Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Rezultatet 1 deri 1 prej 1

Tema: Kohët më të preferuara për lutje.

 1. #1
  Ebu Merjem nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  30-10-2009
  Postimet
  15,103
  All-llahu të shpërbleftë
  1,688
  Falënderuar 2,464 herë në 1,651 Postime
  Rep Fuqia
  5648

  Kohët më të preferuara për lutje.

  Kohët më të preferuara për lutje.

  Shkruar nga Fatmir Raçi

  Do të përmendim disa nga kohët e preferuara për lutje duke i argumentuar ato:

  1. Nata e Kadrit : Transmetohet se i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Tij qoftë mbi të pasi ishte pyetur nga Ajsheja Allahu qoftë i kënaqur me të se “Nëse e dinë se cila natë është nata e kadrit çfarë të themë (lutem)? Ai tha: Thuaj: “O Allah ti vërtet je Falës e donë faljen më fal mua”.

  2. Lutja në mesin e natës apo pjesa para syfyrit, kohë kjo kur zbret Allahu i Lartësuar për ti plotësuar nevojat apo larguar brengat e krijesave të Tij ku dhe thotë: “kush më lutet Mua që ti përgjigjem atij, kush më kërkon Mua që ti dhuroj atij, dhe kush Më kërkon falje që ti fali atij” (Hadithin e shënon Buhariu -1145).

  3. Lutja gjithashtu pranohet pas kryerjes së namazeve obligative ashtu siç dëshmon hadithi që transmetohet nga Ebu Umamete: “Ju tha nga të pranishmit o i dërguar i Allahut cila kohë është më së shumti që pranohet lutja? Tha: “Një e treta e natës, dhe fundi i namazit obligativ (farzeve)” (Shënon Tirmidhiu -3499- Shejh Albani hadithin e konsideron Hasen).

  Dijetarët kanë polemizuar se a është për qëllim lutja para selamit apo pas selamit të namazit!

  Dijetari Ibn Tejmije edhe Ibn Kajimi thonë se është brenda namazit e jo pas namazit gjithashtu nga hoxhallarët bashkëkohorë edhe Shejh Uthejmini mendon se në hadith ka për qëllim lutjet në fund të namazit e jo pasi të japim selam.

  4. Lutjet mes Ezanit dhe Ikametit: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: “Nuk kthehet lutja që bëhet mes Ezanit dhe Ikametit” (Shënon Ebu Davudi -521- , Tirmidhiu -212-, dhe në Sahih Elxhami -2408).

  5. Lutja që bëhet me rastin e zbritjes së shiut ashtu siç është transmetuar në hadithin e Sehl ibn Sadit se i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: “Dy lutje nuk kthehen: Lutje kur thirret për namaz dhe kur bie shi ” (Shënon Ebu Davudi dhe hadithi gjendet në Sahih Elxhami Shejh Albani -3078).

  6. Lutja gjatë një ore që gjendet në mbrëmje: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Vërtet në mbrëmje është një orë (Kohë) nuk e qëllon besimtari duke u lutur për të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër përveç se që do ti jep atë Allahu atë natë” (Shënon Muslimi -757).

  7. Koha në ditën e Xhuma: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Në xhuma është një orë që nuk e godet robi besimtar duke u falur dhe lutur Allahun e Lartësuar për diçka përveç që do ti jep atij” (Shënon Buhariu -935-, Muslimi -852).

  8. Lutja që bëhet pasi të pimë ujë Zemzem: Transmeton Xhabiri Allahu qoftë i kënaqur me te se i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Uji Zemzem është për atë që pinë” (Shënon Ahmedi, gjithashtu hadithi gjendet në Sahih Elxhami Shejh Albani -5502-). Pra nga ky hadhith kuptojmë se për atë që e bën njet ta pish ujin Zemzem dhe bën lutje ai bëhet shkak që të pranohet lutja.

  9. Lutja që bëhet gjatë qëndrimit në sexhde: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Pozita më e afërt e robit me Krijuesin e tij është kur ai është në sexhde, pra shtoni lutjet tuaja” (Shënon Muslimi -482-).

  10. Lutja momentin kur dëgjon duke kënduar gjeli: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Nëse dëgjoni duke kënduar gjeli luteni Allahu nga mirësitë e Tij, sepse ai (gjeli) ka parë engjëj” (Shënon Buhariu -2304-, Muslimi -2729).

  11. Lutja që bëhet në momentin kur besimtari është ballafaquar me ndonjë fatkeqësi dhe thotë: “Ina Lilah ve ina ilejhi haxhiun Allahume exhirni fi musibeti ve ahlifni hajren minha” (Të Allahut jemi dhe te Ai po kthehemi, O Allah më shpërble nga kjo fatkeqësi dhe më zëvendëso me diçka më të mirë se kjo (që kam humbur, apo goditur) (Shënon Muslimi -918-). Gjithashtu Umu Selimeh Allahu qoftë i kënaqur me të transmeton: Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut paqja dhe shpëtimi i Tij qoftë mbi te duke thënë: “Nuk sprovohet asnjë besimtar dhe thotë atë që ka urdhëruar Allahu: “Ina Lilah ve ina ilejhi haxhiun Allahume exhirni fi musibeti ve ahlifni hajren minha” përveç që do ti jap apo zëvendësoj Allahu me diçka më te mirë se atë që i ka marr apo humbur ai” (Shënon Muslimi -918-).

  12. Lutjet që bëhen pasi që vdes dikush apo në momentet e para pas vdekjes së dikujt: Në hadithin e saktët kur i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Tij qoftë mbi te hyri te Ebi Selemh të cilit ju ishin shtangur sytë dhe pasi ja mbylli sytë tha: “Vërtet kur të del shpirti e pason atë shikimi, amtarët e familjes pëshpëritën, pastaj ai tha: “Mos u luteni kundrejt jush por lutuni për vete sepse vërtet tani engjëjt thonë pranoje (Amin) për atë që thuani (kërkoni)” (Shënon Muslimi -2732).

  13. Lutjet që bëhen kohen kur qëndroni në vizitë tek të sëmurit: Transmeton Umu Selemeh Allahu qoftë i kënaqur me te se i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Nëse e vizitoni të sëmurin thuani fjalë të mira sepse vërtet engjëjt thonë pranoje (Amin) për atë që thuani” ... thotë transmetuesja: Kur vdiq Ebu Selemeh shkova te i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te dhe i thashë: Vërtet Ebu Selemeh vdiq, Ai me tha: “Thuaj: O Allah më fal mua dhe atë dhe më zëvendëso pas tij me diçka më të mirë” ajo tha: Unë ashtu u luta dhe vërtet më zëvendësoj Allahu me dike më të mirë se ai, pra u martua me Muhamedin paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te” (Shënon Muslimi -919-).

  14. Lutja e atij që ju është bërë padrejtë: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Frikësoju lutjes së atij që i ke bërë padrejtë se vërtet nuk ekziston mes asaj lutje dhe Allahut perde (pengës)” (Shënon Buhariu -469-, Muslimi -19), gjithashtu hadithi: “Lutja e atij që ju është bërë padrejtë është e pranuar edhe nëse ai person është i shthurur (i keq) sepse atë e ka për vete” (Shënon Ahmedi dhe hadithi gjendet në Sahih Elxhami -3382-).

  15. Lutja e prindit për fëmiun e tij (në të mirën e tij), lutja e agjëruesit gjatë agjërimit të tij dhe lutja e udhëtarit: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Tri lutje nuk kthehen: Lutja e prindit për fëmiun e tij, lutja e agjëruesit dhe udhëtarit” (Shënon Bejhakiu dhe hadithi gjendet në Sahih Elxhami -2032-).

  16. Lutja e prindit kundrejt fëmiut të tij: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Tri lutje janë të pranuara: Lutja e atij që ju është bërë padrejtë, lutja e udhëtarit dhe lutja e prindit kundrejt fëmiut të tij” (Shënon Termidhiu -1905- , Shiko Sahih Edeb Elmufred -372-).

  17. Lutja e fëmiut të mirë për prindërit e tij: I dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi te ka thënë: “Kur të vdes i biri i Ademit i ndërpriten veprat e tij përveç tri soj: Lëmosha e vazhdueshme, femiu i mirë që bënë lutje për të apo dituria prej së cilës kanë të tjerët dobi” (Shënon Muslimi -1631-).

  18. Lutja që bënë besimtari nëse zgjohet natën, pra thotë lutjen që është e transmetuar nga i dërguari i Allahut paqja dhe shpëtimi i Tij qoftë mbi te: “Kush zgjohet natën dhe thotë: “La Ilahe i la-Allah ve Allahu Ekber ve la havle ve la kuvete ila Bilah” pastaj thotë: “O Allah më fal mua – apo bën lutje – do ti pranohet atij ajo lutje e nëse merr abdes dhe falet do ti pranohet atij ai namaz” (Shënon Buhariu -1154-).

  Fatmir Raçi

 2. Për këtë postim, ju falënderohet përdoruesi:


Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •