Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Faqja 1 prej 3 123 FundFund
Rezultatet 1 deri 10 prej 25

Tema: Magjia, syri i keq dhe shërimi i tyre!

 1. #1
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Magjia, syri i keq dhe shërimi i tyre!

  Njohja e magjise

  Kuptimi gjuhesor i magjise
  Kuptimi praktik
  Disa rrugë qe magjistari afron xhindet
  Magjia sipas kuranit dhe sunetit
  argumentet për magjine ne kuran dhe synet për ndohdjen e xhindeve
  Argumentet për ndodhjen e magjise sipas kuranit dhe sunetit
  Thëniet e dijtareve për magjine


  Llojet e magjise

  Llojet e magjise sipas Er-Rrazit
  Llojet e magjise sipas Er-Ragip
  Vertetesia e magjise e qartesimi i llojeve te saj


  Si grumbullon magjistari xhindet

  Rruget jo te plota te tij


  Ligji i magjise ne sheriatin islam


  Gjykimi i atij qe meson magjine ne islam
  Gjykimi ne islam për magjistaret
  Gjykimi i magjistarit te krishtereve ose hebrejve


  A lejohet prishja e magjise me magji
  Ndryshimi magjise me mrekulline  Prishja e magjise


  Magjia për ndarjen e bashkeshorteve: (shenjat mynyrat e prishjes,shembuj ilaci i saj)
  Magjia për dashuri (shenjat shembuj prishja dhe ilaci)
  Magjia e imagjinimit (shenjat shembuj prishja dhe ilaci)
  Magjia e cmendurise (shenjat, prishja, ilaci)
  Magjia e dembelizmit (shenjat, prishja ilaci i saj)
  Magjia Heautif
  Magjia e semundjes (shenja, prishja, ilaci i saj)
  Magjia e gjakederdhjes tek gratë (shenjat, mynyra e prishjes ilaci).
  Magjia e vonimit te marteses (shenjat, ilaci shembuj).


  ILaci i atij qe smund te kryeje marredhenie me gruan e tij

  Mynyra e lidhjes se magjise.
  ILaci me kuran dhe sunet dhe perkujtimin nga sheriati
  Ndryshimi midis lidhjes me magji dhe dobesimit te trupit
  ILaci i disa llojeve te shterpesise
  Mbrojtja e dhendrit dhe nuses nga magjia
  Shembuj te ilacit te lidhjes me magji te burrit dhe gruas


  ILaci i syrit te keq

  Argumenetet nga kurni e suneti për pasojat e syrit dhe demet e tij.shembuj.
  Vertetsia e syrit te keq
  ILaci i syrit te keq
  Shembuj konkrete te ilaceve te syrit dhe shembuj te semureve me syrin e keq
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 2. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 3. #2
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Njohja e magjise


  Magjia ne kuptimin e saj gjuhesor:Ka thënë Esheri ,Magjia është një pune ne te cilën afrohet shejtani me ndihmën e tij .Tha gjithashtu ,origjina e magjise është ndryshimi I dickaje nga e vërteta ne diçka tjetër sikur magjistari bën te koten ne pamjen e te vërtetës është njësoj sikur largoi diçka nga shikimi I njerzve.

  Trans Shumer nga ebi Aishe .Arabet e quajtën magjine sihr sepse ajo ndryshon shendetin ne semundje.Faris magjia e nxjerrjes e te kotes ne pamjen e vërtetës.

  Thuhet ne fjalën e arabishtes El Mesijt:Magjia është një gjë delicate.U than e fjalorin Muhijtun muhijt Magjia është një nxjerrje e dickaje ne pamjen me te mirë e te jetë sprove.

  Fehrudijn Err-RRazi ka then :Magjia ne sheriatin Islam është specializmi I çdo gjeje qe fsheh shkakun e saj shfaqet ne pamje jot e vërtetë dhe merret me mashtrim.Tha ibn kudame el mukadesi.Ai është lidhje magjish,lexime (të ndryshme) fjale te cilat thuhen e shkruhen ,apo punohet dickcka qe le pasoja ne trupin, zemren ,llogjiken e atij qe I bëhet magji ne mynyre jo direkte(prekje) e këto janë te vërteta.Ka magji qe vret qe semur ose qe e merr burin nga gruaja e tij dhe nuk e le të kryeje marredhenie dhe qe bent e urrejne njëri-tjetrin.

  Njohja e magjise

  Është marrëveshje mes magjistarit dhe shejtanit qe te beje magjistari disa nga te ndaluarat (haramet) ose bindjen e tij ne çfarë kërkohet nga ai.

  Disa nga mynyrat e magjise.

  Nga magjistaret ka qe mbeshtjellin kuranin ne këmbë e futet ne banjo.Ka qe shkruan ajetet e Kuranit me gjakun e menstruacioneve.Ka nga ato qe I shkruajnë ato poshtë këmbës.Ka qe nga ato qe shkruajnë El fatihan mbrapsht..Ka nga ata qe falen pa abdes.Ka nga ato qe rrine pa u lare.Ka nga ato qe therin për hirë te shejtanit e nuk permendin emrin e Allahut ne therrje dhe e çon mishin e therur ne vende qe ua percakton shejtani.Ka nga ato qe bëjnë sikur flasin me planetet dhe I bien sexhede atyre.Ka nga ato qe kryejne marredhenie me nenat ose vajzat e tyre e shkruajnë lloj nuskash ne gjuhe joarabe te pakuptushem qe kanë përmbajtje mohimi(kufri).

  Nga këto kuptojme qe xhindi nuk e ndihmon magjistarin e nuk I sherben atij përveçse me shkembim e me gjëra te tjera qe ne to te këtë sa me shumë kufer(mohim) ose harame te beje magjistari aq me shumë I sherben xhindi prej shejtaneve e me I shpejte ne zbatimin e kerkesave te tij.E nëse magjistari nuk I ploteson çështjet e kufrit(mohimit) për te cilat e urdheron shejtani ai e nderpret sherbimin e tij dhe e kundershton ne urdherta e tij.Magjistari dhe shejtani prej xhindeve janë dy shoqerues ne kundërshtim me urdherat e Allahut.E nëse sheh me vëmendje ne fytyren e magjistarit do të qartesohet saktesia e fjalës time do ta gjesh fytyren e tij sikur është një errësirë e zeze për shkak te kufrit (mohimit)te tij.E nëse e njeh magjistarin nga afër do të vesh re qe jeton me probleme me veten e tij me gruan dhe fëmijët e tij dhe nuk mundet te fleje I qete e I clodhur,por gjithmonë qorton veten e tij. Por herë pas herë zgjohet I frikesuar nga gjumi.Pervec kësaj shejtanet shkojnë dhe ia demtojne gratë e e magjistareve fëmijët e tyre ka raste qe edhe e rrahin magjistarin xhindet dhe I sjellin probleme përçarje e shqetesime.

  Tha te vërtetën Allahu ne fjalën e tij.
  Kush ia kthen shpine udhezimit tim do të këtë jetë te vështirë.”(Taha -124)
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 4. Për këtë postim, ju falënderohen 2 Përdorues në vijim:


 5. #3
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Magjia ne dritën e kuranit dhe sunetit.

  Argumentet për ndodhjen e xhindeve dhe shejtanit.Lidhjet midis xhindit dhe shejtanit janë shumë te forta.Xhindet dhe shejtanet bashkepunojne ne magji.Disa njerëz e mohojne ekzistencën e xhindeve dhe shejtaneve prej tyre dhe ndodhjen e magjise e për këtë po ju sjell disa argumenta te egiztences se tyre te permbledhura.

  Ajeti 29 i sures Ahka

  29. (Përkujto) Kur disa prej exhinëve i drejtuam te ti që ta dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë: "Heshtni!" dhe kur u krye, u kthyen te populli i vet dhe e këshilluan.

  [6. En am }

  130. O grumbull i xhinve dhe i njerëzve! A nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar t'ju rrëfejnë argumentet e Mia dhe t'ju tërheqin vërejtjen për takimin tuaj në këtë ditë? Ata thonë: "Dëshmojmë kundër vetvetes". I pat mashtruar ata jeta e kësaj botë dhe ashtu (të detyruar) dëshmuan kundër vetvetes se me të vërtetë e refuzonin (të vërtetën)

  55. Rrahman

  33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë).

  72. Xhin

  1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit,

  6. Dhe se ka pasur burra prej njerëzve, që kërkonin ndihmë prej disa xhinëve dhe ashtu ua shtonin atyre edhe më shumë arrogancën.

  5. Maide

  91. Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush, t'ju pengojë nga të përmendurit Zotin dhe t'ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)?

  24. Nur

  21. O ju të cilët besuat, mos shkoni gjurmëve të djallit, pse kush ndjek gjurmët e djallit ai urdhëron për të shëmtuara e të irituara, e sikur të mos ishte mirësia e All-llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, askush prej jush nuk do të pastrohej kurrë (prej mëkateve), por All-llahu e pastron atë që do Ai. All-llahu dëgjon e di.

  Argumentet nga kurani janë shumë ,është e njohur qe ne kuran është një sure e njohur e plotë për xhindet e mjafton të dish se ne kuran fjala xhind përmendet 22 herë,fjal shejtan përmendet 68 herë.E japim këtë informacion me qëllim qe te tregojme qe ajetet qe flasin për xhindet dhe shejtanet janë te shumta.

  Argumentet nga syneti.

  Ibn Mesudi r.a ka then :Ishim me te derguarin e Allahut .as ne një nate prej netëve .Nuk e gjetem profetin a.s , e kerkuam rrugëve dhe luginave e thame do të jetë vrarë.kaluam naten me te keqe qe mund te këtë kaluar ndonjë popull. Kur u gdhi profeti a.s erdhi nga drejtimi I shkretetires .Thame o derguari I Allahut te kerkuam dhe te ndoqem pas e nuk te gjetem dhe kaluam naten me te keqe qe mund te këtë kaluar ndonjë popull.Ai tha :- Me erdhi një xhind thirres e shkova me te dhe u lexova kuran atyre”Tha ibn mesudi :u Nis me ne na tregoi gjurmet e xhindeve dhe gjurmet e zjarrit të tyre dhe e pyeten xhindet për një lloj ushqimi dhe tha”për ju është ushqim çdo kocke qe është përmendur emir I Allahut gjatë therjes se mishit tek ajo është mbushur me mish dhe kafshet tuaja hajne bajgat e kafsheve tona(te njerzve) po dhe u tha I derguari I Allahut a. shokeve:Mos u pastroni me ato kocka sepse ato janë ushqim për vellezerit e juaj xhinde.(Muslimi)

  Ebi sejd el hidri r.a ka then –Me tha I derguari I Allahut a.s .Të shikoj qe I do delet dhe shkretetiren .Nëse je ne shkretetire me delet e tua thirre ezanin për namaz nfrije zërin ne ezan sepse kush degjon zërin e muezinit prej xhindeve dhe prej njerzve e çdo gjë tjetër do të deshmoje ne ditën e gjykimit.Trans Maliku, Buhari, Nesaiu dhe Ibn Maxhe.

  Ibn Abazi ka then –U nis I derguari I Allahut a.s ne një grup sahabesh për te shkuar ne tregun e qujatur ukadh dhe u ndaluan shejtanet nga lajmet e qiellit dhe u qelluan me zjarr.U kthyen shejtanet tek populli I tyre dhe thanë çfarë keni- thanë- U ndaluam nga lajmet e qiellit(fjalët qe bisedonin engjejt) dhe na qelluan me zjarr.Thane –Nuk u ndaluat nga lajmet veçse ka ndoshur diçka ne toke.Kerkoni ne lindje e perëndim te tokes e shikoni se çfarë ju pengon nga lajmet e qiellit.U nisen xhindet drejt tuahmes (qytet) tek profeti a.s qe ishte ne vendin e quajtur Nahle.Tregon muadhi:Ai po falte namazin e sabahut me shoket e tij kur degjuan kuranin (xhindet) pushuan qe te degjonin e thanë kur u kthyen tek populli I tyre. "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit, që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë".Dhe zbriti Allahu ajetin e kuranit për ti njoftuar besimtaret dhe profetin a.s me këtë gjë ne suren xhind.

  1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit,
  2. që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë".
  3. Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tonë nuk është që ka as grua, as fëmijë
  8. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar ta arrijmë qiellin, po atë e gjetëm përplot roje të forta dhe me shkëndija (zjarri që djeg),
  9. Dhe ne më parë hulumtonim në vendvështrimin për të dëgjuar, e kush përpiqet të dëgjojë tash, ai has në pusinë e shkëndijës së zjarrtë.
  10. Ne nuk e dimë se me këtë (përgatitje të qiellit) është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre dëshiron që ata t'i udhëzojë.
  11. Është e vërtetë se prej nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë aq të mirë, sepse ne kemi qenë në drejtime të ndryshme.
  12. Dhe ne kemi qenë të bindur se All-llahut nuk mund t'i shmangemi në tokë e as nuk mund t'i shpëtojmë Atij duke ikur.
  13. Dhe ne, sapo e dëgjuam udhëzimin (Kur'anin), i besuam atij, e kush i beson Zotit të vet, ai nuk i frikësohet ndonjë dëmtimi e as ndonjë padrejtësie..

  Aishja r.a trans se ka thene i Derguari i Allahut a.s .-U krijuan engjet prej drite dhe I krjiuan xhindet nga flaka e pa tym dhe u krijua Ademi nga ajo qe është pershkruar juve (pra balta) trans Ahmedi dhe Muslimi.

  Safije bint heje r.a transmeton se Pejgamberi a.s tha -Me te vërtetë shejtani ecën ne ne trupin e birit te Ademit nëpërmjet rrugëve te gjakut.(Buhari dhe Muslimi)

  Ebu Hurejra r.a trans se ka then I derguari I Allahut.-Ska ndonjë te lindur qe lind dhe mos e ngacmoje shejtani e pastaj qan me ze te lartë përveç te birit te merjemes dhe nenes se tij”(Buhari dhe Muslimi)

  Abdullah ibn Mesudi trans u përmend tek I derguari I Allahut a.s një burrë qe fjeti naten gjersa u zbardh e doli dielli pa u fal e ai tha.Atij burri I urinoi shejtani ne dy veshet ose tek njeri vesh” (trans Buhari dhe Muslimi)

  Ebu katadeh ka then se I derguari I Allahut ka thënë- Ëndrra e mirë është prej Allahut dhe e keqa është prej shejtanit.Kush shikon ndonjë ëndërr te keqe dhe e urren le të pershtyje tre herë nga krahu I majte I shpatulles e te kërkoje mbrojtje prej shejtanit tek Allahu sepse ajo nuk do ta demtoje atë (Buhariu dhe Muslimi)

  Ebi Sejd el kudri r.a tras se I derguari I Allahut a.s ka thënë: nëse dikush prej jush I hapet goja te vendosi dorne e tij ne goje sepse shejtani hyn në të”(Muslimi)

  Hadithet për këtë janë te shumta e këto mjaftojnë për atë qe kërkon te vertetn. Na qartesohet se egzistojne xhindet dhe shejtanet prej xhindeve e nuk ka dyshim për të e nuk polimezon asnjë për këtë përveç mendjemedhenjve e atyre që ndjekin epshet dhe jo udhezimin e Allahut.
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 6. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


 7. #4
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Argumentet për ekzistencën e magjise

  Argumenbte nga kurani I nderuar.
  Ajeti 102 sure El bekare
  Ajeti 77 sure Junus
  Ajeti 81-82 Sure Junus
  Ajeti 67-69 sure Taha
  Ajeti 117-122 sure Araf


  Sure el Felek
  113. Felek 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
  2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
  3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
  4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
  5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.


  Ka then El Kutubiu “ prej demit të atyre qe lidhin dhe fryejne një magji “Magjistaret qe fryejne ne penjte qe lidhin kur lexojnë ne to (fjale magjie).
  Ka thënë El hafidh ibn kethir për këtë ajet Tha muxhahid ,Ekrime el Hasen, Kataden dhe ed-Daled-Magjistaret qe fryejne ne penjte qe lidhin kur fryjne kendojne ne to fjale magjie.

  Argumentet nga syneti

  Nga Aishe r.a ka thënë.Një burrë nga bëni zurejk qe quanin Lebijd ibnul Asemi I bëri magji te derguarit te Allahut a.s saqë imagjinonte sikur bënte diçka me gruan e tij qe nuk e kishte bërë gjersa një ditë prej ditesh apo një nate prej netesh ishte tek unë e bëri shumë dua (lutje) e pastaj thaq “O Aishe e ndejva qe Allahu mu pergjigj me ato qe I kërkova.Me erdhen dy burra me qendruan njeri tek koka e tjetri tek kembet e njeri prej tyre I tha shokut.-Çfarë ka ky burrë? Tha –Është magji.Kush I ka bërë magji? Tha- Lebijd ibnul Asemi.Ne çfarë gjeje? Tha- Ne kreher dhe ne floke dhe ne pjalmin e hurmes arabe mashkull.Tha ku është ajo magjia?Tha – Ne pusin haruan” Shkoi profeti Muahmed a.s tek ai pus dhe I tha Aishes.Uji I tij ishte I kuq si kenaja dhe kurorat e hurmave ishin si koka shejtanesh.Tha Aishja: O derguari I Allahut a nuk e nxorre atë magjine.Tha profeti a.s Me sheroi Allahu dhe e urreva qe te hapej problem te njerzit dhe urdhëroi ta mbuluan magjine.(Buhariu dhe Muslimi)

  Kuptimi I hadithit

  Cifutet Allahu I mallkofte rane dakort me lebijt ibnul asemi magjistari me I madh çifut ne atë kohe dhe I thanë qe te bënte magji te derguarit te Allahut, Alejhi Selam dhe I dhanë atij 3 dinare dhe ky I humbur e bëri magjine me floket e profetit a.s .thuhet se I morifloket nga një fëmijë I vogël qe shkonte tek shtëpia e profetit a.s dhe bëri magji me to dhe e vendosi ne pusin heruan.
  Po ti bashkosh të gjitha trans e hadithit kupton se kjo magji ishte e llojit qe burri nuk kryen dot marredhenie me gruan.Është pejgamberi a.s qe I dukej sikur mundej te kryente marredhenie me një nga gratë e tij e kur I afrohej nuk mundej.E për kohën e magjise ka mendime të ndryshme.Është then 40 ditë dhe tjetër veç kësaj dhe Allahu e di me mirë se sa. E pas ardhjes se dy engjeve u be e qartë se lebijd ibnul asem e kishte mbeshtjelle magjine me kapaket e lules mashkull te hurmes qe te ishte e fortë e të kishte ndikim te fortë e pastaj e kishte vendosur poshtë një guri te pusi heruan.Pasi mabruan dy engjejt profeti a.s urdhëroi nxjerrjen e magjisë groposjen e saj e ne disa transmetime thuhet se e dogji.Siç shihet ne transmetimet e ndryshme te këtij hadithi çifutët I bene magji profetit a.s nga llojet me te fort atë magjise e deshnin ta vrisnin dhe ka magji qe te vret e siç dihet e thjeshtezoi atë ne llojin e magjise siç është ajo qe nuk e lejon burrin ti afrohet gruas se tij.

  Dyshimet dhe zgjidhjet e tyre

  Ka then El Maziri bidacinjte e mohojne këtë hadith e thonë nuk mundet qe profetit a.s ti bëhet magji.Sepse n.q.s. ne e lejojmë këtë besimi ndaj sheriatit pdo te mendonte qe xhebraili do të vinte te ai Alejhi Selam e do ti sjillte shpalljen po realisht nuk ishte ashtu përgjigjet Maziri e thotë.Këtë fjale te cilat thanë është pa vend sepse ardhja e kuranit e cila është mrekulli tregon sinqeritetin qe ka profeti Alejhi Selam ne çka informon prej Allahut e te lejojmë diçka qe kurani dhe suneti janë ne kundershti me te është e papranuar. Mrekullit e tij fiksojne vertetetsine e tij për çfarë transmetoi nga Allahu dhe ajo qe ato thanë është ne kundërshtim me argumentet.

  Tha Ebu xhekini El Jusufi. Sëmundja e pejgamberit a.s nuk pakeson diçka atij .as nga profetesia sepse sëmundjet qekane kaluar profetet nuk u le atyre pasoja por ua shton atyre gradën ne xhenet.Dhe imagjinimi I tij a.s sikur bënte diçka nga kjo dynja kur ai nuk e bënte atë gjee pastaj kjo gjë iu largua e iku ploteisisht ekjo I vinte nga magjia pasi Allahu ia mesoi vendin e magjise me anë te dy engjeve ne ëndërr nxjerrejn dhe prishjen e saj dhe bëri shkak këtë ngjarje për zbritjen sureve En-Nas ,El-Felek për te cilat besimtaret I p[erdorin ne kohën e sotme për ruajtjen etyre nga magjia dhe syri I keq.Kjo semundje nuk I pakesoi asgjë nga profecia por përkundrazi u be shkak për zbritjen e ajeteve te kuranit dhe ndodhi me dëshirën e Zotit për ti beret e ditur brezave te besimtareve sit e ruhen prej magjise me anë te këtyre sureve.Kjo semundje nuk I la pasoja ne mendjen e tij por vetëm ne trupin e tij siç ishte shikimi e kjo ndodhi ne kohën semundjes.
  Na ka ardhë ne kuran dhe se Musait I bene magji qe te shikonte litaret e magjistareve si gjarperinj.

  65. Ata thanë: "O Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët?"
  66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj).
  67. E Musai ndjeu në vete njëfarë frikë.
  68. Ne i thamë atij: "Mos kr frikë, është më se e sigurt se ti do të jesh triumfues!"
  69. Tani hidhe atë që e ke në dorën tënde të djathtë (shkopin), që t'i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë.
  70. Atëherë (kur shkopi i Musait i gëlltiti) magjistarët u hodhën në sexhde e thanë: "Ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait!"(sure Taha)


  Asnje nga dijetaret dhe njerzit e zgjuar nuk ka then se Musait iu pakesua diçka nga profetesia e tij sepse gjërat e tilla e kanë shtuar besimin besimtereve dhe profetesine me shpallje për ngajrjet ne fjale sepse Allahu u jep atyre (profeteve) fitore kundër armiqve dhe mosbesimtareve dhe ua prish magjite magjistareve me mrekulli siç ishte shkopi I Musait ose Suret Felek dhe Nas për profetin a.s.
  Nga Ebu hurejra r.a trans se Pejgamberi a.s tha Largohuni nga shkatarrimet ! thanë o derguari I Allahut cjane ato?Tha –Idhujtaria (shirku) magjia,vrasja e dikujt qe Allahu ne ndaloi ,ngrenia e fajdes,ngrenia e pasurise se jetimit,lenia e luftës ne kohën e saj,dhe shpifja kundër besimtareve te martuar pa e ditur atë(Buhariu dhe Muslimi)

  Perfitojme nga hadithi pse pejgamberi a.s na urdhëroi qe ti largohemi magjise dhe e qartesoi se ajo është prej gjynaheve me te mëdha dhe shkatarruese e kjo argumenton se magjia është evertet dhe nuk është perralle.

  Nga ibn Abaz r.a transmetohet se ka then I derguari I Allahut, Alejhi Selam: Kush meson dijet nga yjet (astrologji) ai mesoi një pjesë te magjise dhe shton sa shton”(transmeton Ebu Davudi dhe saktesoi sheikh Albani.


  Perfitojme nga hadithi qe te largohemi dhe prej rrugëve qe te çojnë ne mesimin e magjise.Argumnetet qe magjia mësohet është fjala e Allahut ne kuran

  102. (E hodhën librin e Zotit) E ndoqën atë që e thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Po Sulejmani nuk ishte i pafé, djajt ishin të pafé, sepse u mësonin njerëzve magjinë. (ndoqën) Edhe çka u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fé!" E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet, por pa lejën e All-llahut me atë askujt nuk mund t'i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare)

  Është e qartë se magjia është dije si dijet etjera dhe ka disa rregulla qe ndërtohet.Hadithi dhe ajeti tregon te keqijat e mesimit te magjise.

  Nga Imran ibn husejn r.a transmetohet se I derguari I Allhut ka thënë. Nuk është prej nesh kush beson parandjenjen ose kërkon nga një tjetër këtë gjë ,ai qe hedh fall ose ai qe kërkon ti hidhet fall, ose bën magji ose shkon te magjistari qe ti beje ai magji dikujt dhe kush shkon tek fallxhoret dhe beson atë qe ai thotë net e vërtetë ai ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit a.s (kuranin).

  Nga ebi Musa el Enshariu r a trasmetohetse I derguari I Allahut ka thënë.Nuk do të shkoje ne xhent pijaneci,dhe as ai qe beson ne magji dhe as ai qe nderpret lidhjet farefisnore” . Ibn Hibani thotë: se kuptimi I hadithit është se te tre nuk do të hyjne ne xhent përderisa te ndeshkohen me zjarr njëfarë kohe për gjynahet e kundershtimet.Me te vërtetë profeti a.s ndaloi nga bindja (besimi) se magjia vepron pavarur nga përcaktimi I Allahut dhe është detyrë për besimtarin qe te besoje se magjia vepron vetëm nëse deshiron Zoti Ajeti 102 El bekare “por pa lejen e Allahut me atë askujt nuk mund ti bëjnë dem

  Tha Ibn Mesudi: Kush shkon tek Araf (ai qe thotë se e di te fshehten) apo magjistar ose fallxhor dhe I beson ne atë qe I than e te vërtetë e mohoi atë qe I zbriti Muhamedit a.s (kuranin)
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 8. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


 9. #5
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Thënie të dijetarëve

  Tha el Hatabi: Një popull mohoi ekzistencën e vertetsise se magjise.Pergjijgja është se është fiksuar se vërtetësia e egzistences se magjise dhe rane dakort shumica e popujve (arabe ,romak Persian dhe banoret e tokes me dije dhe dituri.

  Tha Allahu
  Të cilët ua mesonin njerzve magjine”(El Bekare 102) dhe urdhëroi te kërkohet mbrojtje prej saj me fjalët e tij dhe dua siç vjen ne kuran.

  Sure el Felek
  113. Felek 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
  2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
  3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
  4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
  5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

  E për këtë erdhen hadithe te shumta nga I Dërguari i Allahut, Alejhi Selam që lajmeron se nuk I mohon këto veçse ai qe mohon gjërat qe duken.Dijetaret kanë dhen percaktime për ndëshkimin e magjistarit dhe nga erdhen te gjithë këto percaktime nëse nuk do të egzistonte magjia.
  Tha El Kurtubiu: Thone ehli syneti qe është fiksuar vërtetësia e magjise dhe thanë muetrilet(grup I humbur) dhe ebu ishak El sitirababdi shok nga shoket e imam shafiut qe magjia nuk është vërtetë por është imagjinim.

  66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj). (Taha) E nuk thotë se leviznin me te vërtetë port ha atij (Musait ) ju duk e gjithashtu
  116. Ai (Musai) tha: "Hidhni ju"! E kur hodhën ata (shkopinj e litarë), magjepsën sytë e njerëzve, i frikësuan ata dhe sollën një magji të madhe.(Sure El Arafe)
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 10. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


 11. #6
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Llojet e magjise

  Llojet e magjise janë tetë:

  E para magjia e keldamijineve dhe keshdajinijeve te cilët adhurojne shtatë planetet.Ata besojnë se palnetet drejtojnë gjithesine
  E dyta magjia e ngatarresave dhe imagjinatave dhe e shpirtave te fortë.Pastaj err-Razi argumenton se ngatarresa le gjurme tek njeriu sepse njeriu mund te eci ne një trung mbi toke enuk mund te eci vete nëse ai trungu është mbi lume. Thane doktoret e kohës kur hasnin dike qe I dilte gjak nga hunda e ndalonin atë te shikonte ne gjërat me ngjyrë te kuqe ndërsa atë qe kishte semundjen e tokes e ndalonin te shikonte ne gjërat e ndritshme dhe nga rrotullimi ne një vend. E vazhdon er-Rrazi me llojet e magjise te cilat nuk kanë rëndësi e neto ka disa gabime e për këtë po eleme për pjesen e meposhteme.

  Vertetesimi e qartesimi I llojeve te magjise.


  Nga studimi I ndarjes se llojeve te magjise sipas er-Rrazit dhe Er-Rragib dhe dijetarëve te tjerë mbi magjine gjen qe ato qe shtuan ne magji gjeraqe nuk I takojne asaj për shkak se ato u mbeshten shumë ne kuptimin gjuhesor te magjise qe është magjepse dhe fshehje e shkakut.kështu ata futen ne magji dhe gjërat e çuditshme futjen ne sherr te dy personave te cileve u fshihet shkaku .Këto nuk kanë vlerë për ne por ne këtë shkrim do të flasim për magjine vërtetë qe bazohet shejtani tek xhindet..Ka gjëra te tjera me rëndësi qe duhet ti sqarojme e ato qe permendi Er-Rrazi dhe er-Ragib për ndikimin e planeteve.E vërteta është se ne besojme se ato qe ato veprojnë me urdhërin e Zotit e me urdhërin e Zotit nuk ndikojne ne krijesat e tjera asnjëherë.Disa thonë se magjistaret flasin nne emër te palneteveose shenjave të tyre e pasi u flasin atyre plotesohet magjia e tyre perpapra shikuesit.

  Pergjigja nëse ndodh vërtetë kjo nuk është nga ndikimet e planeteve por nga ndikimet dhe veprimet e shejtanit për magjistaret e humbur si dhe format e tjera kur idhujtaret u flisnin idhujve të tyre prej guri.Ishin shejtanet qe u pergjigjeshin atyre me ze qe degjohej nga Brenda idhujve e ata mendonin se ata ishin zotera.rrugët e humbura janë shumë dhe Allahu na largofte te keqen e shejtaneve dhe njerve.

  Si e thërret (afron magjistari) xhindin?

  Marreveshja mes magjistarit e shejtanit. Ne shumicen e rasteve marreveshja mes magjistarit e shejtanit kërkon që magjistari të veprojë disa vepra, shirku e kufri te shfaqura e te fshehta qe pastaj shejtani te cohet ne sherbimin e tij ose I sjell dike qe ti sherbeje.

  Ne shumicen e rasteve marreveshja bëhet midis magjistarit dhe prijesit te fisit te xhindeve dhe ky prijes urdheron ndonjë pauses mendjelehte nga fisi I tij qe ti sherbej këtij magjistari e ti bindet atij ne zbatimin e urdhervae te tij p.sh. ndonjë lajm për diçka qe ka ndodhur, ndarje midis dy personave, apo bashkimin ne dashuri të tyre apo ta beje burrin qe mos ti afrohet gruas se tij etj., qe do ti sqarojm më vonë. Magjistari me venien ne sherbim te xhindit bën ato pune te keqija qe do dhe nëse ai xhindi e kundershton atë , magjistari I bën adhurim prijesit te xhindeve apo bën vepra qe I pëlqejnë atij. Dhe ky priejes ose e ndeshkon atë xhind ose e urdheron, ose ve një xhind tjetër ne sherbim te tij.

  E për këtë gjë gjen qe lidhjet mes magjistarit dhe xhindit qe I sherbejne janë te bazuara ne urrejtje. Ky xhind ne shumë raste e demton magjistarin pa e ditur ai, si dhimbje kokë te perhershme, pagjumesi dhe trembje naten e rreh po kështu mund te veproje dhe me familjne e magjistarit. Ne shumicen e rasteve magjistari nuk bën fëmijë sepse xhindi ia vret foshnjen ne miter kur është magjistareose gruaz te magjistarit para se te plotesohet krijimi I saj. Kjo gjë është e njohur tek magjistaret dhe disa prej tyre e kanë lënë magji qe te lindnin fëmijë.Më kujtohet kur isha duke kenduar një grua te sëmurë qe e kish kapur magjia e kur I lexova kuran foli xhindi ne gjuhën e saj e tha.

  -Unë nuk mund te dal prej sa.
  Thashe -Pse?
  Tha-Sepse trembem se mos më vret magjistari.
  Thashe –Largohu nga ky vend ne një vend tjetër qe nuk e di magjistari.
  Tha –Do te dërgoje pas meje xhind tjetër qe te me sjelle tek ai.
  I thashë po e pranove islamin ose e shfaq pendimin tënd me sinqeritet mundet me ndihmën e Allahut te mesoj disa ajete kurani qe te shpetojne nga këto xhinde mosbesimtare et mbroje prej tyre.
  Tha –Jo nuk e pranoj islamin do të qëndroj kështu kristian.
  I thashë nuk ka dhunë ne fe por e rendesihme është te dalësh nga kjo grua.
  Tha nuk dal.
  Thashe –Atëherë me ndihmën e Allahut do të lexoj kuran derisa te digjesh e pastaj e qellova fort e filloi te qaje.
  Tha do të dal do të dal dhe doli .E falenderimi I takon Allahut e miresia është prej Tij. Dhe dihet sa me shumë mohim e gjëra te ndyra te beje magjistari aq me I bindur dhe I shpejte ne zbatimin e urdherave është xhindi dhe e kundërta.

  Si e thërret xhindin magjistari?

  Për këtë rrugët janë te shumta qe perbejne sihr dhe mohim(kufer)te qartë e do përmend prej tyre inshAllah tet rrugë nga llojet e idhujtarise dhe mohimit kur kam permbledhur gjërat ne çdo rrugë. Dhe I përmend këto sepse disa muslimanë nuk mund te dallojne mjekimin me kuran me mjekimin me magji. I pari (me kuran) është lidhje me besimin ne Zotin I dyti është lidhje me shejtanin(magjia).

  E lind paraqitesi tek njerëzit e thjeshtë kur disa magjistare u lexojnë për te sheruar semundjen fshehin pjeset e kufrit(mohimit) dhe shfaqin sipas tyre disa fjale prej kuranit qe te mendoje I semuri se sherimi është me kuran. Dhe I semuri bën çdo gjë qe I thotë magjistari genjeshtar. Qëllimi im është qe vellezerit e mi muslimane te largohen nga këto rrugë te se keqes e te humbjes e tu qartesohet rruga qe ndjekin kriminelet.
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 12. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


 13. #7
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Si e thërret xhindin magjistari?

  Mynyra e pare: Rruga e Ilkamit

  Hyn magjistari ne dhomen e tij te erret dhe ndez zjar e vendos ne zjarr disa gjëra qe leshojne tym sipas temës se kërkuar.nëse do qe te ndaje dy veta apo ty fuse armiqesi ose urretje etj vendos ne zjarr gjëra qe leshojne ere te mirë.pastaj fillon magjistari te lexoje lexime me përmbajtje idhujtarie.Ky lexim është I një shkrimi pakuptim qe perbehet nga betimi xhindit tek zoteria e tij e kerkesa e magjistarit ndaj xhindit ne emër te te madhit të tyre,si disa llo0je mohimi e idhujtarie, si madheshtimi I te medhenjve prej xhindeve e lutje te shumta dërguar atyre.Me kusht qe magjistari mbi te qoftë mallkimi I Allahut te jetë I papaster ose xhunub ose te veshe rroba te pista.Pasi te mbaroje nga leximi I tij me kuptimet e mohimit shafaqet para tij një imazh ne formën e qenit. Gjerperit ose çfarëdo formë tjetër dhe magjistari e urdheron atë për atë qe kërkon.Ndonjeher nuk I shfaqet gjë atij por degjon ze e ndonjeher nuk degjon asgjë por lidh diçka nga shenjat e personit te cilit I bëhet magji, si floke ose cope nga rrobat e tij, me eren e djerses se tij pastaj e urdheron xhindit poer atë qe kërkon.


  Si përfundim nga studimi I kësaj rrugë qartesohet se;
  Xhindi do dhomat te erreta.
  Xhindi do erera te keqija
  Është nga shirku I shfaqur e I hapur ne këto rrugë betimi ne xhin ose lutjet e e shumta drejtuar atij.
  Xhindi e do të pisten dhe shejtanet afrohen tek njerzit e piste.

  Mynyra e dytë: Rruga e therjes

  Sjell magjistari zog ose kafshe ose pule ose pellumb me cilësi te caktuara sipas kerkeses se xhindit e ne shumicen e rasteve ne ngjyrë te zeze sepse xhindet e pëlqejnë ngjyren e zeze.Pastaj ther atë pa përmendur emrin e Allahut ne te por permned ndonjë emër xhindi dhe lyen me gjakun e saj te semurin e ndonjëherë nuk e ben këtë gjë. Pastaj e hedh atë ne rrenoja puse apo vende te shkreta te cilat ne shumicen e rasteve janë vendbanime te xhindeve e nuk pemend emrin e Zotit kur e hedh atë e pastaj kthehet ne shtepin e tij e lexon lexime me kuptime idhujtarie ose mohimi e pastaj urdheron xhindin për atë qe deshiron.
  Si përfundim ai bën idhujtari ne këtë rrugë me dy çështje.
  E para therja për xhindin është e ndaluar siç rane dakort dijetaret e pare.Sigurisht ajo është shirk ose idhujtari sepse therja për dike tjetër përveç allahut nuk lejohet për njerzit e as te haje prej saje e jo me te veproje me te.Por megjithatë injorantet ne çdo kohe e vend eveprojne këtë gjë te ndyre.thotë Jahje ibn Jahja –më tha Ueheb –S edisa magjistare nxorren ujë nga një burim dhe qe te vazhdonte te dilte ujë prej tij theren diçka për xhindet dhe me to ushqyen njerzit.arriti lajmi tek ibn Shihab Ez-Zuhri qe tha.Ai their ashtu qe nuk I lejohet dhe ushqeu me atë qe nuk u lejohet.
  Ndaloi I derguari I Allahut nga ngrenia e therjes për xhindeve ne sahihun e Muslimit nga hadithi qe trasn Ali ibn Talib se profeti a.s tha “A mallkoi Allahu atë qe theri ne emër te dikujt tjetër përveç Allahut
  E dyta Leximi ne përmbajtje idhujtarie (shirku) është shqiptim ose shkrim me heroglife, gjatë kohës kur thërret xhindin e ajo përmban shirk të hapur siç përmend shejik Islam Ibn Tejmije ne shumë libra te tij.

  Mynyra e tretë: Rruga e gjerave te ndyra

  Kjo rrugë është njohur mes magjistareve dhe ai qe merret me te ka me vete një grup të madh shejtanesh dhe I zbatojne urdherat e tij sepse ai magjistari qe bën kufer (mohim) është ateist. Kjo rrugë perbehet si me poshtë.Cohet magjistari I mallkuar vesh mbeshtjellje kurani ne kembet e tij ne formën e kepuceve e pastaj futet me ten e banje e fillon e elxon gjëra pa kuptim me përmbajtje kufri Brenda banjes.Pastaj del ulet ne dhomen e tij e urdheron xhindin poer atë qe do e gjen xhindet ne zbatimin e urdherave te tije të gjitha këto sepse ai mohoi Zotin madheshtor dhe u be vëlla me vellezerit e tij shejtane.Ai e meriton humbjen e qartë mbi te qoftë mallkimi I Zotit te botrave.Kusht për këtë lloj magjistari është qe te veproj prej gjynaheve te mëdha përveç atyre qe permendem si veprimi I harameve, veoprim I homseksualeve,imoralite me gra te huaja ose shrajes e Zotit ose fesë e të gjitha këto I kenaqin shejtanet prej xhindeve.

  Mynyra e katerte: Rruga e pislluqeve

  Ne këtë ruge maagjistari I mallkuar shkruan sure nga suret e kuranit te nderuar me gjakun e menstruacioneve ose me pislluqe te tjera pastaj lexon gjëra te pakuptimta me origjinë idhujtarie e shafqet xhindi te cilin e urdheron për atë qe deshiron e nuk mund te fshihet mohimi ne këtë lloj ruge sepse tallja me suret e kuranit te nderuar është mohim I Allahut me tepër qe I shkruan me gjëra te pista. Mbrohemi me Allahun nga këto gjëra te pista dhe kërkojmë prej tij te na e marrë shpirtin me besim. Amin.

  Mynyra e peste: Rruga e tenkijes

  Ne ket rrugë magjistari mallkimi I Allahut qoftë mbi te shkruan sure nga suret e kuranit me shkronja te vecuara mbrapsht nga fundi ne fillim. Pastaj fillon te lexoje permbatje idhujtarie e shafqet xhindi te cilit I shfaq kerkesen e tij. Kjo rrugë gjithashtu është e ndaluar bashke me shirkun dhe mohimin qe përmban.

  Mynyra e gjashtë: Rruga e tenxhij ose e horoskopit

  Tek kjo rrugë magjistari kërkon duke vezhguar yjet e veçantë e pastaj magjistari lexon gjëra te pakuptimta me përmbajtje mohimi kundrejt Zotit pastaj fillon te beje levizje të ndryshme sikur po I zbret shpirti I yllit po ne te vërtetë ai adhuron yllin e bën sikur adhuron Zotin e kjo është prej llojeve te idhujtarise adhurimi I dikujt tjetër përveç Allahut. Kështu shejtanet ia plotesojne kerkesat atij e mednon magjistari se ylli e ndihmoi atë e genjejne shejtanet e I thojne se kjo magji nuk zgjidhet nëse shfaqet përsëri ky yll. Ka yje qe shfaqen njëherë ne vit dhe ata presin shfaqen e tij pastaj fillojnë ti lexojnë e ti luten e yllit qe tu zgjidhe magjine.Nuk mund te fshihet dhe ne këtë ruge madherimi I krijesave dhe lutjen tek të tjerë përveç Zotit dhe kjo është idhujtari ose shirk.

  Rruga e shtatë: Rruga e falltarise duke lexuar pellemben e dores

  Ne këtë rrugë magjistari merr një fëmijë te vogël qe s'ka arritur moshen e pjekurise me kusht te jetë pa abdes pastaj ia merr pellemben e dores e vizaton një drejtkendesh ose figure gjometrike dhe shkruan rreth tij gjëra te pakuptimta dhe përmbajtje idhujtarie. E shkruan ne te gjitha anet e figures,pastaj vendos doren e femijes ne mes te drejtkendeshit vaj dhe lule ngjyrë blu ose boje blu dhe pastaj vendos flete ne fytyren e femijes e I vendos një kapele qe te qëndrojë fleta pastaj mbulohet femija I gjithi me një rrobe te rëndë dhe femija shikon ne doren e tij. Sigurisht ai nuk e dallon atë sepse është erresiree magjistari fillon te lexoje përmbajtje idhujtarie e nëse femija ndjen se u ndricua vendi dhe shikon një pamje qe leviz ne doren e tij I thotë magjistari femijes.
  Çfarë shikon? Thotë femija-Shoh para meje pamjen e një burri- thotë magjistari –Thuaji atij kështu dhe kështu dhe leviz pamja sipas kerkeses dhe ne disa raste I shfaqet pamja si engjell por ne realitet është shejtan prej xhindeve. Dhe ne këtë rrugë përdoren rrugë te cilat meritojnë denimin e Zotit te cilat permbjane mohim dhe idhujtari.

  Mynyra e tetë: Ndjekja e gjurmeve

  Ne këtë rrugë I semuri kërkon disa shenja copa nga shamia ose kemisha ose çdo gjë tjetër qe mban ere nga djersa e te semurit..Pastaj lidh këtë shami në fund nyje dhe katër gisht larg nyjese kap fort me dorë dhe lexon kuran për te mashtruar njerzit dhe mbas leximit te kuranit lexon pjesë idhujtarie dhe mohimi me ze te ulet pe rte thirrur xhindet e I thotë.-Nëse sëmundja është shkak te xhindeve shkurtoje atë e nëse është semundje për doctor beje atë dhe mat me gishta copen .

  Si përfundim

  Mashtrimi I te semurit me lexim kurani ne fillim dhe pastaj lexon pjesë kufri ose shirku. Kjo për te menduar I semuri se po e sheron me kuran por ai fshehtas lexon gjëra te ndaluara.

  Kerkimi ndihmë nga xhindet e lutja kushtuar kundrejt tyre janë të gjitha idhujtari.
  Xhindet genjejne shumë enga ta kuptosh se ky xhind është I sinqertë apo genjeshtar ne këto çështje. Kemi provuar shumë magjistare e ndonjeher qenë te sinqertë e shum here qenë genjeshtare saqë na kanë ardhë te semuret dhe kanë then se I semuri kishte sy. Pasi I lexuam kuran filloi të fliste xhindi tek ai e nuk kishte sy e shumë raste te tilla.

  Shenjat nga te cilat njihet magjistari
  Nëse gjen një shenjë te vetme tek ndonjë sherues dije se ai është magjistar

  I kërkon te semurit emrin e nenes, emrin e tij ose emrin e te atit.
  Merr shenja nga i semuri si rroba floke etj
  Nëse ther diçka nuk përmend emrin e Zotit dhe lyen me gjak te semurin.
  Shkruan hiroglife pakuptim
  Lexon gjëra me kuptim ose pakuptim.
  I jep te semurit një nuske e cila përmban brenda thonj zhive shkronja ose numra te pakuptimte.
  Urdheron te semurin te veçohet prej njerzve ne shumicen e rasteve dhe për dyzet ditë dhe kjo argumenton se xhindi qe I sherben magjistarit është kristian.
  I jep te semurit gjëra ti gropose ne toke
  I jep fleta te semurit ti djege dhe te tymoset me to.
  Belbezon fjale pa kuptim
  Ndonjeher magjistari e njofton te semurin për emrin e tij vendin e tij dhe problemin me te cilin erdhi.
  I shkruan gjëra te vecnata idhujtarie ne një flete ose I shkruan ne krehof te bardhe dhe e urdheron te seumurin ta trese dhe ta pije
  Nëse meson se një person është magjistar ki kujdes tek shkurja tek ai dhe kujto fjalën e Profetit Alejhi Selam: ”Kush shkon tek fallxhori dhe beson atë qe ai thotë net e vërtetë e ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit a.s (KURANIN)”
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 14. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


 15. #8
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  Gjykimi për magjinë në sheriatin Islam

  Tha Imam Maliku Allahu e mëshiroftë, magjistari qe bën magji e këtë nuk e bën përveç atij qe tha Allahu ne kuran.
  E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare 102)
  Shikoj qe ai qe bën këtë gjë te vritet tha Imam Maliku.
  Tha ibn Kudame e meriton magjistari vrasjen. Ekane transmetuar këtë Umeri r.a nga Othmni Abdullah ibn Umeri xhundjb ibn Abdullah,xhundel ibn Koab,Kejs ibn Saad, Umer ibn Abdulazis e është then nga Ebu Hanife dhe Maliku.

  Tha Kurtubiu se ka mendime të ndryshme te dijetarëve te fikhut ne gjykimin e magjistarit me origjinë musliman dhe atë nga ehli kitabeve. Nëse magjistari me origjinë muslimane bën magji me fjale qe permbajne kufer (mohim ) ai vritet prej tij nuk kërkohet pendim e nuk I pranohet pendimi sepse aim und te genjeje siç fshehe imoralin qe bensepse Allahu e quajti magjine kufer (mohim) ne thënie e Tij ne kuran.
  E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fé!"(El Bekare 102) kjo është thënie eAahmed ibn Hambelit, Ebi Theur Is'hak dhe Ebu Hanifes dhe Imam Shafiut.

  Tha ibn Mundher nese burri pohon se bëri magji me fjale kufri është detyrë vrasja e tij nëse nuk pendohet. Gjithashtu vritet nëse fiksohet qartë ose cilesohte fjala e tij kufer, e nëse fjalët qe përmend kur ben magji nuk kqne përmbajtje kufri nuk lejohet vrasja e tij. E nëse ndodh tek ai qe I bëhet magji ndonjë dem atëherë është detyrë hakmarrja një për një, e nëse është diçka qe s'ka hakmarrje për te merret shpagim ne te holla.

  Tha Ibn kethiri thenia se magjistari është kafir siç transmeton një grup prej selefeve siç janë Ahmed ibn Hambeli e disa te tjerë ne thënien e Allahut103. E sikur të kishin besuar ata dhe sikur të ishin ruajtur (prej mëkateve), po të dinin, shpërblimi prej All-llahut do të ishte shumë më i dobishëm(El-Bekare103)
  Përmbledhje shumica e dijetarëve janë për vrasjen e magjistarit për shka te kufrit te tij dhe te keqes qe shkakton ai tek njerzit.

  Gjykimi i magjistarit kur është prej ehli kitabëve

  Tha Ebu Hanife rrahimullah magjistari vritet kurse Maliku thotë se nuk vritet vetëm nëse me magjine e tij vret atëherë magjistari vritet po kështu nëse ka bërë marrevshje me muslimanet dhe e thyen atë.
  Tha Shafiu: nuk vritet magjistari elhli kitabeve vetëm nëse vret me magjine e tij po kështu ka then dhe ibn kudame.

  A lejohet zgjidhja e magjisë me magji

  Tha Katade I thashë Sied ibn Masejeb Një burrë nuk mund ti afrohet gruas se tij a te shkoj tek magjistari .tha s'ka problem se duam prej tij rregullim.nuk ndalohet ajo qe bën dobi.
  Tha Kurtubiu Kane mendime të ndryshme dijetaret A I kërkohet zgjidhja e magjise magjistarit. E lejoi sejid ibn Musejeb ne atom qe permendi Buhariu prej tij. Kështu tha Elmuzni Esh-Shabi: Ska problem nëse mjekimi bëhet ne gjuhën arabe.Hasan el basri tha qe kjo gjë është e urryer. En-Neshre është lloj mjekimi për atë qe mendohet se I është bërë magji ose e ka kapur xhindi.
  Tha ibn Kudame Nëse ai qe zgjidh magjine me kuran dhiker dhe betime apo fjale skane problem fetar kjo lejohet por nëse bëhet diçka nga magjia për këtë ibn Hambeli nuk u pergjigj.

  Tha hafidh Ibn Haxher përgjigjet me thënien e Pejgamberit a.s “En-Neshre është nga punët e shejtanit “
  Profeti Alejhi Selam tregon se origjina e saj qe është magjia e kush do miresi me te ajo është miresi e kush do sherr ajo është sherr.tha dihet se –dihet se ajo është dy llojesh En-neshre Thashe kjo është saktë qe është dy llojesh.
  E para
  En-nushre xhaize e kjo është zgjidhja e magjise me kuran Ilaci është dhiker sipas sheriatit

  E dytaËshtë En-neshre haram
  Kjo është zgjidhja e magjise me magji kerkimi ndihmë prej shejtaneve afrimi tek ato me lutje drejtuar atyre dhe kenaqa e tyre.E perkete ishte qëllimi I thenies se profetit a.s qe ajo është prej shejtanit.E s'ka si lejohet kjo kur e ndaloi profeti a.s me hadithin për shkuarjen tek magjistaret dhe fallxhoret dhe e qartesoi me thënien e tij se kush shkon tek magjistari ose fallxhori dhe I beson atyre e ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit .as .

  Tha ibn kijm En-Neshre është zgjidhja e magjise se atij qe është bërë magji dhe kjo është dy llojesh.
  Zgjidhja e magjise me magji e kjo është prej puneve te shejtanit
  .Këtu ka vlerë thenia e hasan el Basrit ”afrohet shejtani tek I semuri dhe I semuri tek shejtani me atë qe shejtani e do dhe ia prish pune e tij qe kishte bërë me pare tek semuri.P.sh. Një xhinde hyn tek nj person dhe pastaj I del ne ëndërr qe te shkoj tek magjistari I tij dhe qe te sherohet e kur shkon atje xhindi del dhe magjistari perfitoi para nga I semuri.

  Zgjidhja e magjisë me lexime kurani ose dua drejtuar Zotit e kjo lejohet.


  A lejohet mësimi I magjise.

  Tha Hafidh Ibn Haxher për thenin e Allahut ne kuran.
  E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fé!"(El bekare-102)
  Na tregohet se mësimi I magjise është kufer (mohim).Tha ibn Kudame te mesuarit e magjise dhe mësimi I saj te tjereve është haram e nuk dimë ndonjë ndryshim te dijetarëve për këtë çështje.
  Ndryshimi mes magjise dhe mrekullive te njerzëve të mirë ose porfeteve.

  Tha El Mazeri ndryshimi është se magjia është thënie dhe veprim gjersa magjistari I plotesohet ajo qe do. El kerame nuk ka nevojë për këto por ndodh kur dikush I thotë profeteve. Nëse do të beje këtë do të besoja.
  Tha Hafiz ibn Haxher ran dakort dijetaret se magjia nuk shfaqet vetëm tek një njeri I shkatarruar dhe qe kerame mrekullia nuk shfaqet tek një njeri I prishur.
  Tha El-Hafidh gjithashtu duhet qe te dihet gjendja e atij qe I shafqet diçka e pazoknte nëse është I kapur me sheriat me shriat dhe I largohet harameve. Ajo shfaqet ne dorë dikujt është ose mrekulli ose magji por kjo dallohet nga njeriu qe I ndodh.

  Vemendje
  Një njeri nuk është magjistar nuk di nga feja nuk është I kapuir me synet e sheriat e mund te beje gjynahe ose bidate e shfaqen tek ai disa shenja te pazokonta dhe mund te jetë bidatci ose adhues varresh. Dhe mund ti bëjnë shejtanet atij disa gjëra te pazakonta ne mynyre qe ti hutojne dhe ti humbin ne rrugën e tyre te drejtë duke I dalë si zjarr ne një varr ose duke dalë si ylber për ti bërë se një toke mund te jetë vend I mirë dhe te tjera si këto.


  Do të flasim inshAllah ne këtë kapitull rreth llojeve te magjise,pasojat qe ajo le të I semuri dhe për ilacin për çdo dhiker nga kurani dhe suneti.Ju kujtoj se do të gjeni ne këtë kapitull dhe kapituj te tjerë përdorimin e ilaceve te cilët janë caktuar ne mynyre te veçantë por qe hyjne ne rregulla te pergjithshmeqe u fiksuan ne kuran dhe ne sunet.Dhe mund te gjesh ilac nga libri I Allahut ose ajete nga sure të ndryshme dhe të gjitha këto hyjne ne thënien e Allahut.”Dhe ju zbresim nga kurani atë qe është sherim me meshire për besimtaret”(Isra 82)

  Ka dijetare qe thonë se fillimi I sherimit këtu është shikimi shpirtëror nga dyshimi shirku poshtersirat dhe ka dijetare qe thojne se sherimi është shpirtero dhe fizik bashke. Pastaj argumenti tjetër me I qartë është nga Aishe se kur profeti Alejhi Selam hyri tek ajo kur po mjekonte një grua dhe po I lexonte asaj profeti Alejhi Selam tha “Mjekoje atë me librin e Allahut” saktesoi Sheikh Albani. Nëse do të shikosh mirë këtë hadith do të gjesh se Profeti Alejhi Selam e pergjithesoi e nuk e vecoi ajete te percaktuara apo sure te veçanta. Kjo tregon se I gjithë kurani është sherim. Nga eksperinca shkencore qe na është shafqur shpesh dhe e përsëritur del se kurani nuk është ilac vetëm për magjine, kapjen nga xhindi e smira e syrit por është ilac dhe për semundje trupore e fizike. Disa te rinj xhelozë ne fe duan qe te sjellin argument te veçanta për çdo ajet qe zgjidhet për sherim nga libri I Allahut për tja lexuar te semureve. Do tju jap atyre te rinjve këtë hadith nga Ebi Seid El Hudrij I fiksuar ne sahihu Buhari. Ai ishte ne një udhëtim me një grup sahabesh e zbriten ne një lugine nga luginat arabe e kerkuan prej banorve te kësaj qe ti pranonin si miq por ata refuzuan.Pastaj kryetarin e kësaj lunge e pickoi gjarpri dhe erdhen tek sahabet dhe thanë: A ka prej jush lexues qe sheron? U tha Ebu Seidi: Jam unë por nuk ju ndihmoj derisa ten a jepni shperblim. Pastaj lexoi tek ai qe ishte bickuar I cili u cua si ai I cliruar nga prangat dhe u dhanë atyre disa dele si shpërblime kur u kthyenn tek Profeti SalAll-llahu Alejhi ue Selem Ai Alejhi Selam I tha: Nga e dije qe është lexim për sherim dhe e pëlqeu këtë gjë.
  Nga ky hadith qartesohet se Ebu Seidi nuk priti qe te degjonte ndonjë tekst te vecanteqe të fliste për el fatihane qe është lexim për sherim. E pastaj Profeti Alejhi Selam e pëlqeu atë. Pejgamberi *Alejhi Selam vendosi rregulla te përgjithshme për çdo lexim e fiksua ne sahihun e Muslimit qe disa njerëz thanë o Derguari I Allahut ne ishim qe lexonim ne kohën e injorances e profeti Alejhi Selam u tha “Ska problem nëse leximi juaj nuk ka shirk(idhujtari)”transmeton Muslimi.
  Nga ky hadith nxejrrim se leximi për sherim qoftë nga kurani suneti ose ilace.
  Jakub el-Makfufi ka thënë: "Person i sinqertë është ai i cili i fsheh veprat e tij të mira sikurse që i fsheh veprat e tij të liga."

  "...e kush iu përmbahet dispozitave të All-llahut, atij Ai i hap rrugë,
  3. dhe e furnizon atë prej nga nuk kujton fare
  ." (Et-Talak, 2-3)

 16. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


 17. #9
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  E para: Magjia e ndarjes

  Lexo ajetin 102 e sures bekare
  Nga xhabiri r.a transmeton se I derguari I Allahut ka thënë: "Me te vërtetë Iblisi (shejtani) vendos fronin e tij mbi ujë dhe dergon grupe ne drejtime të ndryshme.Dhe me I aferti tek iblisi është ai qe bens provën me te madhe.Dhe vjen secili prej tyre dhe thotë bëra kështu dhe kështu.thotë nuk lashe gjë gjersa I futa ne sherr burrin dhe gruan e tij.Dhe iblisi e afron dhe I jep kiuroren e tij dhe I thotë se është me I miri.
  Është pune e magjise për te ndare dy bashkeshorte ose mbjelljen e urretjes mes dy shokeve ose dy ortakeve.

  Llojet e saj

  Ndarja mes burrit dhe nenes se tij
  Ndarja mes babit dhe djalit te tij
  Ndarja e dy vellezerve
  Ndarja me shokun
  Ndarja me ortakun e tij ne tregti
  Ndarja mes burrit dhe gruas e kjo është me e rrezikshmja dhe e perhapura.

  Shenjat e magjisë së ndarjes.

  Permbysja e gjendjes nga dashuria ne urretje ne mynre te menjehershme
  Shtimi I dyshimeve midis tyre
  Nuk kërkohet shkaku për diçka qe ndodh
  Shkaqet e percarjes I bëjnë te mëdha dhe nëse ato janë te vogla.
  Shikimi I njëri-tjetrit me sy tjetër>burri e shikon gruan sit e shëmtuar dhe nëse ajo është nga gratë me te bukura.N et evretet shejtani e bën pamjen e saj ne sytë e burrit te shëmtuar dhe te frikshme.
  Ai te cilit iu be magji e urren çdo pune qe bën tjetri.
  I semuri e urren vendet ku ulet tjetri dhe shikon partnerin jashtë shtepise ndjehet mirë e kur ai vjen ne shtepi ndjen ngushtim shpirtëror ne gjoks.
  Thotë Ibn Kethir shkaku I ndarjes mes bashkeshorteve me magji është imagjinimi tek burri ose tek gruaja I një pamjeje ose moral te keq ose gjëra qe çojnë ne ndarje.

  Si ndodh magjia e ndarjes

  Shkon personi tek magjistarie I kërkon atij qe te ndaje filanin e gruan e tij dhe magjistari I kërkon atij emrin e burrit për te cilin deshiron ti bëhet magjia emrin e nenes se tij pastaj kërkon ndonjë shenjë prej tij (floke kapele rroba)e pastj e bën magjine dhe e urdheron atë qe tia hedhi magjine ne diçka qe ha nose ai e pin ose nga llojet e saj e vendos ne ndonjë vend ne shtepi.

  Ilaci është tre faza

  E para ;Të pergatitet një ambjent besimi te saktë te nxjerri fotogarfite nga shtëpia kur kryhet mjekimi gjersa net e te hyjne engjejt.ti heqi I semuri hajmalite dhe nuskat qe ka I semuri dhe ti djege.
  Zbrazja e vendit nga veglat dhe muzika.
  Të jetë pa harame ne trup
  Ti jepen te semurit dhe familjes se tij mesime për akiden qe te lidhin zemrat me Allahun dhe jo me njerzit ose krijesat.
  Percaktimi I gjendjes duke I bërë disa pyetje te semurit qe të bindesh për shenjat nëse janë të gjitha ose shumica e tyre
  P.sh.
  A e shikon bashkeshoretin ndonjahere ne pamje te shëmtuar?
  A bini ne kundërshtime midis jush për gjëra te vogla?
  A ndihesh e qete kur ai është jashtë dhe kur vjen ai ndjen ngushtim ne shpirt?
  A ngelet I pakenaqur nga marrëdhëniet seksuale me bashkeshorten?
  Ndonjehere ndonjëri nga bashkeshortet ka shqetesime ne gjume dhe shikon enderra te keqija?
  Vazhdon me pyetje e nëse gjen tek ai shenja vazhdon me mjekimin.

  Merr Abdes para mjekimit e urdhero dhe te semurin te marri abdes me ty.
  Nëse I semuri është femër mos fillo mjekimin gjersa te mbulohet sipas sheriatit islam dhe duhet qe te jetë dikush nga te afermit e saj present.
  Thuaj La haule ue la ku-uete il-la bil-lah(s'ka ndryshim dhe fuqi pa ndihmën e Allahut)

  E dyta: Mjekimi
  Vendos doren tek koka e semurit dhe lexon kuran me ze.
  "Eudhu bil-lahi minesh-shejatnirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim"


  Lexo Suren el Fatiha:
  Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim
  4 ajetet e par atë sures El-Bekare
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetin 102 e suren El Bekare
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 163-164 e sures El Bekare
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Pastaj ajetin 255 te syres El-Bekare
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Pastaj ajetin 285-286 te sures El Bekare
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 18-19 te sures Ali Imran
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 54-56 te syres El-Arafe
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 117-122 te syres el-Arafe (I perserit këto shumë herë sidomos ajetin 120 30 herë)
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 81-82 te sures Junus( e këtë e perserit shumë)
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetin 69 te sures Taha ( edhe këtë e perserit shumë)
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetin 115-118 te sures Muminun
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 1-10 te sures Saffate
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 29-32 te sures Ah-kaf
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 33-36 vte sures Rrahman
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 21-24 te sures El Hasher
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Ajetet 1-9 te sures Xhin
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Suren ihalas
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Suren Felek
  Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
  Suren En-Nas


  Pas leximit te këtyre ne veshin e te semurit me ze te lartë dhe tertil do të ndodhesh ne tri gjendje.
  1) mundet qe I semuri te rrëzohet ne toke e të flasë xhindi me gjuhën e te semurit I cili është future me magji ne trupin e tije punohet me ket xhind siç punohet me magjine është përmendur kjo tek libri El-Uihaje.
  Por është detyrë ta pyesesh xhindin për disa pyetje.
  Si e ke emrin? Cila është feja jote? E këtu punon sipas fesë se xhindit dhe I shpjegon atij islamin e nëse është musliman I qartesohet atij se ajo qe po bën është ne kundërshtim me kuranin dhe nuk lejohet.(kujdes shumë herë xhindet genjejne)

  2) E pyet për vendin e magjise port e mos besosh atë derisa ta saktesosh thënien e tij.E nëse thotë se magjia është ne filan vend dërgo ta nxjerrin andej.

  3) Ta pyesesh është vetme kjo magji apo ka dhe tjetër e nëse ka tjetër kërkon qe ta tregoje.
  Ndonjehere te thotë xhindi se filan person është ai qe shkoi magjistari për te bërë magjine, ne këtë rast mos I beso sepse ai do të fuse armiqesi mes njerzve sepse dëshira e tij është e refuzuar me sheriat dhe nuk I merret për baze deshmia e keqa e tij duket ne sherbimin qe I bën magjistarit siç thotë Allahu ne kuran
  6. O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë(huxhurat-6)

  E nëse u lajmerove për vendin e magjise dhe e nxorre atë lexo një nga këto ajete.
  Ajetin 117-122 El Araf
  Ajetin 81-92 Junus
  Ajetin 69 Taha


  E lexon këto ajete ne një edhe me ujë ne mynyre qe pikat e ujit qe dalin nga goja te bien brenda ne edhe pastaj e pie këtë I semuri. Nëse xhindi te ka then se I semuri e ka pi magjine atëherë pyete te semurin nëse ndjen dhimbje te forta ne bark, nëse pohon xhindi është treguar I sinqertë e nëse jo xhindi genjen.
  Nëse qartesohet sinqeriteti I xhindit te biesh dakort me te për te dalë nga I semuri e mos ktheht me tek ai dhe ti do e prishesh magjine me lejen e Zotit, pastaj lexon ne ujë ajetet e mëparshme e shton net e ajetin e sures bekare 102) Secilin ajete e lexon shatet herë pastaj I semuri pi nga ky ujë 7 ditë ne mëngjes e pasdite.(kjo kur xhindi thotë se I semuri ka pire magjine)
  Nëse xhindi thotë se I semuri e shkeli magjine ose iu be atij ne shenjë ose ne floke rroba etj ne këtë gjendje lexon ne ujë ajetet e merparshme dhe e pi I semuri dhe lahet me te jashtë ujrave te kanaleve te zeza edhe e shton këtë për shtatë ditë derisa te iki dhimbja e barkut.pastaj e urdheron xhindin te dali e mos kthehet përsëri tek aid he ti marrësh premtim atij e at urdherosh atë qe te dalë.e kthehet I semuri mbas një jave dhe I lexon prapë kuran e nëse nuk ndjen gjë themi elhamdulilah(falenderimi I tokojne Allahut) qe magjia u prish e nëse rrëzohet I semuri praqpe xhindi është genjeshtar dhe nuk ka daqle.Pyete përse nuk dole e puno me butesi me te e nëse përgjigjet elhamdulilah e nëse nuk përgjigjet lexo Kuran ose perdor froma ndëshkimi për te(xhindin) enese nuk rrëzohet I semuri e ka marrje mends hose dridhje jepi një kasete ku është incizuar ajeti 255 I sures el bekare I përsëritur shumë shpesh.këtë kasete e degjon çdo ditë nga tre herë për një muaj te plotë.Vjen pa një muaji e I lexon atij e do jetë sheruar inshallah net e kundërt I incizon atij një kasete me suren Safat Jasin Duhan Xhin e I degjon 3 ehere çdo ditë gjatë 2 javeve e do të sherohet me lejen e Allahut ense jo I përsëritet atij degjimi I kasetes.

  E dyta gjatë leximit mundet qe I semuri te ndjeje marrje mendsh dridhje ose shkund trupin ose dhimbje kokë porn e këtë rast ai nuk rrëzohet ne toke.ja perserit leximin ter herë e nëse ai rrëzohet ne toke vazhdon sin e gjendjen a paree nëse praqpe nuk rrezohetpor fillon dhimbjet e dridhjet dhe dhimbja e koes pakesohet lexoi atij kuran 3ose 7 ose 9 ditë do të sherohet me lejen e Zotit.

  Nëse nuk plotesohet sherimi vazhdon si me poshtë
  Incizon ne kasete për te suren Es-Safat te plotë një herë dhe ajetin kursij ose 255 te sures Bekare te përsëritur ne kasete dhe e degjon 3 herë ne ditë
  Të fali namzet me xhemat.
  Pas namazit te sabahut te thotë “La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir “100 herë për gjatë një muaji duke e ndjekur me vëmendje.Nëse 10 -15 ditet e para do ti shtohet dhimbja pastaj do ti pakesohet gradualisht në fund te muajit atëherë do ti lexosh kuran dhe s'ka për te ndjere gjë dhe inshalla magjia do jetë prishur.
  Ne rast qe dhimbja e shumte vazhdon deri në fund te muajit bashke me ngushtim gjoksi ne këtë rast të vijë tek kenduesi I kuranit dhe ti lexosh kuran tre herë ne ditë e do bjeri ne toke inshalla pastaj vepro si ne gjendjen e pare qe e permendem me lart.

  E treta Nëse I semuri nuk ndejn aasgje ne këtë rast e pyet atë për shenjat e nëse nuk gjen shumicen e shenjave te ndodhura atëherë ky I sëmurë nuk është me magji.Por nëse është I sëmurë dhe mundesh ta bindesh qe ti lexosh kuran tre herë ne ditë dhe inshalla do sherohet por dhe I semuri duhet te beje dhiker dhe ta permndi allahun gjatë ditës sidomos duate e mengjesit dhe mbrëmjes.

  Gjendja pas mjekimit

  Nëse Allahu e sheron atë ne duart e tua e ai e ndejn shendetin atëherë falendero Allahun I cili te ndihmoi ne këtë gjë dhe te shtosh thjeshtesine ndaj Allahut e mos jetë kjo shkak për shtimin e mendjemadhesise siç thotë Allahu ne kuran
  7. Dhe (përkujtoni) kur Zoti juaj njoftoi bindshëm: "Nëse falënderoni, do t'ua shtoj të mirat, e nëse përbuzni, s'ka dyshim, dënimi Im është i vështirë!"(Ibrahim 7)

  Mundet qe te përsëritet magjia sepse shumë nga magjistaret ose ato qe u bëjnë magji njerzve kur e shikojne se I semuri u sherua shkojnë prapë te magjistaret te beje prapë magji e për këtë detyrë është për te semurin te beje këto gjëra:

  1. Të vazhdoje te falet rregullisht sidomos me xhemat
  2. Të mos dëgjoj këngë ose muzikë
  3. Të rrije me abdes para gjumit dhe gjatë ditë dhe te lexoje ajetin 255 të sures Bekare para gjumit.
  4. Thenia bismilah tek çdo veprim qe kryen, pas falejes se sabahut dhe akshamit te thotë “La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir “100 herë
  5. Të mos I shkoje ditë pa lexuar diçka nga kurani ose te degjoje prej tij
  6. Të shoqeroeht me besimtare
  7. Të beje rregullisht dhikrin(lutejet) e mengjesit dhe mbrëmjes (shiko tek mburoja muslimanit)


  SHEMBUJ TË MJEKIMIT TË MAGJISË SË NDARJES

  I PARI XHINDI SHUAKAN

  Ishte kjo grua qe urrente shumë burrin saj dhe shenja e magjise tek ajo dukeshin hapur saqë ndiente neveri nga shtëpia e burrit te saj dhe nga vete burri dhe e shihte burrin me një pamje te frikshme si të ishte egersire. Pastaj burri I saj e çoi tek një mjek qe mjekonte dhe foli xhindi dhe tha qe erdha me anë te magjise dhe qëllimi I tij ishte ndarja mes burrit dhe gruas. Mjeku e rrahu shumë xhindin por ai nuk u pergjigj gjersa burri I saj qau ……..Së fundi xhindi I kerkoi burrit ta ndante gruan qoftë dhe njëherë te vetme dhe ai kështu bëri.gruaja u sherua për një jave dhe buri e mori prapë ne shtepi. Pastaj xhindi iu kthye asaj prapë e burri e solli tek mjeku.Kur I lexoi asaj kuran u rrezua ne toke dhe ndodhi ky dialog qe do ta permendim midis mjekut dhe xhindit:

  Si e ke emrin

  Tha shuakan

  Thashe –Cila është feja jote?

  Tha- Kristian

  I thashë -Pse hyrë tek ajo?

  Tha- për ti ndare mes saj dhe burrit te saj

  I thashë –do të them diçka nese pranon falenderimi I takon Allahut e nese jo ti do zgjedhesh

  Tha –Mos e lodh veten kot se nuk dal nga ajo se ka shkuar dhe filani dhe tek filani dhe nuk mundem.

  I thashë unë kerkoj te dalësh prej saj.

  Tha -Atëherë çfarë do?

  I thashë dua të flas për islamin nëse e pranon elhamdulilah e nëse jo dhunë nuk ka ne fe.pastaj I fola për islamin xhindit dhe e e pranoi.

  I thashë –e pranove islamin vërtetë apo do na mashtrosh

  Tha-Ti nuk mund te me detyrosh për gjë e pranova islamin nga zemra por ……

  I thashë –Çfarë?

  Tani shikoj ne grumbull xhindesh mosbesimtare qe kërkojnë te me kercenojne te me vrasin.

  I thashë –kjo është thjeshtë nëse me qarteson se e pranove islamin nga zemra do të jap një arme te fortë qe me përdorimin e saj nuk mund te afrohet asnjë prej tyre.

  Tha- Ma jep tani!

  I thashë jo gjersa te plotesohet kerkesa jonë.

  Tha çfarëdo pas kësaj.

  I thashë nëse pranove islamin prej plotesimit te pendimit është largimi nga padrejtësia e te dalësh nga kjo grua.

  Tha po e pranova islamin dhe sit e largohem nga magjistari

  I thashë kjo është e thjeshtë nëse bie dakort me ne për te

  Tha –Po

  I thashë atëherë më thuaj ku është vendi I magjise?

  Tha- ne vendin ku banon gruaja por unë nuk mund ta saktesoj vendin e magjise sepse është një xhind qe merret me ruajtjen e saj dhe sa e meson se u mesua vendi I saj e transferon ne një vend tjetër.

  I thashë prej sa kohësh punon për kete magjistar.

  Qe prej 10 vjetësh dhe kam hyrë tek tre gra te tjera para kësaj gruaje.pastai na tregoi historinë e këtyre grave.

  Kur me saktesoi se ishte e sinqertë I thashë se lexo ajetin 255 te sures bekare dhe s'të afrohen me shejtanet mosbesimtare.

  Po tha këtë e di sepse gruaja e perseriste shpesh.

  Pastaj I kenduam ujit kuran dhe e hudhem ne shtepi disa pika prej tij dhe kështu me lejen e Zotit gruaja u be mirë.

  Rasti I dytë

  Xhindi vendosi magjinë në jastek

  Erdhi burri dhe më tha –qe kur u martova me të kemi mosmarrëveshje shumë dhe me urren shumë.nuk duron dot nga unë asnjë fjale te vetme dhe deshiron ndarjen nga unë.Është e qete kur unë nuk jam ne shtepi dhe kur futem unë ajo ndjen ngushtim dhe e trupi I saj ndjehet zjarr nga inati.Kur e vura te degjonte kuran iu mpine gjymtyret dhe ndjeu ngsuhtim gjoksi e dhimbje kokë por nuk u rrezua.i dhashe disa kaseta me sure nga kurani dhe I thashë ti lexonte për 45 ditë e pastaj te kthehej prapë.pas kësaj kohe erdhi burri I saj e tha.me ndodhi diçka e çuditshme
  Thashe çfarë ndodhi? Tha mbasi mbaroi koha e caktuar donin te vinim tek ty por ajo u rrezua ne toke dhe foli xhindi dhe tha .Do ju lajmëroj për çdo gjë vetëm, mos shkoni tek mjekudhe filloi te tregoje.unë erdha tek ajo me anë te magjise.nëse doni te dini për sinqeritetin tim silleni atë jastek ne dhome.hapeni atë dhe do të gjeni magjine Brenda tij.dhe e hapem dhe gjetem Brenda saj një leter me shkronja pastaj na tha qe ta djegim qe te prishet magjia unë do daal nga ajo dhe nuk kthehem me tek ajo me kusht qe ti shfaqem asaj.Pas një muaji grua u semur prapë dhe shkuan tek mjeku.kur fillova te kerkoj mbrotje tek Allahu prej shejtani u rrezua grua ne toke dhe ndodhi dialogu si me poshtë.
  I thashë o genjeshtar pse u ktheve përsëri
  Tha do të them çdo gjë por vetëm mos më qello.
  Po unë tha I genjeva ato dhe e vendosa fleten tek jastiku qe te me besonin dhe mos dilja prej saj.
  I thashë atëherë ua bërë me hile
  Me tha po çfarë te bëj jam I lidhur me magji
  I thashë ti musliman je
  Po më tha xhindi
  I thashë –nuk lejohet për muslimanin qe te punoje me magjistarin se kjo është e ndaluar dhe është nga gjynahet e mëdha.A e beson xhenetin
  Po më tha .
  I thashë atëherë lere magjine e të shkosh me besimtaret se rruga e magjise është rruga e vuajtjes ne dynja dhe e xhehenemit ne ahiret
  Tha –Por si bëhet kur ai është I plotfuqishem mbi mua.
  I thaseh .Po ai është I plotfuqishem mbi ty me kundershtimet e tua kundrejt Zotit por nëse pendohesh Allahu nuk I bën rrugë mbi ty.
  Tha u pendova tek e Allahu e do dal e nuk do të kthehem me tek kjo.Pastaj u betua për allahun e doli pas disa kohësh erdhi burri dhe me pergezoi dhe kjo e mirë ishte vetëm prej Allahut te plotfuqishem qe e ka bërë kuranin sherim për njerzit dhe arme kundrejt xhindeve dhe shejtaneve.

  Rasti I tretë

  Gjendja e tretet qe mjekova para se te shkruaja këtë libër.

  Erdhi burri I saj dhe tha.Ajo me urren e nuk do të jetoje me mua edhe pse unë e dua atë.Kjo erdhi krejt parpitur.
  Kur degjoi kuran u rrezua dhe ndodhi dialogue si me poshtë.
  A je ti musliman?
  Tha –Po jam musliman.
  I thashë –Pse hyrë tek kjo grua?
  Me tha –Erdha nga rruga e magjise me një shihse parfumi qe kishte ajo.Kisha një fare kohe qe e e ndiqja dhe kur gjeta rastin hyra tek ajo(Është detyrë tju tërheq vemendjen se magjistari e dergon xhindin tek ai qe I bëhet magji e xhindi e ndjek atë qe I bëhet magjia gjersa gjen rastin e futet.
  Rastet e futjes se xhindit janë katër
  1)Frika e madhe
  2) nevrikosja e madhe
  3)Mospermendja e Zotit
  4)Ndjekja e psheve dhe e deshirave ne kundërshtim me fenë.
  Nëse njeriu është nga këto gjendje mundet ti futet xhindi tek ai por dhe nëse është një nga tre gjendjet por kujton Zotin nuk mundet xhindi te hyjë tek ai person.Siç kanë then shumë xhinde qe kanë qenë te sinqertë nëse njeriu ne castin qe xhindi do të hyjë tek ai kujton Zotin atëherë xhindi digjet dhe çasti I hyrjes se xhindit ne trupin e njeriut është me I veshtiri çast ne jetën e xhindit.
  Tha xhindi-Kjo grua është mejre dhe e mirë.
  I thashë atëherë dil prej saj si bindje ndaj Zotit e emos u kthe me tek ajo.
  Tha me kusht qe te ndaje burrin.
  I thashë –Kushti jot nuk pranohet ose do të dales hose do të demtojme.
  Tha prit do dal.dhe doli dhe falenderimi I takon allahut e nuk ka force përveç forces se Tij.Pastaj u qartesua burri qe fjala e xhindit se filanja e bëri magjine është e papranueshme dhe se xhindet genjejne qe te ndajne njerzit e kije frikë Zotin e mos I beso fjalëve të tyre dhe magjistarit.

  Rasti katert

  Xhindi donte te hynte tek mjeku

  Ma solli burri I saj e me kujtoi qe gruaja e tij e urrnete shumë dhe qetesohej kur ai nuk ndodhej ne shtepi.Kur e pieta për shanjat mu qartesua se asaj I kishin bërë magji për ndarje.Kur degjoi kendimin e kuranit u rrezua ne toke dhe foli xhindi me gojen e saj si me poshtë.
  Mjaft se me dogje.
  I thashë si e ke emrin?
  Nuk ta tregoj emrin –më tha.
  I thashë –Kush është feja jote?
  Tha islami.
  I thashë a lejohet për muslimanin te ndeshkoje muslimanet.
  Tha –Unë e dua atë e nuk e ndeshkoj por dua qe te largohet prej burrit te saj.
  I thashë do tin dash at atë dy?
  Me tha –Po.

  I thashë nuk të lejohet kjo dil prej saj si bindje ndaj Allahut.
  Tha Jo … unë e dua atë.
  I thashë –Ajo te urren ty.
  Tha jo ajo me do mua.
  I thashë genjen! Ajo te urren ty dhe erdhi këtu qe te nxjerre prej trupit te saj.
  Tha –Nuk dal.Thashe do të djeg me kuran me ndihmën dhe forcen e Allahut.
  Pastaj I lexove ajete nga kurani dhe bertiti.
  I thashë dil.
  Po do dal me kusht tha.
  I thashë kush është kushti?
  Të dal prej saj e te hyj tek ti.
  I thashë –Ska problem dil prej saj dhe hyj tek unë nëse mundesh.Ndejti disa momente dhe filloi te qaje.
  I thashë çfarë te bent e qash?
  Me tha-Sepse sot ne mëngjes the “La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir “100 herë.
  I thashë te vërtetën ka then I derguari I Allahut se kush thotë 100 herë ne ditë këtë ka shperblim sikur liroi 10 rober I shkruhen 100 te mira dhe fshihen 100 te keqija dhe është I mbrojtur nga shejtani atë ditë gjersa te ngryeset dhe nuk vjen burrë me I mirë tek Allahu përveç atij qe ia kalon këtij.
  Pastaj I thashë te dilte prej saj.U betua qe nuk do të futej me dhe miresia I takon vetëm Allahut.

 18. Për këtë postim, ju falënderohen 5 Përdorues në vijim:


 19. #10
  Grafika e Muhammed
  Muhammed nuk është i/e kyçur Moderator Mbikqyrës
  Data e Anëtarësimit
  28-01-2005
  Postimet
  1,740
  All-llahu të shpërbleftë
  2,835
  Falënderuar 4,351 herë në 1,205 Postime
  Rep Fuqia
  1610

  Re: Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

  E dyta magjia e dashurisë


  Thotë Profeti Alejhi Selam: “Me te vërtetë Erreika dhe hajmalite dhe tiutele është idhujtari.” Thotë Ibn Kethiri: Tiutele është ajo qe bën gruaja te doje burrin e saj me anë te magjise qe profeti Alejhi Selam e quajti idhujtari ose shirk për shkak tebesimit qe kjo magji ndryshon atë qe caktoi Zoti. Dua tju tërheq vemendjen se “Erreika” përmendet ne hadithin e siperm është ajo qe bëhet nga ndihma e xhindeve e shejtaneve qe hyjne ne idhujtari ndërsa leximi me kuran lutje dhiker ose permendje te Zotit janë te lejuar sipas islamit nga gjithë dijetaret e tij .

  Shenjat e magjise se dashurisë:

  Dashuri e tepruar
  Deshire e madhe për shtimin e marredhenieve seksuale
  Nuk qëndron dot pa te
  Gezohet shumë kur e shikon atë
  Burri I bindet qorrazi për çdo gjë

  Si ndodh magjia e dashurisë

  Shumë herë ndodh përçarje midis burrit dhe gruas por menjehere gratë kthehen ne gjendje te zakonshme.Ka gra qe nuk durojne këto gjëra dhe shpejtojne tek magjistaret qe te bëjnë magji e te fusin dashuri midis burrave të tyre.Kjo është prej mohimit ose pakesimit te fesë dhe injorances qe kanë këto gra sepse kjo është e ndaluar dhe nuk lehohet .Kerkon magjistari prej tyre shenjë nga burri me ksuht qe ti vijë era e djerses pra mos jetë lare pastaj e merr e fryn ne to e lidh dhe këndon tek ajo fjale magjie dhe e urdheron gruan ta groposi ne ndonjë vend te shkrete ose I bën magji ne ujë ose ne ushqim e me e fortë është me gjëra te qelbura ose me gjakun e menstruacioneve.Pas taj e urdheron atë ta vendosi bruit ne ushqim pije ose parfumin e tij.

  Ndonjë herë ndodhë edhe kështu

  Ndonjeher semuret burri për shka te kësaj magjie
  Ndonjehere magjia kthehet net e kundertburri urren gruan e tij ose do gratë e tjera si rezultat I injorances se shumë magjistareve.
  Ndonjeher gruaja I bën magji qe burri te urreje çdo grua dhe te doje vetëm këtë dhe shfaqet tek burri urrejtja e tij ndaj nenes moteres e grave te tjera.
  Ndonjehere burri urren çdo grua dhe gruan e tij dhe e ndan.

  Shkaqet e magjisë së dashuirisë

  Ndodhja e percarjes se bashkeshorteve
  Gruaja lakmon pasurinë burrit sidomos kur ai është I pasur
  Ndjenja e gruas se burri do martohet me dike tjetër ose do të tradhetoje.

  Magjia e lejuar

  Këtë këshillë ja prezantojmë gruas muslimane, këshilla është qe ajo ta magjsi burrin e saj me atë qe ja lejoi sheriati dhe Allahu.Kështu gruaja duhet qe zbukurimet e saj ta beje vetëm para burrit te vet e mos ti bjeri atij ne sy kur është e parregulluar e mos ndjej ai diçka tek ajo te padeshiruar e te ndjej tek ajo ere te këndshme buzeqeshje,fjale te embla,lidhje te mira,ruatje te pasurise te nderit kundejsen ndaj tij dhe fëmijëve dhe te këtë kujdes ne kundershtimet ndaj tij dhe kundershtimet ndaj Allahut.ne kohën e sotme gjen kundërshtime te shumta ne këtë çështje.Shikon gratë sot se kur adlin zbukurohen mirë sikur te ishte ne ditne e pare te marteses e kur kthen ne shtepi I largojne zbukurimet e tyre e I vendosin nëpër sirtare.Dhe burri I shkrete qe ia blen këto zbukurime e ka te ndaluar ti shikoje ato e te kenaqet me to ne trupin e saj.Ajo I rri burrit ne shtepi vetëm me roba shtepie dhe vjen prej saj era guxhine ose rroba.nëse llogjikon gruaja do ta kuptoje qe burri I saj ka me shumë te drejtë për ato bukuri.E nëse del burri ne pune shpejto qe të mbarosh punët e shtepise e pastaj lahu e rregullohu dhe prite ateE.E nëse erdhi nga puna shikon para tij gruan e bukur ushqimin te gatshme shtepine pastër do të doje me shumë te rrije ne shtepin e tij dhe afër saj.Kurse kur gruaja e tij nuk zbukurohet atëherë gratë e botës I duken me te bukura dhe rri gjithë ditën e naten nëpër klube .Pra kjo është magjia e lejuar.Ne veçanti qëllimin eben për hirë te Allahut ne zbukurimin për burrin ndihmën e tij për largimin nga shikimi ne haram .Prandaj llogjikoi këto fjale se janë te cmuara.


  Mjekimi i magjisë së dashurisë

  I lexon te semurit lexim nga kurani qe permendem me pare tek mjekimi I magjise se ndarjes.Faza e dytë duke hequr nga rradhitja ajetin 102 te sures El-Bekare e vendos Ajetet 14-16 te sures Tekathur
  Ne shumicen e rasteve I semuri nuk rrëzohet ne toke por ndien mpirje te gjymyreve ose dhimbje kokë ose ngushtim gjoksi ose dhimbje te forta ne bark.veçanërisht kur magjine e ka pire ose do të vjelle kur ndien dhimbje barku [përmirësoje fjalorin!] atë verdhe ose te kuqe ose te zeze atëherë magjia është prishur dhe falenderimi I tak0on Allahut edhe te kundërtën nëse nuk e vjell I këndon një edhe me ujë dhe te pije nga ky ujë tre jave ose me shumë gjersa te prishet magjia. Këto ajane ajetet:

  Ajetet81-82 te sures Junus
  Ajetet117-122 te sures el Araf
  Ajeti 69 te sures Taha
  Ajeti 255 te sures bekare


  I lexon këto ne ujë he ti je personi ujin derisa te sherohet.


  Shembujt të mjekimit të magjisë së dashurisë

  Gruaj terhiqte burrin pas vetes

  Me erdhi ky burrë e më tha qe ishte normal me gruan e tij e qe prej një muaji po bëj gjëra te çuditshme e te huaja.
  Thotë-Nuk duroj dot pa gruan time asnjë çast saqë kur jam ne pune mendoj shumë për te e kur kthehem ne shtepi para çdo gjeje dua te shikoj atë.kur jam ulur me miqte e mi I le ata kohe pas kohe e shkoj te shikoj atë ne shtepi.kam xhelozi për te sa s'ka me shumë.Kam shtauar marredhniet me te .Nëse hyn ne guzhine hyj pas saj kur fshin ajo shtepine edhe unë shkoj pas saj.Nuk po kuptoj se çfarë po me ndodh nëse me kërkon diçka ia ploteosj dhe e zbatoj atë.Pastaj I lexova ne ujë nga kurani dhe urdherova te pije dhe te lahet me te për 3 jave e pastaj te kthehet por pa e ditur gruaja për këtë.Pas disa kohe u kthye e më tha qe gjërat me lehtesuan por nuk mbruan plotësisht.I perserita atij ilacin dhe falenderimi I takon Allahut dhe s'ka force tjetër përveç Tij dhe u be shumë mirë.

 20. Për këtë postim, ju falënderohen 7 Përdorues në vijim:


Faqja 1 prej 3 123 FundFund

Tema të Ngjashme

 1. Sëmundjet e zemrës dhe shërimi i tyre
  By Muhlis in forum Këshilla të Përgjithshme
  Përgjigjet: 1
  Postimi i Fundit: 03-01-2011, 16:12
 2. Përgjigjet: 1
  Postimi i Fundit: 27-02-2010, 20:15
 3. Cytjet (vesveset) dhe shërimi prej tyre
  By Muhlis in forum Akide
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 31-10-2009, 15:54
 4. Shërimi nga magjia
  By sunnih in forum Fetua nga Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (All-llahu e mëshiroftë)
  Përgjigjet: 6
  Postimi i Fundit: 04-06-2009, 17:18
 5. Syri - Ndikimi i tij , sherimi dhe mbrojtja nga ai
  By Ushtari i All-llahut in forum Feja dhe Shoqëria
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 04-07-2007, 09:04

Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •