Hemoroidet

Ilaçi më i mirë kundër hemoroideve (venë të zgjedhura në anus), është pirja e shurupit nga spinaqi me ujë të ngrohtë, si dhe me ngrënien e mullagës së moçaleve ose të rëndomtë dhe spinaqit.
Pacienti po ashtu duhet të hajë ushqim që të relakson, kurse duhet të shmanget nga buka e thatë si dhe gjithë ushqimin e apsorbuar.

Marrë nga libri: "Et tibbu en Nebevij."
Me autor: Xhelaluddin Es-Sujuti
Përgaditi: Ansar - Forumi Islam @ Kur´an dhe Sunet