me Din, si: Nexhmudin, Burhanudin, Salahudin etj.

  Haram - Të ndaluar : Prej tyre janë emrat e zullumqarëve të mëdhenj të Islamit, si: Fir'aun,Haman,Karun etj, ose emrat e të përgëzuarve me xhehenem, si:Ebu Xhehl, Ebu Leheb etj, si dhe emrat e zullumqarëve që kanë ardhë pas Pejgamberit s.a.v.s. e që e kanë luftuar Islamin, si: Xhingiz, Ataturk, Bush, etj.

  Allahu na e mundësoftë që të zgjedhim emra mustehab për femijtë tanë, e të jetë Allahu i kënaqur me neve dhe pasardhësit tanë. Amin
  Es-selamualejkum

  Ebu Hamza El-Albanij

  152-Pyetje: A bën mu fal vajza që nuk mban hixhab, pra e fal namazin në shtëpi edhe p.sh kur del në qytet për ndonjë punë del pa mbules (hixhab), a i pranohet namazi kësaj vajze..?

  Përgjigje: Fillimisht namazi i pranohet pa problem deri sa i plotëson kushtet e namzit, ndërsa atë vajzë apo atë motër e këshillojm që të pendohet për mos bartjen e mbulesës përshkak se është mëkat i madh.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  153-Pyetje: Vllezer a mundeni me me tregu se nese nje njeri vritet nga dikush
  dhe qe ska qen ne rrugen e zotin a mundet me hy negjet a ka naj hadith per ket
  te gjith shpresojm se do te ket meshir Allahi per ne

  Përgjigje: Vrasja e një personit (që e ka arritur moshën e pjekurisë) nuk është shkaku për të hyrë në xhennet. Apo shkaku për të hyrë në xhennet është Fjala La ilahe il Allah. Pa marrur parasysh edhe nëse është mbytur me padrejtësi, ai njeri nëse nuk ka qenë në rrugën e Allahut teala vetëm do ta marrin hakun e vetë nga mbytësi në ditën e gjykimit. Si p.sh. e kunderta ku njeriu bën ndoshta vepra të mira është besnik, i ndihmon të varfërit apo diç të tillë dhe pastaj vdes pa qenë në rrugën e Allahut teala të vërtetë, këto vepra këtij njeriut nuk do të bëhen shkak për të hyrë në xhennet por ndoshta vetëm ia pakonë dënimin në zjarrë.

  Mirëpo edhe fjala La ilahe il Allah ka kushte për ti plotësuar, ato janë:
  1. Dija për domethënien e saj dhe atë që kërkohet prej saj
  2. Bindja e plotë, e cila e largon dyshimin
  3. Sinqeriteti
  4. E vërteta që e përmban kjo fjalë dhe që largon gënjeshtrën
  5. Dashuria ndaj kësaj fjale, atë që thërret ajo si dhe në atë të cilën udhëzon
  6. Nënshtrimi ndaj asaj që udhëzon kjo fjalë
  7. Pranimi i asaj që të fton kjo fjalë me fjalë dhe me vepër
  Pra fjala La ilahe il Allah është çelësi për në xhennet, kurse duhemi me pasur parasysh se çdo çelës i ka dhëmbet e vetë! Thotë Allahu teala në kuranin famëlartë: "E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do t’i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshëpruarit." (Ali Imran:85) Gjithashtu ka thënë Allahu teala: "Ata që nuk besuan dhe vdiqën si mosbesimtarë, asnjërit prej tyre nuk do t’i pranohet për kompensim, qoftë edhe plotë faqen e dheut ari. Ata i pret një dënim i dhembshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtarë." (Ali Imran:91)
  Mirëpo sikur të ishte ky person në rrugën e Allahut teala atëherë prrap nuk ishte shkak për të hyrë në xhennet, vetëm nëse është mbytur për hirë të kësaj fesë si p.sh. është mbytur pse është musliman, apo duke e mbrojt familjën e vetë apo diç të tillë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  154-Pyetje: Deshta me shtrue nje pytje
  une mirrna me transport transportoj gjera te vogla per kiosk gazeta,cokolada,cigare etj. puna eshte shum e mire se pershtatet edhe kohen e namazeve e kam mundsien mi majtur gjith kohat e namazeve!!
  por nje problem i madh esht se donjeher ndodh qe duhet me transportu alkohol
  e deshta me ju pyet a i kam paret hallal qe i fitoj
  une perveti nuk e pij alkoholin une vetem e vetem e bej ket pune per mi mbajtur kohrat e namazit!!!!
  Përgjigje: Vëlla sa i përketë Alkoholit All-llahu i Lartmadhërishëm thotë: “O besimtarë! Me të vërtetë, vera, bixhozi, statujat dhe shigjetëzat e fallit janë gjëra të ndyta, punë djalli. Prandaj largohuni nga këto, që të arrini atë që dëshironi!” (El–Ma’ide: 90)

  I Dërguari i All-llahut sal-lall-llahu alejhi ue sel-lam e ka theksuar ndalesën e alkoolit nga shumë aspekte:
  E ka përshkruar si “çelësi i çdo të keqeje” dhe “nëna e të gjitha të këqijave”
  Nga ibni Abbasi radijall-llahu anhu transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lam ka thënë: “Shmangiuni alkoolit, ngase ai është çelësi i çdo të keqeje!” (Transmeton: El-Hakimi)

  Ndalesa e pirjes së alkoolit është vërtetuar me Kur’an, me Sunet dhe me ixhma (konsensus).

  Ka ndaluar gjëra të tjera lidhur me alkoolin bashkë me pirjen e tij:
  Nga Enesi radijall-llahu anhu transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lam i ka mallkuar dhjetë persona që kanë lidhje me alkoolin: atë që e shtrydh, kujt i shtrydhet, atë që e pi, atë që e shërben, kujt i shërbehet, atë që e ofron, atë që e shet, atë që ushqehet me fitimin nga ai, kush e blen dhe atë prej kujt blihet.” (Transmeton: Ibni Maxhe dhe Et-Tirmidhiu)

  Nga Ebu Hurejra radijall-llahu anhu transmetohet se i Dërguari i All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lam ka thënë: “All-llahu, me të vërtetë, ka ndaluar alkoolin dhe fitimin nga alkooli dhe ka ndaluar ngordhësirën dhe fitimin nga ajo, dhe ka ndaluar mishin e derrit dhe fitimin nga ai." (Transmeton:Ebu Davudi)
  Gjithashtu Nga Ibni Ibni Abbasi transmetohet se ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lam duke thënë: “Më erdhi Xhibrili e më tha: - O Muhamed, me të vërtetë All-llahu e ka mallkuar alkoolin, atë që e shtrydh, atë që e pi, atë që e shërben, kujt i shërbehet, kush e shet, kush e blen, kush e ofron dhe kujt i ofrohet.” (Transmeton: Ahmedi, El-Hakimi dhe El-Bejhekiu)

  Besoj që mjaftojnë këto argumente!
  Ndërsa sa i përketë jashta asaj që keni pytur (për alkoholin) gjendet aty edhe një haram tjetër e ajo është Duhani apo cigarja.

  Dhe këshilla ime deri tek ju i nderuar vëlla është që dije se e ke haram me transportu qoftë ajo alkohol apo cigare dhe dije se duhesh të mundohesh të gjesh tjetër punë duke ju mbështet Allahut dhe duke marr sebepet. Sepse Allahu do të sjell zgjidhje Biidhnilah! Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  155-Pyetje: Selam alejkum,jam ni moter qe jam shum vese sidomos ne tesha,jetoj ne familje te baba ndersa jam e fejume dhe atje i fejumi e ka veq nanen,me ne shpi me njohin qe jam vese ne tesha dhe shum me ruhen se mka kalu sikur smuj dhe une i di dhe kam qef tju jap po shkaku vesev kaniher kam ndonje problem ndonje fjal jo tmir.dhe nese motra me kerkon diqka dhe i dha dhe kur del prej shpis i them nanes ELhamdulilah qe jam te buri gati veq dhe ska kush mi prek teshat se isha tranu me intereson ta di une kur kam fol kshtu kam qen agjerureshm a e kam prish agjerimin me keto fjal a osht kjo qe kam fol pergojim aqa ,ma bani hallall se nashti ju duket inetresant kjo pytje po edhe qeshtje dinit une jam shum vese qeshtje abdestit namazit etj ,nese ka mundsi memu pergjigj a e kam prish agjerimin dhe mundsisht sa ma shpejt nese keni mundsi me mu pergjigj pasi qe jam ne agjerim ngjitaz qe duhet me agjeru per donje qeshtje tcaktume..ALlahu ju shperbleft me te mira.
  Përgjigje: Fjalët jo të mira nuk ta prishin agjërimin, pa marrur parasysh a ke folur një herë apo më shumë herë, vetëm nëse është tallje me fenë apo diç të tillë atëherë padyshim se jo vetëm agjërimi prishet por edhe njeriu del nga feja. Ndersa Fjala e Pejgamberit alejhi selam: "Kush nuk i len thëniet e rrejshme dhe veprimin me to, All-llahu nuk ka nevojë që ai ta len ushqimin dhe pijen". (Transmeton Buhariu) Dijetarët e kanë komentuar këtë hadith që agjërimi i besimtarit është i dobët në aspektin e vlerës. Gjitashtu edhe fjala e Pejgamberit alejhi selam: "Agjërimi nuk është largim nga ngrënia dhe pija, por agjërim është largimi nga fjalët e kota dhe të jomoralshme, ashtu që nëse të shan dikush ose nuk sjellet mirë ndaj teje, thuaj: unë agjëroj, unë agjëroj". (Transmeton Ibën Huzejmeja) Krejt Hadithet që janë me kuptim të ngjashëm aludon që vlera e agjëruesit i humbet apo nuk ka vetëm ndoshta pak sevape. Ndersa ato sendet që e prishin agjërimin me plotëkuptimin e tyre janë p.sh. Ngrënja, Pija apo mardhënja seksuale etj.

  Përfundimisht ju kshillojmë juve dhe të gjithë muslimanët të cilët agjëronë që të largohen nga fjalët e këqija edhe nëse nuk është ndoshta shkak për tu prish agjërimi krejtësisht, mirëpo Allahu teala nuk është i kënaqur më një person i cili e kryn obligimin e Allahut teala duke e perzirë atë me vepra jo të moralshme apo nuk e zbaton me një zbatim të mirëfilltë me Ihsan (bamirësi) e cila është shkalla më e lartë e besimtarit. Thotë Allahu teala në Kuranin Famëlartë: "S’ka dyshim se All-llahu është me ata që janë të devotshëm (që ruhen prej të këqijave) dhe me ata që janë bamirës." ( En-Nahl:128)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  156-Pyetje: Vellezer kam ndegjuar se nje ore me luftu ne rruegn e Allahut eshte ma mir sesa te bejshe 60 vite adhurim tek Guri i zi ne Qabe! A eshte e vertet kjo ose e kam keqkuptuar?
  Përgjigje: Nga Ibn Ebi Omer: Nga El-Mukri', nga Ibn Ebi Ejub, nga Muhammed ibn Abdur-Rrahman, nga Junus ibn Khabab nga Ebu Hurejra radiAllahu anhu nga Pejgamberi alejhi selam: "Qëndrimi një orë në rrugën e Allahut është më i mirë se sa me prezentuar për natën e kadrit tek guri i zi (në Qabe)" E ka kundërshtuar për këtë Hadith Abbas Et-Turkafij, nders nga El-Mukri': Hadithi transmetohet nga Muxhahidi, e ka nxjerrur Ibn Hubbani në Sahihin e tij. Ka thënë Shejh Albani në Silsiletus-Sahiha: Ky transmetim është i saktë (Sahih).

  Kurse Hadithi me 60 vite është tjetër Hadith që e transmeton Imran Ibn Husejni që ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Qëndrimi i një personit një orë në rrugën e Allahut është më i mirë se adhurimi gjashtëdhjetë vitësh". (Transmetohet në Sahih Et-Tergib ue Et-Terhib 2/98)
  Allahu na mundësoftë të qëndrojmë në rrugën e Allahut sa më shumë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  157-Pyetje: Nese mundeni te me ndihmoni se ne cilin vellim dhe ne sa faqe gjenden keta tre hadithe qe i transmeton Buhariu.

  “Besimtari vazhdon të jetë brenda sferës në fesë në tij përderisa nuk derdh ndonjë gjak të ndalur” (trasmenton Buhariu).
  “Në të kaluarën një njeri ishte plagosur dhe nga dhembjet e mëdha , kishte marrë thikën dhe kishte prerë nyjën e dorës . Nga gjakderdhja e madhe kishte vdekur për këtë Zoti i madhëruar ka thënë:Robi im nuk e ka duruar kushtin tim për këtë jetë prandaj këtë shkak ia kam ndaluar xhenetin”. (Buhariu).

  Gjithashtu i Dërguari i Zotit ka thënë: Ai që hidhet nga kodra(lartësia) dhe bën vetëvrasje do të hyj në xhehnem.Atje do ë mbetet përgjithmon.Kush pi helm dhe e vret vetën, ai duke e mbajtur helmin në dorë do ta pi në zjarr të xhehnemit përgjithmon. Kush e vret vetën me hekur, duke e mbajtur hekurin në doren e tij do ta godas vetën në xhehnem për gjithmon (transmeton Buhariu).
  Përgjigje: Hadithi i parë: Transmeton Buhariu në kapitullin e denimëve rreth mbytjës së njeriut Nr. 6862
  Hadithi i dytë: Transmetohet nga Xhundub ibn Abdullahi nga Buhariu Nr. 1364
  Hadithi i tretë: Transmetohet nga Ebu Hurejra nga Buhariu në kapitullin e mjekësisë Nr. 5442
  Mirëpo ka mundësi që ne gjuhën shqipe është e perkthyrë Sahih Buhari shkurtimisht kështu që ndoshta numërat nuk janë të njejntë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  158-Pyetje: a Lejohet komonikimi mes interenetit -apo telefonit."Vella Musliman-Moter?
  nese keta dy duan te ndojn Kunor me regullat Islame, d.m.th kan ra dakord
  dhe a i lejohet kesaj motre,ta heq hixhabin-shamin,para ketij vellau nese ai ka deshir ta shoh si eshte?
  Përgjigje: Komunikimi mes internetit dhe telefonit lejohet sipara regullava islame dhe për këte kan folur vllezërit në pyetjet e kaluara,ndërsa sa i përket se a i lejohet nje muslimani te shef te një femër që dëshiron ta fjeon.
  Lejohet shkimi pa asnjë polemik tek dijetarët,por polemika është se sa është e drejta e shikimit.

  Argumentet qe lejohet jan këto:
  Transmeton Muslimi nga Ebu Hurejreja se ka thene:
  "Isha te Pejgamberi a.s. kur erdhi nje njeri dhe e lajmeroi se deshironte te martohej me nje grua prej ensareve. Pejgamberi a.s. tha: "A e ke pare! " Kur i pergjigjet se jo, atehere vazhdon dhe thote: "Shko ta shohesh ngase ka diçka ne syte e ensareve!"
  Mugire ibn Shu'be transmeton se kur e ka informuar Pejgamberin ,alejhi selam, per fejesen e vet, ai i ka thene:
  "Shihe ate, ngase keshtu mund te vazhdoni! " Kur erdhen prinderit e saj, ai ua transmetoi fjalet e Pejgamberit alejhi selam, mirepo, me sa duket, ata nuk shprehen gadishmeri per nje gje te tille. Kur degjoi vajza nga dhoma, i tha: "Pasi qe Pejgamberi alejhi selam,te urdheroi te me shohesh, atehere me shiko..." Pastaj Mugire thote se "e pashe dhe e martova!" (Arrihet pelqimi dhe midis tyre qendrojne engjejt, (Transmetim i Ahmedit, Ibn Maxhes, Tirmidhiut, Ibn Habanit dhe Daramiut.)

  Mendimi i parë :Lejohet shikimi i femrës fytyra edhe duarët edhe ky është mendimi i shumicës të Dijetareve.(Feth Bari 9/182,Mexhmua,16/38)
  Mendimi i dytë :Lejohet te shikon ajo cka është e lejuar për babain e saj vllaun e saj etj(i lejohet pjesët qe përfshihen në abdes) edhe kjo eshtë në medhhebin Hanbeli.(El-Insaf, 8/19)
  Mendimi i tretë:Lejohet shikimi çka të don ai,për veq çka është avret(pjesët e turpëshme).dhe ket e thotë Euzai.(Nakluh Fi El-Feth,9/182).
  Mendimi i katërt:Lejohet shikimi i tërë trupit,dhe ki ësht medhebi Ibën Hazmit, Ibn Davudit , rivajet i Ahmedit.(Muhalij,10/30)

  Mendimi më mesatar sipar mendimit tim eshtë:
  Gjithashtu Sipas disa Dijetarëve, atij qe kerkon fejesën i lejohet ta shohë atë qe deshiron ta fejoje por të veshur me teshat që i veshë para babait të vet, vellait dhe atyre qe jane te ndaluar per te.

  Vërejtje
  1-shikimi apo prezenca duhet te jet me perzecen e mahremit (baba,vallau etj)
  2-Mos të jet me kanqësi dhe epsh.
  3-Shkaku i shikimit të jet për fejes.
  4-Nuk lejohet as prekja as pershëndetja për dore.
  5-Nuk lejoht te rihet koht te gjat apo të kalon tere ditën me të.
  Allahu e di më së mirë

  Ebu Kudameh

  159-Pyetje: Vellezer dhe motra une jam muezini i Xhamis dhe desha te pyes a eshte Bidat te beje dikush Muezin me zë? Allahu ju shperbleft
  Përgjigje: Për tu pranuar një vepër nga Allahut te'ala kërkohet plotësimi i dy kushtëve:
  1. Ihlasi (Sinqeriteti): Ka thënë Allahu te'ala në kuranin famëlartë: "E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin All-llahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij" (El-Bejineh:5)

  2. Me qenë në përputhëshmëri me sunnetin e Pejgamberit alejhi selam:
  Nga Aisha radiallahu anha transmetohet se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: "Kush shpifë diç në fenë tonë e cila nuk është prej saj, është e refuzuar" (40 Hadithe të Imam Neveviut, Buhariu dhe Muslimi)

  Fillimisht mënyra e muezinllëkut tek ne nuk është transmetuar nga asnjë dijetarë, madje as medh'hebet nuk kanë bërë një gjë të tillë dhe mënyra e Muezzinllëkut sipas Sunnetit të Pejgamberit alejhi selam është thirrja e ezanit dhe ikameti.
  Ndersa bidatxhi nuk mundemi ta quajmë atë person i cili e verpron këtë derisa ai nuk e mbronë dhe nuk thërret në të, mirëpo ka përgjegjësi para Allahut te'ala për bidatin që e ka vepruar. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  160-Pyetje: Deshta me dite me cilat femra e kam haram mu taku me dore, edhe argument per kte, Allahu ju shpebleft.
  Përgjigje: Gratë të cilat i ke të ndaluar me u martu me ato, e ke të lejuar ti përshëndetësh me dorë. Allahu i ka cekur këta persona në kur'an duke pasur parasysh se ato gra janë me të cilat nuk lejohet asnjëherë të martohet me ato: "U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, bijat e vëllaut, bijat e motrës, nënat tuaja që ju kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nënat e grave tuaja (vjehrrat) dhe vajzat që janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk ken pasur kontakt me to (me gratë), atëherë s’ka pengesë (të martoheni me ato vajza), dhe (janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj (jo të bijëve të adoptuar)" (En-Nisa:23)

  Kush do që të jetë jashta këtyre personave që janë të cekur në ajet, ndalohet përshëndetja me dorë.

  Gjithashtu kemi argumente edhe nga hadithi i Pejgamberit alejhi selam:
  Nga hadithi që transmetohet nga Aishja [Allahu qoftë i kënaqur me të], e cila ka thënë: "Nuk ka prekur dora e Pejgamberit a.s. dorë të gruas përveç atë që e ka pasur të vetë" [hadithi është i vërtetë,e transmeton Buhariu].

  Transmetohet nga Emimetu bint Rekika r.a. se Pejgamberi s.a.v.s ka thënë: "Unë nuk ua jap dorën grave (d.m.th nuk i përshendes me dorë)". [Hadithi është i vërtetë, e transmeton Ahmedi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibni Hibani si dhe të tjerët].

  Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Të shpohet në kokën e njërit prej jush me gjilpërë të hekurtë është më mirë për të se sa ta prek një grua, e cila nuk i lejohet (prekja e saj) "[hadithi është i vërtetë e transmetohet Taberaniu dhe Bejhekiu, ndërsa Albani e ka bërë të vërtetë].
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  161-Pyetje: Deshiroj te pyes nese ka dikush pergjigje se a lejohet qe vezet qe na i japin koleget per pashke te hahen kete pytje ma beri njeri sdita qa mi thon?
  Përgjigje: Tirmidhiu nga Enes bin Maliku se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Kaptina el-Kafirun ka vlerën e ¼ së Kur’anit…”
  Padyshim se festa e pashkeve është një festë e cila ka kundërshtim me fenë tonë dhe nuk përputhet fare me asnjë qëllim. Andaj duhet muslimani me pasur kujdesë që ta plotësojë obligimin e vet si musliman dhe ai është: shfaqja e fesë dhe thirrja kundër rrugës së gabueshme e cila është një kundërshtim me atë që urdhëron Allahu teala, kurse në këtë rast e hidhëron. Pa marrur parasysh a janë vezet si në këtë rast apo është një tjetër pjes i një ceremonisë së festave te atyrëve të cilët konsiderohen jashta fesë tonë duhet njeriu të largohet. Nëse ne në kësi llojë raste nuk e shfaqemi fenë tonë atëherë kur e praktikojmë fjalën e Allahut teala: "Thuaj: “O ju jobesimtarë!
  Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni!As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni!
  Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
  Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!" (Suretul Kafirun) Kurse transmeton Tirmidhiu nga Enes bin Maliku se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Kaptina el-Kafirun ka vlerën e ¼ së Kur’anit…” Edhe pse në esencën e saj nuk është veza e ndalume (bën bismilah edhe e ngrënë) mirëpo është në pyetje se kur muslimani ta shfaqin fenë e vetë!

  Pra mundësisht muslimani sa më shumë duhet me shfaqë krenarinë e tij me fenë islame dhe mospajtimin e ndjekjës së rrugës e cila nuk është e drejtë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera


  162-Pyetje: A lejohet qe gruja ta kontrollon femiun ne bark a osht djal apo vajz.
  Përgjigje: Të kontrollohet fëmija në barkin e nënës nuk ka kundërshtim me dispozitat islame. Nuk aludon kjo vepër për mosbesimin ndaj Allahut teala pasi që ai e din se vetëm çka të caktonë Allahu teala ajo do të ndodhë.

  Disa Ajete të cilët duhen të interpretohen me një interpretim të saktë:
  - Ka thënë Allahu teala: "Ai e di se ç’ka në mitra (të nënave)" (Lukman:34)

  Të kontrollohet fëmija se a është djalë apo vajzë nuk ka kundërshtim me këtë ajetin, ngase njeriu me mjetet që janë zbuluar e sheh vetëm atë çka ka caktuar Allahu teala.

  - Gjithashtu ka thënë Allahu teala: "Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetëm femra atij që do; e i falë vetëm meshkuj atij që do.Ose u falë çift, meshkuj e femra, por atë që do e lë pa fëmijë (steril); Ai është i dijshëm, i fuqishëm." (Esh-Shura:49,50)

  Siç e kemi përmendur më heret muslimani e din se nuk do të ndodhin asnjë gjë vetëm me dëshirën e Allahut teala, kurse e dim se lejohet që muslimani dhe muslimanëja të i marrin disa shkake (që nuk janë në kundërshtim me islamin) nëse nuk kan mundësi me lindë fëmijë me arritë deri tek mundësia e saj, andaj vetëm kontrollimi i fëmijsë a është djalë apo vajzë është shumë më pak e komplikume.

  - Thotë Allahu teala: "All-llahu e di se ç’bart çdo grua, dhe (e di) çka pakësojnë e çka shtojnë mitrat. Tek Ai çdo send është me masë të caktuar. Ai është që di të fshehtën dhe të dukshmen, Ai është i madhëruari e i lartësuari." (Er-Ra'd:8,9)

  Që Allahu teala e din këtë nuk perjashtohet ajo që Allahu ua mundëson njerzëve ta dinë një gjë, kështu pra edhe në këtë rast nëse Allahu ua ka mundësuar njerzëve pasi që formohet fëmiju në barkin e nënës me dit se a është djalë apo vajzë, kjo nuk aludon fare që ne nuk besojmë se Allahu vetëm çka donë do të ndodhin! Kurse Allahu në kuran na ka treguar dhe ne besojmë në të: "Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do All-llahu, e All-llahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë." (El-Insan:30)
  Dijetari Dr. Axhil En-Neshmij Profesor i lëmisë së Sheriatit Islam në Kuvait është një ndër dijetarëve të cilët e kanë lejuar këtë dhe kan hulumtuar për këtë çështje duke u bazuar në takimin e komisionit për Fetva e cila është mbajtur në vitin 1983 me temën "Lindja e fëmijsë".

  Sqarim:
  Nuk lejohet të veprohet kontrollimi i fëmiijsë nëse bëhet shkak për abortim pasi që kanë dëshiruar tjetër (djalë apo vajzë), atëherë kjo vepër bëhet haram. Thotë Allahu në kuran duke treguar për jobesimtarët në kohën e Pejgamberit alejhi selam: "Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me (lindjen) vajzë, fytyra e tij prishet dhe bëhet pot mllef." (En-Nahl:58)

  Gjithashtu nuk lejohet nëse njeriu iu mbështetët krejtësisht diturisë së mjekëve, kurse e dim se Allahu teala në fund prrap ka mundësi me bërë atë çka dëshiron.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  163-Pyetje: Nuk kam vullnet te mesoje...?
  jam 18 vjeqare i fali 5 kohet namaz qe 2 vite e gjysme ,jam ne shkoll te mesme ,,,pytja ime eshte une gjithmon kam mesuar dmth kam pasur vullnet te mesoj por koheve te fundit po pritoj te mesoj mundohem ti them vetes ajt se msoj nestra ose ma von mirpo koha po kalon e une shum pak po msoj arsyet qe spo muj me msu nuk kam vetem prites por edhe gjat msimit me shkojn mendet vetm duke menduar per boten tjeter (Ahiretin).......
  Vllezer e motra muslimane ju lutem nese dine ndonje dua ose sure apo si te them dove te me tregoni ose ndonje namaz nafile qe te ma sjellin vullnetin per mesim.
  Allahu ju shperbleft me Xhenetin Firdeus. ju lutem per pergjigje sa me te shpejt ...
  Përgjigje: Allahu ta largoftë ketë përtaci dhe ta mundësoftë të mësosh ata çka Allahu është i kënaqur, thotë Allahu në Kur-an: Kur e godet njeriun ndonjë e keqe, ai na lutet Neve, (Ez-Zumer 49), mjafton që ti kthehesh Allahu dhe të kërkosh prej tij,gjithashtu Pejgamberi alejhi slema edhe në ketë hadith na tregon se ti kthehesh Allahu e Ai është i cili ta mbush zemrëm me mirsi.
  Transmeton nga Ma kil Ibn Jasin se Pejgamberi alejhi selam ka thënë"Zoti juaj i Mëshirshmi dhe i Lartësuari thotë O biri i Ademit ,dedikoja kohën tënde adhurimit Tim dhe Unë do të ta mbush zemrën ne pasuri dhe duart me furrnizim.O biri Ademit mos largo veten nga Unë, përndryshe do të ta mbush zemrën me varfëri dhe duart me probleme që do të preokupojnë.

  Këshilla ime është që të bësh dua ne mes natë ku pranohet duaja me lehtë me ,ta shtosh dhikrin(përmendjen e Allahut) të lexosh Kur-an apo të dëgjosh,e inshallah Allahu ta largon ketë përtaci.

  Ja disa prej lutjeve që kanë ardhur për diturin
  Transmetojnë Ibën Sunnijj në Amelul-jevmi vel-lejleh nr:54 Ibën Maxheh nr:925; Isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të mirë (hasen) Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti (Zadul-Me'ad 2/37)"All-llahume inni es`eluke ilmen nafi`an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen."
  (O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobish¬me e furnizim të mirë dhe të lutem Të m'i pranosh veprat e mia)
  "O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia e frika si dhe nga zhytja në borxhe e mundjet e njerëzve".(Transmeton Buhariu 7/158.)

  Këshilla nga Hasan El-Basriu:
  1. Mos prit kohë dhe ditë të qëlluar për mësim! Dije se çdo orë dhe çdo ditë është e qëlluar për mësim.
  2. Mos kërko vend të përshtatshëm për mësim! Dije se çdo skutë është vendi më i përshtatshëm i mësimit.
  3. Assesi punën e sotme mos e lë për nesër, për arsye se çdo ditë i ka vështirësitë dhe punët e veta.
  4. Në një kohë të caktuar bëre vetëm një punë, vetëm një mësim, respektivisht puno rreth një problemi derisa mos të dobësohen kujdesi dhe fuqia!
  5. Pa e kryer një mësim që ke fillur, mos kalo në tjetrin!
  6. Lëshimi pe gjatë një problemi është përtaci e maskuar. Dashuria ndaj punës lindet dhe forcohet përmes përballimit të problemeve.
  7. Ngadhnjimi në luftë dhe suksesi në mësim janë me atë që nuk kthehet prapa
  8. Mëso vazhdimisht dhe me kujdes dhe çdo ditë në të njëjtën kohë!
  9. Nëse lodhesh me nje punë, atëherë ndëroje atë ose ngadalësoje ritmin, por mos pusho!
  10. Mendo mirë, pasiqë puna nuk do të thotë vetëm të lëvizish, të lexosh ose të shkruash. Njeriu që mendon, punon më tepër se xehetari në minierë.
  11. Asnjëherë mos e vlerëso produktivitetin e mësimit me orë, por shihe rrezultatin e asaj që ke mësuar.
  12. Në punët mendore – mësim, 2-3 orë pandërprerë mjaftojnë.
  13. Çdo ditë lexo me zë nga dhjetë faqe të një vepre të mirë- ashtuqë të të zhvillohet aftësia e të folurit!
  14. Mësoi përmendësh pjesët e bukura që i lexon, që të të pasurohet fjalori dhe shprehjet tuaja dhe përforcohet mbamendja!
  15. Pasi përfudnimit të mësimit, përsëriti ato në kujtesën tënde dhe merr shënime!
  16. Pjesët që i ke mësuar diskutoi me shokët
  17. Vlera e individit është e fshehur nën gjuhën dhe majën e lapsit të tij. Ajo shfaqet nëpërmjet fjalës dhe shkrimit.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  164-Pyetje: A bon mu martu me ni femer qe nuk te lejojn prinderit?
  Allaju ju shperbleft kisha dasht me ma kthy dikush pergjigjjenn ne qofse ka mundsi.
  Përgjigje: Padyshim se prindërit e kanë një pozitë të veçant në fenë islame, kështu që kërkohet të respektohen maksimalisht. Dhe një nga çështjëve që i ka urrejtur më së shumti Pejgamberi alejhi selam ka qenë mosrespektimi i prindërve. Thotë Allahu teala: "Ne njeriun e kemi urdhëruar për (sjellje të mira ndaj) prindit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve ia ndau gjinin. (E porositëm) Të jeshë mirënjohës ndaj Meje dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm tek Unë është kthimi juaj." (Lukman:14)
  Mirëpo ka momente apo raste kur njeriu e ka obligim ti kundërshtonë prindërit e tij: Ka thënë Allahu teala: "E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkruash Mua shok, për çka ti nuk ke kurrfarë fakti, atëherë mos i respekto ata, po në çështjet e jetës së kësaj bote të keshë mirëkuptim ndaj tyre, e ti ndiqe rrugën e atij që është i kthyer kah Unë, mandej kthimi juaj është tek Unë, e Unë do t’ju njoftoj për atë që keni punuar." (Lukman:15)

  Nga argumentet që i kemi cekur mundemi të nxjerrim se:

  Martesa e ndalueshme nëse nuk janë prinderit në pajtim:
  Nëse prindërit e kanë për qëllim të fesë, kur ai/ajo djalë/vajzë është jo i/e moralshëm/moralshme dhe largë fesë islame, nuk ka cilësi të mira të cilët rrezikojnë harmoninë dhe lumturinë gjatë jetës së tyre apo pa marrur parasysh vetëm nëse është ndonjë arsye e cila gjithashtu është mjaftë serioze dhe përputhet me atë që e urrenë edhe Allahut teala (si p.sh. feja etj.). Atëherë njeriu duhet ti respektonë prindërit e tij duke mos harruar edhe provojën e tyre gjatë jetës e cila ndoshta aludon në fillim për diç jo të kuptueshme, mirëpo është nga largëpamësia e tyre.

  Martesa e lejueshme nëse nuk janë prindërit në pajtim:
  Nëse prinderit e kanë për qëllim të dunjasë, gjëra të kohta dhe ato të cilët janë në kundërshtim me islamin, nuk ka argument shumë të rëndësishëm si p.sh.:

  -Kombi, ngjyra (raca), fisi, bukuria, pasuria, vendi.
  Dhe gjithë arsyet të tjera të cilët nuk janë farz apo domosdoshme të bëhet shkak për mos ta martuar një vajzë apo një djalë.

  Këshillë:
  Nuk duhet harrohet se nëse prindërit kanë informata për familjën e atij personi e cila është jo e mirë dhe nuk ka cilësi të mira, apo kanë ndonjë tjetër arsye e cila është e kuptueshme ose nëse me të vërtetë bëhet përçarje e madhe dhe personi ka mundësi edhe mos me martuar duke mos u bërë pengesë e madhe, është më e rrugës që njeriu të largohet nga problemi i madhë.
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Mejsera

  165-Pyetje: A e lejon feja islame te abortohet femija nese ka te meta apo crregullime?!
  Es selam alejkum ëe rahmetullah ëe bereketu.Pyetja ime ka te bej me abortin.
  A e lejon feja islame te abortohet femija nese ka te meta apo crregullime?!
  Përgjigje: Është pyetur për këtë çështje Komisioni i Jurispudencës Islame në takimin e tyre i cili ishte takimi i dymbëdhjetë në Mekke në muajin shkurt vitin 1990. Pas biseda dhe diskutime të shumta mes dijetarëve islam dhe mjekëve të cilët kanë prezentuar në atë mbledhim, kanë marr disa vendime rreth kësaj:

  1. Nëse fëmija i ka bërë në barkun e nënës 120 ditë:
  Nuk lejohet të abortohet fëmija që i ka bërë 120 ditë në barkun e nënës së tij edhe nëse mjekët kanë zbluluar së ka me lindur me të meta. Kurse nëse zbulohet nga ana e mjekëve të besueshëm se do të ketë rrëzik për nënën posaçërisht rrezik jete apo diç të tilë, atëherë lejohet që të abortohet edhe nëse i ka bërë 120 ditë.

  2. Nëse nuk i ka bërë 120 ditë:
  Nëse nuk i ka arritur fëmija në barkun e nënës së tij 120 ditë dhe është zbuluar dhe shfaqur me mjete të ndryshme nga ana e mjekësisë të cilën e kanë hulumtuar mjekët e besueshëm dhe të drejtë se fëmija nëse lindë do të lindin me të meta, qoftë si të meta në trurin e tij apo sistemin e nervave apo diç të tillë dhe se ky fëmijë nëse lind do të ketë një jetë të vështirë dhe me sëmundje të shumta dhe jo jetë normale dhe me dhimbje, atëherë i lejohet që të abortohet fëmija me pajtimin e prindërëve.
  Gjithashtu Komisioni kanë kshilluar prindërit dhe mjekët që ti frigohen Allahu teala.

  Sa për dobi:
  Caktimi i 120 ditëve është bazuar në hadithin e Pejgamberi alejhi selam që pasi që ti bën fëmija 120 ditë i ipet shpirti, andaj deri sa mos ti plotësonë 120 ditë, faktikisht nuk konsiderohet ende fëmija i plotësuar pasi që nuk u është fryrë shpyrti. Andaj keni kujdes që mos të keqëpërdoret kjo fetva pa pasur frikë Allahut teala, ngase fetvaja është vetëm gjysma e punës kurse ai që vepron me fetvan e ka pergjëgjësinë e vetë se a ka qenë i sinqert gjatë veprimit të tij.
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Mejsera

  166-Pyetje: Cilat Sure ia zbardhën flokët Pejgamberit s.a.v.s.?
  Selamun Alejkum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu!
  Pyetja është e parashtruar në forum te Kuizi por përgjigjen e saktë nuk e ka verifikuar askush deri tash. Për atë shkak edhe deshta të ju pyes juve se cilat janë ato 5 Sure për të cilat tha i Derguari Muhammedi s.a.v.s. se mi zbardhën flokët sureja Hud dhe motrat e saj (Hud, Vakia, Murselat, Nebe, Tekëir keto quhen Hud dhe motrat e saja) dhe a është kjo përgjigje e saktë. Natyrisht nëse keni edhe dicka shtesë mbi këtë atëherë ju lutem silleni me ndonjë Hadith ose thjeshtë ashtu sic e keni dëgjuar.
  All-llahu azze ve xhel ju shpërbleftë me të mira në të dy botërat dhe ju shtoftë diturinë.
  Përgjigje: Ajetet Kuranore që janë bërë shkak për zbardhjën e flokëve dhe mjekrrën e Pejgamberit tonë alejhi selam:
  Pejgamberi alejhi selam nuk janë zbardhur flokët gjatë kohës së tij duke u moshuar, por janë zbardhur flokët e tij dhe mjekrra e tij pasi që kanë zbritur disa ajete kuranore:

  Është shfaqur zbardhja e flokëve të tij pas një nate na tregon vetë Pejgamberi alejhi selam për këtë ngjarje: "Me kanë zbardhur (flokët dhe mjekrrën) Hud dhe motrat e saj para se me qenë fare i zbardhur" Kjo ka ndodhur pasi që është zbritur posaçërisht ajeti: "Ti (Muhammed) përqëndrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar, e bashkë me ty edhe ata që u penduan (prej idhujtarisë), e mos tejkaloni (kufijtë e caktuar), se më të vërtetë Ai është shikues i asaj që veproni." (Hud:112) Kurse e kanë pyetur Sahabet për këtë dhe ka treguar se Surëja Hud dhe motrat e saj janë bërë shkak për zbardhjën e flokëve te tij. Këtu e ka për qëllim Surën Hud, El-Vakia, El-Murselat, En-Nebe' dhe Et-Tekvir. (Transmeton Tirmidhiu Nr. 3297 dhe Shejh Albani e ka konsideruar Hadith autentik në Sahihin e tij Nr. 955) Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  167-Pyetje: A lejohet mi shkeput lidhjen me axhen?
  Une nuk kam baba dmth jam jetim dhe jam rit keshtu ndersa per te gjitha pronat qe I kemi pasur ka vendo axha im I cili I disa I ka shit shumicen I ka humb palidhje duke shitur toka pa na pyetur e gjera te ngjajshme, por nese e llogatit jemi ne humbje te madhe vetem per shkak qe eshte lirisht te them I paditur.
  Tash une jam 18 vjeqar dhe kam blere nje veture dhe kur desha ta parkoj para baneses sime nuk me lan pasi qe sipas nje kontrate qe axha im e kishte bere aj parking I takonte nje banke qe punon aty edhe pse tek ai parking para ndertete ka qene toka jone qe me qellim e kemi lene per parkimin e automjeteve…
  Ky eshte kulmi spo muj mo me lot pi shkruj qito qa me bo? ve selam alejkum
  Përgjigje: -Le të kenë kujdes gjithë ata që i bëjnë pa drejtësi jetimit dhe e marinë nëpër këmbë pasurin e jetimit se ajo vepër është prej mëkateve të madhja që Allahu ka përgatitur dënim për ta. Thotë Allahu s.v:Bonjakëve (jetimëve) jepuani pasurinë e tyre (kur të rriten) dhe mos e ndërroni të pastrin (mallin tuaj që e keni hallall) me të ndytin (me haramin), e mos e hani pasurinë e tyre (të përzier) me pasurinë tuaj, se ky është mëkat i madh.” (En-Nisa: 2)

  -Pra nëse dikush e ka në dorë pasurin e jetimit ai duhet të përdorë ata me përgjegjsi dhe kujdesje pasi që Allahu na ka urdhëruar keshtu edhe e kemi obligim të kujdesëmi duke pasur kujdes për përdorimin e pasuris.

  Thot Allahu s.v :"Mos iu afroni pasurisë së jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë, (mund t’i afroheni) vetëm në mënyrë më të mirë, zbatoni me drejtësi masën dhe peshojën. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri përtej mundësive të tij. Kur të flitni (të dëshmoni), duhet të jeni të drejtë edhe nëse është çështja për (kundër) të afërmit, dhe zotimin e dhënë All-llahut plotësonie. Këto janë me çka Ai ju porositë kështu që të përkujtoni". (El-En'am 152.)
  "Mos përdoroni pasurinë e jetimit ndryshe vetëm në mënyrë më të mirë (për t’ia shtuar), derisa ai ta arrijë pjekurinë e vet. Premtimin zbatonie, pse për premtimin ka përgjegjësi". (Isra 34)

  Këshilla ime se si duhet të veprosh është kjo vëlla:
  “Drejtësia është e obligueshme për çdo kënd, mbi çdo kënd dhe në çdo gjendje, kurse padejtësia është e ndaluar në përgjithësi, nuk lejohet asnjëher”. Ibn Tejmiu

  Allahu e udhëzoftë axhën tënd në rrugën e drejtë qe ta kupton çka është duke vepruar dhe te i ë bëhet e qartë se e ka obligim të vepron me drejtësi. Allahu thotë:
  O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hirë të All-llahut edhe nëse është kundër (interesit) vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai (për të cilin dëshmohet) pasanik ose varfnjak, pse All-llahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë…”. (En-Nisa: 135). Ata që e hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtetë ata hanë atë që mbush barkun e tyre zjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehennemit. (Nisa ,10)

  Vëlla fillimisht duhet të dish se Allahu të ka sprovuar me ketë sprovë, si do që të jetë ti duhesh ti marrësh hapat për një zgjidhje.
  Është mirë që nëse ke mundësi të flasësh me ndonjë person (që ka frikë Allahun) të cilit i shkon fjala te axha yt dhe ta këshillon, gjithashtu ta këshillon në aspektin islam se çfarë përgjegjësi ka kur të del para Allahut për veprën që vepron, ndoshta këta këshilla ja zbusin zemrën.
  Deri sa ai është duke vepruar kështu, për ti shkëputur lidhjet me axhën jo që ka ndonjë ndalesë por un të kisha këshilluar që fillimisht të distancohesh nga ai duke i treguar se un nuk mundem kështu të vazhdoj i shkelur dhe duke më bëre padrejtësi në pasurin time. Distancohesh nga ai duke ja kufizuar të drejtat e tij ndaj teje, në të njëjtën kohë e mban një lidhje të kufizuar pa pasur ai të drejt për tu përzier në të drejtat e tua.
  Normal që këtë e them duke pasur parasysh që je një djalë i cili ke dertin e familjes dhe je i kujdesshëm se çka vepron.
  Mendoj që të kontaktosh me një hoxhë të besueshëm të Ehli-Sunnetit dhe të ja sqarosh ma gjerë problemin për të këshilluar në të ardhmen se si të veprosh.

  Më në fund bëjmë dua qe Allahu ta udhëzon axhën tënd, dhe çdo pa drejtësi dhe zullum prej tije Allahu ta largon.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  168-Pyetje: Selamu Alejkum vllezer te dashur kom nje pyetje a bon ti mbaj ca libra ne dhom perfshir atu edhe Kuranin Famëlart All-llahu ju shperbleft Amin
  Ue Alejkum Selam
  Përgjigje: Vëlla nuk ka ndonjë ndalesë për këte që ke pyetur, lejohet librat t’i mbash po edhe nëse ështe Kura-ani normal që librat të ken një pozit ne (raft librash)p.sh mos të jen ndër krevatin qe flen e kshtu me radh.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  169-Pyetje: Motra e martuar me nje jobesimtar, a duhet te ndépriten lidhjet me két motér?
  Selamu alejkum ëe rahmetullahi ëe barakatuhu
  E pata nji pyetje ne lidhje me familjen time, Na jemi nji familje muslimane nga maqedonija, por tash 17 vite si jetojme ne gjermani. Une kam nje moter e cila nga mosha 18 vjecare u largu nga familja dhe u martu me nji gjerman. Kjo ngjarje na ndodhi para 8 vitesh. Babai im nuk e pranon motren ime si bije, dmth. simbas mendimit te babait, kjo motra ime nuk ekziston me per ta.
  Mirepo nena ime kundershton dhe hala kontakton me motren time, edhe pse babai esht kunder kesaj.
  Babai im thot, nje femre e cila e kundershton familjen e saj dhe largoet nga familja per tu martuar me nji te huaj (jobesimtar), asaj femres i takon vdekja simbas sheriatit.
  Andaj pyetja ime eshte: Si duhet na me vepru? A eshte e drejte mes na lejon babai te kimi kontakt me motren? Si duhet na me vepru? Dhe a ka pendim per nji femre te till?
  Sepse une mendoj, zoti esht i mershirshem dhe fal Çdo gje, nese njeriu pendohet.
  nji késhille nese ka mundesi
  Përgjigje:.Nëse një muslimane martohet me një krishterë, martesa e tyre është e paligjshme dhe haram . All-llahu [subhanehu ve teala] thotë: “Mos i martoni (vajzat tuaja me) idhujtarët derisa të besojnë”. (El-Bekare: 221)
  “... As ato (besimtaret) nuk janë të lejuara për ta (jobesimtarët) dhe as ata nuk janë të lejuar për to.” (El-Mumtehineh: 10)
  Ska diskutim se Pajtimi i krejt dijetarëve Islam është që nuk lejohet martesa me një jo besimtar. Por nëse ndodh një gjë e tillë atëherë çka te veprohet.
  Pasi ajo e ka vepruar këtë duhet te këshillohet që të bën ndarje dhe Pendim ,e sipas sheriatit ajo nuk është martesë e ligjshme dhe ju takon rahja me nga 100 shkopi pasi që e gjithë ajo llogaritet zina.

  Thot Allahu [subhanehu ve teala]:”Laviren dhe lavirin t’i rrahni, secilin prej tyre me nga njëqind të rëna, dhe në zbatimin e dispozitave të All-llahut mos u tregoni zemërbutë ndaj atyre dyve, nëse jeni që besoni All-llahut dhe botës tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimit ndaj tyre, le të jenë të pranishëm një numër besimtarësh.” (Nur , 2)

  Çka duhet te veproni ju si familje,Normal nuk është vend qe ka sheriat që te zgjidhen çështjet siç është sheriati, por duhet te merrni hapa qe motrën tuaj ta këshilloni ta bindeni që ajo duhet të ndahet prej atij buri deri se aj nuk e pranon islamin, nëse aj e pranon islamin(dhe vërtetohet bindshëm) i lejohet martesa me ta por normal të përsëritet akti martesor.
  Pretendimi është se aj nuk ka gjasa te kthehet në Islam s'ka dyshim se duhet marr hapat qe ajo motër të ndahet, ndërsa mos kontakti qe ka cekur prindi ajo nuk është mënyra e zgjedhjes së problemit,nëse e shiheni se distancimi prej motrës suaj mund të banë ndarjen prej aty buri atëherë mund të veprohet kështu,por për ndryshe duhet të jeni ne rrjedha që ta këshilloni në çdo aspekt dhe në çdo mënyrë për ta shpejtuar motrën që të bën ndarje dhe pendim ska dyshim se Allahu e pranon pendimin e sinqertë. Allahu ia mundësoftë motrës suaj që te pendohet dhe të kthehet rrugës Allahut. Allahu e di më së miri
  Ebu Kudameh

  170-Pyetja: A lejohet shkurtimi apo heqja e vetullave

  Përgjegja: Heqja e vetullave apo shkulja e tyre nuk lejohet. Pejgamberi a.s. e ka mallkuar gruan që heq vetulla dhe asaj që i hiqen. Kjo vepër është prej mëkateve të mëdha. E ka veçuar Pejgamberi a.s. gruan në heqjen e tyre për arsye se zakonisht gruaja është ajo, e cila i heq vetullat për zbukurim etj. Mirëpo, edhe burri nëse e bënë këtë mëkat është i mallkuar ashtu siç është gruaja. Nëse nuk bëhet heqja e vetullave duke i shkulur ato mirëpo është me të shkurtuar të tyre apo rruarje, disa dijetarë e shohin se rruarja apo shkurtimi i tyre është i njejtë me shkuljen, përarsye se ai/ajo po e ndryshon krijesën e Allahut xh.sh.. Andaj, obligohet që të largohet nga ky haram qoftë burrë apo grua, keshtu thote shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin (Allahu e meshirofte)

  Ebu Kudameh

  171-Pyetje: E drejta ne kuror…?
  Es-selamu Alejkum, Elhamdulilah qe jemi musliman. Allahu ju shperbleft per hapjen e kesaj rubrike. Kerkoj falje per pytjen e quditshme qe do ta beje tani
  Nje vlla i ditur besimtar (Allahu e drejtoft) tha:
  Ne sheriat egziston rregulli se ne rast kur burri ska aftesi me ja plotesu deshirat seksuale gruas se tij, ai munet me dergu gruan e tij tek pergjegjesi i atij vendi e qe ai me ja plotesu deshirat e saja, dmth me pas mardhenije me guran e ketij te pa aftit...!!!
  Masi qe u habita krejt nga kjo fetëa, e thirrum dhe e vetum edhe njeher dhe ai dha te njejten pergjegje, ndersa argument tha: "keshtu thon ulemaja vlla"
  Personi ne fjale eshte njeri qe kur flet, i ndegjohet fjala, dhe ka njohuri te gjera per islam dhe po i njejti ka thene se lejohet mu hanger mishi i derrit te egër sepse ky nuk eshte haram siq eshte derri i but...
  Normal qe keto fetëa si pranoj, por e pash te udhes qe me bo publike kete pytje dhe te marim nje pergjegje profesionale dhe njerzit te jen te informuar.
  Dhe ne fund, nëse njeriu ne fjal nuk permirsohet a kemi te drejt te flasim haptazi per te dhe fetëat e tij dhe a numrohet kjo si gibet
  Ma boni hallall, Allahu ju ruajt dhe ju shperbleft. Amin
  Përgjigje: Së pari herë vëlla i dashur atij të cilit i takon me bë hallall dhe haram gjërat është Allahut s.v, ndërsa ne nëse flasim për ndonjë çështje të dini duhet te sjellim argumente nga Kura-ni dhe Sunneti, neudhubilah kësi njërëz që flasin për dini e Allahu s.v pa pasur fare frikën e Allahun s.v ,ne nuk e njohim personin a e pat nga pa dituri apo e pat nga qëllimet e vete, ne i thojm atij se nëse vazhdon dhe nuk kthehesh nga këto lejesa le ta dinë se kjo që ka vepra të është gjë e cila e nxjerrin prej dinit Allahut s.v,se ndalimi edhe lejimi i takon vet Allahut s.v .

  Sa i përket se duhet veprua me gruan ashtu ai ka shpikur ne fe ka përgënjeshtrua fenë e Allahut dhe kjo është dalje prej fesë,ndërsa rregullës që ka cekur se ekziston ne sheriat ,nuk gjendet ajo rregull në sheriatin islam fare askund hiq, as që ndonjë prej Dijetarëve që ka thënë kështu,nëse thotë po! Letë të din se ai del prej dinit Allahu.

  Përveç që këto gjera janë tek shijat,të cilët sot gjithë dijetaret pa kur far polemike i bëjnë shijat Kafira (jo besimtar)(dhe nuk lejohet asnjë pasim ne fe prej tyre).

  Ndërsa lejimi i Deri te egër lejohet në sheriat por lejohet ne disa raste p,sh lejohet kur njeriu është ne gjendje qe pershkak te uris rrezikohet nga vdekja,apo nga dikush me fuqi obligohet d.m.th përsëri rezikohet nga vdekja nga kërcnimi ne ket rast, e ka lejuar Allahu ku thotë ne Kur-anAll-llahu) Ua ndaloi juve vetëm të ngordhtën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që therret (ngrihet zëri me të) jo në emër të All-llahut. E kush shtrëngohet (të hajë nga këto) duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, për të nuk është mëkat. Vërtet All-llahu falë, është mëshirues. (El-Bekare 173)
  por përsëri me kusht mos te hehet tepër por veç sa ta mban shpirtin apo aq sa ka nevojë.
  Derisa aj person është duke vepruar kështu nuk ka diskutimi për ta gibeti, pasi qe këta janë çështje te dini qe nuk janë gjera te vogla por gjëra qe patjetër diskutuar ndërsa nëse aj vazhdon kështu jo qe lejohet gibeti por ndoshta edhe diçka me e madhe.

  Nëse aj kërkon argument nga ne për demantin e këtyre gjerave ne s'kemi për çka ti sjellim përshkak se këto gjera te na janë të njohura edhe skemë dyshim ne ta,nëse aj pretendon se ka argument le te sjellë.
  Nëse është prej atyre që ka gabur Allahu e faletë duhet të ban pendim te Allahu,ndërsa nëse ështe prej atyre që pretendon se është në hak,ai ka dal prej dinit Allahut.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  172-Pyetje: cfar kuptimi ka emri ardian dhe a bon me majt ket emer?
  Përgjigje: Kuptimi i këtij emri është ky:
  Ardian m. kryes. sh. hist. Pjesëtar i njërit nga fiset kryesore ilire, që banonte në trojet midis Liqenit të Shkodrës dhe Dalmacisë. Shteti i ardianëve.
  Ndërsa emri Adrian nuk është emër islam, a ban të emrtohet nuk mundë te themi që eshtë e ndalur pasi që eshtë emër shiqptar dhe nuk është në kundershtim me islamin, duhet të kemi me dije se më mir është të jet emër islam.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  173-Pyetje: Desha te pyes se si duhet te zhvillohet dasma e duhur islame,nese duhet te kete hoxhe,mesa po mesoj muzika eshte e ndaluar,por si mund te bej nese prinderit duan te ftojne njerezit sipas zakonit,te bejne dasem,a mund te behet riti sipas fese sone e me pas te bej dasem sic eshte zakon ne ditet e sotme.Ju lutem desha nje shpjegim nese eshte e mundur.Allahu ju shberblefte.

  Përgjigje: Njeriu pasi që është mësuar nga Allahu që edhe nëse kur të fillojnë të ngrenë bukë të bën "Bismilah", atëherë parashtrohet pyetja se a nuk duhet edhe kjo të veprohet me çaste dhe vepra shumë me të mëdha? Kështu që është çudi se si shumë nga njerzët të cilët kur të martohen e festojnë ndoshta një nga gëzimëve më të mëdha në jetën e tyre me hidhërimin e zotit!

  Sa i përket dasmes islame, duhet njeriu që ti ketë parasysh disa pika, disa që të ruhet njeriut nga këto dhe tjerat që njeriu ti veproi për tu konsideruar dasme islame.
  Nuk kemi nga Kurani apo Haditheve argument të veçant se si bëhet dasma prej në fillim deri në fund edhe pse me disa sqarime dhe duke i bashkuar argumentet mundemi ta kuptojmë se si duhet të veprohet.

  Duhet të largohet njeriu nga:
  -Përzirja e dy gjinive (mashkullore dhe femrore) siç është zakon tek ne.
  Ka thënë Allahu teala në kuranin famëlartë: "Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit), t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre se kjo është më e pastër për ta. All-llahu është i njohur hollësisht për atë që bëjnë ata." (En-Nur:30) Andaj nëse përzihen dy gjinitë atëherë bjen kjo në kundërshtim të madhë më ajetin e sipërshenuar.

  -Muzika,Përdorimi i instrumenteve të ndryshme (pa marr parasysh çfar instrument) dhe Tekste të këngëve me kuptim të keq dhe largë frikës së Allahut teala janë të ndaluara rrepësisht. Ka thënë Allahu teala në kuranin famëlartë duke e sqaruar këtë: "Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e me qëllim që t’i largojnë njerëzit prej rrugës së All-llahut pa pasur kurrfarë fakti dhe për t’i marrë ato (ajetet e) All-llahut si tallje. Për ta me siguri është përgatitur dënim i turpshëm." (Lukman:6) Komentuesit e kuranit si p.sh. Ibn Abbasi radiallahu anhu e kanë komentuar se tregime boshe e ka pasur për qëllim Allahu teala për muziken dhe çka i përngjanë. (Tafseer al-Tabari, 21/40) Gjithashtu ka thënë Pejgamberi jonë alejhi selam: “Nga Ummeti im, me siguri do të ketë prej atyre që to t´a bëjnë të lejuar zinanë, mëndafshin, alkoholin dhe veglat muzikore…” (Transmetohet nga Buhariu ta´likan, nr.5590)
  -Hargjimet e tepërta që nuk është nevoja. Ka thënë Allahu teala: "hani dhe pini e mos e teproni, pse Ai (All-llahu) nuk i do ata që e teprojnë (shkapërderdhin)." (El-A'raf:31)

  -Përdorimi i çdo llojit të Alkoholit pa marrur parasysh se çfar marke apo emërtim ai përmban. Thotë Allahu teala në kuran: "O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush, t’ju pengojë nga të përmendurit Zotin dhe t’ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)?" (El-Maideh:90,91)

  -Gjithë veprat të urrejtura nga ana e islamit janë të ndaluara, andaj duhet njeriu që të interesohet për çdo vepër që e ka futur në
  programin e dasmës që mos të bije në kundërshtim më fenë tonë.

  Veprat që duhen apo preferohetn të veprohen:
  -Të përmendet Allahu teala, Pejgamberi i tij, falënderimi ndaj tij. Thotë Allahu teala duke sqaruar këtë çështje: "Në shumë biseda të tyre të fshehta nuk ka kurrfarë dobie, përveç (bisedës) kush këshillon për lëmoshë, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve. E kush i bën këto duke pasur për qëllim vetëm kënaqësinë e All-llahut, Ne do ti japim më vonë (në botën tjetër) shpërblim të madh." (En-Nisaa:114)

  -Të bëhet një darkë dhe të bëhet ftesë për njerzët e afërt pasi që kanë ardhur transmetime që Pejgamberi alejhi selam e ka çmuar dhe lavdëruar atë personin i cili e therrë një kurban dhe i thërret të tjerët. Kështu që mundemi të bazohemi nga kjo për të vepruar me një vepër të tillë. Gjithashtu ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit le ta nderojnë mysafirin e tij" (40 Hadithe të Imam Neveviut). Kështu që duhet të ketë organizim të mirëfilltë, për ta arritur këtë shkallë të lartë dhe ajo është nderimi i mysafirit.

  Disa udhëzime për të qenë një dasme "islame" më interesante dhe e mirë:
  -Të ftohet sëpaku një hoxhë i cili ka dituri dhe din ta kombinonë temën e martesës me islamin
  -Lejohet të organizohet një person i cili këndon ilahi dhe kënga me tekst të mirë (pa instrumenta) për manifestimin e dasmes.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  174-Pyetje: Kam te bej nje pyetje rreth bisedes ne msn a lejohet te flasin dy gjinit e kunderta ne mes veti ne msn p.sh une te flas me nje djal dhe vetem e vetem qe ta mesoj fen islame ngase jam si fillestare ne fe dhe nuk i njo te gjitha rregullat e fes islame a asht haram kjo qe te msoj fen islame nga nje djal dhe te mos ket biseda tjera me jeten private apo me diqka personale po vetem si pyetje dhe pergjigjje kur kam diqka te pa qart ne fe kisha dasht nje pergjigjje se me kan than asht haram e ndaluar kjo gje Allahu ju shperbleft

  Përgjigje: Deshta vetëm të shtoi diçka rreth kësaj temës dhe ti jap ato këshillat dhe udhëzimet që i shoh të dobishme ti ceki, edhe pse janë postuar argumentet dhe fetvatë për këtë pyetje.
  Është mirë që për tu ruajtur sa më shumë që mos të hysh në gjynah me i dit disa pika të dobishme dhe ato janë:

  -Të jet me të vërtetë mënyra e vetma apo më e mira për ta mësuar fenë, kjo nëse nuk ke tjetër mënyrë më të mirë.

  -Është mirë që ai personi të jet i martuar, kështu që sëpaku ua jep atij personit një llojë ndihmë për mos ta tepruar apo të tejkaluar kufirin.

  -Nëse ki ndonjë pyetje dhe merr nga ai personi dituri, është më e mira te ia bësh pyetjën në mënyrë indirekte (me e-mail), kështu që mos të qelët rruga për biseda të kohta dhe padobishme.

  Këto ishin vetëm disa pika, nëse njeriu me të vërtetë don me pas frikë ndaj Allahut, sepse shejtani i mallkuar punon ditë e natë për të na mashtruar me një send që nuk ja vlen ta hidhërojmë Allahut për atë. Dhe pyetja është se sa ka mundësi që nëse vetëm se është thelluar në bised me një person, qoftë edhe nëse është vetëm për fe, që ta ndalin epshin e vet?

  Ka thënë Allahu në kuranin famëlartë duke e cekur atë çka ka thënë Jusufi alejhi selam pasi që i ndodhi sprova e me vajzën që dëshrionte të bëj zina me të: "Unë nuk e shfajësoj veten time, pse epshi është shumë nxitës për të keqen, përveç atë që ka mëshiruar Zoti im, se Zoti im është që falë e mëshiron shumë." (Jusuf:53)
  Pra nuk mundemi ta ndalojmë këtë, mirëpo unë i shenova vetëm disa pika që me siguri janë dobidhënëse.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera
  175-Pyetje: motra ime qe 2 muaj e ka nje djal e ajo prej qe e ka lind dmth ka ne sasi shum shum te vogel sa qe nuk i del qumeshti djalit pytja ime eshte a ka ndonje dove a po diqka tjeter qe ta kendoj motra ime ne menyre qe Allahu tja sjell gjirin se ndoshta eshte edhe nga syshi ,
  Allahu e di me se mire ,....Allahu ju shperbleft
  Përgjigje: Padyshim se recitimi i kuranit dhe lutjtët të ndryshme, që i ka praktikuar Pejgamberi jonë i dashur Muhammedi alejhi selam, kanë një efekt të madhë në jetën e perditëshme të muslimanit apo muslimanës. Aq është efekti dhe ndikimi i madhë pozitiv, sa që ne nuk kemi mundësi ndoshta me e vërejtur sa duhet.
  1. Është sunet dhe sevap që muslimani të i lexojnë vetëvetës kuran dhe lutje të ndryshme. Transmetohet nga Aisha radiallahu anha se ka thënë: Kur është ankuar Pejgamberi alejhi selam për ndonjë dhimbje dhe penges (në trupin e tij), i lexonte vetëvetës Suret (Dovat) El-Ihlas, El-Felek dhe En-Nas duke fryrë (varët nga vendi që ka njeriu ankesë) dhe kur iu keqëzuar gjendja e tij, unë u lexojshna nga kurani dhe e fërkoshna me dorën e tij, duke shpresuar bereqetin (bekimin) e tij. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
  2. Ndersa Dovat që i thotë muslimani nëse don shërim dhe ndihmë nga Allahu ato janë të shumta. Më të preferuara janë tre dovat të sipërshënuara dhe Fatihanë (Elhamin), është mirë që të lexohet shtatë herë.
  Nga Ohtman ibn Ebi El-Asë tregon se është ankuar tek Pejgamberi alejhi selam për dhimbje që i ka pasur në trupin e tij prej që është udhëzuar në islam, atëherë i tha Pejgamberi alejhi selam: "Vë dorën tëndë në atë vend që ke dhimbje nga trupi yt dhe thuaj: Bismilah (tri herë) pastaj thuaj shtatë herë: Eudhu bi izetilahi ue kudratihi min sherri ma exhid ue uhadhir. (Kërkoj strehim prej Krenarisë së Allahut dhe fuqisë së tij nga gjithë e keqëja që e gjejë dhe i shmangëm)

  Thotë Othmani: Kështu që unë veprova ashtu dhe Allahu më shërojë nga dhimbjet që i pata, dhe akoma jam që e urdhëroi familjën time dhe të tjerët të veprojnë kështu. (Transmeton Tirmidhiu, Shejh Albani e ka konsidaruar Hadith të saktë)
  Transmetohet nga Ibn Abbasi radiallahu anhu se Pejgamberi alejhi selam ka kërkuar prej Allahut strehim nga e keqëja për Nipat e tij Hasanin dhe Husejnin duke ju thënë: "Babai juaj (e ka për qëllim Ibrahimin alejhi selam) ka kërkuar nga Allahu strehim që ti mbronë djemt e tij Ismailin dhe Ishakun duke thënë: Kërkoj për ju strehim prej fjalëve të Allahut të plota, nga çdo shejtan dhe Hamme (çdo llojë helëm mbytëse) dhe nga çdo syri i keq dhe nga ai që sjellë pasojë të keqe." (Transmeton Buhariu)

  Ndersa dova për veti (kundra msyshit apo syrit të keq) në gjuhën arabe është kështu:
  Eudhu bi kelimatilahi tammeh, min kul-li shejtanin ue ha'mmeh, ue min kul-li ajnin ue la'mmeh
  Gjithashtu të kisha këshilluar që të interesohet motra jote edhe në aspektin tjetër dhe ajo është mjekësia, kështu që ti marrin shkaqet për tu shëruar duke pasur parasysh se edhe mjekësia i ka dobitë e veta si p.sh. udhëzimi i vëllaut "abuhatabit" apo pyetje të ndryshme nga tradita jonë.

  E lus Allahun të plotëfuqishëm, që ta shëronë motrën tënde dhe gjithë mulsimanët në tërë botën dhe ta prishin sihrin e të gjithë muslimanëve që u është bërë atyre. Amin.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Mejsera
  176-Pyetje: une kam nje pytje dhe kerkoj pergjigje nga ju a asht e mundur qe me i hy dikuj ne hak nermal asht besimtar dhe kerkon te kem lidhje me te dhe te fejohem po une kam rrefuzuar per disa arsy a asht e mundur nga ky refuzim te hy ne hak me te Allahu ju shperbleft me xhenet per punen qe beni

  Përgjigje: Se pari herë dua të ndalem tek fjala "asht besimtar dhe kerkon te kem lidhje me te":
  Çdo lidhje e dy personave pa prezencen e përgjegjësit (veliut) të femrës nuk lejohet. Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Nuk vetëmohet një djalë me një vajzë vetëm me Mahremin e saj (një person i afërt që i ndalohet asaj vajzës martesa me të si p.sh. baba, mixha, daja, etj.)" (Transmeton Buhariu nga Abdullah Ibn Abbasi)
  Gjithashtu ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit mos të vetëmohet me një vajzë duke mos qenë Mahremi i saj me të, sepse i treti është Shejtani" (Transmeton Buhariu nga Xhabiri)

  Ndërsa sa i përket a i ke hy ndër hak që refuzuar të fejohesh me të, kjo është e drejta e çdo vajzës çfardo arsye të jet i pranueshëm.
  Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Dhe nuk bëhet niqa vajza (beqare) deri sa të japin lejën nga ana e saj." Pastaj e pyetun të tjerët: O i derguari Allahut! Si duhet të jet leja e saj? Pejgamberi alejhi selam tha: "Heshtja e saj (mos të refuzonë apo mos te kundershtonë)" (Transmeton Ebu Hurejra)

  Gjithashtu Pejgamberi alejhi selam e ka refuzu martesën e një vajzës, ku babai saj pa pajtimin e saj kishte tentuar me martu.
  Andaj kjo na jep që të kuptojmë, se vajza e ka të drejtën që të zgjedhë nëse interesohet ndonjë djalë ose me refuzu nëse nuk është në pajtim me atë personin që e kërkon. Kurse këtu shihet drejtësia e islamit, kurse e dim se tek ne më herët u martojshin vajzat pa deshiren e tyre. Allahu e di më së miri

 16. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 17. #9
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  177-Pyetje: Vllazni u detyrova me qel ket tem se e pash një tem ish kon "Si ta kthej borxhin" po e kishin mshel, a mun dikush mem tregu se kur skam fal namaz kam hi borxh tash jom pendu sdi ku ti gjej kta persona qe tja kthej borxhin, a mun mem dhan dikush pegjigjje?
  Përgjigje: Sa i përket borxhit duhet kthyer sepse Allahu i fal gjitha gabimet apo gjunahet përveq se borxhit sepse borxhi është Hakk i atij personit prej kujt e ke marr.
  Siç ceket edhe nëpër hadithe se gjitha mëkatet Allahu ia ka falë përveç borxhit, qoft edhe shehidi që ka gradën më të lart në xhennet dhe që hy në xhennet pa asnjë çfarë llogarie, mirëpo kur të vjene në pyetje borxhi do të përgjigjet për këtë sepse qysh thamë edhe më herët se borxhi është hakk i atij personi prej nga e ke marr.

  Argumentet për këtë janë:
  Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:
  "Shpirti i besimtarit qëndron i lidhur me borxhin e tij, deri sa t'i shlyhet."
  [Transmeton: Ibën Maxheh, Tirmidhi dhe hadithi është i vërtet]

  Ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "Kush vdes duke pasur borxh një dinar apo një dirhem, do t'i shlyhet nga punët e tij të mira. Nuk do të ketë atje as dinar, as dirhem." [Transmeton: Tirmidhiu dhe hadithi është i vërtet]
  Transmeton Ebu Katade (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) u ngrit dhe foli. U përmendi atyre se xhihadi në Rrugën e Allahut dhe besimi në Allahun, janë punët më të mira.
  Një burrë u ngrit dhe tha: “O i Dërguari i Allahut! Nëse unë vritem në Rrugën e Allahut, a më fshihen gjynahet?
  I Dërguari (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) i tha atij: "Po, nëse ti vritesh në Rrugën e Allahut, duke duruar dhe kërkuar shpërblimin e Allahut, në ballë dhe jo në shpinë (nuk ke qenë duke dezertuar dhe kthyer shpinën armikut)."
  Pastaj tha i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!): “Si the?”
  Tha: “Thashë se nëse vritem në Rrugën e Allahut, a më fshihen gjynahet?”
  I Dërguari (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) tha: "Po, nëse vritesh në Rrugë të Allahut duke qenë se ke duruar dhe ke kërkuar shpërblimin nga Allahu, në ballë dhe jo në shpinë, përveç borxhit (d.m.th. borxhi nuk të falet). Xhibrili ma tha këtë gjë (tani)." [Transmeton: Muslimi, Iben Maxhe,Tirmidhi, Nesai]

  Ai që merr të hollat e njerëzve duke pasur për qëllim t'i kthejë ato apo t'i prishë:
  Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:
  "Ai që merr të hollat e njerëzve dhe ka për qëllim që t'i kthejë ato, Allahu ia shleftë ato (e ndihmoftë në kthimin e borxhit). Ai që i merr duke pasur për qëllim shpërdorimin e tyre, Allahu e shpërdoroftë atë!"
  [Transmeton: Buhariu]

  Shuajb ibën Amër thotë: “Na ka treguar Suhejb el Hajër se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:
  "Ai burrë që merr një borxh dhe ka për qëllim që mos ta kthejë atë, do ta takojë Allahun duke qenë hajdut." [Transmeton: Iben Maxheh]

  Ndërsa rreth ksaj pyetje, përgjigjën që do e japim duke e ndarë në 3 pika:
  1- Përderisa nuk e di se kujt ja ke borxh ato para jesin tek ti sepse është një rregull në Usul-Fikh "Derisa nuk ekziston kushti nuk mundet të kryhet obligimi".
  Kusht do të thotë një vepër që nuk vlen pa të (kushtin) edhe nëse e kryen (veprën).
  Sa për ilustrim do ta sjell një shembull për ta kuptuar fjalën “kusht” se çfarë do të thotë. Për t’u falur namazi i drekës është kusht që dielli ta kalojë kupën e qiellit, d.m.th. është kusht që të hyjë koha e namazit. Nëse dielli nuk e ka kaluar kupën e qiellit, a ka mundësi që të falet dreka?! Përgjigja është jo, sepse nëse mungon kushti, nuk ka mundësi që të ekzistojë koha e namazit, që d.m.th nuk mund të hyjë koha e namazit. Ndërsa kjo rregull lidhet me atë person që ka borxh mirëpo nuk edi se kujna i ka borxh.

  2- Nëse vdes personi nga i cili ke marr borxh, disa dijetarë kanë se duhet që borxhin me ja kthy trashigimtarëve të tij që d.m.th Djalit të tij apo nipave të tij e kështu me radh.

  Sqarim: (Edhe pse ti ende nuk i ke gjet njerëzit deri në këtë moment, sdo të thotë që ka mbaru edhe me vdekjen e tyre që ju ke marr borxh, edhe nëse pas vdekjes të tij të kujtohet atëherë duhet me ja kthy borxhin fëmijëve të tij)
  3- Nëse Allahu bën caktim për vdekjen tënde ti duhesh me qen njeri i mençur siç kanë qenë selefët, para vdekjes kanë lënë Vasijet (Testament), që me ju tregu familjes tënde se ke mbet borxh tek filani e halani nëse të kujtohen.
  Besoj që do ju mjaftojnë këto argumente dhe sqarime!
  Allahu e di më së miri!

  Ebu Shehid El-Albanij & Ebu Mejsera

  178-Pyetje: Vllezer, muzika e di qe ndalohet sepse eshte haram, por pse ndalohet instrumenti une kam disa Ilahi qe jan me instrumente pse vella ata jan qe i bermbahen rregullave te All-llahut edhe i bejn Ilahit me instrumente
  se une nuk po di cila eshte me e rendesishme mos me ndegju instrumentin a po muziken Ishalla me keni kuptu vllezer Ishalla ma boni Hallall se kam ber shum pyetje por kam qef shum ti dij kto gjana.

  Përgjigje: Sa i përket ilahive që a lejohen me instrumente muzikore, kjo normalisht që është e ndaluar rreptësisht siç do i sjellim argumentet, lidhje për muzikën dhe instrumetet muzikore, edhe atë siç vijojnë.

  Argumente të ndalimit, nga Kur´ani dhe Sunneti All-llahu (Subhanehu ve Teala) thotë në Suren Llukman: “Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e më qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës së All-llahut …” [Llukmaan 31:6]

  Dijetari i Ummetit, Ibn Abbasi (All-llahu e mëshiroftë) ka thënë: "Kjo nënkupton këndimin." Muxhahidi (All-llahu e mëshiroftë) ka thënë se kjo nënkupton lozjen e daulleve (tabl). (Tafseer al-Tabari, 21/40).
  Fjala e Allahut të Madhëruar: " (Zoti) Tha: "Shko, e kush prej tyre vjen pas teje, shpërblimi i juaj është xhehennemi, shpërblim i plotë. Dhe me ate alarmin e zërit tënd, mashtroje atë që mundësh prej tyre,..." (El-isra 63-64)
  C'është për qëllim zëri i shejtanit në ajet?
  Ka thënë ibën Abbasi dhe Muxhahidi: "Zëri i shejtanit është kënga, fyejt dhe zbavitjet-argetimet."
  Kurse Ed-dahak dhe Hasan el-Basriu: "Fyelli dhe daullja." Kurtubiu dhe ibën Kethiri kanë thënë: "Kënga (është zëri i shejtanit)."

  Fjala e Allahut të Madhëruar: "A prej këtij ligjerimi (Kur'ani) po çuditeni? E po qeshni dhe nuk po qani? Madje dhe e zeni në asgje? (En-nexhm 59-61).
  Ç'do të thot: "Samidunë" (e cila është e cekur në origjinalin e Kur'anit)?
  Ka thënë ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me atë), Ebu Abide, Taberiu, Kurtubiu, ibën Kethiri dhe El-ulusiu: "Fjala "Samidunë" rrjedh nga gjuha Himjere, e kjo është njera nga fiset arabe dhe don të thot "Këngëtarë".

  I Dërguari i All-llahut (Salallahu Alejhi ve Selem) ka thënë: “Nga Ummeti im, me siguri do të ketë prej atyre që to t´a bëjnë të lejuar zinanë, mëndafshin, alkoholin dhe veglat muzikore…” (Transmetohet nga Buhariu ta´likan, nr.5590; transmetohet si mevsul nga El-Taberaniu dhe el-Bejhekiu. Shiqo el-Silsilah el-Sahihah,91 të Shejh el-Albanit (All-llahu e mëshiroftë) Ibn el-Kajjim (All-llahu e mëshiroftë) ka thënë: “Ky hadith është sahih, i transmetuar nga Buhariu në Sahihun e tij, ku ai e paraqiti atë si argument dhe e deklaroi si mu´allak dhe mexhzum." Ai tha:” Kapitull në të cilin trasmetohet për ata të cilët lejojnë alkoholin duke e thirrur atë me emra të tjerë.”

  Shejh Islam Ibn Tejmije (All-llahu e mëshiroftë) ka thënë: “Ky hadith tregon se ma´azif janë haram, ndërsa ma´azif do të thotë instrumente muzikore, bazuar në dijetarët e gjuhës (arabe). Kjo fjalë përfshinë të gjitha llojet e këtyre instrumenteve.” (El-Mexhmu´, 11/535)

  Hadithi, të cilin e transmeton Ebu Malik El-eshariu (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Nga ummeti im do të këtë njerëz që do ta pijnë verën duke e emërtuar me tjetër emër dhe do të luajnë me këngë e muzikë e Allahu do t'a shafit (leshojë) tokën dhe prej tyre di t'i shëndrrojë në majmuna dhe derra". (Hadith i vërtetë, i nxjerrur nga ibën Maxhe dhe Et-taberaniu, kurse e vërtetoi Albani).
  Imam Ibën Kajjimi thotë: Në hadithin (paraprak) ndalohen veglat muzikore (el-meazif) dhe Pajgamberi a.s. iu ka premtuar argetuesve me këngë e muzikë se Allahu xh.sh. do t'u lëshojë tokën dhe do t'i shëndërrojë në majmuna dhe derra.. (Shiko: Igathetu el-lehfanë 1/261).

  Dijetaret e Sahabëve, tabiinëve, katër medh-hebeve dhe të tjerët janë të njëzëshëm se fetarisht, kënga dhe muzika është e ndaluar, që prej fjaleve të tyre janë:
  Ka thënë Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë): "Kënga dhe veglat muzikore janë fyejt e shejtanit".
  Ka thënë Imam Ebu Hanifja: "Kënga është prej mëkatëve , të cilave duhet distancuar mënjëherë nga ajo".
  Ka thënë Imam Maliku: "Tek ne, me këngë merrën vetëm mëkatarët. Vallë a ka të mençur që thotë se kënga-muzika është hak?
  Ka thënë Imam Shafiu: "Kënga-muzika është e urrejtur dhe pavlerë, kush e tepron ne të është mendjelehtë dhe nuk pranohet nga ai dëshmia".
  Ka thënë Imam Ahmed ibën Hambeli: "Kënga mjellë në zemër hipokrizi".
  Besoj që ju mjaftojnë këto argumente!
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Shehid El-Albanij

  179-Pyetje: Çfarë është vendimi lidhur me shikimin e serialeve që transmetohen në televizor?

  Përgjigje: Muslimanit i takon të ketë kujdes për kohën e tij në atë që do t'i sjellë dobi atij në këtë jetë dhe Jetën e Përtejme, ngaqë ai është përgjegjës për kohën që e kalon; si e ka kaluar atë? Allahu i lartësuar thotë: „A nuk ju dhamë mjaft jetë, që kushdo që do të pranonte këshillën të mund ta pranonte“ . Keshtu ka thene edhe me nje fetva shejh Feuzani.
  Kështu që këto Filma dhe seriale që janë përhapur sidomos në mesin tonë (seriale spanjolle dhe të amerikës latine) përmbajnë të këqia, prej tyre:

  - Tema e tepërt rreth dashurisë dhe asaj të tradhëtisë duke bërë zina (amoralitet) dhe duka kaluar njëri me tjetërin. Ka thënë Allahu teala: “Dhe mos iu afroni imoralitetit (zinasë), sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe.” (El-Isra:32) Gjithashtu ka thënë Pejgamberi alejhi selam: “Syri bën zina, kurse organi pastaj ose e vërteton këtë (vazhdon deri sa të bën zina) ose ju shmangët”.
  - Shembulltyrë të keqe: Grat të cilat e kalojnë kohën vetëm duke u zbukurar, shetitur dhe duke ec me burra të ndryshme, kurse bëhet shkak për mospasimit të Pejgamberit tonë alejhi selam, madje vet Filmi apo Serialet kanë ndikim të madhë në psyqiken e njeritu. Thotë Allahu teala: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-llahut, kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e All-llahut në botën jetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh All-llahun.”
  - Humbja e kohës ku njeriu as nuk përfiotn në aspektin e fesë, as në atë të shkencës asnjë drejtim të dobishëm që është për njeriun kurse koha është e shtrejntë siç e dim. Allahu ka thënë në kuranin famëlartë: “ Pasha kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.” (El-Asr). Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera & Ebu Kudameh

  180-Pyetje: Dëshprimi nga kjo jet???S.a qfar d.m.th se shum shpesh deshprohem nga kjo jet edhe um vjen gjith aj mendimi ma mir me dek se sa gjall,p.sh kur smuj me realizu ni gje qe kam qef deshprohna prej vetes dhe prej jetes qfar shenje osht kjo shum shpesh pom ndodh....All-llahu ju shperbleft....
  Përgjigje: Motër do të mundohem inshallah të sjelli cka Allahu naj ka cekur për kete qeshtje,ndoshta sun ja japëm hakun por inshallah sado pak ti themi disa fjal qe inshallah të bajn dobi.
  Nuk ja vlen njeriut ne ketë dunnja të mërzitet për veqë se për gjunahet e veta apo për çështje te fesë Allahut.

  Thotë Allahu në Kur-an famëlart: Kur e godet njeriun ndonjë e keqe, ai na lutet Neve, e kur nga ana Jonë ia shndërrojmë atë në ndonjë të mirë, ai thotë: “Kjo më është dhënë në bazë të dijes sime!” Jo, por ajo është një sprovë, por shumica e tyre nuk e dinë.

  Pra nuk mbetët diq tjeter pos ti kthehimi Allahut në kësi gjendje, së pari herë me atë se ajo që të ka goditur është caktim nga Allahu, dhe per atë që te ka goditur te pajtohesh me atë caktim duku ju kthyer Allahut me lutje dhe dua të ndryshme qe Allahu të ta lehtëson at gjendje,sepse Aallahu është Qetsues i perpiktë i zemrës tende kunder fatkeqsive që të godasin.
  Me perkujtime e Emrit të Tij të qetësohet zemra dhe të freskohet shpirti,të shuhet flaka e zemërimit,kthehet mendja ze vendë bindja.
  Allahu thotë : Allahu është shum bëmires ndaj robëve të vet (42:19).
  Mos u merë me te kaluarën
  A mundë ta riktheshë fëmijen në shtratin e barkut të nënës së tij?,Po qumshtin a mund ta ktheni ne gjoksin ku ishte ?, Po lotin a e kthen në sy pasi që u derdhë!jo kurë.....! Ajo që ndodhi u bë dhe shkoi.kaloi nuk kthehët më .... Për këtë mos jeto me të kaluarën që të verbohesh e të humbësh.
  Pra në momente të veshtira mos u humb,jetoji ata në mënyr më të mirë,mos e ndërprej aktivitetin tënd,se nga kjo kohë dë të mundesh të mbjellësh trëndafila dhe me erë të këndshëm. Allahu thotë: “Por mund që ju ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e ai është dëm për ju. All-llahu e di (fundin e çdo sendi) e ju nuk dini.” (2:216)

  Një Poet arab thotë:
  O shoku im!Për Allah,asnjë fatkeqësi
  Nuk zgjatë përjetë,sado e madhe që të jetë
  Nëse një e tillë të bie sot,mos ui gjunjëzo
  Dhe kur të rrëshqet këmba shumë mos u anko.
  Sa njerëz fisnik u sprovuan me fatkeqsi ata ban durim.

  Shoku i Pejgamberi (aljhi selam) Ma kil Ibn Jasin transmeton se Pejgamberi alejhi selam ka thënë"Zoti juaj i Mëshirshmi dhe i Lartësuari thotë O biri i Ademit ,dedikoja kohën tënde adhurimit Tim dhe Unë do të ta mbush zemrën ne pasuri dhe duart me furrnizim.O biri Ademit mos largo veten nga Unë, përndryshe do të ta mbush zemrën me varfëri dhe duart me probleme që do të preokupojnë. Pra edhe nga ky hadith gjithashtu kuptojmë se kthimi tek Allahu duhet të jetë për çdo brengë dhe dëshprim,

  Më ne fund Lusim Allahun që Allahu t; ia mundëson që në zemrën tuaj dhe çdo muslimanje dhe myslimani të jep rahati dhe lumturi.
  Më në fundë të kisha këshilluar te lexosh LIbrin "Mos u trishto" Autori (Aid El-Karni), fletë për ketë gjendje në pergjithësi. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  181-Pyetje: Perse Allahu, n'Kur'an, e perdor ket term "Ne"?
  Perse Allahu, n'Kur'an, e perdor ket term "Ne" ja Psh:
  Ne Krijuam qiejt dhe Token dhe gjithe cka ka ndermjet tyre brenda gjashte ditesh dhe ne nuk ndiem Lodhje. Ndersa ne e dim se Allahu eshte nje nuk ka shok, nuk ndahet n'pjes, as ska lindur ke as nuk eshte i Lindur.
  Pres Pergjigje nga ata t'cilet kan njohri t'medha rreth Fe-s, eio ata te cilet vetem Emrin ja kan ndegjuar Fe-s (Nuk kan njohuri t'shumta rreth Fe-s) Pershendetje nga ana ime.
  Përgjigje: Allahu te'ala në shumë vendëve të kuranit ka thënë Ne kemi krijuar apo Ne kemi zbritur e kështu me radhë.

  Është përgjigjur për këtë pyetje Shejh Abdul Hajë Jusuf (Mufti apo Hoxhë i ëebfaqes më të vizituar islamëeb.net) duke thënë:
  Allahu teala me këtë ka dashur ta madhëron vetëvetën për egzistimin e tij të lartë që e ka. Kurse në disa ajetëve të tjera në kuran thotë Allahu teala Unë si p.sh.: "(Përkujto Muhammed) Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zëvendës!” (El-Bekare:30). Kjo na jep të kuptojmë se Allahu teala e madhëron vetëvetën kur Ai don.

  Gjithashtu Komentatorët e Kuranit (si p.sh. Shejh Sa'di, Tabariu ose Ibn Kethiri) e kanë komentuar këtë çështje duke e ndarë këtë në dy mendime:

  1. Me thënë Ju vend të fjalës Ti është më me respekt dhe më e mirë, atëherë gjithashtu nëse thotë Allahu teala Ne vend të Unë e ka urtësinë e vet, në atë aspektin që Allahu teala e ngrit vetëvetën me këtë i cili e meriton më së shumti me u madhëruar.

  2. Në ajetet ku ka thën Ne kemi krijuar apo Ne kemi zbritur ipet komenti se Allahu teala ka krijuar duke i marr per sebeb në punen që është kry gjatë asaj procedurës (si p.sh. krijimi i njeriut) që kanë marr pjes melaiket siç na ka treguar Pejgamberi alejhi selam se vjen meleku dhe ua jep shpyrtin njeriut që është në barkin e nënës së tij. Nderse zbritja e kuranit e dim se është bërë nepërmjet Xhibrilit alejhi selam kështu që Allahu kur ka thënë Ne e kemi zbritur d.m.th. me gjith ata të cilët kanë marr pjes apo i ka bërë Allahu sebeb me urtësinë e tij gjatë asaj procedures.

  Kush ka interesim më shumë, padyshim ka mundësi në librat më të njohura në lëminë e komentimt të kuranit me u kthy si p.sh. Komentimi nga Dijetari Ibn Kethiri, kurse duhet ti shfetojnë ajetet që flasin me foje si Ne krijuam apo Ne e kemi zbritur e shumë shpejt hasësh në komentimin e kësaj çështje.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  182-Pyetje: Si ta kthej borxhin?
  Es selmau alejkum ue rahmetullah
  Para nje viti e kam ble nje telefon prej nje personi,dhe nje dite mu kujtua se i kam mbet borxh 1 euro. Telefoni kishte qene ne gjendje jo te rregullt plotesisht,dhe une ate person nuk e njoh tash pas nje viti. Çfare duhet te bej ?
  Ue selam alejkum
  Përgjigje: Fillimisht kërkojmë ndjesë vëlla, për vonesën e përgjegjës ndaj kësaj pyetje.
  Sa i përket borxhit që i keni mbetur borxh atij personi, ku prej atij e keni blerë mobilin, për këtë çështje do bazohemi tek një rregul ku ajo mësohet në Lëmin e Usulu-Fikh (Bazat e Jurispudencës), : "En-Nadir La Hukme Leh", që d.m.th. (E rralla nuk ka dispozitë).

  Dhe prej këtij rregulli mundemi të nxjerrmi se përderisa nuk e takon personin që keni ble mobilin apo nuk të kujtohet personi në fjal, atëherë ato para mbeten tek ju.
  Allahu e di më së miri
  Ebu Shehid El-Albanij


  183-Pyetje: A eshte e pelqyeshme?
  Esselamu alejkum
  un doja te pyesja ne eshte e pelqyeshme ose e lejuar qe meshkujt te ikin ne plazh.Dmth e di qe mund te ikin,normalisht duke pasur te mbuluara pjeset e trupit qe nuk i lejohet ti ekspozojne
  por per faktin qe ne plazh ka dhe shume njerez perreth ose me sakte vajza qe jane te zhveshura.a e ben kj gje plazhin te ndaluar? Allahu jua shperblefte
  Përgjigje: Do zgjerohem në përgjigje pasiqë disa njerëz e kanë keqkuptuar islamin duke thënë që islami po është i ngurt dhe se nuk i lejon të mirat dhe dëfrimet etj...
  Do sjelli disa argumente dhe shembuj që të qartësojmë këtë çështje më detalisht edhe pse motra ka kërkuar vetëm për vëllezërit që dojnë të shkojnë në plazh, mirëpo unë do flas në përgjithsi edhe për meshkuj edhe për femra.
  Feja islame është feja e Allahut dedikuar njerëzimit gjer në amshim, dhe si e tillë, ajo, përveç sferës së adhurimit përfshinë dhe sferave tjera, në mesin e të cilave edhe atë të dëfrimit, madje edhe duke e cilësuar si dobiprurëse, nëse behet në kënaqësi të Allahut.

  Po, islami nuk është fe e ngurtë, siç keqinterpretohet, Islami nuk është fe e robërisë, siç propagandohet, jo, Islami është fe e njerëzisë, arsyes, moralit dhe nderit. Pushimet verore në plazhet e detit; haram apo hallall?! A lejohen apo ndalohen?!.

  Keqkuptimin e parë që e hasim në rrugën tonë drejt sqarimit të së vërtetës përkitazi me këtë tematikë është: Islami nuk lejon të mirat, dëfrimet, argëtimet, dhe sikur është antihuman…
  Athua pse?! Për shkak se ua ndalon shfryrjen e pakontrolluar te epsheve? Për shkak se iu detyron ta njihni veten tuaj si njerëz? Jo, Islami lejon te mirat dhe nxit për to. Thotë Allahu duke na treguar se çdo gjë ne esence është e lejuar nëse është e mire dhe e dobishme për njerëzit:"Të pyesin ty (Muhammed), çka u është lejuar atyre? Thuaju: "U janë lejuar të gjitha ushqimet e mira...". (el-Maide, 4)

  Pas kësaj ekspozeje qe bëmë na lejohet te iu drejtohemi te gjithë atyre qe kane keqkuptuar Islamin me një ajet kur'anor: Thuaj: "Kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që All-llahu i krijoi për robtë e vet?" Thuaj: "Ato janë në këtë botë për ata që besuan, e në ditën e kijametit janë të posaçme për ta. Kështu ia sqarojmë argumentet një populli që kupton". (el-A'raf, 32)

  Ne muslimanët Detin nuk e konsiderojmë aspak te keq, si ta bëjmë një gjë kur nuk kemi arsye ngase prej tij kemi: Ujin, qe është baze e jetës, siç thotë Allahu: “...Dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë?". (el-Enbija, 30)

  Prej tij kemi ushqim te shijshëm me kalori, si dhe kemi edhe nxjerrjen e gurëve të çmuar, si margaritarët, pastaj nxjerrjen e gazit të lëngët , etj. Thotë Allahu: "Pastaj, Ai është që nënshtroi detin, që prej tij të hani mish të freskët, e prej tij të nxirrni stoli që i mbani (i vishni)...". (en-Nahl, 14)

  Përse ndalohet shkuarja në plazhe publike?
  Ndalohet ngase te këqijat që gjenden atje ua mundin të mirave, kështu që njeriu që është atje, edhe nëse është i mbuluar dhe veshur sipas fesë, prape ndalesa është në fuqi. Kjo për arsye se gratë e tyre dhe vet ata gjenden në mesin e të këqijve, gjenden në mes të lakuriqësisë, muzikës, skenave spontane të erotikes, gjenden krahë për krahë me njerëz, te cilët do te duhej t'i thërrisnin në Islam e jo të jenë në aradhet e tyre.
  Thotë Allahu: "Ata që mohuan të vërtetën nga beni israilët, u mallkuan prej gjuhës së Davudit dhe Isait, të birit të Merjemes. Kështu u veprua sepse kundërshtuan dhe e tepruan. 79. Ata ishin që nuk ndalonin njëri-tjetrin nga e keqja që punonin. E ajo që bënin ishte e shëmtuar". (el-Maide, 78-79)

  Imam Muslimi transmeton se Pejgamberi, alejhi's selam ka thënë: "Kush e shef prej jush ndonjë të keqe le ta ndalë me dorë, nëse nuk mundet me dorë atëherë me gjuhë, nëse nuk mundet as me gjuhë atëherë me zemër por ky është besimi më i dobët".

  Pastaj përzierja burra gra nuk është aspak e lejuar sikur qe nuk lejohet shikimi ne avretet e njeri tjetrit, e qe është e pamundur një gjë e tille. Pranë Muhammedit, alejhi's selam kaloi një njeri i cili kishte zbuluar kofshën e tij. Muhammedi, alejhi's selam i tha: Mbuloje kofshën ngase ajo është avret (turp për t'u zbuluar)".
  (Transmeton Tirmidhiu ndërsa Shejh Albani ne Sahihu ve daifu suneni't Tirmidhijj, nr. 2796 e ka cilësuar autentik )

  Vëlla! Mos harro se edhe syri bën zina, edhe këmba bën zina, edhe dora bën zina. Thotë Pejgamberi, alejhi's selam: "Njeriut i është shkruar te beje zina dhe këtë patjetër: Zinaja e syve është shikimi, zinaja e veshëve është dëgjimi (i ndaluar), zinaja e gjuhës është te folurit (e keq),...!". (Transmeton: Buhariu dhe Muslimi)

  Pështjellimi burra e gra, edhe nëse të gjithë janë të veshur sipas normave fetare, është i ndaluar madje edhe ne xhami e lere me tjetërkund. A nuk ka ndaluar qe gjate daljes te përzihen burrat dhe gratë, a nuk ka treguar se safi-rendi me i mire për gra është i fundit ndërsa për burra safi i pare? Natyrisht se po dhe synim prej synimeve te këtyre thënieve është shmangia përzierjes eventuale.

  Përkujtoni këto këshilla!
  Kur te shkoni ne det mos harroni se aty është vendi ku Allahu mposhti kundërshtaret e Tij dhe shpëtoi besimtaret e Tij. Allahu i Madhëruar përmend ne Kur'anin Famëlartë tregimin e një populli qe Allahu ua beri te shenjte ditën e xhuma por ata kundërshtuan kështu qe ua beri ditën e shtune te shenjte por që ua ndaloi të punonin në të. Në këtë ditë, si sprove e Allahut për ta, u vinin peshqit sheshazi mbi ujë dhe afroheshin ndaj tyre, kurse në ditën kur ata guxonin të peshkonin, peshqit fshehshin në thellësira të detit dhe ata nuk mundeshin t'i gjenin? Çka bënë çifutët, njerëzit mashtrues dhe të prishur? Ç'farë hile bënë? Thuhet se ata gropuan gropa në ditën e xhuma, kurse në ditën e shtunë, në te u futën peshqit. Kurse të dielën, këta dolën dhe i mblodhën peshqit. Por çfarë ndodhi me ta? Allahu i shndërroi në majmune. Thotë Allahu: "E kur ata tejkaluan me arrogancë të hapët nga ajo që ishin të ndaluar, Ne i shndërruam në majmunë të përbuzur". (el-A'raf, 166)

  Kujdes nga mëkatet
  Kujdes nga mëkatet ngase ndodhe qe njeriu ta bën një mëkat e ta konsideroje te vogël ndërsa ai e shkatërron atë. Thotë Allahu:"Kur ju atë (shpifjen) e përcollët me gjuhën tuaj dhe për atë që nuk kishin kurrfarë dije folëshit) duke menduar se ajo ishte imtësi e parëndësishme, ndërsa te All-llahu ajo është e madhe". (en-Nur, 15)

  Ndërsa transmetohet nga Enesi r.a. që ka thënë: " O ju njerëz jeni duke bërë disa punë harame që në shikimin tuaj janë më të imëta se qimja, kurse në kohen e Pejgamberit a.s i kemi llogaritur se janë shkatërruese".
  Besoj që mjaftojnë këto argumente, sugjerime dhe këshilla.
  Allahu e di me se miri.
  Ebu Shehid El-Albanij

  184-Pyetje: Pare te gjetura?
  Selam Alejkum
  Jetoj diku ne perendim dhe i kam gjet disa para cilat jan hapat qe duhet marr nket rast nuk ka me ato pare ndonje adres apo numer veq paret dhe ketu vshtir me gjet personin e si te veproj cilat jan menyrat nket rast me ndonje argument ose tregim jo sipas mendimit Inshallah se mendime kam edhe un plot hehe selam alejkum
  Përgjigje: Pasi që e ceke se don argument apo ngjarje, e pash të arsyshme të shkruaj ty si përgjigje një fetva (përgjigje rreth një pytje në çështjet e sheriatit) të dijetarit të famshëm Shejh Bin Bazit, Allahi e mëshiroftë, i cili padyshim është për kohën tonë një prej dijetarëve më të mdhej.

  Është pyetur Shejh Bin Bazi me të njejten pyetje kurse ai është përgjigjur:
  Duhesh me pyet në vende ku tubohen njerzët për këto para: Të thuash, kam gjetur para në filan rrugën apo ne filan lagjen e kështu me radhë - para, dollarë, dinarë, rijal të saudisë e gjithçka që është e ngjashme më këto. Nëse të vjen ndonjë njeri të argumentohet dhe ta sqaron se si i ka humb dhe është i besueshëm, atëherë ja jep këto para. Mirëpo nëse nuk të lajmërohet asnjë njeri dhe kalon një vitë, atëherë i merr ti. Kështu pra ka urhdëruar Pejgamberi i jonë alejhi selam, duke e defiunu këtë çëshjte me një vitë të plotë si kohë për të pritur. Kurse gjatë kohës bën lajmërim në shitore, xhami apo çfardo qoftë prej vendëve publike afër atij vendit ku i ke gjetur ato para. Gjatë një muajit tre ose me shumë herë e vepron këtë. Kështu vepron deri sa të kalon një vitë dhe nëse nuk lajmerohet dikush, atëherë i merr ti. Vetëm nëse është një sasi e vogël të parëve apo nuk kanë vlerë të madhe në atë vend si p.sh. 20 euro apo 30 e kështu me radhë, atëherë ska nevoj të bësh lajmërim dhe e ki të drejten me i marr ose me i lanë.
  Burimi i fetvas nga gjuha arabe (me shkrim edhe audio): http://ëëë.binbaz.org.sa/mat/13050

  Në fund deshta si sqarim për atë çka ka thënë shejhi për me pyet, mundesh atij personit p.sh. një lloj testi me ja bë: Sa para kanë qenë e kështu me radhë që të sigurohesh e mos ti marrin çdo njeri që të bëhet padrejtësi sidomos në kohën e sodit që njerzët janë mbushur me padrejtësi.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Mejsera

  185-Pyetje: jam ne shkoll mas dite dhe me iki ikindija,dhe kur t vi prej shkolle pak para kohes se jacis e fali ikindin kaza, akashamin para jacis dhe hyn koha e jacis e fali jacin . A bën kshtu , edhe tash me 29.3.2009 ora ka mu ndrru me bjen te me ik dreka d.m.th nuk muj me fal dreken kur hyn koha para ores 13 qka me propozoni ju a ta fali dreken para se mu nis per ne shkoll a kur te vi prej shkolles kaza, i bej këto pytje se nuk kam mundesi te falem ne shkoll kurrsesi jom mundu me kshyr a mundem mu fal po ,jo..edhe qe po e fali naj namaz kaza shum po merzitna se spom doket mire po sido qe te jet ishalla ALLAHU na ndihmon neve muslimanve ....
  Allahu ju shperbleft.......ma boni hallall nese nuk jam e kjarrt ose gjat gabimeve ne shkrim
  Përgjigje: Sa i përket për kohën aktuale, të lejohet bashkimi i namazeve me drekën dhe ikindinë në kohën kur hyn dreka - dhe anasjelltas namazi i i ikindis me drekën në kohën e ikindisë; Gjithashtu e njejta është edhe me akshamin dhe jacinë: Argument për bashkmin e namazeve e kemi hadithin që vijon.

  Tansmetohet nga Ibën Abasi se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka bashkuar namazin e drekës me ikindinë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë pa ndonjë shkak të caktuar, d.m.th. nuk e ka bërë këtë gjë për shkak të frikës apo shiut. Kur u pyet se përse e bëri Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] këtë, Ibën Abasi tha: “E bëri për të mos vënë në pozitë të vështirë popullin e tij”. (Buhariu)
  Ndërsa sa i përket që ke përmendur se kur të ndrrohet koha, atëherë nuk mundësh të arrish as bashkmin e namazeve përshkak se obligohesh të dalësh nga shtëpia para kohës së drekës, këtu është çështja se nuk lejohet falja e namazit para se të hyn koha dhe per këta ka pajtim te gjith dijtarëve. Por ajo që lejohet të bësh përshkak se në shumë vende sidomos dreka thiret pak me vonës p,sh maqedoni,kosove thiret e ezani në ora 13:00 ndersa koha hyn në 12:45 apo më saktë e kshyr orarin e namazit (Takvimin), që nëse është puna per pak koh edhe pse ska thir ezani të lejohet të falesh dreken pikerisht,por me shumë jo pasi qe është pajtimi i gjith dijtarëve se nuk lejohet falja e namzëve para se me hyrë koha,obligohesh që gjat kesaj kohe te gjesh nje koht të ne te cilën mundesh te falish namazin Allahu Allahu ta lehtësoft
  Gjithqysh duhet të mundohësh që mos të mbetë namazi kaza.
  Ndërsa ne bëjm dua që Allahu ta mundësoftë që ta falësh namazin në kohën e duhur.
  Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh & Ebu Mejsera

  186-Pyetje: Si duhet thene salavatet ,per shembull po du qu salavate (me thon) njo 100 here ?
  Përgjigje: Në fillim do ti sjellim disa nga hadhithet që kan ardhur për vlerën e Saëlavateve tani ne vijim inshallah do ti sjellim edhe salavatet.
  Pejgamberi (Salallahu Aljehi ve selem) ka thënë:
  "Kush më dërgon mua një salavat, All-llahu i Madhëruar ka për t`i dërguar atij me të dhjetë salavate."( Transmeton Muslimi 1/288)

  Pejgamberi (Salallahu Aljehi ve selem) ka thënë:
  “Koprac është ai i cili kur përmendem pranë tij nuk bie salavat mbi mua”. (Transmeton Tirmidhiu dhe të tjerë (Sahih El-Xhamiu 3/25 dhe Sahih Et-Tirmidhi 3/177)
  Pastaj ka shtuar:"All-llahu ka melaike, të cilat shetisin nëpër tokë dhe m'i përcjellin përshëndetjet e umetit tim".( Transmetojnë Nesaiu dhe Hakimi 2/421. Albani e ka bërë të vërtetë në librin Sahih En-Nesai 1/274)

  Pejgamberi (Salallahu Aljehi ve selem) ka thënë:
  "S`më përshëndet askush e që All-llahu të mos ma kthejë shpirtin derisa t`ia kthej përshëndetjen". ( Transmeton: Ebu Davudi nr.2041, Albani e ka bërë të mirë (hasen) në librin Sahih Ebi Davud)

  Ja këto jan prej Salavateve që kan ardhur për në namaz ,normal se mundet te kondohene dhe jasht namazit

  All-llahumme sal-li ‘alá Muhammedin ve ‘ala áli Muhammed, kema sal-lejte ‘alá Ibrahíme ve ‘alá áli Ibrahím inneke Hamídun Mexhíd.
  All-llahumme barik ‘alá Muhammedin ve ‘alá áli Muhammed kema barekte ‘ala Ibra¬híme ve ‘alá áli Ibrahím inneke Hamídun Mexhíd.
  All-llahumme sal-li ‘alá Muhammedin ve ‘alá ezvaxhihi ve dhurrijjetihi, kema sal-lejte ‘ala áli Ibrahím, ve bárik ‘alá Muhammedin ve ‘alá ezvaxhihi ve dhurrijjetihi, kema bárekte ‘alá áli Ibrahíme inneke Hamídun Mexhíd.

  Ndrsa kjo ka ardhur në hadith që duhet thënur në dhikrin e sabahut dhe mbrëmjes.
  Pejgamberi (Salallahu Aljehi ve Selem) ka thënë: "Kush dërgon salavat mbi mua çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, atë person do ta arrij shefa-ati im Ditën e Gjykimit".
  "All-llahumme sal-li ve sel-lim ّala nebijjina Muhammed"(10 herë)
  (Taberaniu me dy senede njëri prej tyre është i mirë) (Mexhmeaz-zevaid 10/120 dhe Sahihut-tergib vet-terhib 1/273)

  Ebu Kudameh

  187-Pyetje: a ban ma ban njetin me goj me shqiptu apo veq me zemer.
  Përgjigje: Bërja e nijetit me gojë është bidat (risi), sepse nuk është transmetuar ndonjë argument i saktë që të tregojë së Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] apo shokët e tij e kanë bërë këtë gjë. Nga ana tjetër, vendi i bërjes së nijetit është zemra, andaj nuk është e nevojshme bërja e tij me gojë.

  Shumë njerëz mendojnë se bërja e nijetit me gojë është mendimi i medhhebit hanefi, gjë që nuk është e vërtetë, pasi mendimi më i saktë i medhhebit hanefi lidhur me këtë çështje është se vendi i nijetit është zemra. Për më tepër, shih librin “El-ihtijar” (kapitulli i suneteve të abdestit), i cili studiohet në shkollat e mesme të universitetit të Ez’herit në medhhebin hanefi.
  Kështu thotë Ibën Bazi Allahu e mëshiroft.

  Ebu Kudameh

  188-Pyetje: cilat jane kushtet per te derguar ne haxhxh ndonjerin per njeriun e vdekur
  Përgjigje: Fillimisht do cekim hadithin që lejohet një gjë e tillë.
  Transmetohet nga Abdullah ibn Burejde nga baba i tij, se një grua kishte shkuar te Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem dhe i kishte thënë :"O i derguar i Allahut nëna ime ka vdekur dhe nuk ka shkuar në haxh, a bën të shkoj unë tani për të?? I tha Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, Po shko për të". [Transmeton: Muslimi]

  Kushtet për ndonjërin në vend të atij personi që ka vdekur, që të shkon për ta kryer haxhin janë:
  1- Fillimisht ai person i cili ka vdekuar duhet që të kishte vdekur si musliman (Që të mund të bëhet pastaj haxhxhi për të).
  2- Dëshira e tij për ta kryer haxhin (Apo duke lënë testament), mirëpo mundësia e tij ka qenë e kufizuar dhe ska pasur mundësi (gjatë jetës së tij).
  3- Të porositet -Bedel- Zëvendës, obligohet që ky person që shkon në vend të tij, ta ketë të kryme haxhin vet fillimisht pastaj mundet të shkon bedel (Për dikë tjetër).
  4- Njeriu që shkon bedel, të jet i devotshëm, i besueshëm dhe i sinqert.
  5- T'i kthejë ato që ia ka pas dikujt hak ose t'u kërkoj falje (hallallëk) pa marrë parasysh se ato dëme a janë të karakterit fizik, material apo moral. (Që nënkuptohet që ai person i cili ka vdekur nëse ka vdekur duke pasur borxh, i obligohet familjes më të afërt që ti'a kthejnë borxhin e pastaj të dërgojnë ndonjë person bedel).

  Këto ishin disa kushte që i obligohet personit që donë ta qonë bedel (zëvendës), ndonjë për prindërit e vet psh.
  Allahu e di me se miri.
  Ebu Shehid El-Albanij

  189-Pyetje: A ka dov per studenta qe me thon at dov po ta lehtesojka shkollen,une e kundershtova ket thenie.....Kisha pat deshir qe me komentu edhe vellezerit se a ka apo nuk ka
  Nese Kka Allahu Alem inshallah ma fal gabimin
  Përgjigje: Vëlla dua të posaqeme per studentat nuk ka pos qe ka ardhur duja që:
  Transmetojnë Ibën Sunnijj në Amelul-jevmi vel-lejleh nr:54 Ibën Maxheh nr:925; Isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të mirë (hasen) Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti (Zadul-Me'ad 2/375

  All-llahume inni es`eluke ilmen nafi`an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen.
  (O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m'i pranosh veprat e mia)
  Edhe një ndër duat që e ka ba pejgmaberi Salallahu Alejki ve Selam, është edhe kjo: “O Allah ma shto diturinë dhe me mbroj nga dituria nga e cila nuk kam dobi”.
  Gjithashtu sa i përket pyetjes mund të cekim edhe hadithin që ka ardhun posaqërish për diturin:Pejgamberi, Sallahu Alejhi ve Selam, ka thënë: "Kush niset në rrugë që të kërkojë dituri, All-llahu do t'ia lehtësojë me të rrugën për në Xhennet."
  (Transmeton Muslimi)
  Normal se në kët dua apo në hadithin që cekëm është qëllmi për një mësim që është i dobishëm për veten dhe për shoqerin ,e qe nuk është në kundershtim me fenë e Allahut. Allahu e di më mirë.

  Ebu Kudameh

  190-Pyetje: a ka hadithe per zhgenjimin a din ndokush nese din ishte mir me i shkru.
  Përgjigje: Vëlla i dashur sa i përket Zhgënjimit hadithe të posaçëm nuk kam hasur e që jam munduar mirëpo skam hasur.Mirëpo nuk them që ska, mundësi me pas, ndërsa hadihte që kan ardhur për dëshprimi, pikëllimi i kam sjellë më poshtë.
  Do të cekim disa ajete të cilat kan ardhur për këtë fjalë pikërisht.
  Allahu thotë në Librin e Tij fisnik: "Meqë lanë pas dore atë me çka u këshilluan (t’i drejtohen Zotit), Ne ua hapëm dyert e çdo gjëje (begatie) derisa kur u gëzuan për atë që ju kishte dhënë, i kapëm befas, e ata mbetën të zhgënjyer". (En'am: 4) Gjithashtu i lartësuari ka thënë: "Edhe sikur t’i mëshironim ata (idhujtarët) dhe t’ua kishim larguar fatkeqësitë, atado të vazhdonin të zhyteshin në zhgënjimin e tyre". (Muminun: 75)

  Zhgënjim m. sh.
  1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve zhgenjej, zhgenjehem.
  2. Ndjenja që përjetojmë, kur dikush a diçka nuk na del ashtu siç e pritnim ose siç e mendonim, por na del keq, humbja e besimit a e shpresës që kishim te dikush a te diçka; pakënaqësia që lind kur zhgënjehemi. Zhgënjim i hidhur (i thellë).
  Ndjenja e zhgënjimit. Solli zhgënjim. Pësoi një zhgënjim.

  Do sjellim edhe disa hadithe duke u bazuar ne kuptimi e fjalës Zhgënjim
  Thote Muhammedi a.s: "Kush ipet pas kerkimit falje-istigfarit (dhe e ben shprehi), Allahu s.ë.t nga cdo problem i gjen rrugedalje, nga cdo pikellim i gjen lehtesi(dhe largim te tij) dhe e furnizon prej nga nuk e kujton fare". (Ibni Maxhe dhe Davudi).

  Enes iben Maliku transmeton se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thene: E Allahu gezohet me teper kur robi i Tij pendohet se sa ndonjeri prej jush nese do te kishte qene ne nje shkretetire te madhe me devene e tij, e ajo papritmas humbet, e mbi te ka patur te ngarkuar ushimin dhe pijen e tij. (pasi qe e kerkon) humbe shpresat se mund ta gjej, shkon dhe shtrihet nen hijen e nje druri. Pasi qe humbe shpresat, duke pushuar, papritmas sheh devene qe eshte kthyer prane tij. E kape ate per kapistrin e saj dhe nga gezimi i madh thote: o Allahu im, Ti je robi im kurse une jam zoti yt, gabon per shkak gëzimit të madh. (Buhariu dhe Muslimi)

  Nga ky hadith kuptohet se pasi që ka humbë deven e ka kapluar dëshprimi duke i humbur gjitha shpresat, dhe duke u pikëlluar e që nën kupton se ëshë zhgenjyer.
  Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh

  191-Pyetje: Deshta te dij se a ka ajete kuranore te cilat nese i meson permendsh dhe i thua shume her apo jan te caktuar si psh ajete kuranore te cilat mbrohesh nga shejtani i mallkuar, ajete kuranore qe te shton All-llahu pasuri, pra dua te dij se cilat jan ato ajete Kuran te cilet sahabet i kan mesuar per ndihme ne luft kunder kafirave. Pra ato ajete ne Kuran qe te jepin zemer dhe burreri qe te jesh i gatshem per luft dhe per qdo gje.

  Përgjigje: Inshallah dotë mundohemi ti sjellim disa nga Ajetet që Allahu ka përmendur ne kur-an per nxitje kundër Armikut.pasi që pikërisht nuk ka dicka që te fërcon si peshembull qe ke cek siq kan ardhur ajete për tu mbrojtur nga shejtani e me radh,por kan ardhur ajete te cilat nxisin për kundër armikut dhe shpërblimin ne xhenet të cilat jan shkaqe qe njeriun e bejn te gjëndrushem me Armikun.
  Por Gjithashu kan cekur dijetaret se prej shkaqeve qe Allahu te fercon ne ditët e vështira jan dhikri(permendja e Allahut) i shumtë edhe ibadeti siq jan namazi natës ,leximi kuranit etj.

  Allahu thotë: "Le të luftojnë në rrugën e Allahut, ata që e japin jetën e kësaj bote për botën tjetër. Kush lufton në rrugën e Allahut e mbytet (bie dëshmor) ose triumfon, Ne do t’i japim atij shpërblim të madh.” (En-Nisa:74)
  “E, ai që lëshon vendlindjen në emër të All-llahut dhe Pejgamberit të Tij, e në të e gjen vdekja, shpërblimin nga All-llahu e ka të sigurtë”. (En-Nisa’:100)
  ”Atyre që po sulmohen me luftë, u është dhënë leje të luftojnë, për shkak se u është bërë padrejtësi, e Allahu ka fuqi për t’u ndihmuar atyre (myslimanëve). (El-Haxh:39) “Luftoni me një luftë të denjë për hir të Allahut, se Ai ju zgjodhi ju (ju përcaktoi për të luftuar për rrugën e Tij) dhe nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi…” (El-Haxhxh, 78)

  Gjith ashtu edhe nga hadithet që jan trnsametuar për nxitjen në luftë kundër Armikut,jan te shumta por dotë mundohemi ti sjellim disa nga ata.

  Nga Ebu Hurejre se e ka dëgjuar Pejgamberin sal’allahu alejhi ve selem, duke thënë:“Pasha atë në duar të të Cilit është shpirti im, sikur të mos ishin njerëzit besimtarë të cilët garojnë të jenë pas mua në luftë dhe të mos gjejë atë me çka do t’i kisha obliguar, nuk do të mungoja nga asnjëra betejë (luftë) në rrugë të Allahut. Pasha atë në duar të të Cilit është shpirti (jeta) ime, dëshiroj të vdes në rrugë të Allahut, të ringjallem përsëri, të vdes dhe të ringjallem, dhe të vdes, të ringjallem dhe të vdes”. (Buhariu)
  Ka thënë Pejgamberit, sal’allahu alejhi ve selem: “Kush vdes, nuk ka luftuar dhe nuk e ka stimuluar vetveten për luftë, vdes me një pjesë të munafikllëkut-dyftyrësisë”. (Muslimi) I Dërguari i Allahut, sal’allahu alejhi ve selem, ka thënë:
  “Kush sinqerisht kërkon nga Allahu shehidllëkun (vdekjen në rrugë të Allahut), Allahu do t’ia japë njërën nga shkallët të cilën shehidi e meriton (madje edhe nëse vdes në shtratin e tij)”. (Muslimi)

  Ebu Hurejra r.a. thotë se Pejgamberi s.v.a.s. ka thënë: Pasha Ate, në duart të të cilit është jeta ime, kushdo që të plagoset në rrugën e All-llahut – e, All-llahu më së miri e din se kush është në rrugën e Tij – në Ditën e Gjykimit do të paraqitet me ngjyrën e gjakut të shehidit dhe me erën e miskut (parfumit).(Buhari Mulism)

  E kam dëgjuar Enes b. Malikun r.a. duke thënë: “Ebu Talha, gjatë kohës së Pejgamberit s.a.v.s. nuk ka agjëruar (nafile), për shkak të (përforcimit) për luftë, kurse pas vdekjes së Pejgamberit s.a.v.s. nuk e kam parë duke ngrënë pos gjatë ditëve të bajram ramazanit, gjegjësisht Kurban bajramit”. (Buhariu dhe Muslimi)
  Enesin r.a. thotë: Gjatë një mëngjesi të ftohtë, Pejgamberi s.a.v.s. doli në Hendek dhe i pa Muhaxhirët dhe Ensaritë duke hapur hendeqet, ngase nuk kishin rob për t’ua pranuar ato punë. Duke parë mundin dhe urinë e tyre, Muhammedi a.s. tha:
  - O, Zoti ynë, jetë e vërtetë është jeta në Ahiret, andaj fali Ensaritë dhe Muhaxhirët!
  Ata, duke iu përgjigjur, thanë: - Ne jemi ata që i jemi betuar ndaj Muhammedit a.s. se do të luftojmë në rrugën e All-llahut gjer në Amshim. (Buhariu dhe Muslimi)
  Gjithashtu ka thënë: “Kush do ta kërkoj sinqerisht shehidllëkun, do t’i jepet shpërblimi i shehidit edhe pse ai nuk është pjesëmarrës (në xhihad)”. (Muslimi)

  Disa thënie:
  Shënohet se Omeri, radijallahu anhu, i është lutur Zotit me fjalët: “O Allah, ma dhuro shehidllëkun në rrugën Tënde dhe ma mundëso vdekjen në qytetin e të Dërguarit Tënd”. (“Hajatu-s-sahabeh, Halevij”)
  Halid ibn Velidi ka thënë: “Nga nata në të cilën më sollën vogëlushen, zemrën e dashur të vogël, dhe natën në të cilën më drejtohet me birin e porsalindur, më e dashur më është nata e ftohtë, përplot ethe derisa ne jemi në ekspeditë dhe në atë gjendje të nesërmen e takojmë armikun”. (Abdullah ibn Mubareku, “El-Xhihad”)
  Në lidhje me Trimërin Muntaxhirmi ka thënë: “Në të vërtetë, lodhjes, fërgëllimës, frikës, privimit të komoditetit, mundësisë së vdekjes – gjithë kësaj do t’i kundërvihet ushtari me zemër të guximshme në qoftë se beson në qëllim për të cilin lufton”. (“El-Harb abre-t-tarih”)
  Kjo është cka kemi permbledhur dicka me shkurt, përshkak se sa i perket kësja teme ka te flasesh shum. Allahu ju shperbleftë

  Ebu Kudameh

 18. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 19. #10
  Grafika e Ebu Akil
  Ebu Akil nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  12-03-2009
  Postimet
  822
  All-llahu të shpërbleftë
  1,542
  Falënderuar 1,190 herë në 443 Postime
  Rep Fuqia
  546

  Re: Pyetje dhe pergjigjje

  192-Pyetja: Cila është dispozita e sheriatit në veshjen e pantallonave për gruan, përveç para burrit të vet?

  Përgjigjja: Nuk lejohet për gruan që të veshë kësi lloj tesha, përveç para burrit të vet, për shkak se i cilësohen pjesët e trupit, dhe femra është e urdhëruar që të veshë atë që ia mbulon gjithë trupin, për shkak se ajo është nxitëse, dhe normal se gjithçka që e cilëson trupin e saj i bëhet dhe normal se gjithçka që e cilëson trupin e saj i bëhet e ndaluar para burrave dhe para grave, apo atyre që i ka të lejuar (mahrem) dhe të ngjashëm si këta, përveç burrit të cilit i lejohet, shikim i përgjithshëm në trupin e gruas, dhe nuk ka pengesë të veshë tesha të holla të ngushta e tjera të ngjashme (para burrit). (Fetva nga Dijetari Abdullah Ibn Xhibrin)

  Ebu Kudameh

  193-pyetje: kam 1 pyetje,kem ra me fjet dhe naper shpi kena degju shum rraptima qe skan ndodh ndo1 her me par,dhe e ter nata shkoi ashtu po veq un e burri im e kemi degju,te nesrit ka ndodh prap po na me nuk e kemi degju por 2 anetar tjer te familjes e ata thojn se ka tentu me hi n dhom se e ka prek shum her braven e deres,qa mundet em u kon kjo??para se em shku na kish pas ndodh edhe do her po kan mendu se ndo1 zog ose diqka frymor,me vyn ndihma juaj edhe pse jemi prej muslimanve qe e besojm shum fejen me veper e me zemer,ju lutem dijetar te eprgjigjeni
  Përgjigje: Për ta kuptuar më qart do mundohem që të bëjmë një shpjegim më të gjërë rreth kësaj pyetje. Fillimisht të vërtetoheni se a ka ndonjë njeri që do të hyn në shtëpi, për të vjedh (Hajduti konkretisht), dhe nëse e shifni se nuk ka njeri atëherë ka mundësi që kjo të ndodh prej xhinnëve (Këto krijesa janë të krijuara nga zjarri), Xhinët jetojnë në vende të ndryshme. Nuk janë të rrallë xhinët që strehohen nëpër gërmadha, shtëpi të vjetra dhe të pabanuara, shpella, kanjone, varreza, gropa septike, bërraka, pranë burimeve, udhëkryqe rrugësh, pastaj në vendet ku ka gjithnjë gjak, eshtra, urinë, pleh kafshësh, nëpër shkëmbinjë, gryka malesh, gurë, lumenj dhe detërashkurt, të rralla janë vendet ku nuk janë. Disa prej tyre qëndrojnë në vendbanimet e njerëzve, më saktësisht, në vendet e ndyra siç është banjoja, dhe vendet ku hudhen plehërat.

  Që dëmi prej tyre të zvogëlohet, nevojitet që sa më pak kohë të qëndrohet në vendbanimet e tyre (për leximin e gazetës në banjo të mos flasim); pastaj ato vende, duke përfshirë tërë shtëpinë, duhet mbajtur sa më pastër Mbrojtja prej xhinëve është e thjeshtë. Terapia më e mirë është pastërtia e përhershme, ajo fizike dhe shpirtërore.
  Ndërsa kjo terapi bëhet duke kënduar Kur'an çdo dit Suretul-Bekare, duke bërë Edhkarët (Lutjet nga Mburoja e Muslimanit aty i ke të gjitha), që çdo mëngjes dhe mbrëmje duhet lexuar, dhe duke mos harruar në atë shtëpi nuk duhet të ketë fotografi në mur, pasiqë melekët nuk hyn në atë shtëpi që ka fotografi, gjithashtu nuk lejohet lëshuarja e muzikës apo ndëgjuarja e saj.

  Siç të përmenda se në lirbin e vogël Mburoja e Muslimanit, aty përmendën se si duhet dal prej shtëpis, dhe çfarë duhet të thuash, çfarë duhet thënë kur të hysh në shtëpi, çfarë duhet thënë kur ta mbyllësh derën, çfarë thuhet kur të hysh në banjo, çfarë thuhet kur të dalësh etj... (I ke aty dmth gjitha lutjet që i duhen një muslimani).
  Nëse i praktikoni këto terapi që janë të bazuara në Kur'an dhe Sunnet, me ndihmën e Allahut nuk do ndëgjohen më këto shqetsime apo zëra të ndryshme.
  Nëse falet namazi në atë shtëpi ndëgjohet Kur'ani nuk ka mundësi të ketë ndonjë shqetësim në atë shtëpi.Sepse atë shtëpi e ruajn melekët e Allahut.
  Mos u brengosni ju realizoni këto dhe biidhnilah (Me lejën e Allahut) do të largohen këto shqetësime. Allahu ju ruajt juve shtëpin tënde dhe gjithë besimtarët!
  Allahu e di më së miri.
  Ebu Shehid El-Albanij

  194-Pyetje: a lejohet buri te martohet per se dyti her pa lejimin e gruas se par??
  Përgjigje: Lejohet maratesa me gruan e dyt pa e ditur gruaja e parë ,pershakak se në esenc në Islam është e lejuar çdo send deri sa nuk na ka ardhur ndonje argumnet nga Kurani apo Suneti per ndales.kshtu që për kët qështje nuk ka ardhur dicka nga Kurani dhe Suneti as nga po ashtu edhe as nga ndonje prej Dijetarëve nuk ka qe e ka ndaluar.
  Dhe këshill për motrat muslimane që ta ken frigë Allahun dhe mos tja imponojn burrave që të martohen feshtas. po le te bahën të sinqerta me Allahun e ti martojn burat me grat e dyta apo te treta ashtu siq kan vepru sahabijet dhe grat e ktij umeti.
  Pasi qe Allahu thot ne kuran: “Martohuni me ato gra që ju pëlqejnë; me dy, me tri e me katra. E nëse i frikoheni padrejtësisë (ndaj tyre), atëherë vetëm me një” ( En-Nisa - 3). Allahu e di më mirë.

  Ebu Kudame

  195-Pyetje: a lejohet qe nje femer pa mbules te mbaj me shum se nje vath n vesh 2-3 a osht haram
  Përgjigje: Fillimisht Allahu ju shpërbleftë për interesin që keni ndaj fesë, dhe i falënderoj stafin e forumit që ka bërë këtë rubrikë pyetje përgjigje ku shpresojmë që të mësojmë diç nga feja e Allahut subhanehu ue te'ala, gjithashtu shpresojmë që me ndihmën e Allahut subahenehu ue te'ala që të mundohemi që të jemi korrekt ndaj përgjigjeve dhe kërkesave tuaja në përgjithësi.
  Ndërsa sa i përket motrës Rona, lus Allahun subhanehu ue te'ala që ti a mundësoj vendosjen e shamisë (mbulesën islame). Allahume Amin

  Ndërsa përgjigja e pyetjes për të cilën keni pyetur është siç vijon:
  Përgjigje: Kanë mospajtim dijetarët lidhur me vendosjen e vathëve tek femrat, ndërsa rreth kësaj kemi dy thënie (dy mendime):
  1- Dijetarët të cilët e ndalojnë këtë gjë: Dhe të këtij mendimi janë dijetarët e medhhebit Shafij, siç përmendët në librin "Mugnij el-Muhtaxh", dhe nuk lejohet vendosja e vathit duke e shpuar atë, sepse kjo shkakton dhimbje pa kurrfarë dobie. Ndërsa Imam el-Gazaliu ka shtuar lidhje me këtë në librin "El-Ihja", ku ka thënë: Me të vërtet kjo është plagë që dhemb e që anon ka ekzekutimi, dhe nuk lejohet përveç në raste të rëndësishme, ndërsa mu zbukurua me vathë nuk është një gjë e rëndësishme. Dhe ka prej tyre që janë të pajtimit me këtë mendim sikur Shejh Ibn Xehvzij i cili e përmend në kapitullin, "Dispozitat e grave".

  2- Dijetarët të cilët e lelojnë këtë gjë: Dhe të këtij mendimi janë dijetarët e medhhebit Hanefij, "Tebjinul-hakaik sherh Kenzul-Dekaik": Lejohet vendosja e vathëve tek vajzat para pubertitetit.Sepse në të ka dobi dhe zbukurim, dhe ka prej vajzave që kanë bërë një gjë të tillë, në kohën e Pejgamberit sa-lallahu alejhi ve sel-lem, deri në ditën e sodit duke mos e konsideruar si të ndaluar. Dhe të këtij mendimi janë edhe medhhebi Hanbelij, sikur është përmendur në librin "Insaf": Dhe nuk pëlqehet për me ia vendos vathin sabiut (fëmijët të posa lindur), kurse për vajzat kjo gjë është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe.
  Dhe janë argumentuar me këto argumente, të cilën e transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abasi ('radijallahu anhu) :E ka pyetur një njeri duke i thënë a ke prezantuar me pejgamberin sal-lallahu alejhi ve sel-lem, në njërin prej dy bajrameve, tha: Po, -sepse po të mos kishte pasur vend në zemrën e pejgamberit atëherë nuk do më marrte- (Sepse ka qenë i vogël në moshë), ka thënë: Ka dalë pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, është falur dhe ka mbajtur hutben, dhe nuk mbahet mend që ka pasur ezan apo ikamet, pastaj shkoj te grat dhe i këshilloj duke i përkujtuar duke i urdhëruar me dhënë lëmosh (sadaka), dhe i kamë parë duke i hedhur vathët e tyre prej veshëve...
  Dhe kanë ardhur me këtë kuptim shumë transmetime, sepse mënyra e argumentimit është se kjo gjë është e lejuar dhe se i kane vendosur nëpër veshët e tyre. Sepse po të kishte qenë e ndaluar do e kishte ndaluar i dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem, duke u argumentuar se prej natyrshmërisë së gruas është zbukurimi i saj, sepse dhimbja që shkakton gjatë shpimit të veshit është e vogël.
  Dhe ky mendim i dytë është më i saktë, ka thënë Ibn Kajimi në librin "Tuhfetul-Mevdud": Mjafton që argumenton Kur'ani dhe Sunneti, sepse po të ishte e ndaluar vetëm se na kishte cekur Allahu apo i dërguari i tij Muhamedi alejhi selam.
  Ndërsa vathët në hundë apo me ndonjë vend tjetër të trupit, nëse është adet i grave të myslimanëve apo të ndonjë vendi atëherë, lejohet një gjë e tillë, duke krahasuar me shpimin e veshit që është zbukurim i grave. Duke pasur kujdes ndaj asaj që mos të shkaktohet dëm apo dhimbje të madhe në atë pjesë të trupit ku e vendos atë vath.
  Duke u bazuar edhe në hadithin e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem: "Mos bëni dëm, që mos të ju bëhet dëm" (Edhe pse rreth hadithit ka mospajtime mes dijetarëve, sepse disa kanë thënë që është hasen ndërsa të tjerët thonë që është i daif, mirëpo kuptimi i saj është i mirë dhe fitmipruese).
  Mirëpo nëse është shpimi i vathit në hundë apo diku tjetër, përngjasim me mosbesimtareve apo ka ndonjë lidhje rituale me fetë e idhujtarëve, sikur e kanë zakon hindusët, atëherë kjo gjë nuk lejohet dhe ka mundësi që kjo vepër të kaloj në shirk, nëse e ka për qëllim pajtimin e ritualeve të tyre (dmth hindësëve).
  Vërejtje: Këto vathë dhe zbukurime të ndryshme që janë te grat janë të lejuara vetëm para burrave (që janë në kurorë)!.
  Allahu e di më së miri. (Marrë nga: Islamveb.net)

  Përkthyen dhe përshtatën:
  Ebu Shehid El-Albanij & Ebu Mejsera


  196-Pyetje: Selamu Alejkum vllazni e motra kisha dasht ma shpejt me mu pergjigj ne qet pyetje:E a do me thon se as para djalit axhit djalit dajes halles nuk bon me dal pa hixhab?/{te mos zbulojne stolite e tyre perveq atyre
  qe jane te dukshme le te vene shamite mbi kraherorin e tyre dhe te mos ua
  tregojne bukurit e tyre askujt perveq burave te vet babajve te vet ose babajve te burave te vet,djemve te vet ose djemve te burave te vet vllezerve te vet ose djemve te vllezerve te vet,apo djemve te motrave te veta,ose grave te tyre (qe permenden)dhe rrobereshave, te cilat i kane ne pronesin e tyre,ose sherbetoreve nga meshkujt te cilet nuk ndiejne nevoj per femrat ose femijet nuk i kane te pjekur per gra.
  Përgjigje: Nuk i lejohet gruas që të zbulohet para djalit të axhës,para djalit dajes, e as të vëllezrve apo kushërinjve të burrit të saj, edhe nëse ata janë njerëz të mirë dhe të devotshëm, sepse All-llahu i lartësuar i ka përcaktuar siq e ke cekur edhe ajetin vet se ata meshkuj e kan të ndalur paqsi që Allahu ne ajet na tregon kujt i lejohet,Allahu i latësuar thotë “Ato nuk duhet t’ua shfaqin bukurinë e tyre, askujt tjetër përveçse burrave të tyre, baballarëve të tyre, baballarëve të burrave të tyre, djemve të burrave të tyre, vëllezërve të tyre, djemve të vëllezërve të tyre, djemve të motrave të tyre, grave të tyre, robëreshave që kanë në pronësinë e tyre, shërbëtorëve meshkuj që nuk ndjejnë nevojë për femra, apo fëmijëve që nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë”. (En-Nur: 31)
  Allehu e di më së miri.
  Ebu Kudameh

  197-Pyetje: Pyetje reth synetit famija prej sa vjet duhet te bahet synet ,ne moshen bebe kur eshte a eshte e lejushme apo duhet me prit ti bej disa vjet qe te rritet pak e te behet synet a ka hadith per kete synetimin ???
  Përgjigje: Shumica e dijetarëve janë të mendimit se bërja synet nuk ka kohë të caktuar, por dijetarët që e konsiderojnë atë vaxhib kanë arritur në përfundim se afati më i largët për bërjen synet është puberteti (mosha madhore), pasi atëherë njeriu ngarkohet me dispozitat islame. Por preferohet që përgjegjësi ta kryej këtë proces kur fëmija është i vogël, pasi kjo është më lehtë dhe më mirë për të.
  Imam Neveviu thotë se është i preferuar bërja synet kur foshnja mbushë shtatë ditë, duke aluduar në hadithin e Xhabir bin Abdullahut (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ku thuhet: “Resulullahu (salallahu alejhi ue selem) ka prerë kurban për Hasanin dhe Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur me të dy!) dhe i ka bërë synet në ditën e shtatë”.
  Nëse foshnja është e dobët dhe nuk mund ta përballojë, atëherë më mirë është të shtyhet derisa të forcohet. Dispozita mbetet si e preferuar derisa të arrijë afër kohës së pubertetit, nëse nuk bëhet sunet para pubertetit, atëherë ajo kalon në vaxhib.
  Për këtë, Ibën Kajimi thotë: “Tek unë është e obligueshme për përgjegjësinë e fëmijës që ta bëjë synet atë para moshës madhore, kështu që të arrijë ai këtë kohë duke qenë i bërë sunet dhe kjo çështje është nga gjërat që nuk mund të plotësohet vaxhibi vetëm se me të”. Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij


  198-Pyetje: Nese nje femer dashurohet ne nje mashkull dhe marteohet me te pa e ditur familja e vet e ka mekat at?

  Përgjigje: Motër fillimisht çdo dashuri e cila fillon pa nikah(kurorë) islame ështe haram (e ndaluar). Ndërsa ajo martës është e pa vëlefshme në islam, pa lejen e familjes(ndonjërin nga velij (Baba, vllau ejt)) e gjith ajo llogaritet zina (amoralitet),pasi qe martesë në islam ka niqah( kurorë) e kurora ka kushte, e një prej kushteve kryesëre që fejesa pa at kusht ështe e pa vlefshme ështe Velij(prindi i qikes,nëse mungon prindi vllau etj. )

  Transmetohn nga Ajsha Allahu qoftë i knaqur me ta ka thanë Pejgamberi alejhi
  selam: “Nëse femrën nuk e marton Velij (prindi, vellu etj) kurora e tij është e pa vlefshmeb triher e ka përserit.” (Hadithi i vërtetë)
  GJithashtu hadithin tjetër transmeton Ajshja Allahu qoft i kanqur me ta ka thënë Pejgambri Alejhi Selam: Nuk ka niqah(kuror)vetm se me velij(prind vella etj.) dhe deshmitar të drejtë. (Hadithi i vërtetë)
  Por gjithashtu nga sunneti i Pejgamberit Aljehi Selam eshte që martesa të bahet haptas që te dy anët e familjes të dihet.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  199-Pyetje: Edhe unë kam një pyetje rreth kësaj teme:
  A kan prindërit të drejtë ta ndalojnë një dashuri(JO ZINA!) pa ndonjë arsye te vërtetë(Si p.sh. I thot babi të bijes: Nuk do martohesh me atë djalë se e ki dasht(kuptohet:jo zina por vetëm një dashuri pa marrëdhënie)D.m.th të ja ndaloj qikës martesën vetëm që ta "mbroj nderin"!

  Përgjigje: Vëlla siq e ceka më lartë dashuria pa kurorë eshte haram pra fillmisht nuk lejohet te ket një dashuri të tillë,dhe prindërit kan të drejt ta ndalojn një dashuri, por skan të drejt ta nalojn një qifth që nuk ka penga nga feja,po nëse ndodh që je dashurua në nje qik hapat e par duhet të jen që të kerkosh at qik në suza te fesë të kerkosh fejes dhe të besh nikaq(kurorë) që të mos bishë në mëkat.

  Ndërsa nuk është e drejtë e prindëvre pa arsy ta ndalojn një qift.
  Nuk i lejohet babait ta vonoje martesen e se bijes se vet ne qofte se vjen dhe e kerkon nje njeri me fe e moral. Ne kete kontekst, Pejgamberi a.s. thote:"Tri giera nuk vonohen: namazi, xhenazja dhe martesa me njeriun adekuat ".
  Ai perseri thote:"Nese ju vjen ndokush qe eshte fetar dhe i moralshem, martone, e nese jo, atehere do te ndodhin fitne e korrupsion i madh ne toke". (Transmetim i Ibn Maxhes dhe i te tjereve.)

  Pra nëse vjen një musliman e kerkon një qikën për fejës edhe nuk ka diqka në kundershtim me fenë dhe nëse fajzëz i pëlqen nuk ka të drejt të ndalon prindëri,edhe nëse ajo hesht se heshtja e saj eshtë pëlqim.

  Nje vajze shkon te Pejgamberi dhe e lajmeron se babai i saj deshiron ta martoje me nje person qe ajo e urrente dhe kur ia len asaj te drejten per zgjedhje, ajo thote:"Pranoj ate qe veproi babai im por deshiroj qe t'u tregoj grave se kjo çështje nuk u takon pridërve" (Transmetim i Ibn Maxhes dhe i te tjereve.) Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  200-Pyetje: A eshte haram te festohet ditelindja me qirinj?

  Përgjigje: Festimi i Ditëlindjes nuk është nga suneti i Pejgaberin Alejhi Selam as nuk ka ndonjë transmetim që ka festuar Pejgamberi Alejhi Selam dintëlindjen e tij po as të dikujt tjetër.
  Qirijt jan të ndaluar në çdo aspket të perdorën per veq për ndonjë nevoj jetsore,përdorimi i qirive në ceremonia në festa në vdekje e lloje tjera,përfatëkeq që është përhapur në vendin ton kjo është në kundrështim me fenë tonë dhe ështe përgjasim i pabesimtarve,dhe cdo perngjasim me pabesimtaret që hinë në qeshtjet e fes ndalohet në islam. Allahu i lartësuar thotë: O besimtarë, mos bëni asgjë para (se të orientoheni në udhëzimet e) Zotit dhe të dërguarit të Tij, kini kujdes All-llahun, se me të vërtetë All-llahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. (Huxhrat-1)

  Mjafton që besimtari çdo qështje të jetës të mer udhzimet e Allahut dhe Pejgamberit të tij. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  201-Pyetje: Deshta me dite a lejohet me sheriat nje femer te kete shok, ose kurr ta sheh ne rruge a bon me kthy selamin nese jep ndonje mashkull, edhe nese bon, cfare biseda mund te bene ni femer me ni mashkull qe nuk ka niqah.

  Përgjigje: Vëlla i dashur nuk lejoht të vetmohesh me një femer të cilen e ke hallall martesën me të për ketë e kemi hadhithin e Pejgamberit alejhi selam.
  Pejgamberi alejhisselam ka thene: "Nese vetmohet nje mahskull me nje femer te huaj, i treti eshte shejtani". (Hadithi i vertete).
  Nga kjo nënkuptojm se vetmia më një femër të huaj të shtin në haram,ajo e cila ke përmdenut për selamin në se te jep dikush prej motrave në islam mjafton të ja kthesh vetëm selamin
  Pejgamberi Alejhi selam ka thënë: “Nuk lejohet që të hyni te gratë e huaja”. Shokët e tij e pyetën: “O i Dërguari i All-llahut, po vëllai i burrit?”, e ai u tha: “Vëllau i burrit është si vdekja”.
  Nga këto hadithe nënkuptojm se nuk na lejohet biseda as të vetmohemi me femra të huaja. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  202-Pyetje: Besoj se e dini se femijet kan qejf te luaj me disa kukulla te tyre te preferuara ... Pyetja ime ne kete rast do te ishte :
  A eshte haram ta lejosh femijen te luaj me kukulla (Majmun,qen,mace etj.)?

  Përgjigje: Dijetartë e kanë lejuar që fmija të luaj me kukulla por me kusht që pas perfundimt të lojës ata te futën në nje gje p,sh një kuti apo në kese lloj të dryshme që mos të jen nëpr shpi qe të marin pozit, ku vjen në kundërshtim me hadhithin e pejgamberin aljhi selam që ne atë shpi qe i jepet pozit ndonje figure nuk hinë mlekët e mëshires, pra lejohet inshallah duke pasur kujdes që mos te bëhet shkak loja e të bëhet shprehi qe pas lojës te vëndohen lojat ne ndonje skaj dhomës e të ju jepet pozit e kështu me radh. Allahu e di më së miri
  Ebu Kudameh

  203- Pyetja: A ben qe gruaja te merr lejen e vetures?

  Përgjigje: Marrja e lejes së automjetit eshte një çështje për të cilën ka mospajtime në mesin e dijetarëve:

  Disa nga dijetarët e kanë lejuar atë, dhe e kanë krahasuar me rastet në të cilat sahabijatet kanë dalur me deve dhe kanë udhëtuar, dhe kanë thënë se automjeti i kësaj kohe, është sikur deveja që ka qenë në atë kohë, kështuqë nuk ka gjë të ndaluar në këtë.

  Ndërsa disa dijetarë të tjerë, (e që mendojmë se ky është mendimi më i saktë) e kanë ndaluar një gjë të tillë, ngase pas saj vijnë gjëra të cilat janë të ndaluara, sikur: Mundësia e prishjes së automjetit në rrugë, e që duhet t'i ndihmojë dikush nga njerëzit e huaj, ose mundësia e shkeljes së ndonjë personi, e që pastaj vjen gjygji, burgu dhe gjëra të tjera, ose lehtësimi i femrës për të dalur nga shtëpia pa mahrem, ose gjëra të tjera, të cilat ia lehtësojnë femrës të arrijë në disa nga gjërat e ndaluara.

  Ndërsa krahasimi i automjetit me devenë e asaj kohe, është krahasim i papranuar, ngase të gjitha gjerat që i permendëm, atyre që kanë udhëtuar me deve s'kanë pasur mundësi të ju ndodhin, e këtyre që udhëtojnë me automjete, ka mundësi t'u ndodhin shpesh.

  (Kjo është një përgjigje në formë të përgjithshme, ndërsa në raste të veçanta ka mundësi të jetë e lejuar, nëse udhëtimi është i patjetërsueshëm, dhe nëse udhëtimi me autobus dhe gjëra tjera të ngjashme me të, është më i dëmshëm për të, se sa vet grahja e automjetit. Por megjithatë, për këto raste, duhet konsultuar me hoxhallarë që i keni afër, dhe t'ua spjegoni rastin, dhe inshaAllah do të merrni përgjigje më të cilën Allahu është i kënaqur.)
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  204-Pyetje: A eshte e ndaluar kur doktorri i paralajmron te familjes se pacient se personi ka smundje te rend dhe perafersisht edhe kaq psh edhe 1muj dhe me shum smund te jeton qka thot sheriati per kete ?

  Përgjigje: Vëlla i dashur, çështja e momentit të vdekjes, është një prej sekreteve që nuk e di askush pos Allahut s.v.t. .Allahu s.v.t. thotë: "S'ka dyshim se vetëm All-llahu e di kur do të ndodhë kijameti, Ai e di kur e lëshon shiun. Ai e di se çka në mitra (të nënave), nuk e di kush pos Tij se çka do t'i ndodhë (çka do të punojë) nesër, dhe askush nuk e di, pos Tij, se në ç'vend (ose kohë) do të vdesë. All-llahu është më i dijshmi, më i njohuri." Kështuqë paralajmërimi i mjekut, se njeriu do të jetojë edhe kaq, dhe do të ndërrojë jetë, është paralajmërim i ndaluar dhe i gabuar, pasiqë kemi parë raste të mjaftueshme që mjekët ju kanë thënë pacientëve se s'mund të jetojnë me shumë se një kohë të caktuar, ndërsa ata njerëz kanë jetuar me vite të tëra edhe më pas, dhe ende janë gjalle. Kështuqë nuk i lejohet mjekut t'i thotë askujt se edhe sa do të jetojë, dhe kjo gjë edhe në aspektin tjetër, ndikon shumë negativisht në personin dhe në familjen e tij, pasiqë çfare lumturie mund të ketë një person i cili e di se kur do të vdesë, dhe edhe sa ditë i kanë mbetur në këtë jetë? Për atë është prej urtësise së Allahut, që nuk ju ka treguar njerëzve, se kur do të vdesin. Dhe kjo është prej veçorive të pejgamberëve, të cilëve nuk iu është marrur shpirti, para se të pyeten nëse duan të jetojnë edhe më shumë, apo duan të vdesin. Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  205-Pyetje: Kam degjuar se parase te hym ne teste apo provime te ndryshme egziston nje dua(lutje) per me kendu. Cila eshte ajo, nese keni mundesi mem tregu??

  Përgjigje: Nuk dij që ka argument të caktuar për këtë çështje, por njeriu mund të kërkoj ndihmë prej Allahut, që Allahu t'i jep sukses në provimin dhe testin e tij. Ndërsa lutje të caktuar nuk dij që ekziston. Edhepse disa prej dijetarëve kur janë pyetur për këtë gjë, kanë thënë se lutja e provimeve është: Ikra' - Lexo. Kështuqë nëse lexon dhe mëson, Allahu nuk ia humbë askujt. E nëse studenti nuk mëson dhe nuk përgatitet për provim, nuk do t'i mjaftojnë lutjet sado që t'i bën ato.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  206-Pyetje: Kam nje pyetje rreht pijes se gazuar pepsi.Sot kam pi nje gote dhe ashtu e ndjeva eren e alkoolit.A eshte e mundur te jet alkooli nje prej perbersve te coca-cola's.Nese ka diksuh informacione mbi kete ju lutem te me pergjigjni nese eshte haram ateher t'iu jap informacione atyre te cileve e konsumojn coca-cola'n? Allahu ju shperbleft.

  Përgjigje: Sa i përket pijes së gazuar, të quajtur coca cola, deri tash asnjë prej dijetarëve nuk ka thënë se kjo pije është e ndaluar ngase ajo përmban alkool, dhe për ta ndaluar një gjë në Islam, duhet pasur fakte dhe argumente.Kështuqë përderisa ato nuk i kemi, ajo është e lejuar, ngase në esencë në këto çështje çdo gjë është e lejuar, përveç nëse gjejmë argument që e ndalon atë.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  207-Pyetje: Duke pasur parasysh nencmimin dhe perbuzjen e pabesimtareve ndaj meje,me terme(fjale) si ''taleban'',''afgan'',''magjup i arabise'' edhe''ëehabi''si terme nencmues qe perdoret ndaj meje dhe ndaj muslimaneve ne pergjithesi,a me lejohet mua qe une ata t'i pergojoj t'i fyej ose te shpife ndaj tyre.
  Jam ne hall,pres pergjigje

  Përgjigje: Vëlla i dashur, atë që jeni duke përjetuar ju në këtë kohë, janë duke përjetuar të gjithë muslimanët anembanë botës. Ngase kufri dhe njerëzit e tij nuk kanë të ndalur duke armiqësuar këtë Din dhe njerëzit e tij. Por, megjithatë ne duhet të jemi ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe i Dërguari i Tij, e mos të jemi pre e tyre e të bijmë në pozitën e armiqve të Allahut. Allahu s.v.t. thotë: "Ju mos ua shani ata (zota) që u luten (idhujtarët), pos All-llahut, e (si hakmarrje) të fyejnë All-llahun nga armiqësia, duke mos ditur (për madhërinë e Tij)."

  Kështuqë sheriati islam, ka paraparë vendime për çdo gjë, dhe nëse ata e shajnë dhe ofendojnë këtë Din dhe pjesëtarët e tij, (atyre u hjeket koka në bazë të sheriatit), por muslimanët nuk kanë të drejtë të ua kthejnë me të njëjtat gjëra, pasiqë shpifjet, ofendimet dhe gjërat tjera negative, kurrë nuk kanë qenë pjesë e muslimanëve të ndershëm dhe të devotshëm. Kështuqë duhet të kemi frikë Allahun, dhe të jemi të edukuar, në mënyrë që të paraqesim Islamin të pastër ashtu siç është, me fjalët tona, me veprat dhe sjelljet tona, e ndoshta don Allahu që të udhëzohet dikush në duart tona, e kjo është më mirë për neve, se sa të na dhurohen devetë e kuqe, ashtu siç ka thënë Pejgamberi s.a.v.s.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  208-Pyetje: Ai person që humb një pjesë të trupit (p.sh. e humb këmbën apo dorën),a duhet varrosur ajo pjesë apo jo?

  Përgjigje: Vëlla i dashur, ai person që e humbë një pjesë të trupit, ajo pjesë duhet varrosur, ngase Allahu s.v.t. i ka dhënë vlerë njeriut dhe çdo pjese të tij, dhe ka thënë: "Vertete ne e kemi nderuar birin e Ademit".

  Dhe nëse njeriu mbetet gjallë, pas aksidentit apo fatkeqësisë që e posedon, atëherë varrosen pjesët e humbura të tij, dhe mjafton me kaq. Ndërsa nëse ka vdekur, dhe varroset vetëm me disa pjesë që i janë gjetur, dhe i falet namazi i xhenazes, atëherë kur varroset, e nëse më vonë gjenden edhe pjesë të tjera të trupit, varrosen ato, duke mos iu falur namazi i atyre pjesëve edhe një herë.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  209-Pyetje: Vllazni urgjentisht kam duhet emrat e disa Ulemave qe jan ngritur kunder udheheqasve te pa drejt
  1.Said ibni Xhubjri
  2.Ibrahim el Nakaiu..?
  ju lutem byrni edhe disa emra tjer te ulemave

  Përgjigje: Vëlla i dashur, nuk ka dijetar të Ehli Sunetit të cilët janë ngritur kundër udhëheqësve të padrejtë, ngase për këtë ka ndaluar Pejgamberi s.a.v.s., dhe ka thënë: "Pervec nese shihni ne te kufer te qarte". Kështuqë nëse në udhëheqësin nuk shihet kufër i qartë, nuk ka të drejtë askush prej muslimanëve të del kundër tij. Dhe dijetarët i kanë përmendur dy kushte, për t'u ngritur kundër udhëheqësve:
  1-Kufri i qartë i udhëheqësit;
  2-Fuqia për ta ndërruar atë.

  E nëse nuk plotësohen këto dy kushte, atëherë një gjë e tillë është e ndaluar, ngase dëmi është më i madh se dobia.

  Ndërsa Seid Ibn Xhubejri, është ngritur kundër Haxhaxhit, ngase e ka llogaritur atë kafir, (sikur shumë dijetarë të tjerë të kohës së tij), dhe ka parë kufër të qartë në të. Përndryshe, vetëm pse ka qenë i padrejtë, nuk do të ngritej kundër tij, ngase ka pasur hilafeti edhe udhëheqës tjerë të padrejtë, por dijetarët e Ehli Sunetit nuk janë ngritur kundër tyre. Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  210-Pyetje: Kur te Vdek njeriu sa dit dohet me ja majt te pamen.

  Përgjigje: Nuk ka dicka të përcaktume nga suneti për ditët se sa duhem të jen,,kjo jet e hapur deri sa te ketë njërz qe vin për ngushllim, por ajo që duhet të cekmi ështe se tek vended tona jan bërë disa gjëra tradita të cilat vinë në kundërshtim me sunnetin e Pejgamberin alejhi selam, si p.sh bëjn mevlude apo kendim të tespive e keshtu me radhë këta janë në kunderështim me sunnetin dhe nuk duhet me i veprua.
  Pamja mbahet thjesht pritet ai njeri me nderë the respket ,ka duaja të cilat kan ardhur në sunnet per te gushlluarit e keshtu me radh nuk ka diçka të veçantë.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  211-Pyetje: Prostata a eshte e lejuar nje burr per mi bo masazh prostates po problemi oshte se duhet nje tub me futen permes vrimes anale se lexova ne nje forum se shumica e meshkujv kan problem me prostaten dhe vjene deri te kanceri po neper mjet masazhes paska efekt po munde ta shikoni foton ne google imazh me titul g spot po paska edhe nje dobi mashkulli pe rritka oreksin seksual po kjo masazh nuk qenka vetem se per meshkuj po edhe per femra me tregoni a eshte e lejuar kjo gje me falni per ket pyetje po nuk kom kone me vet selamun alejkum.

  Përgjigje: Vëlla ky lloj mejkimi lejoht pasi që nuk ësht dicka që hin në ndonjë lloj prej harameve,ajo gje e cila futet përmes vrimës anale nuk ka dicka kundershtim psi që qëllimi i saj është shërimi i një smundje të rezikshme e nuk është ndonjë qellim tjetër, nuk ka dicka ndales perderisa e ka ket kahje dhe ket qellim.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  212-Pyetje: Vellazen dhe motra desha t'iu parashtroj nje pyetje :
  E kam nje vajze te vellaut , e cila i ka afer 2 vjet dhe dua qe t'i mesoj shahadetin dhe disa sure ,dhe ajo e ka mesuar suren ikhlas,mirepo dihet se femija ne kete moshe nuk mund t'i shqiptoj fjalet komplet mirepo gjysma .
  tash pyetja eshte :
  A bene te vazhdoj t'ia mesoj shahadetn dhe ndonje sure tjeter apo te pres derisa te mundet t'i shqiptoj fjalet komplet?

  Përgjigje: Bë të vazhdosh tja mësosh shehadetin e gjith që ka te bej me fenë,jo veq që bën por është shum mir pasi qe fëmijen e kmi oblgim ti mëesojm, e mson aq a sa ka mundësi se Allahu nuk kerkon për tej mundsive as nga të medhejt e aq më pak nga fëmijet. Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh

  213-Pyetje: Pyetja ime ka te bej me perdhuminin e femrave.Ne te shumten e rasteve qe kam degjuar babi i vajzes e cila eshte dhunuar e ka larguar nga shtepia.Qfar thot ligji i Sheriatit per perdhunimin e femrave??

  Përgjigje: Largimi i vajzës nga shtëpia nuk është zgjidhje e problemit as nuk ështe nga islami të veprohet ashtu,Allahu e ruajt çdo familje mulimane nga kjo sprov dhe cdo moter muslimane.
  Ndërsa nese ndodhë që dikush sprovohet nga kjo sporovë duhet që atë moter ta mbanë në shtëpi,pasi qe Pejgamberi alejhi selam na ka tregue se nëse dikush dhunohet ajo nuk eshtë mekatare as nuk ështe zinaqare,pasi që nuk eshtë berë me dëshirën e saj.
  Ndërsa gjykimi i dhunuesit sipas dijetarëve kan thënë:
  -Se nëse përdhunusit janë grup që bëjn kesi gjëra atëher dënimi i atyre sipas sheriatit është taëzir (i prehet krahu i djathtë, dhe këmba e majt).
  -Mirëpo nëse përdhunuesi është vetëm nje person atëher e mer gjykimin e zinaqarit. (nëse është i martuar gurëzohet deri në vdekje,ndërsa nëse është beqar rrahet me 100 shkopi). Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  214-Pyetje: A ben te jet mjekra shum e gjate?
  Përgjigje: Transmetohet nga Ibn Omeri se Pejgamberi alejhis-selam ka thënë:
  'Kundërshtoni mushrikët, shkurtoni mustaqet dhe lëshoni mjekrrat'. (Buhariu dhe Muslimi).
  Transmetohet nga Ebu Hurejre se Pejgamberi alejhis-selam ka thënë: 'Shkurtoni mustaqet dhe lëshoni mjekrrat. (E me këtë) Kundërshtoni zjarrputistat”. (Muslim, Bejheki, Ahmed dhe të tjerët)
  Transmetohet nga Ebu Umameh se Pejgamberi alejhis-selam ka thënë: 'Shkurtoni mustaqet dhe lëshoni mjekrrat. (E me këtë ) Kundërshtoni Ehlul-Kitabët (Hebrenjtë dhe të Krishterët). ( Muslim dhe katër Sunenet)
  Transmetohet nga A'isha se Pejgamberi alejhis-selam ka thënë: 'Dhjetë gjëra janë prej natyrshmërisë: shkurtimi i mustaqeve, lëshuarja e mjekrrës…” (Muslim dhe të tjerët)

  Vëlla i sa përket zgjatjes të mjekres ska dyshim për zgatjen e saj se hadithet qe kemi sjellur kuptohet se mjekra duhet të leshohet pa e prekur sa do qe te zgjatet përshkak se nuk ka transmetim qe Pejgamberi alejhi selam e ka shkurtua.
  Ndërsa ata që e marim për argument vepren e Ibn Omeri r,a për shkurtimin e mjekre, thotë Shejh Ibe Bazi(rahimullah) ajo ka qen vepra e tij ndërsa ne i marmi hadithet për argumentim që kan ardhur dhe duke u bazuar se Pejgamberi aljehi selam nuk e ka shkurtuar.
  Gjithashtu Shejh Ibn Uthjemin (rahimullah) thotë se kush don ta pason sunnetin e Pejgamberit alejhi selam mos të prekë asgjë nga mjekra.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  215-Pyetje: A mun me kallxu dikush se qysh mu`net ni njeri (person) qe oshte me depresjon, mu largu pej depresjoni.
  Përgjigje: Vëlla fillimisht kjo ka të bej me mjeksin po ajo qe mund te ndihmon ne ketë aspket eshte fillimisht dua të bësh,të kërkosh nga Allahut që te largon tnai leximi i kuranit dhe berja e dhikrit inshallah ndikon ne tejkalimin e kesaj gjendje, ndersa duhet te shikosh edhe udhzimet e mjekut per kete qështje.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  216-Pyetje: Kisha nje pyetje? p,sh kur vdes një person shpesh i kam ndëgju njerzit te i than familjarve zoti të lasht shëndosh, a është e lejushme kjo, mesa e di une jo se zoti e ka marr robin e vet, krijesen e vet. nëse kishit mujt pak një sqarim të shkurtur për këtë, dhe si duhet me than.

  Përgjigje: Sa i përket thënies Zoti të lasht shëndosh, perderisa nuk eshte ne kundershtim me ligjin e Allahut nuk prish pune dhe kjo thenje eshte e perhapur mes popullates muslimane ku mendoj qe nuk prish pune nje gje e till.
  Ndersa lutjet kur te vdese ndonje person ka inshallah po gjithashtu ka edhe per ngushllim ndaj familjareve te te vdekurit.

  Duaja me rastin e ndonje personit:
  "Allahumme-gfir li fulan (e emeron), ve-rfa' derexhetuhu fil-mehdijjin veh-luf-hu fi 'akibihi fil-gabirin, va-gfir lena ve lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi".
  Qe d.m.th. (O Zot, fale filanin (e emeron) dhe ngrite ate ne shkallen e te udhezuarve, zevendesoe ate me ata qe mbesin nga pasardhesit e tij, na i fal mekatet tona dhe te atij, o Zot i te gjitha boterave, zgjeroja varrin dhe ndricoja ate).
  (Transmeton: Muslimi 2/634)

  Ndersa duaja me rastin e ngushellimit eshte:
  "Inne lilahi ma ehadhe, ve lehu ma a'ëta, ve kul-lu shej'in 'indehu bi exhelin musemma'...fel tasbir, vel tahtesib."
  Qe d.m.th. (Allahu nuk ka marre asnje send te cilin s'e ka dhene dhe cdo send tek Ai eshte me kohe te caktuar...Pra, le te beje saber (durim) dhe le te kerkoj shperblim nga Allahu). (Transmeton: Buhariu 2/80, dhe Muslimi 2/636)

  Ben te thuhet edhe kjo dua:
  "A'ëdhemAllahu exhrek, ve Ahsene 'azaek ve gafere limejjitik."
  Qe d.m.th. (Allahu ta rrite shperblimin dhe ta shtofte durimin dhe e falte kete te vdekur). (Transmeton: Imam Neveviu te libri "El-Edhkar", fq.126)
  Per me shume mundesh ti lexojsh duat tek libri i vogel "Mburoja e muslimanit".
  Allahu e di me se miri!
  Ebu Shehid El-Albanij

  217-Pyetje: Alejohet qe ti leshojme robat nen zogjte e kembes nese nuk e bejme me mendjemadhesi sepse ne ate kohe Masa aristokrate dhe të lirët për t'u dalluar nga të varfërit dhe robërit i zgjatnin rrobat e tyre nën zogjët e këmbëve. Një veprim të këtillë me këtë qëllim Pejgamberi alejhisselam e urrejti dhe e ndaloi por ne kohet e sodit nuk behet dallimi i te pasurve me te varferit ne gjatsine e robave prandaj ju lutem nese mundni te ma sqaroni me hollesishte kete sepse kam shuum vesvese nga shejtani i mallkuar.

  Përgjigje: Zgjatja e pantollova tek buri nuk lejohet kemi hadithe te shumta në ketë qështje ka disa nga hadithet qe ceket mendjemathsien (nese eshte me mendje madhesi leshimi I teshave),ndëra shumicen e haditha janë kur Pejgamberi aljehi selam ka ardhuar apo ja ka terhequr vërejtjen sahabeve ne hadithe nuk ka cekur mendjemadhsin.
  Pra gjithashtu dijetaret kan cekur se leshimi I teshes nën zogun e kembës eshte haram,gjithashtu dihet se çdo sen që vjen ndales ne hadithe eshte haram , ndra per leshimin e teshava nën zogun e kembeve kemi hadithe ndales gjithashtu edhe urdheres por mos leshimin e teshave, do te sjellim disa nga hadithet ne vazdhdim pasi qe jan te shumta.

  I ka thënë i Dërguari i Allahut Alejhi Selam,ashabit të tij Sufjan Ibn Sehlit,r.a: ’’O Sufjan Ibn Sehl!Mos e lësho veshjen tënde përfund nyjeve të këmbëve (shputave),sepse Allahu nuk i do musbilat(ai që bën isbal-lëshon veshjen përfund nyjeve të këmbëve).’’(Ibn Maxhe në sunnenin e tij).
  Transmeton Ebu Dherri r.a, se ka thënë i Dërguari i Allahut alejhi selam:’’Me tre veta ditën e gjykimit Allahu nuk do të fol,as që do ti shiqon dhe as që do ti pastron,për ta ka pregatitur dënim të dhimbshëm,dhe këtë e përsësriti tri herë.Pastaj un i thash:’’Nuk digjuan për këtë edhe humbën!Kush janë këta persona, O i Dërguar i Allahut?Ai mu përgjegj:‘’Musbili (ai që zgjat pantollonat),ai i cili punon me kamat dhe ai i cili e shet mallin e keq duke u betuar se është i mirë.’’ (Muslimi,Ebu Davudi dhe të tjerë). Thotë Pejgamberi alejhi selam: ’’Çdo veshje që tejkalon nyjet e këmbëve,do të digjet në zjarr.’’ (El-Buhari). Allahu e di më mirë

  Ebu Kudameh

  218-Pyetje: Kam një pyetje rreth një personit dua ta marr një shembull p,sh nëse një njeri e kalon kohen e tij duke pir alkool prej rinis deri në qastin e vdekjes, a lejohet që atj njeriut tiu falet namazi i xhenazes, po e spjegoj pak dhe shkurt jetë e këtij njeriut.
  Tanimë ky njeri është i moshuar dhe jeton vetëm, per shkak se kur ka qen në moshen e një të riu i martuar ka bërë shum zollume ka pirë alkool, dhe sa her që ka pir alkool e ka rrahur gruan e tij së bashku me fëmijët gjithashtu e ka larguar prej shtëpis së bashku me fëmijët i ka lërë në oborrin e shtpis tër naten,kurse tani më jeton vetëm se i ka braktisur antarët e familjes,edhe pse familja ka tentuar që ta kthejn në gjirin familjar ai nuk ka pranuar.

  Përgjigje: Vella nese ky person qe ke cekur shembullin ka bere dicka prej vprave qe del nga feja ,tallje me fenë apo ndonje kufer te qart e kesht me radhë, ather ketij personi nuk i falet xhenazja, ndersa vetem pierja e alkoholit dhe sjellje jo të mir me familjen e vete nuk jane veper qe e nxjer nga feja te arin deri ne at shkall që mos ti falet xhenzja, tani ke cekur ka bëre zullum perseri që nese zullimi i tij nuk eshte që ka arit deri tek dalja nga deja nuk eshtë shkak për mos faljen e xhenazes.
  Allahu e di më së mirë

  Ebu Kudameh


  219-Pyetje: Jam nje student i farmacise dhe do ja t beja nj pyetje ne lidhje me operacionet plastike tek femrat,sepse ne disa femra pas lindjes se femijes se pare e pas perfundimit t gjidhenies,i zvogelohet gjoksi,pothuajse te njejte me ate te burrit.
  A i lejohet kesaj kategorie ta rregullojne nr,e gjoksit me operacion plastik,per burrin e tyre,po per arsye te tjera?

  Përgjigje: Selamu Alejkum vëlla un nuk do të flas më tepër do ta sjelli fetfan e shejh Uthejmin Allahu e mshirfot inshallah ju mjafton ne mjafton pergjigje.

  Pyetje: A janë të lejuara operacionet plastike dhe a lejohet mësimi apo praktikimi i këtij profesioni?

  Përgjigje: Operacionet plastike ndahen në dy lloje:
  1- Operacione që kryhen për të larguar një të metë të shkaktuar nga një aksident, apo diçka tjetër. Këto operacione janë të lejuara, sepse Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka lejuar njërin prej shokëve të tij, të cilit i ishte këputur hunda në një betejë, që të vinte në vend të saj një hundë prej ari.
  2- Operacione që kryhen për të zbukuruar një pjesë të caktuar të trupit. Këto operacione janë të ndaluara sepse Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka mallkuar tri kategori grash: ato gra që shkulin qimet e veta apo të një tjetreje, ato gra që shtojnë flokët e veta apo të një tjetreje (me flokë të huaj) dhe ato gra që bëjnë tatuazhe në trupat e tyre apo në trupat e të tjerave. Shkaku i mallkimit të këtyre grave është se ato përpiqen që, me anë të këtyre mënyrave, të përsosin bukurinë e tyre e jo që të heqin ndonjë të metë fizike.
  Përsa u përket studentëve të mjekësisë, programi mësimor i të cilëve përfshin edhe këtë lëndë, atyre u lejohet mësimi i kësaj lënde, me kusht që ta praktikojnë vetëm në rastet e lejuara, siç përmendëm më lart. Pra, detyra e specialistëve të kësaj fushe është që jo vetëm që të mos kryejnë operacione plastike të ndaluara, por edhe të këshillojnë të tjerët që të mos e bëjnë një gjë të tillë, sepse këshilla e mjekut bën më tepër efekt në raste të tilla. (Fetva nga Shejh Ibn Uthejmini)

  Ebu Kudameh

  220-Pyetje: Es-selamu Alejkum Ëe Rahmetullah Ëe Berekatuhu!Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveq Allahut (xh.sh),Mëshiruesit,Mëshirëbërësit!Dhe deshmoj dhe deklaroj se profeti Muhamedi(s.a.ë.s) është rob dhe i Dërguari i TIJ.Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshim mbi të,familjen dhe mbarë shokët e tij.

  Vëllëzer dhe motra! Unë jam një besimtare e denjë, në zemrën e sëciles nuk ka dyshim ndaj Krijuesit!Jam 15 vjeqare dhe jetoj ne Gjermani.Me ndihmën e Allahut u bë që unë të vij te babi im ne Gjermani me familjen time! Qëllimi im është që ta kryej shkollën dhe të studijoj këtu !
  Por si te gjithë njerëzit edhe unë kam një problem të vogël,por nuk dyshoj se me ndihmen e Krijuesit edhe ky problem do te zgjidhet!Andaj kam qejf te me keshilloni ose te ma pergjigjeni pyetjen:
  Qfare thot Islami ne kete rast: Para 3 viteve une shkova per pushim ne Kosove.Rastesisht takova nje djal,per te cilin dija se ishte musliman i mire.Kur u ktheva prej pushimit vuna re se ai nuk me dilte nga koka.Falja Namaz dhe u lutesha tek Allahu.Me vone kuptova se edhe ai djal mendonte te njejten gje per mua.Babi im kuptoi se djali deshironte te me njoftonte mua dhe foli me mua.Me qortoi sepse une e kisha pranuar ate djal ne msn dhe kontaktoja per pak kohe me te.Shkoi nje vit dhe shkova perseri ne Kosove. E pashe ate djal por nuk i harrova kurre kufijte te cilet nuk desha ti tejkaloj.Nuk i flisja djalit dhe e ignoroja.I ignoroja ndjenjat e mia sepse kuptova se shejtani deshironte te me gjuaj dhe te me humbis nga rruga e Allahut.Por prap e dashuroja!Babi im me foli per familjen e djalit.Me tha se familja e tij nuk eshte nga me te mirat etj.Por une e dija se djali shkonte ne xhami dhe ishte musliman i vendosur.Nuk kontaktoj me me djalin ...por e di se ai deshiron te flase me babin tim per mua A eshte kjo zina? Nese deshiroj si te eshte kismet te martohem me kete djal? Qfar thot Islami ketu? Qfar thot Islami per kete dashuri ?
  Ma bani Hallall, vellezer dhe motra!

  Përgjigje: Allahu ju rujat prej çdo vepre të lige dhe prej sherit te shejtanit,fillimisht duhet te kemi parasysh se shjeteni ne momente kur robi Allahut eshte i kujdeshem ndaj mekateve ai shejtani mundohet qe ta derigon ne veper gradualisht,elhamdulilah qe ka deshten Allahu dhe te ka ruajt.

  Dashuri para se me pasur kuror {niqah }nuk ka ne islam edhe nese ndodh dicka keshtu ajo eshte mekat,nje gje e till eshte e ndaluar ne islam haram.
  Ndersa per ata qe ke veprua nuk mund te themi qe ke bere zina ,por ajo qe ka ardhur ne hadith , Ka thene Pejgamberi alejhi selam: “Syri bën zina, goja bën zina, dora bën zina dhe këmbët bëjnë zina, nuk ngelet gjë tjetër përveçse që nëpërmjet organit të vërtetojë të gjithë këtë(zina) apo ta hedhë poshtë.” {Buhariu, Muslimi},{zina e cial kuptohet eshte ajo e cila arin deri ne mardhenje intime} Pra syri me shikim ben mekat e me degjim ben mekat qe kan ardhur hadidhe e keshtu me radhe,e kjo qe ke ke veprua ti eshte mekat biseda per dashuri ,pra ti moter per kete veper qe ke veprua duhesh te pendohesh,dhe te largohesh prej kesaj vepre ne ket aspket qe ke fillu,por nese mendon qe ka hajr ne ket djal mund te kerkosh ne ate menyr qe e ke hallall nepermjet priderit duke ja sqaruar qeshtjen e keshtu me radh,ndersa fillmisht para se te fillosh eshte mir te falesh namaz istiahre dhe te kerkosh prej Allahut qe ta mundson Allahu te veprosh ata cka eshte me hajr per ty.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  221-Pyetje: Cila osht kjo dua?
  Allahumme alimil gajbi vesh shehadeh fatiras semavati vel erdi rabbe kuli shej’in ve melikehu eshhedu en la ilahe il-la ente eudhu bike min sherri nefsi ve min sherri shejtani ve sherakihi.

  Përgjigje: Duaja e cila e ke cekur gjendet ne dhikret e mngjesit dhe mbramjes ndrsa per emertimin te veqant nuk ka diçka ndërsa në transmetim qe ka ardhur nga Ebu Hurejre r,a ka than Ebu Bekri r,a urdhnom me dicka o I Dërguari Allahut kur te flej dhe të zgjohem Pejgamberi Aljehi Selam e ka udheruar ket dua:
  All-llahume ّalimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej`in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eّudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ّala nefsi su`en ev exhurrehu ila muslimin.

  (O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)( Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ebu Davudi (Sahih Et-Tirmidhi 3/142) Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  222-Pyetje: Si esht Sipas Kuranin edhe Sunetit te berit sunet femijen qka te veprohet (ka ndonje rast nga Resuli apo Ashabet se si kan vepru ) sepse anojn kah Mevludi me teper .

  Përgjigje: Fillimisht së pari herë duhet ti thirret ezani fëmiut në momentin kur ai del në këtë botë,ti thirret ezani në vesh. Të emërohet me emër të mirë islam. Të përtypet një hurmë dhe me lëngun e hurmës ti fërkohet goja përbrenda fëmiut. Kur ti bëjë fëmiu shtatë ditë të bëhet sunnet eshtë më së mirë në ket kohë nëse ndodh me von nuk haram por sunet ësht të 7 ditë,po ashtu në këtë ditë, ditën e shtatë ti rruhen flokët dhe ato të maten tek argjentari dhe në vlerë të argjendit të ipen sadaka para se vler ka ajo peshore e argjentit.
  Ajo e cila mundë ta bënë njeriu në këto ditë për fëmiun e tij është therja e kurbanit për të e që në gjuhën e sheriatit quhet “Akika“. Kjo bëhët si falenderim ndaj Allahut për këtë dhuratë. Nëse lindë vajzë theret një kurban për të ndërsa nëse lindë djalë theren dy kurbana. Kjo më së miri është që të bëhët në ditën e shtatë të lindjes. Nëse nuk ka mundësi në këtë ditë mund të bëhet në të katërmbdhjetën apo në ditën e njëzet,pra kur të bëhet kjo therja e kurbanëve është mir qe ai mish te pergaditet dhe te thirën te afrmit e familjes dhe nga shoqeria dhe mundë te bëhet nje lloj gzimi familjar,por në atë mënyr si mevlud e keshtu me radhë por por ne atë mledhim mundë te flitën disa fjalë reth akikes qe të jet edhe ne form daveti për të tjerët.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  223-Pyetje: Kam degjuar se kur nje person e fal namazin i thuhet ja pafsh hajrin e keshtu edhe une veprova me nje person ku edhe ai mu drejtua dhe me tha se eshte gjynah ti thuhet nje personi ashtu tash nuk po e di si duhet ti thuhet ashtu apo si je argumen ju lutem.

  Përgjigje: Pra duhet të dijmë njëher e përgjithmon se çdo qështje e cila ka lidhshmëri me i Ibadetet apo ajo vepër behet pjesë e ibadeti apo beht ibadet në veti e nuk ka dicka nga Kur-ani as nga Sunneti i Pejgamberi Alejhi Selam ajo është risi edhe nuk bënë të veprohet ajo vepër pasi qe kemi fajlet e Pejgambrit Alejhi Selam ku thotë: “Kush bën diç që nuk ka mbështetje në fê, ajo është refuzu.” (Muslimi)

  Gjithashtu thotë:“Kush futë diç të re në çështjen tonë (fê) e që nuk i përket, ajo është redd (ajo refuzohet dhe nuk i kushtohet rëndësi).“ (Buahriu dhe Muslimi)
  Tani qështje se "Allahu ta beft kabull" nuk dihet diçka nga sahebet apo nga tabinët qe e kan vepru këtë vepër as që është cekur nga libra e fikhut, pra nuk duhet të veprohet,por nëse dikush e vepron duhet tja spjegojm në mënyr sa më te butë dhe të qartë. Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  224-Pyetje: A ekzistojn fjal te Muhamedit s.a.v mbi dashurin ose a gjinden fjal mbi dashurin ne Kur'an sepse nuk e kam lexuar kam deshir ta dij edhe kam deshir ti lexoj disa nga to...

  Përgjigje: Fillimisht Allahu (xheleshanuhu) na e bën të qaertë se dashuria ndaj grave është prezente Allahu (xheleshanuhu) thotë: "Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj grave”…(Ali Imran,14)

  Edhe më tej Allahu (xhelesheanu) tregon se burri dhe gruaja kanë një dashuri apo nje lidhshmëri mes tyre Allahu (xheleshanuhu) thotë:"Për të mirën tuaj, Ai krijoi nga vetë lloji juaj gratë, që të gjeni prehje tek to dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë." (Err-Rum,21)
  Disa nga hadithet që kam mundur ti sjellim që aludojn në lidhshmëri me dashurin e burrit dhe gruas jan keto ne vijim.
  Transmetohet prej Seid bin Elhudrijj r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Nëse burri e shikon gruan e tij dhe gruaja e shikon burrin e saj, do t'i shikoj All-llahu ata të dy me syrin e mëshirës. Nëse ia japin dorën njëri-tjetrit, do të shkulen mëkatet e tyre prej gishtërinjve të tyre". (Këtë hadith e ka nxjerr Sujutiu).
  “Në lidhje me gratë, njëri tjetrin ta këshilloni me mirësi...”( Buhari, v. VI fq. 1091)
  “Besimtarë, më të pjekur në iman janë ata që kanë moral më të lartë. Nga ju, më i vlefshmi është ai, që ndaj grave sillet më mirë dhe është më gjentil.”173“Mishkatu’l-mesabih”, v. II fq. 202, 204

  “Të gjitha lojrat që i bëjnë njerëzit janë të kota. Përjashtim bën hedhja e shigjetës me hark, ushtrimi me kalë dhe të luajturit me gruan. Janë këto reale dhe të drejta.” (“Et-Taxh”, v. II fq. 309)

  Gjithashtu fjalët e dashur, loqk zemër e keshtu me radhë qe jan fjalë të cilat gruan e bën të lumtur apo ajo deshiron të thirët me keta emra jan të lejuara dhe nuk ka ndonjë ndalesë. Ndërsa diçka me gjerësisht mund të gjeni ne librën “Si ta bëni gruan tuaj të lumtur” nga: Shejh Muhammed Abdul-Halim Hamid
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh


  225-Pyetje: Emri Valon qa do me than? Nese kish mujt mem kallxu dikush a bon me pas kit emer Flm Allahu ju shperbleft

  Përgjigje: Vëllah ky emër ështe emër shqip dhe nuk është emër islam,por siq kemi cekur qe nëse nuk diçka kundrshtim me islmin ben të bahet edhe mos te jet emër i qafirave,por më mir është te jetë islam.
  Në shqip e ka ket kuptim:
  Rjedh prej fjalës Valohet që do të thotë:
  1. Arrin pikën e valimit, merr valë, valon. Ose nga fjala Valoj . që do të thotë:
  1. vet. veta III. Zien derisa të gurgullojë e të nxjerrë valë në sipërfaqe, arrin pikën e valimit, merr valë (për ujin, për qumështin, për gjellën etj.). Valoi uji (qumështi).
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  226-Pyetje: A osht e lejuar qe ta kontrollojm gruan per femiun a esht djal a vajz?

  Përgjigje: Të kontrollohet fëmija në barkin e nënës nuk ka kundërshtim me dispozitat islame. Nuk aludon kjo vepër për mosbesimin ndaj Allahut teala pasi që ai e din se vetëm çka të caktonë Allahu teala ajo do të ndodhë.

  Disa Ajete të cilët duhen të interpretohen me një interpretim të saktë:
  - Ka thënë Allahu teala: "Ai e di se ç’ka në mitra (të nënave)" (Lukman:34)
  Të kontrollohet fëmija se a është djalë apo vajzë nuk ka kundërshtim me këtë ajetin, ngase njeriu me mjetet që janë zbuluar e sheh vetëm atë çka ka caktuar Allahu teala.
  - Gjithashtu ka thënë Allahu teala: "Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetëm femra atij që do; e i falë vetëm meshkuj atij që do.Ose u falë çift, meshkuj e femra, por atë që do e lë pa fëmijë (steril); Ai është i dijshëm, i fuqishëm." (Esh-Shura:49,50)

  Siç e kemi përmendur më heret muslimani e din se nuk do të ndodhin asnjë gjë vetëm me dëshirën e Allahut teala, kurse e dim se lejohet që muslimani dhe muslimanëja të i marrin disa shkake (që nuk janë në kundërshtim me islamin) nëse nuk kan mundësi me lindë fëmijë me arritë deri tek mundësia e saj, andaj vetëm kontrollimi i fëmijsë a është djalë apo vajzë është shumë më pak e komplikume.

  - Thotë Allahu teala: "All-llahu e di se ç’bart çdo grua, dhe (e di) çka pakësojnë e çka shtojnë mitrat. Tek Ai çdo send është me masë të caktuar. Ai është që di të fshehtën dhe të dukshmen, Ai është i madhëruari e i lartësuari." (Er-Ra'd:8,9)

  Që Allahu teala e din këtë nuk perjashtohet ajo që Allahu ua mundëson njerzëve ta dinë një gjë, kështu pra edhe në këtë rast nëse Allahu ua ka mundësuar njerzëve pasi që formohet fëmiju në barkin e nënës me dit se a është djalë apo vajzë, kjo nuk aludon fare që ne nuk besojmë se Allahu vetëm çka donë do të ndodhin! Kurse Allahu në kuran na ka treguar dhe ne besojmë në të: "Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do All-llahu, e All-llahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë." (El-Insan:30)
  Dijetari Dr. Axhil En-Neshmij Profesor i lëmisë së Sheriatit Islam në Kuëait është një ndër dijetarëve të cilët e kanë lejuar këtë dhe kan hulumtuar për këtë çështje duke u bazuar në takimin e komisionit për Fetva e cila është mbajtur në vitin 1983 me temën "Lindja e fëmijsë".

  Sqarim:
  Nuk lejohet të veprohet kontrollimi i fëmiijsë nëse bëhet shkak për abortim pasi që kanë dëshiruar tjetër (djalë apo vajzë), atëherë kjo vepër bëhet haram. Thotë Allahu në kuran duke treguar për jobesimtarët në kohën e Pejgamberit alejhi selam: "Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me (lindjen) vajzë, fytyra e tij prishet dhe bëhet pot mllef." (En-Nahl:58)
  Gjithashtu nuk lejohet nëse njeriu iu mbështetët krejtësisht diturisë së mjekëve, kurse e dim se Allahu teala në fund prrap ka mundësi me bërë atë çka dëshiron.
  Allahu e di më së miri
  Ebu Mejsera

  227-Pyetje: Vllazni se pari ishalla nuk jam gabim qe du mi bon keto pyetje:
  1. A eshte e vertet qe thojn se femrave ja u qelin vorrin me te thell se meshkujve ?
  se une jam fillestare edhe nuk di shum per keto gjera ishalla me kuptoni.

  Përgjigje: Nuk është e vërtet se gratë duhet të varrosen më thell se burrat, sepse në transmetimet e sakta ka ardh se gratë dhe burrat varrosen njësoj.
  Transmetohet nga Omeri radijallahu anhu, dhe nga Omer Ibn Abdul Azizi se burrat dhe gratë janë varros deri në kërthizë, edhe pse rreth thellësis së njeriut në këtë çështje dijetarët janë në mospajtim rreth ksaj çështje, disa kanë thënë deri në gjoks, disa deri në kërthizë, dhe disa nuk kanë përcaktu thellësinë se sa të varroset.

  Mirëpo më e sakta është rreth asaj se, sa të varroset njeriu është deri në gjoks.Përfundimisht edhe njëherë themi se, nuk ka argument të sakt rreth asaj se gruaja duhet të varroset më shumë se burri sepse Pejgamberi alejhi selam nuk ka bërë dallim mes gjinive. Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij


  228-Pyetje: Allahu jua shperblefte per pergjigjen dhe jeni me te miret nje pytje tjeter a eshte hadithi isakte qe profeti a s ka thene.nga iben Mesudi se profeti a.s ka thene nuk kame kaluar prane ndonje grupi te melekeve naten e israse vetemse me kane thene: "o Muhamed urdheroje umetin tend me hixhame." ndersa hadithi i ibn Abasit: "Nuk kam kaluar pran ndonje grupi te melekeve naten e israse se vetem te gjithe me ka thene mua (banoret e qiellit) o Muhamed po te keshillojme me hixhame."


  Përgjigje: Nga Ibn Abasit: "Nuk kam kaluar pran ndonje grupi te melekeve naten e israse se vetem te gjithe me ka thene mua (banoret e qiellit) o Muhamed po te keshillojme me hixhame." (Sahih Ibn Maxhe, Nr/2801,dhe Shejh Albani e ka klasifikuar Sahih (i vërtetë))

  Nga iben Mesudi se profeti a.s ka thene nuk kame kaluar prane ndonje grupi te melekeve naten e israse vetemse me kane thene: "o Muhamed urdheroje umetin tend me hixhame." (Sahih Ibn Maxhe,Nr/2802, dhe Shejh Albani e ka Klasifikuar Sahih (i vërtetë))

  Ebu Kudameh


  229-Pyetje: A eshte e vertete se fundi i botes (Kijameti) sic eshte parashikuar te jet me 2012?

  Përgjigje: Nuk është e vërtet se fundi i botës (Kijameti) është në atë vit e as në vitet tjera, pasiqë kjo çështje nuk është e ditur dhe as që na ka lajmëruar i dërguari i jonë Muhamedi alejhi selam saktësisht se kur do të ndodh përveq ka thënë se do të ndodh ajo dit në ditën e xhuma, mirëpo para se të kryhen shenjat e mëdhaja ska mundësi me u bë dita e gjykimit.
  Pasiqë vetëm Allahu e di kur do të vjen Dita e Gjykimit, nuk ka kurrfarë garance se nuk do të ndodhë ndërsa ju jeni duke bërë plane për të ardhmën dhe jeni të zënë me jetërat tuaja të përditshme: Allahu i lartësuar ka thënë:"Thuaj: "Unë nuk e di a do të jetë afër ajo që u premtohet, apo Zoti im do ta vonojë atë shumë?" Ai është Njohësi i të fshehtës, por fshehtësinë e Tij nuk ia zbulon askujt". (Suretul-Xhinn: 25-26)

  Dhe gjitha këto shifra janë cekur edhe më herët nga mosbesimtaret, mirëpo ajo ka qenë vetëm një trillim nga ana e pabesimtarëve, gjithashtu edhe ky vit që keni cekur ju është një trillim i kulluar, ndërsa në anën tjetër asgjë nuk është transmetuar nga dijetarët musliman për këtë çështje, dhe për këtë ne duhemi ti shikojm argumentet nga Kur'ani dhe sunneti e mos ta marrim Fen nga të tjerët.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  230-Pyetje: Allahu jua shperblefte per pergjigjen e pare. tani kam nje pyetje tjeter dhe per kete shpresoj qe te ma ktheni sa me shpejt si ate te paren. pyetja eshte: eshte nje njeri qe ka nje moter nga qumeshti dhe si cdo vella e moter ata takohen dhe ajo e perqafon gjithmon qe takohen, mirepo ky vellai nuk ndjehet mire dhe shpesh ka epsh, tani pyetja eshte: kush eshte me e mira per keta njerez, a te takohen apo te mos takohen me duke mar parasysh se ky vellai nuk e ndjene si moter tamam? shpresoj qe te ma kthesh pergjigjen sa me shpejt. Allahu jua shperblefte me xhenet, se me te vertete po beni nje pune te madhe dhe bindshem.

  Përgjigje: Fillimisht vëllu i cili është në këtë rast duhet të ket frikë Allahun dhe çdo çështje duhet të kthen dhe të pajtohesh me atë se çka thot islami për at qështje jo epshet që vinë nga shejtani.Allahu i Lartësuar thotë: "Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë (të asaj që të zbriti ty as të asaj para teje) derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre, e pastaj (pas gjykimit tënd) të mos ndiejnë pakënaqësi nga gjykimi yt dhe (derisa) të mos binden sinqerisht.” (Nisa, 65)

  Pra vella i dashur Allahu te ka treguar se ne ketë rastë ketë e ke motër dhe e ka rolin e njetë si motra nga gjaku në cdo mardhënje, e nese ti thua se nuk e ndij si motër duhesh ti kthehesh Allahut me pendim se je duke bëre mekat.
  Allahu i Lartësuar thotë: U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, bijat e vëllaut, bijat e motrës, nënat tuaja që ju kanë dhënë gji, motrat nga gjiri”. (Nisa,23).
  Fjalët e Allahu na tregojn se Allahu e ka berë te ngjajshme motrën nga gjiri me motren nga gjaku ,nënën hallat e tjera,pra nuk mundet të mohet një gjë e till nga dikush.

  Siç e cekëm më lart personi i cili është në ketë gjendje duhet të pendohet dhe ti largon këta mendim qi i ka ndaj asam motre duke pas frig Allahut.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh & Ebu Shehid El-Albanij


  231-Pyetje: çka duhet bere me njerzit qe sillen keq ndaj teje psh: ti i ben mir, ai ta kthen me te keq. deri kur keshtu une me te mir e ai me te keq.

  Përgjigje: Vëlla ne si mulsiman duhet të jemi shmebull për të gjithë në çdo aspket, gjithashtu as nuk duhet ta tolerojm vetën të jemi të shkelur e të poshtërum.
  Mënyra jon me ata që sillen keq ndaj nesh duhet të jetë sa më e butë dhe e sjellshem deri sa ajo butësi dhe sjellje e mir nuk na meret nëper kambë,nëse tej klohen sjllejet e prsonit ndaj nesh duhet munduar me u dsitancua ndaj ketyre njerzëve dhe largimin i mardhenjeve me ta që mos te vjen tek deri qeshtje e cila e nxjer porbleme te medhaja,e nese e shef se nuk vjen problem ti vazhdon me të mira ndaj tyre nese don Allahu ja zbutë zemrat e nese ti përsëri e ke shpërblimin tek Allahu.
  E nëse ndodh diçka me persona te tillë Allahu ka caktuar me të sporove duhet bërë durim dhe duke i marur shkaqet për një zgjedhje sia pas Kuranit dhe Sunnetit.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Kudameh

  232-Pyetje: çka duhet thënë kur dikush del nga shtepia per ne udhetim
  P.sh: prinderit shkojne ne pun. ti i percjell cka duhet te thene une qe i percjelli ata kur nisen. Jo ti them atyre por une ne vete a ka ndonje dua....

  Përgjigje: Vëlla i dashur, sa i përket pyetjes se a ka dua për personin që i përcjell prindërit apo ndonjë person tjetër. Gjendet inshaAllah.

  Vëlla i dashur është duaja e atij që nuk udhton për udhtarin. (Bash për atë që keni kërkuar, d.m.th ti bën dua për prindërit e tu që udhtojnë).
  Dhe ajo dua është siç vijon: "Estevdi'ull-llahe dineke ve emaneteke, ve havatime amelike". që do të thotë (Në mbrojtën e Allahut qofshin feja jote, besa jote dhe përfundimi i punëve tuaja). [Transmetojnë: Imam Ahmedi 2/7, Tirmidhiu 5/499, (Sahih Et-Tirmidhi 2/155] Ose: "ZevvedekAllahu Et-Takva, ve Gafere dhenbek, ve jesere lekel-hajre hajthu ma kunte". Që do të thotë (Të furnizoftë Allahu me devotshmëri, ti faltë mëkatet dhe ti lehtësoftë punët e mira kudo qëtë jesh). [Transmeton: Imam Tirmidhiu (Sahih et-Tirmidhi 3/155).]

  Për më shumë shiko në librin e vogël Mburoja e Muslimanit (Me lutjet nga Kur’ani dhe Sunneti) nga Shejh Seid Ibn Ali Ibn Uehf El-Kahtani
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  233-Pyetje: Vellezer te nderuar kam nje pyetje rreth pendimit.
  Une para disa muajsh pyeta se si duhet te pendohemi por pergjigjet te cilen e deshiroja
  une, nuk e mora ishte nje pergjigje jo qe e kerkoja une.

  Pyetje: Si duhet te pendohemi?? ja me qart se cpo kerkoj:
  psh: une sot e bera nje mekat dhe pasi e kam bere jam pishman(pendu) shum, por pishmanme zemer a eshte ky pendim te cilin mekat e fal All-llahu apo duhet falur 2 rekat dhe duhet te kerkojme falje. Pra si eshte pendimi, vetem me zemer d.m.th ndihesh keq pse e bere ate, apo veç kesaj duhet te falim 2 reqat dhe te kerkojem falja.
  Dhe e a ka lutje per pendimin pasi ti falim 2 reqat.

  Përgjigje: Për mëkatet e mëdha apo të vogla, për derisa mëkatet e vogla mund të shlyhen me vepra të mira, me të cilat besimtari pason mëkatet e vogla, e që të falen mëkatet e mëdha është kusht të realizohen disa kushte.

  Allahu Mëshirëplotë thotë : “Në qoftë se ju i mënjanoni gjynahet e mëdha që jeni ndaluar t’i kryeni, Ne do t’ju shkarkojmë nga gjynahet e lehta (e vogla) dhe do t’ju pranojmë në një hyrje madhështore (në xhenet).” (En Nisa, 31)
  Si pas ajetit nënkuptojm se gjunahet e mdhaja duhet të ketë pendim, ndërsa gjunahet e vogla Allahu trogën se do ju shkarkojm nga gjunahet e vogla (dot ia falim).
  gjith ashtu kemi edhe hadithe të cilat kan ardhur se veprat e mira i shlyn gjunahet e vogla.

  -Prej kushteve që kan cekë dijetarët jan keta:
  1. Të largohet nga ai mëkat,
  2. Të zotohet për të mos u kthyer më në atë mëkat.
  3. Të ndiej keqardhje (të bëhet pishman) për mëkatin e bërë.
  4. Nëse mëkati i tij është i lidhur me ndonjë zullum të bërë ndaj njerëzve, atëherë obligohet t’ua kthejë atyre atë të drejtë (nëse i ka marrë ndonjë gjë dikujt, atëherë ai obligohet t`ia kthej atë,nëse nuk e gjenë presonin e jepë sadaka atë që duhet ta kthej).
  5. Të jetë pendimi para gargarës (para se të shtrihet për vdekje).
  Allahu e di më së miri

  Ebu Kudameh

  234-Pyetje: A duhet gjithmon me fal at qe thot pash All-llahun falem
  Nqofse perserit shum her gabimin e njejt apo te ngjashem
  psh nese ma vjedh oren apo me shan e perserit dhe thot falm pash Allahun.

  Përgjigje: Falja e një personit për gabimin që e ka bërë është një vepër e mirë tek Allahu teala. Mirëpo a ka dallim nëse një njëri betohet në Allahun teala për të ia falur gabimin a jo, përgjigjën na jep Allahu teala vetë në Kuranin Famëlartë. Thotë Allahu teala: "E të falni (burra ose gra) është më afër devotshmërisë" (El-Bekare:237) Nga kjo e kuptojmë se me ia falë gabimin ndonjë personit është më afër devotshmërisë, mirëpo nuk e ka për obligim, sepse është haku i çdo individit ose të ia falin ose të mos ia falin. Mirëpo kanë ardhur Ajete dhe Hadithe ku çmohen ata të cilët ia falin të tjerëve gabimet që i veprojnë. I cilëson Allahu teala të devotëshmit në Kuranin famëlartë duke thënë: "Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit." (Ali Imran:134)

  Pasi që edhe Allahu teala është që falë shumë, duhet të jetë edhe robi falës ndaj krijesave të tjera, thotë Allahu teala: "po le t’ua falin (gabimin) dhe mos t’ua zënë për të madhe. A nuk dëshironi që All-llahu t’u falë ju? All-llahu falë dhe mëshiron shumë." (En-Nur:22)

  Mirëpo nëse sheh një person se nuk ka më dobi falja e gabimit të një personit dhe se më e rrugës është që për të marr mësim tjetri që mos të përserisin më gabimin, atëherë sipas nijetit të tij Allahu teala do ta shpërlbenë. Thotë Pejgamberi alejhi selam në Hadithin që e transmeton Omeri radiaAllahu anhu: "Me të vërtetë veprat shpërblehen sipas nijetit" (Buhariu dhe Muslimi)
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera


  235-Pyetje: Vllazni a lejohet qe te hakmerremi dikujna nese pa ndonje arsyje te madhe ta vret dikan nga Familja?
  Ju lutem mundesisht me argumente nga Ku´rani ose Hadithe nga Muhamedi a.s.

  Përgjigje: Dënimi i atij personit që e ka mbytur një person tjetër është mbytja. Thotë Allahu teala në Kur’anin famëlartë: "O ju që besuat, u është bërë obligim gjurmimi për dënim për mbytje: i liri për të lirin, robi për robin, femra për femrën." (El-Bekare:178) Kurse ka ndryshim nëse iu falët apo nuk ka qenë me qëllim e kështu siç ka thënë Allahu teala në vazhdim të ajetit:"Kurse atij që i falet diçka nga vëllai i vet, atëherë ajo le të përcillët (e atij që fal) kuptueshëm dhe shpagimi (nga dorasi) atij le t’i bëhet me të mirë. Kjo është një lehtësim dhe mëshirë prej Zotit tuaj. E kush tejkalon pas këtij (pajtimi), ai ka një dënim të idhët." Për më shumë duhet të mësohen të gjithë llojet e mbytjës dhe dipozitat e saj në këtë çështje.
  Kanë ra në mospajtime dijetarët në çështjën nëse nuk është ligji islam në atë vend:
  Mendimi i parë: Nuk zbatohen denimet që cilët janë denimet të ligjit sheriatit nëse ndodhë krimi me një vend ku nuk zbatohet ligji i sheriatit. Ngase nëse ekziston ndonjë Udhëheqës i muslimanëve, ai në atë vendin ku nuk zbatohet ligji islam apo nuk e ka në pushtet, nuk bëhen denimet ndaj një personi edhe nëse ai hyn apo kthehet pastaj me një vend të sheriatit. Këtë mendim e ka Imam Ebu Hanife. (bedaius-sanai' 7/131)

  Mendimi i dytë: Që nuk ka dallim zbatimi i një ligjit, qoftë dënim apo diç tjetër, në vendin ku ka sheriat dhe në vendin ku nuk ka sheriat. Këtë mendim e ka Medh'hebi Shafi dhe Maliki. Janë argumentuar me argumentet të përgjithëshme që flasin për ligjin e Allahut dhe se ky ligjë duhet të zbatohet.

  Mendimi i tretë: Që dënimi zbatohet në atë moment kur të kthehet ai i cili e ka bërë krimin në një vend ku gjykohet me ligjë të sheriatit. Këtë mendim e ka Medh'hebi Hanbeli dhe Is'hak ibn Rahevejh.
  Janë argumentuar me argumente të shumta një ndër tyre: Çka është transmetuar nga Busr ibn Ebi Erta'h që një nga muslimanët kishte vjedhur me një vend të jobesimtarëve duke qenë në luftë, tha Busr ibn Ebi Erta'h: Sikur të mos ta kisha ndegju fjalën e Pejgamberit alejhi selam ku ka thënë: "Nuk iu prehet dora (në vjedhje) të muslimanëve gjatë luftës (duke qenë me një vend të huaj)" (Transmeton Ebu Daëudi, Shejh Albani e ka konsideruar Hadith autentik) e kisha dënu. Gjithashtu edhe Omeri radiAllahu anhu ka urdhëruar që mos të dënohen luftëtarët kur ishin me një vend jashtë vendit ku gjykohet me sheriat.

  Përfundimisht: Mendimi më i afërt dhe më i saktë është mendimi i tretë që të presin deri sa të kthehet ai personi që e ka bërë krimin në një vend ku gjykohet me ligjin e sheriatit. Kurse ata të cilët janë në vende ku nuk gjykohet me islam, ata e kanë për obligim me zabtu aq sa kanë mundësi, këtu nënkuptohet që muslimani maksimalisht ti shfrytëzonë mundësit që përputhen me ligjin islam, kështu që spaku ai që e ka mbytë dikënd të dënohet apo të kërkohet që ai të denohet e mos të kalojë pa dënim,nese perputhet me denimet të sheriatit, kurse me caktu ndonje denim qe nuk është nga sheriati nuk lejohet, dhe per padrejtesin qe eshte bere iu kthehet në diten e gjykimit
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  236-Pyetje: A ka te drejte gruaja qe (me rastin e aktit te marteses)t'i veje kusht burrit te saj qe te mos martohet me ndonje grua tjeter.Mundesisht me argumente prej Kur'anit djhe Sunnetit.

  Përgjigje: Dijetarët janë ndarë në këtë çështje në dy grupe:
  Grupi i parë (Imam Ahmedi dhe tjerë): Kanë thënë se e ka të drejtën gruaja me ia kushtëzu burrit mos të martohet me një tjetër gru nëse e bën këtë gjatë kontratës së martesës.
  Janë argumentuar me disa argumente:
  Është transmetuar se Pejgamberi alejhi selam ia ka ndaluar apo kushtëzuar Aliut radiAllahu anhu mos të martohet me një grua tjetër me një kohë (e kishte martuar vajzën e Pejgamberit alejhi selam Fatimen radiAllahu anha).
  Gjithashtu ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Muslimanët e kanë për tu respektuar me kushtet e tyre (që ua kanë kushtëzuar nërmes veti)"
  Hadithi i Pejgamberit alejhi selam ku ka thënë: "Më së shumti që meritohet të mos thehen kushtet janë ato që ia kanë kushtëzuar ato të cilët ua kanë bërë hallall organin e tyre (gratë)"

  Grupi i dytë (Imam Shafiu, Imam Neveviu dhe tjerë): Kanë thënë se nuk e ka të drejtën gruaja me ia kushtëzu burrit të saj që mos të martohet me një tjetër gru.
  Janë argumentuar për këtë mendim me disa argumente:
  Vetë fjala e Allahut teala ku ka thënë: "...atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë; me dy, me tri e me katra. E nëse i frikoheni padrejtësisë (ndaj tyre), atëherë vetëm me një" (En-Nisa:3) Kështu që me u martu më shumë se me një është një gjë që e ka lejuar Allahu teala, më shumë ka filluar me dy, tre dhe katër gra dhe pastaj e ka përmendur një dhe atë nëse ka frikë që nuk do të jetë i drejtë.
  Hadithi i Pejgamberit alejhi selam: "Çdo kusht i cili nuk është në librin e Allahut teala është i papranueshëm" Kjo nënkupton se të kushtëzohet burri që mos të martohet me një tjetër grua nuk gjindet as në Kuran dhe as në Hadithet e Pejgamberit alejhi selam dhe se kushtëzimi është ndalimi i një gjë që Allahu teala e ka lejuar.
  Hadithi që Pejgamberi alejhi selam ia ka ndaluar Aliut radiAllahu anhu me martu një tjetër gru përveq fatimën me një kohë është bërë për disa shkake: mos të nënçmohet vajza i Pejgamberit alejhi selam të ketë fitne mes grave, është një ndër veçorive të Pejgamberit alejhi selam.
  Hadithi që më së shumti që meritohet të respektohen kushtet janë kushtet e grave, kuptohet që janë mehri, kujdesëja për të etj. e jo kushte si mos të martohet me një tjetër.

  Përfundimisht: Mundemi me thënë se pasi që dijetarët kanë pasur mospajtime të shumta se si kuptohet interpretimi i vërtetë i këtyre argumentëve që kanë ardhur rreth kësaj temës, është se më e sakta kuptohet që nuk e ka të lejuar një grua me ia kushtëzu burrit të vetë mos me martuar një tjetër, ndersa burri nëse don ta martojë një tjetër duhet pasur kujdesë dhe të jetë prej atyrëve që din të kujdesën për familjën e tij.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera


  237-Pyetje: Vellezer kam degjuar se muslimani ka te drejt ti ket deri 7 gra dmth munet mu bo niqa mu martu a esht e vertet .?

  Përgjigje: Nuk është e vërtetë që muslimani ka drejtë me një kohë të jetë i martuar me shtatë gra, mirëpo muslimani ka të drejtë të jetë i martuar me katër gra me një kohë.

  Thotë Allahu teala: "...atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë; me dy, me tri e me katra. E nëse i frikoheni padrejtësisë (ndaj tyre), atëherë vetëm me një, ose (martohuni) me ato që i keni nën pushtetin tuaj (robëreshat). Ky (përkufizim) është më afër që të mos gaboni." (En-Nisa:3)
  Ngase numri shtatë është pabazë dhe është përhapur nga njerzëve të cilët nuk kanë njohuri të mirëfilltë rreth fesë islame.
  Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  238-Pyetje: Cilat janë suret ose namazet te cilat duhet te thuhen per nje femi te semure nga simptomet e autizmit.

  Përgjigje: Fillimisht duhemi me dit se sëmundjet ndahen në dy pjesë:
  - Sëmundje fizikisht dhe mendërisht
  - Sëmundja nga grupi i shejtanëve apo çka të jetë në favor të sherrit të tyre

  Nëse është sëmundëja me të vërtetë fizikisht apo mendërisht, ku ne nënkuptojmë se kjo sëmundje ose mundet të shërohet nga mjekësia (me ndihmën e Allahut teala) ose është sëmundëja " e pa shërueshme" nga pa aftësia e njerzëve që nuk kanë arritur ta zbulonë shërimin e saj, mirëpo nëse nuk ka shërim, atëherë duhet Besimtari fillimisht të jetë i durueshëm dhe ta lusin Allahun teala ta forcojë në durimin e tij. Gjithashtu duhet që vazhdimisht ta lusin Allahun teala për shërimin dhe ti marrin sebebet, ku mundohet me mënyra të ndryshme ta arrinë shërimin.

  Mirëpo ekziston edhe lloji i dytë, ku ka mundësi që fëmija të ketë symptome negative dhe jonormale nga dëmi i të keqës. Kur të themi dëmi i të keqës e kemi për qëllim ajo çka vjen nga shejtani si p.sh. mësyshi, sihri, mundësia që të ketë hyrë një exhin (krijesë e padukshme për njerzët) në trupin e njeriut apo diç të tillë. Për atë i kshillojmë të gjithë prinderit të cilët kanë vrejtur tek fëmijet e tyre symptome jonormale që të shkonë tek një person i cili bën sherime (me ndihmën e Allahut teala) nga sëmundjet e shejtanit duke perdorur mënyra që përputhen me Kuranin dhe Sunnetin. Në shumë raste mjekët kanë dhënë diagnoza të ndryshme që i ka një pacient, kurse ka dalur pastaj që me sherimin e Kuranit dhe Sunnetit janë larguar ato symptome.

  Pra duheni gjithashtu të verifikoheni tek cili person shkoni për tu shëruar, kështu që është mirë të pyetën Hoxhallarët të cilët kanë njohuri rreth fesë islame dhe pasonë Kuranin dhe Sunnetin. Allahu e di më së miri

  Ebu Mejsera

  239-Pyetje: Kam problem me gjumin?
  eselamu alejkum vllezer dhe motra musliman/e kam problem me gjumin qe nje kohe te gjate flej shume pak 3-4 ore tani bie ne gjume pasi fali namazi e sabahit e di se nuk eshte ne regull por sdi si te veproj, edhe kur zgjohem ne mengjes ne ora 7 edhe nese zgjohem ne ora 12 flej shume pak deri tani nuk kam pasur probleme shendetsore per shkak se flej pak. Nese keni mundesi te me keshilloni do me kishit ndihmuar shume.

  Përgjigje: Alejkum selam ve rahmetullah
  Vëlla i dashur edhe pse e keni shkruar në titull të pyetjes se kam problem me gjumin, unë mendoj që shumë mirë e keni gjumin dhe mos u brengosni, sepse dijetarët kanë thënë që i mjaftonë njeriut në dit të flej 2 ore deri në 6.
  Kështuqë elhamdulilah, që nuk keni probleme shëndetsore, sepse shumica e dijetarëve në tokat arabe nuk flejn më shumë se 4 ore.

  Edhe njëherë mos u brengos shkaku i gjumit po brengosu se ku e kalon kohen gjat 20 orëve tjera, sepse koha është shumë e shtrejt saqë Imam Maliku (rahmetullahi alejh) kur i ka pa njerëzit e kafëve dhe çajtorëve ka thënë sikur të kishte qen koha mu pas ble do ta kisha shitur edhe shtëpin vetëm të blej koh sepse aq ia ka dit vlerën kohës dhe e ka shfrytzu maksimalisht.
  Allahu të shfrytëzoftë në hajr dhe me dituri të dobishëm ty dhe gjith muslimanët!
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Shehid El-Albanij

  240-Pyetje: kisha nje pytje,disa imam mendojn qe duaja ose leximi i kuranit per te vdekurit nuk i ka dobi,e disa mendojn se i ka dobi cdo kush nga keta imam qe i kam degju ne videot e forumit tone kan argumentat e veta,cila eshte e verteta nese ka mundesi naj argument nga kurani ose hadith hasen.

  Përgjigje: Vëlla i dashur, për dërgimin e shpërblimit të leximit të Kur'anit të vdekurve, dijetarët janë ndarë në dy mendime:

  1- Lejohet leximi i Kur'anit për të vdekurit, dhe shpërblimi i arrin atij, nëse nuk bëhet leximi i tij për shkak të pagesës, apo për ndonjë arsye të kësaj bote, por bëhet vetëm për hirë të Allahut. Dhe sikur arrin për të vdekurin agjërimi, haxhi, lëmosha dhe të tjerat, arrin edhe shpërblimi i leximit të Kur'anit.

  2- Nuk lejohet leximi i Kur'anit për të vdekurit, dhe shpërblimi i këtij leximi nuk i arrin atij. Pasiqë Pejgamberi s.a.v.s. nuk e ka vepruar një gjë të tillë, edhepse të vdekurit gjatë jetës së tij kanë qenë shumë, nuk ka asnjë transmetim se ai ka lexuar Kur'an për ndonjërin prej tyre. Gjithashtu këtë nuk e kanë vepruar sahabet, shokët e tij të ngushtë. Dhe për këtë adhurim, nuk ekziston asnjë argument, ndërsa Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Kush e vepron një vepër për të cilën ne nuk kemi urdhëruar, ajo vepër është e refuzuar". (Muslimi)

  Ndërsa për arritjen e shpërblimit të agjërimit, Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:"Kush vdes duke pasur borxh agjërimin, agjëron për të përgjegjësi i tij". Gjithashtu për haxhin ka thënë:"Kryeje haxhin për prindin tënd. Sikur të kishte pasur prindi yt borxh, a di t'ia kishe paguar borxhin e tij? Borxhi i Allahut është më me meritë që të paguhet".

  Kështuqë mendimi më i saktë me të cilin e adhurojmë Allahun, është se leximi i Kur'anit për të vdekurin nuk lejohet, dhe shpërblimi për këtë nuk i arrin atij.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

  241-Pyetje: Kam lexuar nje ngjarje ne forum islamik,se si nje nga magjistaret ka ber magji ne nje sall perderisa ka qen duke ber mgjin i ka dal nje djalosh musliman dhe ja ka kendu afer tina ajetul kursi,dhe e kan tradhtu exhint dhe dhe ka psu plag te rënda nga shpatat te cilat i ka pasur ne trup,dhe e kan dergu ne spital dhe pas operacjoni ju kan shfaq perseri ushtrija e tina e shejtanve dhe ky i ka pyt "pse me tradhtuat?" pergjigjja e xhinve ka qen "ske pa ti qka kemi pa ne se jo qe e kishe lshu sallen po e kishe lshu edhe qytetin"?
  Pytja ime esht se qka kan pa exhint kur ju ka këndu ajetul kursi dhe qka shohin ne pergjethsi kur ju kendohet Kur'an te semarve nga xhinet(qka shohin exhint)
  inshAll-llah kesh i kjart

  Përgjigje: Vëlla i dashur, së pari ndodhinë të cilën e keni përmendur nuk e dijmë nëse është e vërtetë apo jo. Gjithashtu nuk mund të dijmë se çka kanë parë xhinët në ato raste, nëse kjo ndodhi është e vërtetë, dhe çka shohin në raste kur u fryhet të sëmurëve prej xhinëve.

  Por gjithë ajo që mund të themi, është se vërtetë xhinët frikësohen nga njeriu, kur ai e lexon ajetul-kursij. Siç ka ardhur në hadithin e Ebu Hurejres r.a. i cili tregon se shejtani i tha atij: "Kur të afrohesh në shtratin tënd, lexo ajetul-kursij, ngase kjo për ty është ruajtje prej Allahut, dhe shejtani nuk të afrohet ty në këtë gjendje, deri të arrij mëngjesi". Tha Pejgamberi s.v.a.s.: "Ta ka thënë të vërtetën, edhepse ai është gënjeshtar". (Transmeton Buhariu).

  Gjithashtu thotë Muhamedi s.a.v.s. për Omerin r.a.: "Pasha Atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk të takon shejtani në rrugë, përveçse e ndërron atë rrugë, dhe kalon në rrugë tjetër". (Transmeton Buhariu dhe Muslimi).
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij


  242-Pyetje: E kam nje pyejtje a eshte haram mu kan ushtar?dhe nese ka ndonje argument per te
  Përgjigje: Vëlla i dashur, varet për çfarë lloji të ushtarit bëhet fjalë. Ngase ushtari mund të jetë prej ushtrisë së Allahut, dhe të jetë prej njerëzve më të zgjedhur dhe të dashur tek Allahu s.v.t. Gjithashtu mund të jetë ushtar në shtetin islam, dhe të jetë i shpërblyer për mbrojtjen e shtetit islam, dhe popullit të tij.

  Gjithashtu mund të jetë ushtar në shtetin e kufrit, për të cilën nëse është i imponuar nga shteti, dhe nuk ka zgjidhje tjetër, atëherë nuk ka dënim për kryerjen e ushtrisë.
  Ndërsa nëse është me zgjedhjen dhe dëshirën e tij, atëherë varet çfarë roli luan ai si ushtar. Gjë e cila është së paku është haram - e ndaluar, e që mund të jetë edhe kufër - dalje nga feja, varësisht prej rolit të tij që e luan në shërbim të kufrit dhe njerëzve të tij.
  Allahu e di më së miri.

  Ebu Hamza El-Albanij

 20. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


Tema të Ngjashme

 1. Pyetje dhe pergjigjje
  By Ebu Akil in forum Literaturë Islame
  Përgjigjet: 5
  Postimi i Fundit: 09-11-2009, 11:57
 2. Pyetje dhe Pergjigjje
  By Ebu Akil in forum Fikh
  Përgjigjet: 2
  Postimi i Fundit: 04-11-2009, 22:05
 3. Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 22-06-2009, 23:55
 4. Teshurit ne namaz. ju lutem pergjigjje sa me shpejt
  By Saalih in forum Pyetje-Përgjigje
  Përgjigjet: 5
  Postimi i Fundit: 07-05-2009, 07:55

Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •