Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Rezultatet 1 deri 1 prej 1

Tema: Duat e Namazit (Arabisht dhe me perkthim Shqip)

 1. #1
  Grafika e Ebu Humaira
  Ebu Humaira nuk është i/e kyçur Anëtarë i Avancuar
  Data e Anëtarësimit
  11-05-2006
  Lokacioni
  Shkup-Gjermani
  Postimet
  321
  All-llahu të shpërbleftë
  1,349
  Falënderuar 525 herë në 187 Postime
  Rep Fuqia
  462

  Duat e Namazit (Arabisht dhe me perkthim Shqip)

  Lista e lutjeve me përkthimet:
  ShkurtesaArabishtPërkthimiTekbir

  All-llahu Ekber
  Perkthimi
  All-llahu është më i Madhi

  Subhaneke

  Subhaneke All-llahumme
  we bi hamdike
  we tebarekesmuke
  we te’ala xhedduke
  we la ilahe gajruke
  Perkthimi
  Dëlirësia të takon Ty, Zoti im,
  dhe falënderimi,
  emri Yt është i bekuar,
  e lartësuar është Madhështia Yte,
  s'ka hyjni pos Teje

  E'udhu bil-lahi

  E'udhu bil-lahi
  minesh-shejtanir-raxhim
  Perkthimi
  Mbështetem në All-llahun
  nga djalli i mallkuar

  Fatiha

  1. Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  2. El hamdulil-lahi rabbil 'alemin
  3. Er-rahmanir-rahim
  4. Maliki jewmid-din
  5. Ijjake na'budu we ijjake nesta'in
  6. Ihdinas-siratal mustekim
  7. Siratal-ledhine en 'amte 'alejhim,
  gajril magdubi 'alejhim we led-dal-lin
  (AMIN)
  Perkthimi
  1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
  3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
  5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
  6. Udhëzona në rrugën e drejtë,
  7. në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
  jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur! (Amin)

  Kewther

  Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  1. Inna a’tajna kel kewther
  2. Fe sal-li li rabbike wen har
  3. Inne shanieke huwel ebter

  Perkthimi

  Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  1. Vërtet Ne të dhamë ty të Mirën (e pashtershme)
  2. Pra falu për Zotin tënd dhe sakrifiko
  3. Vërtet urrejtësi yt është farësosur.

  Ihlas

  Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  1. Kul hu wall-llahu ehad
  2. All-llahus-samed
  3. Lem jelid we lem juled
  4. We lem jekun l-lehu kufuwen ehad

  Perkthimi

  Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një
  2. All-llahu është Strehuesi
  3. S'ka lindur kë, as nuk është i lindur
  4. Dhe Atij askush nuk i përngjan

  Subhane Rabbi el 'AdhimI
  Perkthimi
  Dëlirë është Zoti im Madhështor

  Semi' All-llahu limen hamideh
  Perkthimi
  All-llahu dëgjon atë që e falënderon

  Rabbena lekel hamd
  Perkthimi
  Zoti ynë, Ty të takon falënderimi

  Subhane rabbi el a'laI
  Perkthimi
  Dëlirë është Zoti im i Lartë

  Rabbi gfirlij, gfirlij
  Perkthimi
  Zoti im, falmë, falmë

  Tehijatu

  Et-tehijjatu lil-lahi
  wes-salawatu wet-tajjibatu
  Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
  We rahmetull-llahi we berekatuhu
  Es-selamu 'alejna
  we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
  Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
  We esh-hedu enne muhammeden
  'abduhu we resuluhu

  Perkthimi

  Përshëndetjet i takojnë All-llahut,
  si dhe lutjet dhe fjalët e mira
  Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar,
  si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij
  Paqja qoftë mbi ne
  dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut
  Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër pos All-llahut
  dhe se Muhammedi është
  robi dhe i dërguari i Tij

  Salavat

  All-llahumme sal-li 'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema sal-lejte 'ala Ibrahime
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid
  Perkthimi
  O All-llahu im, bekoje Muhammedin
  dhe familjen e tij,
  siç e bekove Ibrahimin
  dhe familjen e tij,
  Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar

  Salavat

  All-llahumme barik 'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema barekte 'ala Ibrahime
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid
  Perkthimi
  O All-llahu im, begatoje Muhammedin
  dhe familjen e tij,
  siç e begatove Ibrahimin
  dhe familjen e tij,
  Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar

  Duaja e namazit

  All-llahumme rabbena
  atina fid-dunja haseneten
  we fil-ahireti haseneten
  we kina ‘adhaben-nar
  Rabbena gfirli
  we li walidejje we lil-mu'minine
  jewme jekumul hisab
  Perkthimi
  O All-llahu im, Zoti ynë,
  na jep të mira në këtë botë
  dhe në botën tjetër,
  dhe na ruaj nga dënimi me zjarr
  Zoti ynë, më fal mua,
  prindërit e mi dhe besimtarët
  ditën kur do ta japim llogarinë

  Selam

  Es-selamu 'alejkum we rahmetull-llah
  Perkthimi
  Paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi ju

  Ezani dhe ikameti

  Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen,ve bi Muhammedin Sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem nebijjen.
  (Jam i Kenaqur qe Zoti im eshte All-llahu,Feja ime eshte Islami,dhe Pejgamberi im Muhammedi Sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)

 2. Për këtë postim, ju falënderohen 6 Përdorues në vijim:


Tema të Ngjashme

 1. Perkthim nga arabisht
  By xhokli in forum Kërkesa
  Përgjigjet: 5
  Postimi i Fundit: 15-11-2009, 21:37
 2. A mundemi ti themi duat ne shqip
  By Ubejdullah in forum Fetva nga Hoxhallarët Shqiptar
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 20-12-2008, 23:18
 3. Perkthim Arabisht-Shqip i disa termave
  By Enes Dedja in forum Pyetje-Përgjigje
  Përgjigjet: 2
  Postimi i Fundit: 09-07-2007, 04:04

Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •