Jeni të regjistruar? Regjistrim

Keni harruar fjalëkalimin?

Keni harruar pseudonimin?

Rezultatet 1 deri 2 prej 2

Tema: Per ata qe nuk dine te falen dhe fillojn vetem me fazin e namazit!

 1. #1
  refet dehari nuk është i/e kyçur Anëtarë i Ri
  Data e Anëtarësimit
  25-05-2009
  Lokacioni
  SH.B.A. Wisconsin Jefferson
  Postimet
  23
  All-llahu të shpërbleftë
  0
  Falënderuar 39 herë në 18 Postime
  Rep Fuqia
  0

  Per ata qe nuk dine te falen dhe fillojn vetem me fazin e namazit!

  Esselamun Alejkum Ketu desha me postu ket rregull te namazit vetem per ata fillestar qe fillojn me farzet si lehtesim per fillimin e saj
  do te keme gabim shtypi me korigjoni nese ka mundesi.

  =============================================

  Rekati 1
  (I 1.Sabahut,2.Drekes,3.Ikindise 4.Akshamit dhe 5.Jacisë)
  ----------------
  All-llahu Ekber
  Subhaneke All-llahume
  we bi hamdike
  we tebarekesmuke
  we te'ala xhedduke
  we la ilahe gajruke

  El-Fatiha
  ----------------------------------------
  E'udhu bil-lahi
  minesh-shejtanir-raxhim

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  Vazhdo kaptinën 108. Kevther.duke thënë:
  Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  1. Inna a'tajna kel kewther
  2. Fesal-li li rabbike wen har

  3. Inne shanieke huwel ebter

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena ve lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  Kthehu ne kembe për rekatin e dytë.(2-të)..!

  Keshtu perfundoi rekati i pare i pesë namazeve..!

  ============================================
  Rekati 1
  (I 1.Sabahut,2.Drekes,3.Ikindise 4.Akshamit dhe 5.Jacisë)
  ----------------
  All-llahu Ekber
  Subhaneke All-llahume
  we bi hamdike
  we tebarekesmuke
  we te'ala xhedduke
  we la ilahe gajruke

  El-Fatiha
  ----------------------------------------
  E'udhu bil-lahi
  minesh-shejtanir-raxhim

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  Vazhdo kaptinën 108. Kevther.duke thënë:
  Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  1. Inna a'tajna kel kewther
  2. Fesal-li li rabbike wen har

  3. Inne shanieke huwel ebter

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena ve lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  Kthehu ne kembe për rekatin e dytë.(2-të)..!

  Keshtu perfundoi rekati i pare i pesë namazeve..!

  ================================================== ======
  Rekati 2 (i Sabahut)

  El-Fatiha
  ----------------------------------------

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  1. Kul hu wall-llahu e had

  2. All-llahus-samed

  3. Lem jelid we lem juled

  4.We lem jekun l-lehu kufuwen e had

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)

  All-llahu Ekber
  Ndalu (Qëndro) Ulur në Etehijat the thuaj:

  Et-tehijjatu lil-lahi
  wes-salawatu wet-tajjibatu
  Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
  We rahmetull-llahi we berekatuhu
  Es-selamu 'alejna
  we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
  Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
  We esh-hedu enne muhammeden
  'abduhu we resuluhu.

  All-llahumme sal-li 'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema sal-lejte 'ala Ibrahim
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid

  All-llahumme barik'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema barekte 'ala Ibrahim
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid

  All-llahume rabbena
  atina fid-dunja haseneten
  We fil-ahireti haseneten
  we kina 'adhaben-nar
  Rabbena gfirli
  we li walidejje we lil-mu'minine
  Jewm jekumul hisab

  dalja nga namazi jep selam ne te dy anët...

  Es-selamu 'alejkum we rahmetull-llah (djathtas dhe majtas)


  Këtu prfundon Farsi i Sabahut.
  Njilloj falen edhe 2 synet te Sabahut  ================================================
  Rekati 1
  (I 1.Sabahut,2.Drekes,3.Ikindise 4.Akshamit dhe 5.Jacisë)
  ----------------
  All-llahu Ekber
  Subhaneke All-llahume
  we bi hamdike
  we tebarekesmuke
  we te'ala xhedduke
  we la ilahe gajruke

  El-Fatiha
  ----------------------------------------
  E'udhu bil-lahi
  minesh-shejtanir-raxhim

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)
  Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  1. Inna a'tajna kel kewther
  2. Fesal-li li rabbike wen har

  3. Inne shanieke huwel ebter

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena ve lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  Kthehu ne kembe për rekatin e dytë.(2-të)..!

  Keshtu perfundoi rekati i pare i pesë namazeve..!

  ================================================== ========= Rekati 2
  (I -,2.Drekes,3.Ikindise 4.Akshamit dhe 5.Jacisë)  El-Fatiha
  ----------------------------------------

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  1. Kul hu wall-llahu e had

  2. All-llahus-samed

  3. Lem jelid we lem juled

  4.We lem jekun l-lehu kufuwen e had

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)

  All-llahu Ekber
  Ndalu (Qëndro) Ulur në Etehijat the thuaj:

  Et-tehijjatu lil-lahi
  wes-salawatu wet-tajjibatu
  Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
  We rahmetull-llahi we berekatuhu
  Es-selamu 'alejna
  we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
  Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
  We esh-hedu enne muhammeden
  'abduhu we resuluhu.

  All-llahu Ekber
  Vazhdo (Ngrihu në këmbë)në Rekatin e 3-të


  ================================================== =======
  Rekati -3 (Drekeës,Ikindise, dhe Jacisë)

  El-Fatiha
  ----------------------------------------

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)

  All-llahu Ekber

  Vazhdo rekatin e 4-të
  ================================================== =======
  Rekati - 4 (I Drekes,Ikindise,dhe i Jacisë)

  El-Fatiha
  ----------------------------------------

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)

  All-llahu Ekber

  All-llahu Ekber
  Ndalu (Qëndro) Ulur në Etehijat the thuaj:

  Et-tehijjatu lil-lahi
  wes-salawatu wet-tajjibatu
  Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
  We rahmetull-llahi we berekatuhu
  Es-selamu 'alejna
  we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
  Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
  We esh-hedu enne muhammeden
  'abduhu we resuluhu.

  All-llahumme sal-li 'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema sal-lejte 'ala Ibrahim
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid

  All-llahumme barik'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema barekte 'ala Ibrahim
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid

  All-llahume rabbena
  atina fid-dunja haseneten
  We fil-ahireti haseneten
  we kina 'adhaben-nar
  Rabbena gfirli
  we li walidejje we lil-mu'minine
  Jewm jekumul hisab

  dalja nga namazi jep selam ne te dy anët...

  Es-selamu 'alejkum we rahmetull-llah (djathtas dhe majtas)


  Këtu përfundon Namazi!!!!


  ================================================== ========= Rekati 1
  (I 1.Sabahut,2.Drekes,3.Ikindise 4.Akshamit dhe 5.Jacisë)
  ----------------
  All-llahu Ekber
  Subhaneke All-llahume
  we bi hamdike
  we tebarekesmuke
  we te'ala xhedduke
  we la ilahe gajruke

  El-Fatiha
  ----------------------------------------
  E'udhu bil-lahi
  minesh-shejtanir-raxhim

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  Vazhdo kaptinën 108. Kevther.duke thënë:
  Bismil-lahir-rahmanir-rahim
  1. Inna a'tajna kel kewther
  2. Fesal-li li rabbike wen har

  3. Inne shanieke huwel ebter

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena ve lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  Kthehu ne kembe për rekatin e dytë.(2-të)..!

  Keshtu perfundoi rekati i pare i pesë namazeve..!

  ================================================== ======
  Rekati 2
  (I -,2.Drekes,3.Ikindise 4.Akshamit dhe 5.Jacisë)  El-Fatiha
  ----------------------------------------

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  1. Kul hu wall-llahu e had

  2. All-llahus-samed

  3. Lem jelid we lem juled

  4.We lem jekun l-lehu kufuwen e had

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)

  All-llahu Ekber
  Ndalu (Qëndro) Ulur në Etehijat the thuaj:

  Et-tehijjatu lil-lahi
  wes-salawatu wet-tajjibatu
  Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
  We rahmetull-llahi we berekatuhu
  Es-selamu 'alejna
  we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
  Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
  We esh-hedu enne muhammeden
  'abduhu we resuluhu.

  All-llahu Ekber
  Vazhdo (Ngrihu në këmbë)në Rekatin e 3-të


  ================================================== =======
  Rekati -3 (i Akshamit)

  El-Fatiha
  ----------------------------------------

  1.Bismil-lahir-rahmanir-rahim

  2.El hamdulil-lahi rabbil 'lemin

  3.Er-rahmanir-rahim

  4.Maliki jewmid-din

  5.Ijjake na'budu we ijjake nesta'in

  6.Ihdinas-siratal mustekim

  7.Siratal-ledhine en'amte alejhim,

  gajril magdubi 'lejhim we led-dal-lin

  (AMIN)

  All-llahu Ekber
  Shko në Rukku.............the thuaj :

  Subhane rabbijel adhim..... (3 Herë)
  I Lartesuar qoft Zoti im i Madherishem

  Kthehu nga Rukuja qendro ne kembe duke thenë:

  Semi'All-llahu limen hamideh (1 Herë)
  All-llahu e ka degjuar ate qe e ka falenderuar Ate
  Rabbena lekel hamd (1 Herë)
  Zoti yne Ty te takon falenderimi

  All-llahu Ekber
  Shko ne sexhden e parë......dhe thuaj:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)
  I Madheruar qoft Zoti im i Larte

  All-llahu Ekber
  Kthehu nga sexhdja e pare dhe thuaj:
  Rabbi-gfirli,Rabbi-gfir li..... (1 Herë)
  O Zoti im,me fale mua

  All-llahu Ekber
  Shko në sexhden e dyte..... përsërite:
  Subhane rabbijel-a'la,....(3 Herë)

  All-llahu Ekber

  All-llahu Ekber
  Ndalu (Qëndro) Ulur në Etehijat the thuaj:

  Et-tehijjatu lil-lahi
  wes-salawatu wet-tajjibatu
  Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
  We rahmetull-llahi we berekatuhu
  Es-selamu 'alejna
  we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
  Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
  We esh-hedu enne muhammeden
  'abduhu we resuluhu.

  All-llahumme sal-li 'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema sal-lejte 'ala Ibrahim
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid

  All-llahumme barik'ala Muhammedin
  We 'ala ali Muhammed
  Kema barekte 'ala Ibrahim
  we 'ala ali Ibrahim
  Inneke hamidun mexhid

  All-llahume rabbena
  atina fid-dunja haseneten
  We fil-ahireti haseneten
  we kina 'adhaben-nar
  Rabbena gfirli
  we li walidejje we lil-mu'minine
  Jewm jekumul hisab

  dalja nga namazi jep selam ne te dy anët...

  Es-selamu 'alejkum we rahmetull-llah (djathtas dhe majtas)


  Këtu përfundon Namazi i Akshamit....!  Ma beni Hallall per gabimet e shtypit abo idesë.....!
  R.D.


  Recitim me i bukur per pelqimin tim vizitoni ne you tube nese e dini emrin e recituesit me tregoni nese ka mundesi!  Së fundi përpunuar nga Ebu Hatib: më 18-05-2010 22:45

 2. Për këtë postim, ju falënderohen 4 Përdorues në vijim:


 3. #2
  sunne09 nuk është i/e kyçur Anëtarë
  Data e Anëtarësimit
  09-09-2009
  Postimet
  82
  All-llahu të shpërbleftë
  291
  Falënderuar 127 herë në 58 Postime
  Rep Fuqia
  180

  Re: Per ata qe nuk dine te falen dhe fillojn vetem me fazin e namazit!

  Recitim me i bukur per pelqimin tim vizitoni ne you tube nese e dini emrin e recituesit me tregoni nese ka mundesi!

  Selam alejkum


  mohamed jibril

  Së fundi përpunuar nga Ebu Hatib: më 13-04-2010 09:10
  73. E ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit të tyre, sillen në grupe te xhenneti, e kur arrijnë aty, dyert e tij i gjejnë të hapura dhe roja e tij u thotë atyre: "Selamun alejkum" - qofshi të shpëtuar, ishit të pastër, andaj hyni në të, aty do të jeni përgjithmonë.

 4. Për këtë postim, ju falënderohen 3 Përdorues në vijim:


Tema të Ngjashme

 1. A duhet të bëhet dhikri vetëm pas namazit farz?
  By Katade in forum Fetva nga Hoxhallarët Shqiptar
  Përgjigjet: 0
  Postimi i Fundit: 08-10-2009, 23:15
 2. Përgjigjet: 1
  Postimi i Fundit: 04-10-2009, 21:06
 3. A eshte kafir ai qe fal vetem nje kohe te namazit ?
  By shkumbin in forum Pyetje-Përgjigje
  Përgjigjet: 4
  Postimi i Fundit: 10-09-2009, 15:53
 4. Përgjigjet: 1
  Postimi i Fundit: 02-10-2006, 19:34

Bookmarks

Autorizimet e Postimit

 • Ju nuk mund të postoni tema të reja
 • Ju nuk mund të postoni përgjigje
 • Ju nuk mund të postoni shtojca
 • Ju nuk mund të editoni postimet tuaja
 •